• FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów fizyka techniczna

  Jeśli jesteś ciekawy otaczającego Cię świata i chcesz dowiedzieć się jak on działa, studia na kierunku fizyka techniczna są doskonałym wyborem. Tu uzyskasz praktyczne umiejętności obserwacji, rozumienia i wiązania ze sobą zjawisk z wielu dziedzin nauki i techniki.

  Dzięki temu staniesz się pożądanym kandydatem dla pracodawców o praktycznie nieograniczonych profilach działalności. Już teraz na całym świecie fizycy techniczni są zaliczani do tzw. „flexible persons”, czyli grupy specjalistów łatwo przystosowujących się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych.

  • I miejsce na ministerialnej liście rankingowej badania ekonomicznych
   losów absolwentów (ELA) 2018 *
  • IV miejsce na liście rankingowej kierunków studiów – Perspektywy 2019 *
  • Studenci kierunku fizyka techniczna kilkunastokrotnie byli laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały i nanotechnologie
  • Inżynieria medyczna
  • Fizyka komputerowa
  • Optyka okularowa
  • Optometria

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały i nanotechnologie
  • Inżynieria medyczna
  • Fizyka komputerowa
  • Optyka okularowa
  • Optometria

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nanomateriały i nanotechnologie
  • Inżynieria medyczna
  • Fizyka komputerowa
  • Optyka okularowa
  • Optometria

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nanomateriały i nanotechnologie
  • Inżynieria medyczna
  • Fizyka komputerowa
  • Optyka okularowa
  • Optometria

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inteligentny przemysł

  Chcesz być częścią rewolucji przemysłowej INDUSTRY 4.0? 

  Nowy kierunek Inteligentny Przemysł, realizowany wspólnie przez dwa Wydziały Politechniki Częstochowskiej oraz wspierany przez krajowe przedsiębiorstwa, da Ci taką szansę! 

  W ramach kierunku zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwój innowacji, informatyzację i automatyzację procesów produkcyjnych. Będziesz potrafił efektywnie zarządzać zespołem, co jest niezbędne do projektowania i rozwoju produktu, jak i wdrażania nowoczesnych technologii. 

  Kierunek Inteligentny Przemysł zapewni Ci kompleksową i dostosowaną do potrzeb rynku ofertę dydaktyczną. Jego ideą jest podniesienie poziomu informatyzacji oraz uproszczenia obsługi i utrzymania produkcji, a także zarządzania kadrą techniczną w nowoczesnym przedsiębiorstwie. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inteligentny przemysł brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa

  Chcesz zdobyć unikalne wykształcenie inżynierskie dające nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia? Wybierz Inżynierię Chemiczną i Procesową! W ramach tego kierunku zostaniesz przygotowany do projektowania, modernizacji sprawowania nadzoru, oraz wdrażania i realizacji procesów technologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty o wymaganych właściwościach.

  Poznasz budowę, właściwości, sposoby kształtowania i metody badania różnorodnych materiałów oraz podstawy inżynierii produktu. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i obejmują zagadnienia zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym – praktyki zawodowe, certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inżynieria materiałowa
  Jeżeli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem wybierz Inżynierię Materiałową - interdyscyplinarny kierunek studiów ukształtowany w drugiej połowie minionego wieku i odgrywający bardzo ważną rolę w szybkim rozwoju cywilizacji materialnej. Prognozy na progu XXI wieku przewidują dla inżynierii materiałowej także kluczową rolę, gdyż priorytetowe obszary zastosowań będą obejmowały nanomateriały, materiały funkcjonalne i inteligentne oraz biomateriały.
  Student tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów: metalicznych, ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z konstruktorami i technologami.
  Dysponuje ponadto podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa wynalazczego i bankowego oraz marketingu i dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego. Wykształcenie absolwenta kierunku Inżynieria Materiałowa jest więc uniwersalne. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • METALURGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów metalurgia
  Absolwenci kierunku Metalurgia są przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem metali, stopów i innych tworzyw w różnych gałęziach przemysłu.
  Dzięki nabytej wiedzy w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali, energetyki, informatyki, ekonomiki i ekologii uzyskują podstawy do twórczej pracy w zakresie zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwentów w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle oraz prywatnych firmach wytwórczych i usługowych.
  Absolwent kierunku Metalurgia jest specjalistą z zakresu techniki i technologii, recyklingu materiałów i ochrony środowiska (produkcja przyjazna dla środowiska); a w zarządzaniu procesami produkcyjnymi wykorzystuje automatyzację i informatyzację procesów. Niezależnie od wyboru studiowanej specjalności, każdy student przechodzi kształcenie w zakresie takich przedmiotów jak: informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, czy podstawy projektowania z wykorzystaniem programów CAD/CAM.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odlewnictwo
  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Technika cieplna
  • Informatyka stosowana
  • Metalurgia ekstrakcyjna
  • Przeróbka plastyczna materiałów
  • Recykling metali i ochrona środowiska
  • Metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Odlewnictwo
  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Technika cieplna
  • Informatyka stosowana
  • Metalurgia ekstrakcyjna
  • Przeróbka plastyczna materiałów
  • Recykling metali i ochrona środowiska
  • Metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odlewnictwo
  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Technika cieplna
  • Informatyka stosowana
  • Metalurgia ekstrakcyjna
  • Przeróbka plastyczna materiałów
  • Recykling metali i ochrona środowiska
  • Metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Odlewnictwo
  • Technika cieplna
  • Informatyka stosowana
  • Metalurgia ekstrakcyjna
  • Przeróbka plastyczna materiałów
  • Recykling metali i ochrona środowiska
  • Metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  Zmieniająca się struktura zatrudnienia generuje nowe potrzeby na rynku pracy. W najbliższej perspektywie przewiduje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów inżynierów z zakresu logistyki.

