ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Budownictwo
  Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany w szerokim zakresie do programowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Ponadto uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy naukowo-badawczej na potrzeby budownictwa. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie
  • Budowa i utrzymanie dróg

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie
  • Budowa i utrzymanie dróg

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie
  • Budowa i utrzymanie dróg

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
  • Architektura w budownictwie
  • Budowa i utrzymanie dróg

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest konkurs dyplomów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania i modelowania obiektów budowlanych i inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych technik modelowania komputerowego, zarządzania informacją o obiektach budowlanych BIM.

  Absolwenci są również przygotowani teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnych i aktualnych programów wspomagających projektowanie konstrukcji opartych na metodach elementów skończonych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych projektowych, wykonawczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych. 

  Absolwenci po tym kierunku mogą ubiegać się (po spełnieniu ustawowych wymagań) o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. 

  Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: