ul. Wincentego Pola 2

35-959 Rzeszów

tel: 17 854 01 68, 17 865 1918,

fax: 17 854 01 68

e-mail: dwmifs@prz.edu.pl

http://wmifs.prz.edu.pl/

ul. Wincentego Pola 2

35-959 Rzeszów

tel: 17 854 01 68, 17 865 1918,

fax: 17 854 01 68

e-mail: dwmifs@prz.edu.pl

http://wmifs.prz.edu.pl/

 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  
  

  Oprócz gruntownej wiedzy matematycznej (z zakresu m.in. analizy matematycznej, teorii grafów i sieci, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, równań różniczkowych, metod optymalizacji, szeregów czasowych), studenci kierunku inżynieria i analiza danych nabędą umiejętności praktyczne dotyczące m.in.:

  • stosowania i/lub tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, kryptografii) do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych,
  • łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, niezbędnego do oceny funkcjonalności i efektywności metod informatycznych oraz rozwiązań technicznych, a także ich stosowania do rozwiązywania postawionych problemów,
  • prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników,
  • umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych właściwych dla środowiska inżynierskiego i biznesowego, zdobytych podczas zajęć ze specjalistami praktykami oraz podczas trwających 3 miesiące praktyk zawodowych,
  • identyfikacji oraz formułowania specyfikacji złożonych problemów z zakresu inżynierii i analizy danych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, w tym aspekty prawne, oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony danych,
  • wzbogacania swojej wiedzy o aktualne trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym, w obrębie wykonywanych zadań,
  • planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria medyczna

  Absolwenci pierwszego stopnia kierunku inżynieria medyczna posiadać będą wszechstronne wykształcenie przygotowujące ich do pracy ze skomputeryzowaną aparaturą medyczną, w tym:

  • dobre przygotowanie informatyczne (umiejętności w zakresie języków programowania, również programowania procesów pomiarowych, administrowania prostymi sieciami komputerowymi, znajomość systemów operacyjnych, baz danych, grafiki komputerowej, umiejętność obsługi programów służących do akwizycji i obróbki wyników pomiarów, modelowania komputerowego, w tym modelowania struktur anatomicznych),
  • wiedzę o podstawowych zjawiskach fizycznych, które wykorzystywane są w działaniu aparatury medycznej,
  • gruntowne przygotowanie z zakresu technik inżynierskich niezbędnych w procesie kontrolowania pracy zinformatyzowanych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, w tym zapewnienia ich właściwego, skutecznego i bezpiecznego użytkowania,
  • dobre przygotowanie matematyczne pozwalające na wykorzystywanie metod matematycznych do obliczeń dokładnych jak i przybliżonych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Matematyka

  Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent będzie posiadał umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji; dokonywania złożonych obliczeń; przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych; formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie; korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich; posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

  Absolwent będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki i podstaw ekonomii związanych z modelowaniem matematycznym zjawisk ekonomicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zastosowania matematyki w ekonomii

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATHEMATICS Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (10)

Anna Ocena

Studiując Matematykę przyswoiłam również wiedzę z zakresu ekonomi, co pozwoliło mi na pracę w instytucji finansowej. Polecam

Sandra Ocena

Polecam Matematykę, fajne zajęcia, a co ważne jest dużo możliwości rozwoju i pracy, chociażby w sektorze bankowym

Arek Ocena

Studiując Matematykę robiłem w między czasie studia podyplomowe. Mam nadzieję, że przyniesie to pozytywne skutki w momencie, w którym będę szukał pracy... ogólnie polecam Politechnikę Rzeszowską

Dominika Ocena

Na uczelni panuje bardzo fajna atmosfera. Wykładowcy nie wywyższają się, mają szacunek do studentów i chętnie pomagają.

Iga Ocena

Studiuje Inżynierie Medyczną , jestem na 4 roku, dostałam się na staż do instytucji badawczej, co pozwala mi na poszerzenie mojej wiedzy teoretycznej. Polecam

Ania Tur Ocena

Studiuje Matematykę na 2 stopniu. Mam porównanie do innej uczelni na której kończyłam matematykę na 1 stopniu, i jestem mile zaskoczona

Ada Ocena

Polecam Inżynierie i Analizę Danych. Wiele praktycznych ćwiczeń, większość wykładów nieobowiązkowych !

Michał Ocena

Inżynieria Medyczna- naturalna selekcja studentów, która trwa przez cały okres trwania studiów, ale ten kto dotrwa do końca i ma szczęście może liczyć na ciekawą pracę w zawodzie.

Ewa Ocena

Kierunek Matematyka: moim zdaniem wszystko zależy od studenta, jak ktoś się chce nauczyć to się nauczy- jak nie to nie, proste

Miśka Ocena

Jestem absolwentką Matematyki na tym wydziale, zrobiłam uzupełniające studia podyplomowe na kierunku Pedagogika i teraz robię to o czym marzyłam :)