ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce rozpocznie się 4 maja 2022 r. i potrwa do 28 września 2022 r. | zarządzanie w nowoczesnej gospodarce - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zarządzanie w nowoczesnej gospodarce możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | zarządzanie w nowoczesnej gospodarce - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, biznesowych, społecznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się zarządzania finansami, ryzykiem oraz przedsiębiorstwem, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

Specjalności

Współczesne studia z zarządzania w nowoczesnej gospodarce charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce: logistyka międzynarodowa, marketing i komunikacja w biznesie, menedżer jakości i środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi, menedżer logistyki i łańcucha dostaw.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z agencjami marketingowymi i reklamowymi oraz z instytucjami finansowymi.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Zarządzanie to studia, które od lat znajduje się w czołówce rankingu najpopularniejszych kierunków. Dlatego też, kandydaci na kierunek zarządzanie w nowoczesnej gospodarce powinni zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na powodzenie w procesie rekrutacyjnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce to:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • WOS,
 • język polski.

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Ponadto kandydaci muszą zaliczyć egzamin kwalifikacyjny, sprawdzający ich wiedzę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE STUDIA NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE?

Specjaliści do spraw zarządzania znajdą zatrudnienie w każdej branży, co przekłada się także na popularność studiów związanych z tą tematyką. Studenci kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak logistyka, ekonomia czy marketing, co przełoży się także na ich lepszą pozycję na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. W planie znajdą się zajęcia o tematyce związanej z prawem, zarządzaniem, rachunkowością i finansami oraz ekonomią. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Podczas licznych warsztatów nauczą się zarządzania:

 • jakością
 • finansami
 • projektami
 • ryzykiem
 • zasobami ludzkimi
 • środowiskiem
 • przestrzenią

Co więcej, studenci poznają zasady dokonywania controllingu finansowego i audytu. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE?

Studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE?

Dyplom ukończenia studiów z obszaru zarządzania otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim mogą objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie w różnorodnych przedsiębiorstwach.

Ponadto znajdą zatrudnienie w działach HR oraz w agencjach marketingowych i reklamowych. Absolwenci mogą wykonywać zawód kierownika do spraw rekrutacji, dyrektora do spraw jakości czy asystenta sprzedaży.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce:

 • stanowiska kierownicze i menedżerskie
 • agencje reklamowe
 • agencje marketingowe
 • przedsiębiorstwa handlowe
 • dział HR
 • dział PR
 • dział kadr i płac
 • dział obsługi klienta
 • centra i firmy logistyczne
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia