ul. Wincentego Pola 2

35-959 Rzeszów

tel: 17 854 01 68, 17 865 1918,

fax: 17 854 01 68

e-mail: dwmifs@prz.edu.pl

http://wmifs.prz.edu.pl/

ul. Wincentego Pola 2

35-959 Rzeszów

tel: 17 854 01 68, 17 865 1918,

fax: 17 854 01 68

e-mail: dwmifs@prz.edu.pl

http://wmifs.prz.edu.pl/

 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  
  

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria i analiza danych

  Oprócz gruntownej wiedzy matematycznej (z zakresu m.in. analizy matematycznej, teorii grafów i sieci, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, równań różniczkowych, metod optymalizacji, szeregów czasowych), studenci kierunku inżynieria i analiza danych nabędą umiejętności praktyczne dotyczące m.in.:

  • stosowania i/lub tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, kryptografii) do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych,
  • łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, niezbędnego do oceny funkcjonalności i efektywności metod informatycznych oraz rozwiązań technicznych, a także ich stosowania do rozwiązywania postawionych problemów,
  • prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników,
  • umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych właściwych dla środowiska inżynierskiego i biznesowego, zdobytych podczas zajęć ze specjalistami praktykami oraz podczas trwających 3 miesiące praktyk zawodowych,
  • identyfikacji oraz formułowania specyfikacji złożonych problemów z zakresu inżynierii i analizy danych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, w tym aspekty prawne, oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony danych,
  • wzbogacania swojej wiedzy o aktualne trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym, w obrębie wykonywanych zadań,
  • planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria medyczna
  Absolwenci pierwszego stopnia kierunku inżynieria medyczna posiadać będą wszechstronne wykształcenie przygotowujące ich do pracy ze skomputeryzowaną aparaturą medyczną, w tym:
  • dobre przygotowanie informatyczne (umiejętności w zakresie języków programowania, również programowania procesów pomiarowych, administrowania prostymi sieciami komputerowymi, znajomość systemów operacyjnych, baz danych, grafiki komputerowej, umiejętność obsługi programów służących do akwizycji i obróbki wyników pomiarów, modelowania komputerowego, w tym modelowania struktur anatomicznych),
  • wiedzę o podstawowych zjawiskach fizycznych, które wykorzystywane są w działaniu aparatury medycznej,
  • gruntowne przygotowanie z zakresu technik inżynierskich niezbędnych w procesie kontrolowania pracy zinformatyzowanych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, w tym zapewnienia ich właściwego, skutecznego i bezpiecznego użytkowania,
  • dobre przygotowanie matematyczne pozwalające na wykorzystywanie metod matematycznych do obliczeń dokładnych jak i przybliżonych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów matematyka
  Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent będzie posiadał umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji; dokonywania złożonych obliczeń; przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych; formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie; korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich; posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.
  Absolwent będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki i podstaw ekonomii związanych z modelowaniem matematycznym zjawisk ekonomicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zastosowania matematyki w ekonomii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATHEMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów mathematics

  The graduates will have the following skills: to perform complex calculations; to formulate problems mathematically and in a symbolic form that facilitates their analysis and solution; to use and develop the mathematical models necessary in applications of mathematics; to use IT tools to solve theoretical and applied mathematical problems.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mathematics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Opinie (10)

Anna Ocena odpowiedz

Studiując Matematykę przyswoiłam również wiedzę z zakresu ekonomi, co pozwoliło mi na pracę w instytucji finansowej. Polecam

Sandra Ocena odpowiedz

Polecam Matematykę, fajne zajęcia, a co ważne jest dużo możliwości rozwoju i pracy, chociażby w sektorze bankowym

Arek Ocena odpowiedz

Studiując Matematykę robiłem w między czasie studia podyplomowe. Mam nadzieję, że przyniesie to pozytywne skutki w momencie, w którym będę szukał pracy... ogólnie polecam Politechnikę Rzeszowską

Dominika Ocena odpowiedz

Na uczelni panuje bardzo fajna atmosfera. Wykładowcy nie wywyższają się, mają szacunek do studentów i chętnie pomagają.

Iga Ocena odpowiedz

Studiuje Inżynierie Medyczną , jestem na 4 roku, dostałam się na staż do instytucji badawczej, co pozwala mi na poszerzenie mojej wiedzy teoretycznej. Polecam

Ania Tur Ocena odpowiedz

Studiuje Matematykę na 2 stopniu. Mam porównanie do innej uczelni na której kończyłam matematykę na 1 stopniu, i jestem mile zaskoczona

Ada Ocena odpowiedz

Polecam Inżynierie i Analizę Danych. Wiele praktycznych ćwiczeń, większość wykładów nieobowiązkowych !

Michał Ocena odpowiedz

Inżynieria Medyczna- naturalna selekcja studentów, która trwa przez cały okres trwania studiów, ale ten kto dotrwa do końca i ma szczęście może liczyć na ciekawą pracę w zawodzie.

Ewa Ocena odpowiedz

Kierunek Matematyka: moim zdaniem wszystko zależy od studenta, jak ktoś się chce nauczyć to się nauczy- jak nie to nie, proste

Miśka Ocena odpowiedz

Jestem absolwentką Matematyki na tym wydziale, zrobiłam uzupełniające studia podyplomowe na kierunku Pedagogika i teraz robię to o czym marzyłam :)