ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00

fax. 85 746 90 15

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii urbanistyki, architektury i sztuk pięknych, socjologii, budownictwa ogólnego, konstrukcji, fizyki budowli, infrastruktury technicznej miast. Jako absolwent architektury będziesz dysponował interdyscyplinarną wiedzą techniczną i humanistyczną oraz umiejętnościami kształtowania przestrzeni. Będziesz przygotowany do wykonywania projektów architektonicznych obiektów o różnych funkcjach, projektów urbanistycznych i planów zagospodarowania przestrzennego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury wnętrz i sztuk pięknych, ergonomii, oświetlenia, teorii barwy oraz niezbędną wiedzę inżynierską. Jako absolwent architektury wnętrz będziesz umiał projektować wnętrza o różnym przeznaczeniu.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • pracownik w pracowniach projektowych zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
  • pracownik firm realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
  • urzędnik w jednostkach administracji publicznej
  • samodzielna praktyka projektowa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuki i tworzenia prac artystycznych oraz projektów graficznych. Zapoznasz się z różnorodnymi technikami graficznymi, warsztatowymi, rysunkowymi i malarskimi. Rozwiniesz indywidualne zdolności twórcze. Będziesz tworzyć artystyczne prace graficzne, rysunkowe, malarskie oraz projekty graficzne w tym autorskie ilustracje, projekty wydawnicze, kreatywne identyfikacje wizualne, artystyczne 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka,
  • Dowolny przedmiot do wyboru spośród: fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)