• BUDOWNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Budownictwo
  Studia I stopnia na kierunku Budownictwo trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Absolwent kierunku będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych. Program nauczania pozwoli na nabycie umiejętności w: posługiwaniu się najnowszymi programami wspomagającymi projektowanie budowlane i architektoniczne czy też nadzorowaniu i zarządzaniu procesami budowlanymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku inżynieria materiałów medycznych, obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, posiadają wiedzę z zakresu nauki o materiałach (metalowych, polimerowych, kompozytowych, w tym biokompozytowych). Zajęcia obejmują tematykę: doboru materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania struktury i własności materiałów, znajdujących zastosowanie w produktach medycznych. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii: tworzyw syntetycznych, kompozytów i biomateriałów. Ponadto studenci zaznajamiani są z podstawami protetyki. Obok przedmiotów inżynierskich studenci nabywają także wiedzę z zakresu medycyny, co umożliwia dokonywanie oceny wpływu oddziaływania materiałów medycznych na organizm człowieka.

  Absolwenci tego kierunku studiów będą potrafili w przyszłej pracy efektywnie dobierać i użytkować materiały medyczne, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów medycznych, jak również uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Pozwoli to im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty medyczne, takie jak: implanty, protezy, wypełnienia stosowane w stomatologii, a także sprzęt wspomagający rehabilitację. Będą mogli pracować w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu obróbki metali, tworzyw sztucznych i kompozytów, w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, będą mogli również kierować pracownią techniki protetycznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałów medycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
  W trakcie studiów na tym kierunku student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji pojazdów i maszyn. Uzyskuje gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn i pojazdów: prac wspomagających projektowanie, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcyjne oraz nadzór nad ich eksploatacją.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
  Na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym - profil praktyczny, prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
  Zasadniczą część programu studiów wypełnią przedmioty praktyczne przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w firmach branży motoryzacyjnej. Dotyczą one: budowy pojazdów i silników spalinowych, umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, badawczych i naprawczych, umiejętności posługiwania się najnowszymi programami komputerowymi, z zakresu diagnostyki pojazdów, likwidacji szkód komunikacyjnych oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)