• FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów fizyka techniczna

  Kierunek Fizyka Techniczna to wiedza i praktyka w jednym. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Fizycy techniczni są zaliczani do tzw. „flexible persons”, czyli grupy specjalistów łatwo przystosowujących się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • specjaliści z dziedziny optyki i optometrii
  • specjaliści z branży Automotive
  • pracownicy renomowanych ośrodków naukowych
  • kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży hutnictwa szkła
  • inżynierowie procesów technologicznych
  • specjaliści w branży IT

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Optyka okularowa
  • Nanomateriały i nanotechnologie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Optometria
  • Nanomateriały i nanotechnologie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Optyka okularowa
  • Nanomateriały i nanotechnologie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Optometria
  • Nanomateriały i nanotechnologie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inteligentny przemysł

  Absolwent kierunku będzie posiadał wykształcenie pozwalające na projektowanie technologii, eksploatację oraz uruchamianie systemów automatyki, a także instalowanie i serwisowanie zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, szczególnie takich, które wyposażone są w zautomatyzowane linie produkcyjne i roboty przemysłowe.

  Posiadane umiejętności będą wysoko cenione w branżach takich jak lotnictwo, elektronika, produkcja maszyn czy przemysł samochodowy. Ponadto Absolwent kierunku Inteligentny Przemysł może również prowadzić samodzielną działalność gospdarczą z zakresu użytkowania sprzętu komputerowego, programowania i sprzęgania urządzeń zewnętrznych oraz projektowania i doradztwa technicznego.

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i rozwój produktu
  • Nowoczesne procesy produkcyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inteligentny przemysł brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa

  Chcesz zdobyć unikalne wykształcenie inżynierskie dające nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia? Wybierz Inżynierię Chemiczną i Procesową! W ramach tego kierunku zostaniesz przygotowany do projektowania, modernizacji sprawowania nadzoru, oraz wdrażania i realizacji procesów technologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty o wymaganych właściwościach. Poznasz budowę, właściwości, sposoby kształtowania i metody badania różnorodnych materiałów oraz podstawy inżynierii produktu.

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i obejmują zagadnienia zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym – praktyki zawodowe, certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach.

  ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

  Technologia szkła i ceramiki - Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw technologii szkła (produkcja, przetwórstwo) i materiałów ceramicznych (ceramika specjalna, szlachetna, ogniotrwała, budowlana, sanitarna, materiały wiążące) oraz wiedzy praktycznej, kompetencji i umiejętności projektowania, doboru i badania właściwości materiałów szklanych i ceramicznych.

  Technologia kosmetyków - Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu budowy, właściwości i funkcji związków chemicznych wchodzących w skład kosmetyków, zna skład i działanie naturalnych i syntetycznych surowców stosowanych w kosmetyce. Posiada praktyczne umiejętności otrzymywania głównych grup preparatów kosmetycznych. Zna i potrafi stosować techniki oraz metody badań laboratoryjnych surowców i produktów kosmetycznych do oceny ich właściwości, jakości oraz oddziaływania na środowisko. 

  Inżynieria korozyjna - Absolwent zna rodzaje, mechanizmy i skutki procesów korozyjnych ze szczególnym uwzględnieniem korozji o charakterze elektrochemicznym. Potrafi badać zjawiska korozyjne, wyznaczać szybkość korozji materiałów i porównywać ich odporność w określonych środowiskach. Zna podstawowe sposoby ochrony materiałów przed korozją.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA w:

  • różnych gałęziach przemysłu przetwórczego: chemicznego, kosmetycznego, szklarskiego, ceramicznego itp., 
  • jednostkach związanych z produkcją aparatury, planowaniem procesów produkcyjnych, projektowaniem i wdrażaniem prototypowych wyrobów,
  • laboratoriach badawczych,
  • firmach zajmujących się ochroną przed korozją.

