Uniwersytet Wrocławski

Wydział Chemii UWr

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

Wydział Chemii UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów chemia

  Studia I stopnia

  Chemia to najbardziej uniwersalny i wszechstronny kierunek na Wydziale Chemii. Podczas studiów zdobędziesz rozległą wiedzę chemiczną poszerzoną o treści związane z jedną z pięciu specjalności.

  Na tych studiach uzyskasz podstawową wiedzę i umiejętności chemiczne, które realizowane będą jako blok przedmiotów obowiązkowych identyczny dla całego roku, a oprócz tego będziesz mieć możliwość poznania bardziej szczegółowej wiedzy w ramach wybranej specjalności. Kierując się własnymi planami na przyszłość, samodzielnie wybierzesz przedmioty ze specjalności z puli starannie zaplanowanych i przygotowanych zajęć.

  Studia II stopnia

  Chemia to najbardziej uniwersalny i wszechstronny kierunek na Wydziale Chemii. Podczas studiów zdobędziesz rozległą wiedzę chemiczną poszerzoną o treści związane z jedną z sześciu specjalności.

  Studia II stopnia stanowią kontynuację programu studiów licencjackich. Pozostając z nami na drugim stopniu, poszerzysz wiedzę w zakresie wybranych działów chemii, stając się specjalistą w zakresie syntezy nowych związków chemicznych oraz ich analizy z zastosowaniem najnowocześniejszych metod badawczych.

  Pamiętaj, że na naszych studiach będziesz brać udział w zajęciach obowiązkowych dla całego roku, przedmiotach z Twojej specjalności, a także w dodatkowych zajęciach do wyboru. W ten sposób będziesz studiować to, co dla Ciebie szczególnie ważne i interesujące.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka instrumentalna
  • Chemia fizyczna
  • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
  • Chemia nieorganiczna i kataliza
  • Chemia organiczna
  • Advanced synthesis in chemistry (zaawansowana synteza w chemii)

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  chemia, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy zrealizowali kierunkowe efekty uczenia się w naukach chemicznych oraz inżynierii chemicznej, kończąc studia na kierunkach: biotechnologii, biochemii, chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów chemia i toksykologia sądowa

  Chemia i toksykologia sądowa to unikatowe i interdyscyplinarne studia realizowane wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

  Studiując na tym kierunku, uzyskasz nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznasz się z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi we współczesnej chemii analitycznej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych.

  Dodatkowo będziesz mógł zdobyć podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów medycyny, chemii i toksykologii sądowej. Zostaniesz przygotowany nie tylko do współpracy z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz, ale będziesz także gotowy do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych.

  Zdobędziesz wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, organicznej, a także z biochemii klinicznej, ksenobiotyków, immunochemii oraz toksykologii klinicznej i sądowej. Nauczysz posługiwania się specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznasz się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi lub biologicznymi od momentu ich pobrania, przez cały proces przygotowań i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

  Swoje zainteresowania chemią, toksykologią, medycyną sądową i kryminalistyką będziesz mógł pogłębiać i rozszerzać, uczestnicząc w zajęciach z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, podstaw prawoznawstwa, kryminalistyki i nauk sądowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  chemia, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów chemia medyczna

  Chemia medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów, dzięki któremu uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę z pogranicza chemii, biochemii, farmacji, medycyny i nauk pokrewnych.

  Nasze studia wszechstronnie przygotują Cię do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania związków biologicznie aktywnych oraz ich analogów.

  Dzięki wysokim kompetencjom kadry naukowo-dydaktycznej i wykorzystaniu najnowszych technik badawczych nabędziesz umiejętności analizy właściwości fizyko-chemicznych substancji o znaczeniu farmakologicznym, badania ich oddziaływań na poziomie molekularnym, przemian metabolicznych, jak również zależności pomiędzy ich strukturą a aktywnością.

  U nas, oprócz szerokiej wiedzy z czterech podstawowych obszarów chemii (chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna i organiczna), zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu chemii medycznej. Interdyscyplinarne wykształcenie, które otrzymasz w toku studiów, to także znajomość zagadnień z dziedzin m.in. takich jak: biologia, biochemia, chemia bionieorganiczna i bioorganiczna, chemia leków, toksykologia czy też analiza chemiczna związana z diagnostyką laboratoryjną.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  chemia, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich którzy zrealizowali kierunkowe efekty uczenia się w naukach chemicznych oraz inżynierii chemicznej, kończąc studia na kierunkach: biotechnologii, biochemii, chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMISTRY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów chemistry

  What kind of studies
  General chemistry will let you obtain extensive knowledge of chemistry. Thanks to lectures and laboratory classes, you will have the opportunity to gain vast knowledge of modern methods of chemical synthesis. You will also be acquainted with the state of the art physico-chemical methods, applied in the studies on the structure of compounds.
  What do we offer
  Graduates will be in possession of Bachelor’s degree in chemistry. The curriculum includes subjects of chemistry and related sciences, such as physical and chemical measurement methods.
  After graduation
  Having completed this specialization, you will be able to work in laboratories on modern equipment, and in companies that use modern technologies, as well as research institutions and diagnostic laboratories. Graduates can also work in various industries and at universities.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy, c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

 • ZIELONA CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów zielona chemia

  Zielona chemia to kierunek studiów przygotowujący do podjęcia wyzwań stojących przed sektorem chemicznym związanych z koniecznością wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujących transformację energetyczną opartą o odnawialne źródła energii i zielony wodór.

  W trakcie studiów zapoznasz się z zagadnieniami chemii przyjaznej środowisku: zielonymi technologiami wodorowymi, odnawialnymi źródłami energii, biopaliwami, metodami pozyskiwania i magazynowania energii a także zagadnieniami proekologicznymi (materiały biodegradowalne oraz utylizacja i recykling tworzyw sztucznych), elektromobilności i dekarbonizacji.

  Studiując u nas poznasz i zrozumiesz zasady zielonej chemii, które pozwolą na ocenę procesów chemicznych pod kątem zgodności z tymi zasadami i na proponowanie odpowiednich modyfikacji. Będziesz mógł projektować procesy chemiczne w zgodzie z zasadami chemii przyjaznej dla środowiska.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

   

  Wymagane przedmioty:chemia, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny.

   

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Sylwia Ocena odpowiedz

Witam jestem tuz ,tuz przed matura i moim planem sa studia na UW kierunek chemia i toksykologia sadowa.Podpowiedzcie prosze jak ogarnac sprawe z mieszkaniem -Akademik czy szukac cos do wynajecia.Nie mam rozeznania w jakim obrebie szukac mieszkania do wynajecia ,zeby miec w miareblisko na uczelnie,bo niewiem w jakich budynkach sa wyklady.Za wszelka pomoc bede wdzieczna

ola Ocena odpowiedz

Studia we Wrocławiu od samego początku nauki w liceum były moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania. Chciałam uczyć się i mieszkać w tym mieście i na najlepszej uczelni. Udało się. Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim i nigdy nie myślałam, ze mogłabym podjąć inną decyzję.

milena Ocena odpowiedz

Uniwersytet Wrocławski to kuźnia talentów. Tutaj wszyscy pracują na sukces. To miejsce, w którym na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania w to, co robią. To wspaniała uczelnia.

dominika Ocena odpowiedz

Chemia może być bardzo pasjonującą dziedziną, jeśli potrafi się nią zainteresować. W liceum lubiłam chemię, zaczęłam zastanawiać się nad studiami, ale bałam się, że będą one wyglądały trochę tak, jak lekcje w szkole. Nic bardziej mylnego. Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim to najfajniejszy kierunek na świecie