• DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa, potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży. Studia I stopnia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności:

  • żywienie w sporcie,
  • organizacja działalności gospodarczej.

  Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do:

  • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia,
  • planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności,
  • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
  • profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,
  • a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

  Absolwent, oprócz opanowania powyższych umiejętności, będzie dodatkowo wyposażony w:

  • szczegółową wiedzę w zakresie żywienia osób aktywnych fizycznie, a przede wszystkim uprawiających sport wysoko kwalifikowany, 
  • wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie żywienia człowieka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Fizjoterapia
  Program studiów na kierunku Fizjoterapia obejmuje przedmioty:
  • kształcenia ogólnego (np. socjologia, filozofia, język obcy, technologie informacyjne, przedmioty do wyboru),
  • kształcenia podstawowego (np. anatomia, biologia, fizjologia, kinezjologia, patologia ogólna),
  • kształcenia kierunkowego (np. fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia kliniczna).
  Absolwenci nabywają kompetencje do kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów. Ponadto, absolwenci uzyskują przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonego kierunku. Absolwent otrzymuje uprawnienia do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w:
  • placówkach służby zdrowia,
  • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
  • domach opieki społecznej,
  • hospicjach,
  • ośrodkach sportowych,
  • organizacjach sportowych,
  • sanatoriach,
  • SPA&Wellness.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty:

  • Wychowanie fizyczne
  • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych oraz opcjonalnie jednego z przedmiotów dodatkowych wskazanego przez kandydata (przedmiot dodatkowy nie jest wymagany).

  Dowiedz się więcej

   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Wychowanie fizyczne
  Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują: 
  • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w przedszkolach i szkołach podstawowych,
  • uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest dyplom ukończenia studiów na kierunku pokrewnym.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)