• DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do:

  • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia,
  • planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności,
  • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
  • profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,
  • a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

  Absolwent, oprócz opanowania powyższych umiejętności, będzie dodatkowo wyposażony w:

  • szczegółową wiedzę w zakresie żywienia osób aktywnych fizycznie, a przede wszystkim uprawiających sport wysoko kwalifikowany, 
  • wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie żywienia człowieka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • żywienie w sporcie
  • Dietoterapia i dietoprofilaktyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Fizjoterapia

  Podczas nauki studenci nabywają kompetencje kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów.

  Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia. Obejmuje wiedzę z zakresu fizjoterapii klinicznej i diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania i planowania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, procedur terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Wychowanie fizyczne

  Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności.

  Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:

  • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF na wszystkich szczeblach edukacji,
  • kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Wychowanie Fizyczne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.

Opinie (0)