Jednostki na Wydziale Neoflologii UAM

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Filologii Germańskiej prowadzi badania w zakresie historii literatury niemieckiej, literatury i kultury austriackiej XIX/XX w., literaturoznawstwa porównawczego, recepcji literatury niemieckiej w Polsce, polsko-niemieckich stosunków literackich, kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego, teorii i praktyki nauczania języka niemieckiego (ze wsparciem komputerowym), językoznawstwa germańskiego, leksykologii, leksykografii, językoznawstwa kontrastywnego, gramatyki opisowej języka niemieckiego oraz teorii przekładu literackiego. Zajmuje się także teorią dydaktyki literatury niemieckiej i mediów oraz translatoryką – kształceniem tłumaczy we współpracy z Wydziałem Anglistyki

Instytut Filologii Romańskiej 

Instytut Filologii Romańskiej realizuje zadania badawcze dotyczące językoznawstwa i literaturoznawstwa romańskiego oraz językoznawstwa stosowanego. Istotą prowadzonych badań jest ich spójność i komplementarność w odniesieniu do podobnych zadań realizowanych w innych krajach europejskich. Instytut przywiązuje dużą wagę do roli, jaką odgrywa we współczesnym świecie i w Unii Europejskiej komunikacja językowa i jej interkulturowy wymiar, stąd zainteresowanie Instytutu kwestiami lingwistyki kulturowej, akwizycją wybranych typów dyskursu języka obcego oraz kwestiami traduktologicznymi wynikającymi z posługiwania się wieloma językami narodowymi i koniecznością tłumaczenia dokumentacji urzędowej na wiele języków. Instutut Filologii Romańskiej włączył się od kilku lat w międzynarodowe programy studiów nad frazeologią, fonetyką, składnią i morfologią języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rumuńskiego. Również w zakresie badań literaturoznawczych Instytut realizuje zadania w zakresie problematyki interesującej szeroki kręg odbiorców europejskich, np. związków literackich polsko-francuskich, problematyki literatur pogranicza i transgresji kultur, a także piśmiennictwa dydaktycznego i autobiograficznego.

Instytut Filologii Rosyjskiej  i Ukraińskiej

Instytut Filologii Rosyjskiej prowadzi badania językoznawcze i literaturoznawcze. Wobec złożoności i zmienności współczesnej rzeczywistości rosyjskiej dawne poglądy na literaturę i kulturę rosyjskiego obszaru językowego ulegają dezaktualizacji. Wynika stąd potrzeba prac badawczych z zastosowaniem nowoczesnego warsztatu, zmierzających do rewizji zastanych stereotypów i zachowujących dystans wobec utartych interpretacji faktów, oraz pionierskich poszukiwań w duchu dialogu interkulturowego i komunikacji interkulturowej. W Instytucie Filologii Rosyjskiej zwraca się także uwagę na interkulturowe aspekty kształcenia studentów na filologii rosyjskiej, rosyjsko-angielskiej, rosyjsko-ukraińskiej oraz rosyjskiej z lingwistyką stosowaną.

Instytut Lingwistyki Stosowanej 

Instytut Lingwistyki Stosowanej realizuje humboldtowską zasadę łączenia badań naukowych z dydaktyką w zakresie wszystkich oferowanych specjalizacji: nauczycielskiej, tłumaczeniowej i komunikacyjno-mediacyjnej. Podstawą jej działalności są badania językoznawcze, glottodydaktyczne, translatoryczne i kulturoznawcze ze naciskiem na kwestie interkulturowości. Instytut realizuje m.in. następujące zadania badawcze: teoretyczne i praktyczne aspekty uczenia i nauczania języka; nabywanie mowy, uczenie się pierwszego i kolejnych języków obcych, nauczanie w klasach bilingwalnych, nauczanie języków specjalistycznych; relacje między językiem a kulturą w aspekcie nauczania i uczenia się; komunikacja interkulturowa i intersemiotyczna; microteaching w kształceniu nauczycieli języków obcych; wszelkiego rodzaju badania nad przekładem językowym i warsztatem pracy tłumacza; zastosowanie wyników analiz studiów kontrastywnych niemiecko-polskich-angielskich w translatoryce, leksykografii i opisie gramatycznym; budowa i funkcja tekstu użytkowego; badania interlingwy, czyli międzynarodowych języków skonstruowanych takich jak esperanto.

