Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Dodaj do ulubionych

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, chemia, fizyka, biologia, matematyka, geografia

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 22.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2021
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 22.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 22.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2021
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Program studiów i przedmioty

Jakie tematy zostaną zrealizowane w ramach programu? Na pewno możesz się spodziewać przedmiotów dotyczących anatomii zarówno człowieka jak i zwierząt oraz zagadnień z genetyki. W planie studiów znalazło się także miejsce na tematy związane z chowem, hodowlą oraz diagnozą chorób zwierzęcych.

Oprócz tego dowiesz się w jaki sposób pracować z osobami niepełnosprawnymi czy posiadającymi rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obok psychologicznych i pedagogicznych zagadnień, zostaną przedstawione również najważniejsze wiadomości z obszaru socjologii, zoopsychologii i antrozoologii, czyli nauki zajmującej się relacjami między ludźmi i zwierzętami.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości zjawisk zachodzących w organizmie człowieka oraz zwierząt
 • dysponowania wiadomościami na temat rozwoju człowieka w ujęciu różnych modeli
 • tworzenia programów uwzględniające obecność zwierząt
 • rozumienia interakcji zachodzących między człowiekiem a zwierzęciem i wykorzystania tej wiedzy w codziennej pracy
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk pedagogicznych i weterynaryjnych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych, rolniczych czy weterynaryjnych. Program kształcenia zakłada realizacje wielu ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Etyczne aspekty hodowli i użytkowania zwierząt
 • Diagnoza psychopedagogiczna na potrzeby zajęć z udziałem zwierząt
 • Psychologia relacji człowiek – zwierzę
 • Fizjologia człowieka i zwierząt
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia kliniczna

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek studiów wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się stawiania odpowiedniej diagnozy psychologicznej oraz poznają zasady przeprowadzania terapii z udziałem zwierząt.

Ponadto, studenci rozwiną kompetencje z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, dzięki czemu zyskają możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności związanych z pielęgnacją i hodowlą wybranych gatunków zwierząt. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci otrzymają niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii to unikatowa propozycja dla wszystkich tych, którzy stawiają na interdyscyplinarne kształcenie oraz chcą zdobyć niepowtarzalne kompetencje.

Jest to połączenie dotychczasowych osiągnięć nauk medycznych, społecznych, weterynaryjnych, rolniczych oraz wielu,wielu innych. Jeśli jesteś ciekaw możliwości jakie daje praca ze zwierzętami w obszarze edukacyjnym czy terapeutycznym to zapoznaj się z z poniższym tekstem!

 

5. Gdzie studiować kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
48
II stopnia:
24
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Praca po studiach

Boisz się, że po ukończeniu studiów będziesz miał trudności ze znalezieniem zatrudnienia? Niepotrzebnie! Absolwenci tego kierunku mają szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć pracę w ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt czy w gospodarstwach agroturystycznych.

Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom są poszukiwani m.in. w ośrodkach terapeutycznych czy edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Po ukończeniu studiów możesz także pracować w różnego rodzaju organizacjach działających na rzecz ochrony zwierząt. Jak sam widzisz, masz do wyboru wiele miejsc zatrudnienia, zatem nie pomiń studiów na kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii przy podejmowaniu decyzji!

 
Absolwent kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik placówek o charakterze edukacyjnym, terapeutycznych oraz opiekuńczym
 • pracownik organizacji zajmujących się ochroną zwierząt
 • pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych
 • pracownik gospodarstw agroturystycznych
 • pracownik schronisk dla zwierząt oraz w zoo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Komentarze (0)