ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-09-40

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl

www.bud.pcz.czest.pl

  • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Częstochowa - kierunek Budownictwo
    Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany w szerokim zakresie do programowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Ponadto uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy naukowo-badawczej na potrzeby budownictwa. 

    Czytaj dalejZwiń

    Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

    Studia I stopnia stacjonarne

    • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
    • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
    • Architektura w budownictwie
    • Budowa i utrzymanie dróg

    Studia II stopnia stacjonarne

    • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
    • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
    • Architektura w budownictwie
    • Budowa i utrzymanie dróg

    Studia I stopnia niestacjonarne

    • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
    • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
    • Architektura w budownictwie
    • Budowa i utrzymanie dróg

    Studia II stopnia niestacjonarne

    • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
    • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
    • Architektura w budownictwie
    • Budowa i utrzymanie dróg

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    • Matematyka
    • Język polski
    • Język obcy nowożytny
    • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

     

    Dowiedz się więcej

     

     


     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest konkurs dyplomów.

     

     

    Dowiedz się więcej

  • BUDOWNICTWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM Stopień: I REKRUTACJA

    Absolwenci kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania i modelowania obiektów budowlanych i inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych technik modelowania komputerowego, zarządzania informacją o obiektach budowlanych BIM.

    Absolwenci są również przygotowani teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnych i aktualnych programów wspomagających projektowanie konstrukcji opartych na metodach elementów skończonych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych projektowych, wykonawczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych. 

    Absolwenci po tym kierunku mogą ubiegać się (po spełnieniu ustawowych wymagań) o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. 

    Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

    Czytaj dalejZwiń

    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    • Matematyka
    • Język polski
    • Język obcy nowożytny
    • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

     

    Dowiedz się więcej

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: