• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta skierowana jest do osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest to oferta szczególnie atrakcyjna dla osób pełniących już określone funkcje w służbach BHP jak i osób prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie wykonywania zadań służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładach pracy zatrudniających do 100 osób, na których Rozporządzenie nałożyło obowiązek uzupełnienia kwalifikacji.

  Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w studiach podyplomowych również osobom zamierzającym związać swoją karierę zawodową z branżą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dla których brak tego elementu wykształcenia stanowi barierę awansu zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci tego kierunku otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Proponowane studia podyplomowe dadzą zwiększenie kwalifikacji dla osób już zatrudnionych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, placówkach żywienia zbiorowego sieci otwartej i zamkniętej, w jednostkach nadzorujących produkcję żywności, zaś pozostałym absolwentom dadzą kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w tych placówkach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA - PORADNICTWO ŻYWIENIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Dietetyka- poradnictwo żywieniowe skierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie, które chcą pozyskać umiejętności konieczne do planowania żywienia ludzi w różnym wieku i w różnych warunkach środowiska oraz stanach fizjologicznych, zarówno zdrowych jak i chorych oraz dla osób z wyższym wykształceniem kierunkowym, które chcą podnieść swoje kompetencje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych Ochrona Danych Osobowych jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

  Studia przeznaczone są dla osób, które odpowiadają za proces ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Posiadanie danych osobowych nakłada na organizacje (tak jak i na inne podmioty) szereg różnych obowiązków.
  Są to m.in.:

  1. Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych - Administrator i podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 37 rozporządzenia 2016/679.

  Organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych:

  • jednostki sektora finansów publicznych;
  • instytuty badawcze;
  • Narodowy Bank Polski;

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEŁNOMOCNIK DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

  Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać funkcję pełnomocnika ds.  cyberbezpieczeństwa, a także osób zajmujących zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Programowanie i Bazy Danych skierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

  Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać szeroką wiedzę z zakresu informatyki z ukierunkowaniem na programowanie i zarządzanie systemami baz danych. Założeniem jest nauka od podstaw programowania i zarządzania bazami danych, więc na oferowanych studiach podyplomowych odnajdzie się każdy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Opinie (0)