Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

ul. Wincentego Pola 2

35-959 Rzeszów

tel: 17 854 01 68, 17 865 1918,

fax: 17 854 01 68

e-mail: dwmifs@prz.edu.pl

http://wmifs.prz.edu.pl/

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

ul. Wincentego Pola 2

35-959 Rzeszów

tel: 17 854 01 68, 17 865 1918,

fax: 17 854 01 68

e-mail: dwmifs@prz.edu.pl

http://wmifs.prz.edu.pl/

 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  
  

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria i analiza danych

  Studenci kierunku inżynieria i analiza danych będą posiadali gruntowną wiedzę matematyczną z zakresu m.in.:

  • analizy matematycznej,
  • algebry liniowej,
  • równań różniczkowych,
  • rachunku prawdopodobieństwa,
  • statystyki matematycznej,
  • teorii grafów i sieci,
  • metod optymalizacji,
  • szeregów czasowych.

  Studenci nabędą również praktyczne umiejętności m.in.:

  • stosowania i/lub tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, kryptografii) do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych, 
  • łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, niezbędne do oceny funkcjonalności i efektywności metod informatycznych oraz rozwiązań technicznych, a także ich stosowania do rozwiązywania postawionych problemów,
  • prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników,
  • korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych właściwych dla środowiska inżynierskiego i biznesowego, zdobyte podczas zajęć ze specjalistami-praktykami oraz podczas praktyk zawodowych,
  • identyfikacji oraz formułowania specyfikacji złożonych problemów z zakresu inżynierii i analizy danych, uwzględniających ich aspekty pozatechniczne, w tym aspekty prawne oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony danych,
  • wzbogacania swojej wiedzy o aktualne trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym, w obrębie wykonywanych zadań,
  • planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA W MEDYCYNIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria w medycynie
  Inżynieria w medycynie jest kierunkiem studiów, łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

  Wiedza i umiejętności absolwentów:

  • bezpieczna i skuteczna obsługa wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej,
  • codzienny nadzór techniczny nad aparaturą medyczną,
  • wiedza i umiejętności z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
  • wiedza i umiejętności z zakresu najnowocześniejszych trendów rozwojowych techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych,
  • umiejętność samokształcenia się i umiejętność wzbogacania swojej wiedzy w związku z nieustannym postępem naukowym i technicznym,
  • wiedza inżynierska z zakresu przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
  • znajomość podstawowych pojęć i technik medycznych,
  • dobre przygotowanie z zakresu nauk ścisłych,
  • umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, pozwalająca zrozumieć ograniczenia stosowanych metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także pozwalająca właściwie ocenić uzyskane wyniki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria w medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów matematyka

  Absolwent studiów na kierunku matematyka będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.
  Absolwent będzie posiadał umiejętności:

  • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
  • dokonywania złożonych obliczeń,
  • przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie,
  • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
  • formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
  • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich,
  • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.
  Absolwent specjalności zastosowania matematyki w ekonomii będzie także posiadał umiejętność:
  • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki w naukach ekonomicznych,
  • opisywania zjawisk ekonomicznych przy pomocy odpowiednich modeli matematycznych, które są konstruowane na bazie wiedzy z zakresu wielu dyscyplin matematycznych oraz ekonomii matematycznej, matematyki finansowej i ekonometrii,
  • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych, dotyczących opisu zjawisk ekonomicznych i analizy ich przebiegu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zastosowania matematyki w ekonomii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zastosowania matematyki w ekonomii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (10)

Anna Ocena odpowiedz

Studiując Matematykę przyswoiłam również wiedzę z zakresu ekonomi, co pozwoliło mi na pracę w instytucji finansowej. Polecam

Sandra Ocena odpowiedz

Polecam Matematykę, fajne zajęcia, a co ważne jest dużo możliwości rozwoju i pracy, chociażby w sektorze bankowym

Arek Ocena odpowiedz

Studiując Matematykę robiłem w między czasie studia podyplomowe. Mam nadzieję, że przyniesie to pozytywne skutki w momencie, w którym będę szukał pracy... ogólnie polecam Politechnikę Rzeszowską

Dominika Ocena odpowiedz

Na uczelni panuje bardzo fajna atmosfera. Wykładowcy nie wywyższają się, mają szacunek do studentów i chętnie pomagają.

Iga Ocena odpowiedz

Studiuje Inżynierie Medyczną , jestem na 4 roku, dostałam się na staż do instytucji badawczej, co pozwala mi na poszerzenie mojej wiedzy teoretycznej. Polecam

Ania Tur Ocena odpowiedz

Studiuje Matematykę na 2 stopniu. Mam porównanie do innej uczelni na której kończyłam matematykę na 1 stopniu, i jestem mile zaskoczona

Ada Ocena odpowiedz

Polecam Inżynierie i Analizę Danych. Wiele praktycznych ćwiczeń, większość wykładów nieobowiązkowych !

Michał Ocena odpowiedz

Inżynieria Medyczna- naturalna selekcja studentów, która trwa przez cały okres trwania studiów, ale ten kto dotrwa do końca i ma szczęście może liczyć na ciekawą pracę w zawodzie.

Ewa Ocena odpowiedz

Kierunek Matematyka: moim zdaniem wszystko zależy od studenta, jak ktoś się chce nauczyć to się nauczy- jak nie to nie, proste

Miśka Ocena odpowiedz

Jestem absolwentką Matematyki na tym wydziale, zrobiłam uzupełniające studia podyplomowe na kierunku Pedagogika i teraz robię to o czym marzyłam :)