ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Budownictwo
  Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa miejskiego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, technologii i organizacji budownictwa, kierowania firmą budowlaną. Posiadają umiejętności praktycznego stosowania nabytej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych, projektowania prostych konstrukcji i elementów budowlanych, stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, pracy w zespołach projektowych, efektywnego przekazywania swoich myśli. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:
  • projektowania wszystkich typów konstrukcji budownictwa mieszkaniowego
  • i prostych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
  • kierowania budowami wszelkiego rodzaju obiektów,
  • organizowania produkcji elementów budowlanych,
  • nadzoru wykonawstwa budowlanego,
  • ustawicznego samokształcenia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM Stopień: I REKRUTACJA

Opinie (0)