BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku bezpieczeństwo i jakość żywności - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania
   Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

   Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

   Bezpieczeństwo i jakość żywności - studia podyplomowe

   Studia na kierunku bezpieczeństwo i jakość żywności studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

   Studia na kierunku bezpieczeństwo i jakość żywności - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2024/2025
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku bezpieczeństwo i jakość żywności - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | bezpieczeństwo i jakość żywności - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków związanych z żywnością, którzy chcieliby dalej rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie, a także pracowników jednostek związanych z wytwarzaniem, dystrybucją czy kontrolą produktów spożywczych. Kierunek może zainteresować również osoby związane zawodowo z żywieniem zbiorowym.

    

   JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

   Kandydaci na kierunek bezpieczeństwo i jakość żywności powinni legitymować się dyplomem magistra, licencjata lub inżyniera. Zwykle nie jest wymagane doświadczenie, jednak preferowani mogą być absolwenci studiów związanych z żywnością. W celu rekrutacji najczęściej należy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty w terminie. Nauka może się wiązać z dodatkowymi opłatami, takimi jak np. czesne. Na studiach mogą obowiązywać limity miejsc, a w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać otwarty.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI?

   Kierunek bezpieczeństwo i jakość żywności jest realizowany niestacjonarnie. W zależności od sytuacji zajęcia mogą się odbywać również w formie zdalnej za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną na wykładach oraz mogą trenować umiejętności praktyczne na ćwiczeniach. Czasem mają okazję także uczestniczyć w projektach grupowych, podczas których mogą się nauczyć pracy w zespole. Zajęcia prowadzone są przeważnie przez pracowników dydaktycznych uczelni i specjalistów, którzy mają doświadczenie w pracy związanej z tematyką studiów. Efekty kształcenia weryfikowane są zwykle za pomocą zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Najczęściej ważne jest także samo uczestnictwo w zajęciach. Studia mogą się kończyć obroną pracy dyplomowej.

    

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku bezpieczeństwo i jakość żywności możemy podzielić na:

   1. Typ

    

   2. Tryb:

    

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Studenci kierunku bezpieczeństwo i jakość żywności zdobywają wiedzę niezbędną do pracy w przemyśle spożywczym oraz mogą zwiększyć swoje kwalifikacje w tym zakresie. Studia łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Słuchacze mogą dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonują placówki żywienia publicznego sieci otwartej i zamkniętej. Uczą się zwykle, jak poprawnie przeprowadzić kontrolę produktów spożywczych, warunków ich transportu czy przechowywania. W programie mogą się znaleźć zajęcia omawiające metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem żywności. Studenci mają też możliwość zapoznania się z przetwórstwem rolno-spożywczym. Mogą nauczyć się jego zasad działania i dowiedzieć się jak nadzorować procesy w nim zachodzące.

    

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI?

   Studia na kierunku bezpieczeństwo i jakość żywności trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

    

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI?

   Absolwenci kierunku bezpieczeństwo i jakość żywności są przygotowani do pracy z produktami spożywczymi na różnych etapach łańcucha żywności. Mogą zostać zatrudnieni w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwach produkcyjnych i zajmujących się dystrybucją. Mają również możliwość pracy w jednostkach kontroli jakości nadzorujących procesy w firmach sektora spożywczego. Absolwenci mają także kwalifikacje do pracy w placówkach żywienia zbiorowego sieci otwartej i zamkniętej. Studia mogą się przyczynić do uzyskania awansu w obecnym miejscu pracy. Ukończenie kierunku często umożliwia absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych i nadzorczych w przedsiębiorstwach.

   Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo i jakość żywności to m.in.:

   • specjalista ds. jakości żywności

    

   Zobacz inne kierunki żywienie i żywność - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Miasta, które oferują studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
   • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
   • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
   • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

   Komentarze (0)