• DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Gorzowie Wielkopolskim - Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim - kierunek studiów dietetyka

  Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do:

  • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia,
  • planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności,
  • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
  • profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,
  • a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

  Absolwent, oprócz opanowania powyższych umiejętności, będzie dodatkowo wyposażony w:

  • szczegółową wiedzę w zakresie żywienia osób aktywnych fizycznie, a przede wszystkim uprawiających sport wysoko kwalifikowany, 
  • wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie żywienia człowieka.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • żywienie w sporcie
  • Dietoterapia i dietoprofilaktyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Gorzowie Wielkopolskim - Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim - kierunek studiów fizjoterapia
  Absolwenci nabywają kompetencje do kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów. Absolwenci uzyskają również uprawnienia do badania, oceniania, diagnozy funkcjonalnej, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego, zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 952.
  Zawód fizjoterapeuty z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a studia na kierunku fizjoterapia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Z powodzeniem umożliwiają prowadzenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Gorzowie Wielkopolskim - Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim - kierunek studiów wychowanie fizyczne
  Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności.
  Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:
  • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF na wszystkich szczeblach edukacji,
  • kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska ze specjalizacjami instruktorskimi
  • Nauczycielska z biologią

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Trener osobisty
  • Trener sportu
  • Menedżer sportu
  • Promotor zdrowia

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Wychowanie Fizyczne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk..
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)