Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa studia - kierunek studiów

Postępowanie sądowe to nie tylko szereg wydarzeń mających miejsce na sali sądowej – przesłuchanie oskarżonych, świadków, wysłuchanie mowy obrońców, prokuratora, a na końcu sędziego wydającego ostateczny wyrok. Wszystko to poprzedza znacznie dłuższa procedura zbierania dowodów, analizowania miejsca zdarzenia, przesłuchiwania ewentualnych świadków prowadząca do schwytania i osadzenia w areszcie ludzi bezpośrednio zaangażowanych w sprawę bądź o takich podejrzewanych. System sprawiedliwości nie mógłby działać bez wysoko wykwalifikowanych pracowników laboratoriów analitycznych – naprzeciw ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na tych fachowców wychodzą studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa. Są to studia interdyscyplinarne łączące w sobie zagadnienia z dziedziny chemii i toksykologii, pozwalające na przeprowadzanie badań na materiale dowodowym przy użyciu chemicznych odczynników. Jeśli jesteś zainteresowany kryminalistyką, a nauka chemii to dla ciebie przyjemność, aplikuj!

Czego nauczą cię studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa? Przedmioty znajdujące się w siatce studiów pozwolą ci na bezpieczną pracę z odczynnikami chemicznymi. Dowiesz się, w jaki sposób badać materiał dowodowy na obecność materiału genetycznego, substancji narkotycznych i leków. Poza praktyką, niezbędną do wykonywania wybranego w przyszłości zawodu, zostaniesz przygotowany pod kątem teoretycznym z podstaw socjologii oraz psychologii, aby móc sprawnie podążać za tokiem myślenia przestępców i z pewnym prawdopodobieństwem przewidywać ich dalsze ruchy. Dowiesz się, jakie czynności procesowe i operacyjno – śledcze należy podjąć w zależności od danej sprawy. Zrozumiesz podstawy procesów karnych, czy działań wywiadowczych. Poznasz techniki precyzyjnej pracy z materiałem dowodowym, aby zapobiec jego zniszczeniu. Nauczysz się określania motywów działania grup przestępczych oraz poznasz sposoby wykorzystywane przez kraj w celu zapewnienia obywatelom ochrony przed atakami terrorystycznymi i ryzykiem powstania wojen domowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach na kierunku chemia i toksykologia sądowa? Wybór jest bardzo duży i będzie zależał wyłącznie od twoich predyspozycji i zainteresowań. Znajdziesz zatrudnienie w laboratoriach policyjnych, gdzie zajmiesz się analizowaniem próbek materiału dowodowego na obecność materiału genetycznego i substancji toksycznych. Dzięki znajomości sposobów działania grup przestępczych, będziesz mógł rozpocząć pracę w służbach specjalnych, aby zapewnić ochronę społeczeństwu. Zatrudnisz się też w służbach celnych, gdzie zdobyte w toku studiów umiejętności pozwolą na odnalezienie ukrytych narkotyków i zapobieganie ich dalszemu przemytowi. Jeśli interesuje cię założenie własnej działalności gospodarczej i osiągnięcie niezależności zawodowej, będziesz gotów na otworzenie firmy ochroniarskiej lub detektywistycznej.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim w toku postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek chemia i toksykologia sądowa prowadzony jest przez:

Wydział Chemii UWr

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemia i toksykologia sądowa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • techniki kryminalistycznej
 • pracy z urządzeniami laboratoryjnymi
 • podstaw prawa
 • podstaw psychologii i socjologii
 • procesu karnego
 • czynności procesowych i operacyjno – śledczych
 • bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi
 • pracy z materiałem dowodowym

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia i toksykologia sądowa

Absolwent kierunku chemia i toksykologia sądowa znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik służb celnych
 • pracownik służb specjalnych
 • pracownik laboratoriów kryminalistycznych
 • więziennictwie
 • firmach ochroniarskich i detektywistycznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

Komentarze (0)