• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Jelenia Góra - kierunek Ekonomia
  SPECJALNOŚĆ: Ekonomia menedżerska
  Posiadasz zdolności analitycznego myślenia? Chcesz doskonalić tę umiejętność tak ważną i cenioną przez pracodawców? Ekonomia menedżerska jest specjalnością dla Ciebie! Po jej ukończeniu będziesz mógł pracować w departamentach analitycznych przedsiębiorstw, instytucjach finansowych i gospodarczych, centrach decydenckich szczebla regionalnego.
  SPECJALNOŚĆ: Gospodarka i administracja publiczna
  Specjalność Gospodarka i administracja publiczna przygotowuje przyszłych pracowników administracji rządowej i samorządowej, gospodarki komunalnej, biur obrotu nieruchomościami oraz projektowania urbanistycznego. Wykształcenie w zakresie gospodarki i administracji publicznej umożliwia absolwentom lepszy start w ubieganiu się o pracę m.in. w administracji rządowej, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych i zarządach powiatów, czy urzędach wojewódzkich.
  SPECJALNOŚĆ: Rachunkowość i doradztwo finansowe
  Ukończenie tej specjalności umożliwi Ci zdobycie wymarzonej pracy zarówno w sektorze usług publicznych, jak i w sektorze gospodarczym. Jeśli chcesz zostać specjalistą we wszystkich sferach gospodarki, otworzyć dla siebie możliwości rozwoju kariery zawodowej w prestiżowych i prawnie chronionych zawodach w drodze pozyskiwania krajowych i międzynarodowych certyfikatów oraz przystępowania do egzaminów państwowych m.in. na biegłego rewidenta, analityka finansowego, maklera itp., jest to z pewnością specjalność dla Ciebie!
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE przygotują Cię do pracy w takich obszarach jak marketing, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, logistyka czy komunikacja z otoczeniem. Dajemy Ci szanse poznania nowoczesnych praktyk zarządzania, stosowanych przez duże, międzynarodowe organizacje oraz ich zastosowania w małych i średnich lokalnych firmach.

  Zostań menedżerem już na studiach!

  Profil absolwenta i perspektywy zawodowe

  Zdobędziesz umiejętności związane ze stosowaniem najnowszych trendów w zarządzaniu, międzynarodowych systemów i skutecznych narzędzi oraz technik menedżerskich. Nowoczesne metody dydaktyczne pozwolą Ci wcielić się w role menedżera, brać udział w symulacjach procesów biznesowych oraz mieć stały kontakt z praktykami i przedsiębiorstwami.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)