ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

 • BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Bioinżynieria produkcji żywności
  Kierunek bioinżynieria produkcji żywności powstał w oparciu o treści kształcenia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka. Studia realizowane są jako studia pierwszego stopnia, trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera).
  Studia inżynierskie obejmują kształcenie specjalistyczne w zakresie: gospodarka żywnościowa lub kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności, których realizacja rozpoczyna się po II roku studiów. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunkach zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka lub innym kierunku (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku kompetencji pierwszego stopnia).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów ichtiologia i akwakultura

  Interesujesz się życiem ryb i innych organizmów wodnych? Pasjonujesz się wędkarstwem i akwarystyką? Nie jest Ci obojętna jakość polskich wód śródlądowych? Chciałbyś założyć własne, nowoczesne gospodarstwo rybackie, pracować w krajowym lub zagranicznym przedsiębiorstwie wykorzystującym najnowsze technologie produkcji lub przetwórstwa ryb?

  A może wolisz pracę biurową w organach administracji rządowej bądź samorządowej, związanej z ichtiologią, ochroną wód lub zarządzaniem dorzeczami?

  Nie zastanawiaj się dłużej i wybierz ten kierunek.

  • 7-semestralne studia inżynierskie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera doskonale przygotowujące do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach związanych z produkcją oraz zarządzaniem naturalnymi populacjami ryb lub w jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanych z ICHTIOLOGIĄ I OCHRONĄ WÓD.
  • Możliwość realizacji części studiów w ramach programu Erasmus+ w wielu państwach partnerskich – m.in. Niemcy, Norwegia, Węgry, Turcja, Portugalia, Czechy.
  • Doświadczona kadra z obszaru nauk rolniczych, dyscypliny zootechnika i rybactwo oraz doskonała baza dydaktyczna.
  • Program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy i ścisła współpraca z pracodawcami.
  • Możliwość realizacji swoich pasji w licznych studenckich kołach naukowych oraz udziału w wykładach wybitnych specjalistów z kraju i ze świata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ichtiologia i akwakultura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZOOTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów zootechnika
  Na kierunku zootechnika studia realizowane są jako studia pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim. Absolwenci studiów zawodowych uzyskują tytuł zawodowy inżyniera w zakresie: hodowla i użytkowanie zwierząt, chów i hodowla zwierząt amatorskich lub  profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni, których realizacja rozpoczyna się po II roku studiów.
  Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia,na kierunku zootechnika lub innym kierunku (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku kompetencji pierwszego stopnia).
  Studia drugiego stopnia na kierunku zootechnika trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim  (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera). Studia magisterskie obejmują kształcenie specjalistyczne w zakresie: hodowla i użytkowanie zwierząt, produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe, biotechnologia w hodowli zwierząt, kształtowanie jakości produktów zwierzęcych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
  • Biotechnologia w hodowli zwierząt
  • Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
  • Biotechnologia w hodowli zwierząt
  • Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
  Studenci poznają: historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka, regulacje prawne i organizacyjne oraz zasady etyki w zakresie użytkowania zwierząt, podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie zwierzęcia, zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami, typowe metody edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt.
  Studenci doskonalą umiejętności: planowania i realizowania działań/zajęć z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących,  związane z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań, pozwalające identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)