 


Katedra Skandynawistyki 

Katedra Skandynawistyki – jeden z nielicznych w Polsce ośrodków zajmujących się skandynawskim obszarem językowym – prowadzi bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym badania w dziedzinach takich jak językoznawstwo skandynawskie i ogólne, literatury skandynawskie oraz historia i kultura krajów skandynawskich; efektem tej działalności są liczne publikacje. Katedra bierze udział w międzynarodowych programach badawczych i współpracy partnerskiej; organizuje także regularnie międzynarodowe sesje naukowe.

 


Instytut Orientalistyki

Instytut Orientalistyki realizuje badania, których zakres obejmuje m.in. języki, literaturę i historię Japonii, klasyczny teatr japoński, języki Chin, języki i kultury Azji Środkowej, literaturę, filozofię, religie i kulturę indyjską, badania mniejszościowe i politykę językową. Do nowych zadań badawczych zaliczyć należy organizacje międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, wzrost znaczenia Azji dla polityki światowej i współczesne problemy polityki i bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie. Wśród nowych, ambitnych projektów realizowanych obecnie w Katedrze Orientalistyki, warto wymienić udział w opracowywaniu słownika polsko-chińskiego we współpracy z Instytutem Konfucjusza, projektu badawczy słownika kognitywnego pism piktograficznych w Chinach i systemów języków pisanych Chin.

Katedra Metodologii Lingwistyki

Instytut Etnolingwistyki

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (12)

mary Ocena odpowiedz

na filologię hiszpańska trzeba znać podstawy języka czy wszystego nauczą tam od zera?

Vita Ocena odpowiedz

Jakie macie opinii o filologii rosyjskiej z filologią angilską I stopnia?

Klaudia Ocena odpowiedz

Jakie macie opinie o II stopniu fil hiszpanskiej?

Student Ocena odpowiedz

Jest okej, ale czuję się trochę jak w szkole. Szkolne ławki, zadania domowe, pisanie na tablicy. Wiadomo, trzeba się uczyć, szczególnie jeśli się bardzo tego chce. Szału nie ma też, jeśli chodzi o praktykę. Bardzo dużo teorii, w sumie zbytnio nie potrzebnej (chyba, że ktoś chce zostać na uczelni i tu pracować). Życiowo - nie bardzo. Ale za to wykładowcy naprawdę w porządku, nie robią żadnych problemów i są wyrozumiali. Da się przeżyć :)

Oxi Ocena odpowiedz

Mega polecam, kompetentni wykladowcy, na etnolingwistyce duzo praktycznych zajec, można naprawdę dobrze nauczyć się języków :)

absolventka Ocena odpowiedz

Studiowałam na dwóch wydziałach - WNS i WN. Wszędzie się trzeba uczyć, czasem za dużo teorii, która się chyba do niczego nie przyda. Ale jak ktoś chce nauczyć się języka, to Neofilologia daje radę. Ja pracę potem dostałam bez problemu.

Olgazm Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Germa zawsze na propsie. Wynorają Cię jak nie wiem, ale po licencjacie będziesz mówic ;)

000000 W odpowiedzi do: Olgazm odpowiedz

Zdanie napisane przez te osobe pokazuje,kto konczy dzisiaj studia."Osobo"wroc do liceum na lekcje j.polskiego.

!!! Ocena odpowiedz

Studia są super! Wykładowcy kompetentni, zajęcia ciekawe!

goodin Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Mnie na romańskiej się bardzo podobało. Zajęcia z nativami już od początku kształcenia powodują, że od razu wskakujesz na jakiś level tego języka oczywiście przy nakładzie pracy własnej. Kompetentna kadra, ogólnie oceniam bardzo dobrze!

Ruslana W odpowiedzi do: goodin odpowiedz

Pani studiowała na filologii włoskiej?

Lana W odpowiedzi do: goodin odpowiedz

Przepraszam, już zrozumiałam)