Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa

Dodaj do ulubionych

Chemia i toksykologia sądowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Chemia i toksykologia sądowa to kierunek stworzony z myślą o osobach, które chciałyby zdobycze nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywać w celu sprawniejszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Studenci tego szczególnego kierunku otrzymują interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza chemii oraz medycyny. Poznają również najważniejsze procedury wykorzystywane do badań kryminalistycznych śladów chemicznych.

Studenci uczą się także, jak współpracować z prokuratorami czy lekarzami medycyny sądowej oraz jak wykonywać różnorodne ekspertyzy podparte szczegółowymi badaniami laboratoryjnymi. Po zakończeniu nauki absolwenci mogą ubiegać się o pracę w zakładach medycyny sądowej oraz w instytucjach, które zajmują się wydawaniem opinii z zakresu ekspertyz chemicznych.

 

Co zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Chemia i toksykologia sądowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Chemia i toksykologia sądowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA STUDIA I STOPNIA

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia i toksykologia sądowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemia i toksykologia sądowa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • techniki kryminalistycznej
 • pracy z urządzeniami laboratoryjnymi
 • podstaw prawa
 • podstaw psychologii i socjologii
 • procesu karnego
 • czynności procesowych i operacyjno – śledczych
 • bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi
 • pracy z materiałem dowodowym

Jak wyglądają studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa?

Postępowanie sądowe to nie tylko szereg wydarzeń mających miejsce na sali sądowej – przesłuchanie oskarżonych, świadków, wysłuchanie mowy obrońców, prokuratora, a na końcu sędziego wydającego ostateczny wyrok.

Wszystko to poprzedza znacznie dłuższa procedura zbierania dowodów, analizowania miejsca zdarzenia, przesłuchiwania ewentualnych świadków prowadząca do schwytania i osadzenia w areszcie ludzi bezpośrednio zaangażowanych w sprawę bądź o takich podejrzewanych.

System sprawiedliwości nie mógłby działać bez wysoko wykwalifikowanych pracowników laboratoriów analitycznych – naprzeciw ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na tych fachowców wychodzą studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa.

Są to studia interdyscyplinarne łączące w sobie zagadnienia z dziedziny chemii i toksykologii, pozwalające na przeprowadzanie badań na materiale dowodowym przy użyciu chemicznych odczynników. Jeśli jesteś zainteresowany kryminalistyką, a nauka chemii to dla ciebie przyjemność, aplikuj!

 

1. Tryb i typ studiów

Oryginalne i unikatowe w skali polskiej studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, co pozwala przeprowadzić zajęcia zaplanowane podczas całego toku kształcenia.

Najważniejsze zajęcia teoretyczne w sposób praktyczny realizowane są w nowoczesnych laboratoriach i pracowniachStudia kładą duży nacisk na nauki chemiczne i medyczne. 

 

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • wprowadzenie do chemii kwantowej,
 • pobieranie i przygotowanie próbek biologicznych,
 • wybrane problemy chemii koordynacyjnej,
 • wprowadzenie do spektroskopii molekularnej,
 • analiza środków uzależniających,
 • toksykologia chemiczna i sądowa.

 

Studenci uczą się obsługi specjalistycznej aparatury naukowej, a także zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi począwszy od pobrania, przez badania analityczne do stworzenia raportu końcowego.

Praca w laboratoriach analitycznych czy zakładach medycyny sądowej jest o tyle łatwiejsza, że studenci zapoznają się z różnymi metodami chemii analitycznej, które wykorzystywane są przy rozwiązywaniu problemów sądowych.

Rzetelna wiedza i zdobywane umiejętności pozwalają współpracować z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami. Absolwenci zajmują się sporządzaniem ekspertyz, ale prowadzą także wnikliwe badania podczas pracy w zespołach naukowo-badawczych.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczą cię studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa? Przedmioty znajdujące się w siatce studiów pozwolą ci na bezpieczną pracę z odczynnikami chemicznymi. Dowiesz się, w jaki sposób badać materiał dowodowy na obecność materiału genetycznego, substancji narkotycznych i leków. 

Poza praktyką, niezbędną do wykonywania wybranego w przyszłości zawodu, zostaniesz przygotowany pod kątem teoretycznym z podstaw socjologii oraz psychologii, aby móc sprawnie podążać za tokiem myślenia przestępców i z pewnym prawdopodobieństwem przewidywać ich dalsze ruchy.

Dowiesz się, jakie czynności procesowe i operacyjno – śledcze należy podjąć w zależności od danej sprawy.Zrozumiesz podstawy procesów karnych, czy działań wywiadowczych. Poznasz techniki precyzyjnej pracy z materiałem dowodowym, aby zapobiec jego zniszczeniu.

Nauczysz się określania motywów działania grup przestępczych oraz poznasz sposoby wykorzystywane przez kraj w celu zapewnienia obywatelom ochrony przed atakami terrorystycznymi i ryzykiem powstania wojen domowych.

 

4. Gdzie studiować chemię i toksykologię sądową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek chemia i toksykologia sądowa:

Ile trwają studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa?

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek chemia i toksykologia sądowa możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Tytuł licencjata, który możesz uzyskać po ich ukończeniu, umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Studia magisterskie trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Studia magisterskie możesz realizować na tym samym kierunku, bądź na kierunkach pokrewnych chemii lub medycynie.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia i toksykologia sądowa

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach na kierunku chemia i toksykologia sądowa? Wybór jest bardzo duży i będzie zależał wyłącznie od twoich predyspozycji i zainteresowań.

Znajdziesz zatrudnienie w laboratoriach policyjnych, gdzie zajmiesz się analizowaniem próbek materiału dowodowego na obecność materiału genetycznego i substancji toksycznych. Dzięki znajomości sposobów działania grup przestępczych, będziesz mógł rozpocząć pracę w służbach specjalnych, aby zapewnić ochronę społeczeństwu.

Zatrudnisz się też w służbach celnych, gdzie zdobyte w toku studiów umiejętności pozwolą na odnalezienie ukrytych narkotyków i zapobieganie ich dalszemu przemytowi.

Jeśli interesuje cię założenie własnej działalności gospodarczej i osiągnięcie niezależności zawodowej, będziesz gotów na otworzenie firmy ochroniarskiej lub detektywistycznej.

 

Absolwent kierunku chemia i toksykologia sądowa znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik służb celnych
 • pracownik służb specjalnych
 • pracownik laboratoriów kryminalistycznych
 • więziennictwie
 • firmach ochroniarskich i detektywistycznych

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

Komentarze (1)

student odpowiedz

uciekajcie