• ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Architektura wnętrz
  Studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz trwają 6 semestrów, prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonanrych, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia na tym kierunku w ramach opracowanego programu kształcenia zawierają zarówno treści o profilu inżynierskim, związanym z budownictwem i architekturą jak i przedmioty kształcące w zakresie sztuk plastycznych. Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta-projektanta wnętrz i przygotowanie go do twórczej działalności w dziedzinie projektowania wnętrz architektonicznych, świadomego organizowania i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zgodnie z systemem wartości opartym na odpowiedzialności wobec użytkowników, środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Historia sztuki
  Dodatkowo ocenione zostaną prace twórczości własnej: portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3.

  Dowiedz się więcej

   

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Grafika
  Studia na kierunku Grafika prowadzone są dwustopniowo i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 
  Studenci tego kierunku otrzymują wszechstronne wykształcenie w zakresie grafiki, co pozwoli im w przyszłości na wykonywanie zawodów związanych ze sferą szeroko rozumianej reklamy, informacji wizualnej. Zakres zdobytych podczas studiów doświadczeń i wiedzy z obszaru praktyki artystycznej, nauk plastycznych i humanistycznych przygotuje absolwenta kierunku Grafika do wykonywania zawodu grafika warsztatowego oraz projektowanie grafiki użytkowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Historia sztuki
  Dodatkowo ocenione zostaną prace twórczości własnej: portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3.
   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna
  Studia na kierunku Sztuka mediów i komunikacja wizualna prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynouwać naukę na studiach II stopnia trwających 4 semestry, kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Absolwent tego kierunku zdobywa kwalifikacje artysty sztuk pięknych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną, ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Historia sztuki
  Dodatkowo ocenione zostaną prace twórczości własnej: portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3.
   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)