• DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do:

  • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia,
  • planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności,
  • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
  • profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,
  • a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

  Absolwent, oprócz opanowania powyższych umiejętności, będzie dodatkowo wyposażony w:

  • szczegółową wiedzę w zakresie żywienia osób aktywnych fizycznie, a przede wszystkim uprawiających sport wysoko kwalifikowany, 
  • wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie żywienia człowieka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • żywienie w sporcie
  • Dietoterapia i dietoprofilaktyka

   


  Studia I stopnia

   

  Konkurs świadectw – wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:

  • języka polskiego – podstawa lub rozszerzenie
  • języka obcego – podstawa lub rozszerzenie
  • oraz jednego z przedmiotów dodatkowych wskazanego przez kandydata: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka – rozszerzenie (przedmiot dodatkowy nie jest wymagany)

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Fizjoterapia

  Podczas nauki studenci nabywają kompetencje kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów.

  Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia. Obejmuje wiedzę z zakresu fizjoterapii klinicznej i diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania i planowania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, procedur terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Konkurs świadectw – wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:

  • języka polskiego – podstawa lub rozszerzenie
  • języka obcego – podstawa lub rozszerzenie
  • oraz jednego z przedmiotów dodatkowych wskazanego przez kandydata: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka – rozszerzenie (przedmiot dodatkowy nie jest wymagany)

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest konkurs dyplomów. 

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Wychowanie fizyczne

  Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności.

  Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:

  • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF na wszystkich szczeblach edukacji,
  • kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

   


  Studia I stopnia

   

  Konkurs świadectw – wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:

  • języka polskiego – podstawa lub rozszerzenie
  • języka obcego – podstawa lub rozszerzenie
  • oraz jednego z przedmiotów dodatkowych wskazanego przez kandydata: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka – rozszerzenie (przedmiot dodatkowy nie jest wymagany)

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest konkurs dyplomów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)