Inżynieria w medycynie

Inżynieria w medycynie

Studia na kierunku inżynieria w medycynie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria w medycynie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria w medycynie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Inżynieria w medycynie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria w medycynie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku inżynieria w medycynie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria w medycynie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | inżynieria w medycynie - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria w medycynie dają studentom możliwość zdobycia i umiejętności m.in. z zakresu bezpiecznej i skutecznej obsługi zinformatyzowanej aparatury medycznej, codziennego nadzoru technicznego nad aparaturą medyczną, a także technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem.
 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Inżynieria w medycynie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).
 

Praca po studiach

Studia na kierunku Inżyniera w medycynie dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia np. w przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną, w firmach komputerowych, które zajmują się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę czy w placówkach służby zdrowia.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Inżynieria w medycynie, w przypadku studiów I stopnia (inżynieryjnych) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) skierowana jest do absolwentów kierunków takich jak: inżynieria w medycynie, inżynieria medyczna oraz inżynieria mechaniczno-medyczna.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria w medycynie:

 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • chemia,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria w medycynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Inżynierię w medycynie:

Kierunki studiów takie jak Inżynieria w medycynie mają za zadanie przede wszystkim umożliwić studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z m.in. projektowaniem rozwiązań dla medycyny, metodami szybkiego prototypowania rozwiązań dla medycyny oraz najnowocześniejszymi trendami techniki medycznej.

Studenci tego kierunku mają również możliwość zdobyć szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych, jak np. robotyka, materiałoznawstwo, elektrotechnika. Program studiów zakłada również, że studenci kierunku Inżynieria w medycynie zdobędą umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, co pozwoli im rozumieć stosowane metody badawcze, pomiarowe i diagnostyczne.

Przykładowe przedmioty na kierunku Inżynieria w medycynie oferowanym przez uczelnie to: podstawy biomechaniki, prawne i etyczne aspekty inżynierii medycznej czy tendencje rozwojowe w inżynierii biomedycznej, komputerowe modelowanie struktur anatomicznych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA W MEDYCYNIE?

Inżynieria w medycynie to kierunek oferowany przez szkoły wyższe, który skupia się przede wszystkim na zagadnieniach i rozwiązaniach technicznych dla medycyny. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę inżynierską z zakresu przedmiotów technicznych, m.in. elektrotechniki, elektroniki czy automatyki. Mogą również nauczyć się, jak sprawować nadzór techniczny nad aparaturą medyczną czy jakie techniki stosowane są w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywymi organizmami.

Studenci kierunku Inżynieria w medycynie mogą również zdobyć umiejętność bezpiecznej i skutecznej obsługi wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej.

Program studiów zakłada, że studenci tego kierunku odbędą praktyki, dzięki którym zapoznają się ze środowiskiem możliwej przyszłej pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria w medycynie możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA W MEDYCYNIE?

Studia na kierunku Inżynieria w medycynie trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA W MEDYCYNIE

Kierunki studiów takie jak Inżynieria w medycynie mają na celu przede wszystkim przekazać studentom kompetencje i umiejętności związane z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w medycynie. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mają możliwość znaleźć zatrudnienie np. jako konstruktorzy czy projektanci w przedsiębiorstwach produkcyjnych i projektowych w obszarze aparatury medycznej lub jako pracownicy firm komputerowych, które zajmują się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę.

Absolwenci kierunku Inżynieria w medycynie mogą również znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia, przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria w medycynie:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i projektowe w zakresie aparatury medycznej,
 • firmy komputerowe zajmujące się systemami informatycznymi, które wspomagają medycynę,
 • obsługa i serwis aparatury medycznej w placówkach służby zdrowia,
 • instytucje badawczo-rozwojowe.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria w medycynie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria w medycynie studia I stopnia

Inżynieria w medycynie studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria w medycynie

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)