  Absolwent tego kierunku może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia szkła i ceramiki
  • Technologia kosmetyków
  • Inżynieria korozyjna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inżynieria materiałowa

  Chcesz mieć szansę na rozwój i wiele możliwości rozwoju zawodowego w przyszłości? Wybierz Inżynierię Materiałową! Absolwent tego kierunku uzyska niezbędną wiedzę na temat różnorodnych grup materiałów stosowanych w szeroko rozumianej technice. Pozna podstawowe technologie wytwarzania/przetwarzania materiałów, relacje między ich budową
  i właściwościami oraz metody badań. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi Inżynierii Materiałowej ulepszać materiały będące w jego otoczeniu, opracowywać nowe dla potrzeb rozwijającej się techniki oraz będzie gwarancją znalezienia zatrudnienia.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zatrudnienie niemalże w każdej gałęzi przemysłu (w tym w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały
  • dla elektroniki)
  • placówki naukowo-badawcze, laboratoria, centra diagnostyczne, działy badań i rozwoju, planowania produkcji, kontroli jakości
  • biura konstrukcyjne, firmy usługowe branży technicznej
  • firmy zajmujące się degradacją materiałów, ochroną przed korozją, ochroną środowiska

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Materiały metaliczne i ceramiczne
  • Materiały dla medycyny
  • Materiały polimerowe i kompozyty

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Materiały metaliczne i ceramiczne
  • Materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty
  • Inżynieria zabezpieczeń antykorozyjnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Materiały metaliczne i ceramiczne
  • Materiały dla medycyny
  • Materiały polimerowe i kompozyty

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Materiały metaliczne i ceramiczne
  • Materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty
  • Inżynieria zabezpieczeń antykorozyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • METALURGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów metalurgia

  Kierunek Metalurgia kształci inżynierów dla przemysłu związanego z projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, doborem i wykorzystaniem metali i stopów w różnych gałęziach przemysłu. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów z zakresu planowania i sterowania produkcją. Dzięki nabytej wiedzy w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, odlewnictwa, przetwórstwa metali, energetyki, informatyki, ekonomiki i ekologii uzyskują podstawy do twórczej pracy na rzecz zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przemysł metalowy (metalurgia, odlewnictwo, przeróbki plastyczne) mineralny, elektromaszynowy, chemiczny, wydobywczy
  • branża recyklingu
  • energetyka
  • administracja przemysłowa
  • biura consultingowo-projektowe
  • instytucje naukowe

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Odlewnictwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekoinnowacje w recyklingu metali
  • Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych
  • Innowacje procesowe i produktowe w odlewnictwie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Odlewnictwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekoinnowacje w recyklingu metali
  • Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych
  • Innowacje procesowe i produktowe w odlewnictwie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • QUALITY AND MANAGEMENT PRODUCTION

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów quality and management production
   

  Studia na tym kierunku pozwalają poznać od strony praktycznej bardzo przydatne w każdym przedsiębiorstwie narzędzia i metody rozwiązywania różnorodnych problemów produkcyjnych. Student uczy się, jak doskonalić proces produkcyjny i projektować produkty. Poznaje sposoby przeprowadzania różnego rodzaju kontroli oraz metody oceny efektów pracy. Atutem absolwentów tego kierunku jest elastyczność i otwartość umysłu oraz szukanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na styku różnych dyscyplin.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • działy produkcji i jakości we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw produkcyjnych
  • i usługowych – mikro, małych, średnich, dużych
  • własne przedsiębiorstwo
  • jednostki projektowe, badawcze i doradcze zajmujące się inżynierią produkcji, jakości
  • jednostki gospodarcze oraz administracyjne, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania i organizacji. Zakres nauczania przygotowuje inżynierów do rozwiązywanie problemów związanych z planowaniem i sterowaniem produkcją, zarządzaniem i eksploatacją systemów wytwarzania, organizacją, logistyką w przedsiębiorstwie, planowaniem rozwoju nowego produktu, zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw i organizacji.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
  • stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach specjalizujących się w produkcji oraz przetwórstwie surowców, a także w jednostkach administracji publicznej
  • projektowanie nowych i nadzorowanie istniejących procesów i systemów produkcyjnych

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie systemami produkcji
  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Inżynieria produkcji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie systemami produkcji
  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Inżynieria produkcji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (4)

STUDENT Ocena odpowiedz

Wysoki poziom nauczania. Pomocna kadra.

Kasia Ocena odpowiedz

Wysoki poziom nauczania.

Magda Ocena odpowiedz

Bardzo dobry stosunek do studenta

Student Ocena odpowiedz

Bardzo miła i sympatyczna atmosfera. Wysoki poziom nauczania. Miła i pomocna kadra.