Dodaj do ulubionych

Metalurgia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku metalurgia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Współczesne studia metalurgiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku metalurgia: ekoinnowacje w recyklingu metali, innowacje procesowe i produktowe w odlewnictwie, komputerowe wspomaganie, procesów produkcyjnych, odlewnictwo, wytwarzanie i przetwórstwo metali.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku metalurgia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku metalurgia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK METALURGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Metalurgia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Metalurgia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Jednostka prowadząca

Metalurgia stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE METALURGIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Recykling i metalurgia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku recykling i metalurgia

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Chemia i inżynieria materiałów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia i inżynieria materiałów

Metalurgia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

METALURGIA STUDIA NIESTACJONARNE

METALURGIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

METALURGIA STUDIA I STOPNIA

METALURGIA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku metalurgia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując metalurgię

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Metalurgia? Studią kształcą w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii.

Do wyboru, w zależności od uczelni, jest wiele ciekawych specjalizacji, które obejmują takie tematy jak: komputerowe modelowanie procesów metalurgicznych, metaloznawstwo i obróbka cieplna, metalurgia ekstrakcyjna, plastyczna przeróbka metal,technika cieplnaczy czy piece przemysłowe i ochrona środowiska

Jednak niezależnie od specalizacji czekają na Ciebie takie przedmioty jak: informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, czy podstawy projektowania z wykorzystaniem programów CAD/CAM. Jedno jest pewne – na pewno nie będziesz się nudzić!

 

W programie studiów na kierunku metalurgia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • E-gospodarka
 • Ergonomia pracy
 • Mineralogia tworzyw metalurgicznych
 • Technologie wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
 • Własności i metody badań materiałów inżynierskich
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Metalurgia proszków
 • Procesy przeróbki plastycznej
 • Elektrotechnika, automatyka i sterowanie
 • Zarządzanie jakością

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • pomiaru podstawowych wielkoci fizycznych, analizy zjawisk fizycznych, rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa fizyk,
 • graficznego przedstawiania elementów maszyn i układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn,
 • projektowania technologii metalurgicznej i zastosowania jej do wytwarzania materiałów inżynierskich,
 • stosowania metod analitycznych w badaniach materiałów – głównie w metalurgii, posługiwania się aparatur badawcza; oceny struktury i własności metali i stopów metali,
 • stosowania zasad termodynamiki do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego procesów cieplnych, stosowania zasad techniki cieplnej, projektowania i eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • projektowania technologii metalurgicznych i ich stosowania w celu wytwarzania materiałów inynierskich,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku metalurgia?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek metalurgia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie związany z naukami technicznymi.

 

Studia na kierunku metalurgia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych, przetwórstwa metali, ochrony środowiska czy informatyki. Program nauczania zakłada realizacje wielu ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Mineralogia tworzyw metalurgicznych
 • Technologie wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
 • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
 • Chemia ogólna

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku metalurgia, oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiniesz także szereg cennych umiejętności praktycznych. Jako student nauczysz się opisywać procesy metalurgiczne i matematyczne.

Ponadto dowiesz się, w jaki sposób oceniać strukturę i właściwości metali, przy zastosowaniu zaawansowanej aparatury badawczej. Studenci poznają także profesjonalne programy i narzędzia informatyczne, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Chcesz zaostać ekspertem w zakresie przetwarzania oraz użytkowania metali i stopów w różnych gałęziach przemysłu? Studia na kierunku Metalurgia dadzą Ci bez wątpienia taką możliwość! Co więcej, będziesz przygotwany do twórczej pracy z użyciem nowoczesnych technologii metali i stopów.

Jeżeli zatem interesuje Cię świat metalurgii i chciałbyć przełożyć swoje zainteresowania na przyszłą karierę to może być to kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować metalurgię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek metalurgia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku metalurgia trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

W zależności od uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku metalurgia będą trwały trzy i pól roku, czyli siedem semestrów lub cztery lata, czyli osiem semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł inżyniera. Natomiast studia drugiego stopnia trzy lub cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku metalurgia

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Metalurgia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach zajmujących się przetwórstwem metali i stopów, laboratoriach specjalistycznych czy biurach projektowych.

Nic nie stoi też na przeszkodzie by założyć własną działalność gospodarczą w tej dziedzinie. Z wielu ankiet wynika, że niemal wszyscy studenci kierunku Metalurgia znajdują ciekawą pracę w zawodzie.

Nie powinieneś zatem mieć problemu z jej znalezieniem od razu po zakończeniu studiów. Jeżeli zatem Twoją mocną strona jest fizyka oraz matematyka to Metalurgia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku metalurgia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w firmach zajmujących się przetwórstwem metali i stopów,
 • pracownik w laboratoriach specjalistycznych,
 • pracownik w biurach projektowych,
 • pracownik przemysłu metalurgicznego,
 • pracownik jendostek doradczych.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU METALURGIA

Komentarze (0)