ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00

fax. 85 746 90 15

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, dotyczącą teorii i historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, mechaniki, konstrukcji oraz fizyki budowli i infrastruktury.

  Poznasz uwarunkowania prawne i ekonomiczne działalności projektowej. Nauczysz się posługiwać się najnowszymi programami do komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego (programy CAD, graficzne i modelowania 3D).

  Jako absolwent architektury będziesz potrafił zaprojektować proste obiekty architektoniczne o różnych funkcjach, spełniające wymagania estetyczne, techniczne i użytkowe, w tym potrzeby osób niepełnosprawnych. Opracowujesz samodzielnie lub w zespole koncepcje architektoniczne i urbanistyczne, uwzględniając różnorodny kontekst uwarunkowań.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot dodatkowy do wyboru spośród: fizyka, historia, historia sztuki, geografia

  Pod uwagę jest brany także egzamin z rysunku.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury wnętrz i sztuk pięknych, ergonomii, oświetlenia, teorii barwy oraz niezbędną wiedzę inżynierską związaną z zagadnieniami statyki, konstrukcji, materiałoznawstwa, ustrojami i rozwiązaniami budowlanymi, instalacyjnymi, oświetleniowymi.

  Jako absolwent architektury wnętrz będziesz umiał projektować wnętrza o różnym charakterze i przeznaczeniu, tworząc w nich nastrój poprzez odpowiedni dobór barw, materiałów i efektów oświetleniowych. Będziesz miał rozwinięte umiejętności warsztatowe, w tym znajomość komputerowych programów graficznych i CAD. Ponadto nabędziesz umiejętność projektowania prostych mebli i tworzenia innych nieskomplikowanych, funkcjonalnych form użytkowych w zakresie niezbędnym do projektowania wnętrz.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot dodatkowy do wyboru spośród: fizyka, historia, historia sztuki, geografia
  • Matematyka
  • Język obcy

  Pod uwagę jest również brany egzamin z rysunku

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuki, grafiki, estetyki i tworzenia prac artystycznych oraz projektów graficznych. Zapoznasz się z różnorodnymi technikami graficznymi, warsztatowymi, rysunkowymi i malarskimi. Rozwiniesz indywidualne zdolności twórcze. Będziesz tworzyć artystyczne prace graficzne, rysunkowe, malarskie oraz projekty graficzne w tym autorskie ilustracje, projekty wydawnicze, kreatywne identyfikacje wizualne, artystyczne animacje.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka,
  • Przedmiot dodatkowy do wyboru spośród: fizyka, historia, historia sztuki, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)