ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów budownictwo

  Student nabywa wiedzę, umiejętności z zakresu budownictwa, wykorzystując obszar nauk ścisłych. Posiada wiedzę na temat procesów produkcji i zastosowania materiałów budowlanych, technologii betonów. Zna prawo budowlane, normy krajowe i standardy europejskie. Ma wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, statyki i mechaniki budowli oraz zasad ME w konstrukcjach budowlanych, modelowania i obliczania konstrukcji. Zna podstawy numerycznego definiowania obciążeń konstrukcji.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • absolwent jest przygotowany do projektowania obiektów o konstrukcji żelbetowej, stalowej i drewnianej
  • posiada umiejętności w planowaniu remontów, eksploatacji budowli, modernizacji
  • i przebudowy obiektów budowlanych
  • posiada wszechstronną wiedzę na temat budownictwa, co pozwoli mu podejmować pracę we wszystkich firmach projektowych i wykonawczych oraz zdobyć uprawnienia budowlane

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie
  • Budowa i utrzymanie dróg

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów inżynierskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów budownictwo z wykorzystaniem technologii bim

  Student nabywa wiedzę, umiejętności z zakresu budownictwa, wykorzystując obszar nauk ścisłych. Posiada wiedzę na temat procesów produkcji, technologii betonów. Jest przygotowany do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu budownictwa z elementami BIM.

  Ma podstawową wiedzę związaną z systemami symulacji komputerowych BIM. Posiada wiedzę zgodną z zasadami MES w konstrukcjach budowlanych. Zna podstawy numerycznego definiowania obciążeń konstrukcji oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, modelowania i obliczania konstrukcji BIM.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • absolwent jest przygotowany do projektowania obiektów o konstrukcji żelbetowej,
  • stalowej i drewnianej z wykorzystaniem technologii BIM
  • posiada wiedzę na temat budownictwa w zakresie projektowania i modelowania obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych technik modelowania komputerowego, co pozwoli mu podjąć pracę w firmach projektowych
  • i wykonawczych oraz zdobyć uprawnienia budowlane

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii bim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (0)