Ekonomia biznesu i finanse

Ekonomia biznesu i finanse

Studia na kierunku ekonomia biznesu i finanse możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia biznesu i finanse stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia biznesu i finanse studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ekonomia biznesu i finanse
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku ekonomia biznesu i finanse możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | ekonomia biznesu i finanse - uczelnie >

Opis kierunku

Ekonomia biznesu i finanse to kierunek skierowany do osób zainteresowanych karierą w obszarach finansów i rachunkowości, doradztwa biznesowego czy gospodarki samorządowej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych, przewidywania ich skutków, podejmowania decyzji, jak również prowadzenia i skutecznego promowania własnego biznesu. Ponadto, zaznajamiają się z tajnikami budowy biznesplanu, analizy rynku, marketingu, rachunkowości i analizy kosztów.

 

Praca po studiach

Z pozyskanym na studiach wykształceniem absolwenci Ekonomii biznesu i finansów mogą pracować jako specjaliści do spraw księgowości, specjaliści do spraw kontrolingu, analitycy rynku, analitycy sprzedaży, analitycy giełdowi, asystenci do spraw prawnych, specjaliści do spraw planowania inwestycji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunki ekonomiczne charakteryzują się podobnymi kryteriami postępowania kwalifikacyjnego. Bardzo istotny jest język obcy oraz matematyka. Ekonomia biznesu i finanse nie jest wyjątkiem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia biznesu i finanse - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA BIZNESU I FINANSE?

Ekonomia biznesu i finanse to kierunek obejmujący sześć semestrów nauki na studiach pierwszego stopnia oraz cztery semestry na studiach stopnia drugiego.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Ekonomia biznesu i finanse to kierunek, którego program nauczania zawiera między innymi takie zagadnienia jak: podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, mikroekonomia, makroekonomia, rachunkowość finansowa, wizualizacja wyników analiz w biznesie, analiza zależności gospodarczych, modele biznesowe i współczesny rynek pracy, narzędzia informatyczne w biznesie.

Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie obserwacji, analizy, oceny oraz raportowania zjawisk ekonomiczny, gromadzenia i interpretacji informacji biznesowych w skali przedsiębiorstwa i gospodarki, tworzenia marki produktu oraz usługi, podejmowania optymalnych decyzji z wykorzystaniem danych makroekonomicznych i mikroekonomicznych, rozliczania działalności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, obsługi podatkowej podmiotów gospodarujących oraz analityki finansowej i controllingu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA BIZNESU I FINANSE?

Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA BIZNESU I FINANSE?

Studenci kierunku Ekonomia biznesu i finanse pozyskują obszerną wiedzę oraz liczne umiejętności, a także kompetencje niezbędne do pracy. Z pozyskanym wykształceniem mogą pracować jako specjaliści do spraw księgowości, analitycy bankowi, analitycy giełdowi, analitycy rynku i sprzedaży, analitycy baz danych, doradcy bankowo- ubezpieczeniowi, doradcy inwestycyjni.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ekonomia biznesu i finanse:

 • urzędnik administracji publicznej,
 • asystent do spraw sprzedaży,
 • analityk bankowy,
 • analityk giełdowy,
 • doradca inwestycyjny,
 • specjalista do spraw kredytu handlowego,
 • specjalista do spraw planowania inwestycji,
 • analityk trendów rynkowych,
 • analityk kredytowy,
 • specjalista do spraw księgowości.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia biznesu i finanse studia niestacjonarne

Ekonomia biznesu i finanse studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia biznesu i finanse studia I stopnia

Ekonomia biznesu i finanse studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia biznesu i finanse

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)