  Studia na specjalności zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie dają podstawy teoretyczne i kształcą umiejętności praktyczne w zakresie planowania i zarządzania przepływem materiałów i produktów w sieciach logistycznych. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli na posługiwanie się współczesnymi technikami i metodami zarządzania procesami logistycznymi umożliwiającymi racjonalizację systemów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwach.

  ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI

  Studenci zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki w organizacji, zarządzania jakością, technicznego przygotowania i projektowania nowych systemów produkcyjnych oraz restrukturyzacji istniejących systemów i obiektów technicznych.

  Twoje kwalifikacje zawodowe obejmują wiedze z zakresu współczesnych systemów zarządzania firmą (np. metod planowania potrzeb materiałowych i zasobów produkcyjnych – MRPI, MRPII, ERP i inne), opracowania biznesplanu, doboru i kierowania personelem, a także organizację pracy i diagnostykę przedsiębiorstw z wykorzystaniem analizy ekonomicznej i finansowej.

  INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI

  Studia na tej specjalności zapewnią ci wysoki poziom wykształcenia inżynierskiego i szanse przynależności do elity zarządzającej techniką i technologią w nowoczesnych zakładach.

  Zdobędziesz umiejętność projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych oraz wykorzystania i użytkowania informatycznych systemów zarządzania produkcją. Absolwenci tej specjalności są przygotowywani do podjęcia pracy zarówno w zakładach przemysłowych jak też w bankach.

  INŻYNIERIA PRODUKCJI W EKOROZWOJU

  Wiedza zdobywana w trakcie studiów przygotowuje absolwenta do realizacji zadań w dziedzinie działalności gospodarczej opartej na zrównoważonym rozwoju, zapewniającym przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska.

  Program studiów uwzględnia zalecenia Unii Europejskiej odniesione do nisko – i bezodpadowych technologii. Studia na tej specjalności to nie tylko nabycie umiejętności w obszarze techniki i technologii, ale również w sferze logistyki i zarządzania produkcją tworzyw metalicznych.

  INŻYNIERIA PRODUKCJI WYROBÓW WYRABIANYCH PLASTYCZNIE

  W warunkach ostrej konkurencji połączenie umiejętności i wiedzy inżynierskiej ze znajomością podstaw zarządzania, marketingu i logistyki w procesach, pozwoli ci na zdobycie wyższej pozycji na starcie zawodowym.

  Studiując na tej specjalności poznasz najnowszą wiedzę z zakresu przeróbki plastycznej materiałów oraz techniki komputerowe wspomagające projektowanie procesów a także informatyczne systemy zarządzania. Będziesz mógł także doskonalić znajomość specjalistyczego języka obcego.

  INŻYNIERIA PRODUKCJI ODLEWNICZEJ

  Jeśli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem, posiadającym zdolność technicznego eksperymentowania z wykorzystaniem komputerowego programowania badań z zakresu odlewnictwa, wybierz specjalność: Inżynieria Produkcji Odlewniczej.

  Nabędziesz tu przede wszystkim umiejętności projektowania produkcji odlewniczej oraz praktycznej umiejętności wytworzenia odlewu. Jest to oferta profesjonalnego startu w przemyśle dla młodych i energicznych ludzi, którzy nie boją się wyzwań.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
  • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
  • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie
  • Inżynieria produkcji odlewniczej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
  • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
  • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie
  • Inżynieria produkcji odlewniczej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
  • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
  • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie
  • Inżynieria produkcji odlewniczej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
  • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
  • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie
  • Inżynieria produkcji odlewniczej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (4)

STUDENT Ocena odpowiedz

Wysoki poziom nauczania. Pomocna kadra.

Kasia Ocena odpowiedz

Wysoki poziom nauczania.

Magda Ocena odpowiedz

Bardzo dobry stosunek do studenta

Student Ocena odpowiedz

Bardzo miła i sympatyczna atmosfera. Wysoki poziom nauczania. Miła i pomocna kadra.