• LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów lingwistyka stosowana

  Lingwistyka stosowana to studia przeznaczone dla osób z pasją poznawczą i wytrwałością w nauce. Umożliwiają nauczenie się dwóch języków obcych, niemieckiego i angielskiego, na najwyższym poziomie, oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, francuski, włoski, rosyjski).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Lingwistyka komputerowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Empirical linguistics and language documentation

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia germańska

  Studia I stopnia

  Studia adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym. Łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze i literaturze niemieckiej, językoznawstwem i translatoryką.

  Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język kultury, prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy studentom bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

  • profil tłumaczeniowy,
  • profil komunikacja międzykulturowa,
  • profil języki specjalistyczne i translatoryka.

  Atuty kierunku

  • dogłębna nauka języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie,
  • nowoczesne technologie w nauczaniu, np. platforma e-learningowa,
  • duży nacisk na praktyczne umiejętności językowe,
  • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
  • możliwość wyjazdu na staże i stypendia zagraniczne w ramach współpracy z uczelniami w Bielefeld, Gießen, Greifswald, Hanowerze, Kilonii, Mannheim, Moguncji, a także w Pecs i Segedynie (Węgry), Lublanie i Mariborze (Słowenia).

  Studia II stopnia

  Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Neofilologii UAM oraz Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, dający możliwość uzyskania dwóch dyplomów. Studia germanistyczne prowadzone na dwóch uniwersytetach łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej i translatoryką.

  Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i doskonalenie kompetencji translatorycznych. Studenci germanistyki międzykulturowej mogą się ubiegać o stypendium w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu mogą spędzić semestr studiów na jednym z uniwersytetów europejskich, z którymi współpracują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia hiszpańska

  Studia I stopnia

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka hiszpańskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur hiszpańskojęzycznych na świecie.

  Poprzez studia nad innymi językami iberyjskimi, a także rozwijanymi w nich literaturami i kulturami, otwierają możliwość pogłębionego, wielostronnego poznania rzeczywistości Półwyspu Iberyjskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania i nauczania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  Studia II stopnia

  Studia magisterskie uzupełniają i poszerzają kompetencje filologiczne absolwentów studiów I stopnia. Zapewniają możliwość dalszego doskonalenia znajomości jęz. hiszpańskiego, również w zakresie jęz. specjalistycznych na poziomie C2.

  Zapoznają z różnorodnymi praktykami tłumaczeniowymi i pozwalają doskonalić ich znajomość.Pogłębiają zrozumienie rzeczywistości świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach: m. in. językowym, literackim i kulturowym, a także dają możliwość dalszej nauki innych jęz. Półwyspu Iberyjskiego oraz poszerzania kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej.Rozwijają zdolność adaptacji, otwartość, kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i rozwijają strategie pozwalające na dalszy, rozwój.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język hiszpański, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WŁOSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia włoska

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata włoskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka włoskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka włoskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatury i kultury włoskiej.

  Poprzez możliwość poznania języka francuskiego oraz rozwijających się w nim literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania i nauczania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż włoska władających biegle językiem włoskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia romańska

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość jęz. francuskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się jęz. francuskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur frankofońskich na świecie.

  Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość jęz. angielskiego. Zapoznają ze specyfiką procesu nabywania i nauczania jęz. obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język francuski, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studiach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż romańska władających biegle językiem francuskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Arabistyka
  • Bałtologia - filologia litewska
  • Etnolingwistyka
  • Filologie azji południowo-wschodniej - filologia wietnamska
  • Hebraistyka
  • Indologia
  • Językoznawstwo i nauka o informacji
  • Turkologia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Arabistyka
  • Bałtologia - filologia litewska
  • Etnolingwistyka
  • Filologie azji południowo-wschodniej - filologia wietnamska
  • Hebraistyka
  • Językoznawstwo i nauka o informacji
  • Turkologia
  • Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
  • Ugrofinistyka - filologia węgierska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Etnolingwistyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA KOREAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia koreańska

  W czasie studiów będziesz miał okazję uczyć się języka koreańskiego, zarówno od strony gramatyki, jak i od strony realnego użycia języka w danych sytuacjach komunikacyjnych. Służą temu zajęcia z lektorami z Korei. Oprócz tego będziesz miał możliwość nauki jednego języka dodatkowego (do wyboru, np. j. angielski, j. niemiecki) na poziomie zaawansowanym. Specyfika Instytutu pozwoli Ci także na korzystanie z innych lektoratów (chiński, japoński, wietnamski, arabski, hindi itd.).

  Studia filologia koreańska to nie tylko praktyczna nauka języka koreańskiego. Jako student będziesz mógł zapoznać się z kulturą i językiem Korei również poprzez takie formy, jak udział w zespole tradycyjnych bębnów koreańskich, rozmowy z koreańskimi studentami oraz aktywne uczestnictwo w Dniu Koreańskim.

  Studenci na studiach filologia koreańska nie tylko zdobywają wiedzę specjalistyczną ale także realizują swoje zainteresowania w prężnie działających kołach: Keunsoriro - zespół tradycyjnych bębnów koreańskich samulnori, Haeohwa - zespół koreańskiego tańca z wachlarzami buchaechum, SogoTeam  - zespół tańca z bębnami sogo, K-Pop Team - zespół współczesnego tańca K-pop.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia koreańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA PORTUGALSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia portugalska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA RUMUŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia rumuńska

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata rumuńskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka rumuńskiego i umiejętność jego wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka rumuńskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także różnorodnością literatury i kultury rumuńskiej.

  Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość języka angielskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż rumuńska władających biegle językiem francuskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA SKANDYNAWSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia skandynawska

  Absolwenci nowego kierunku studiów będą mogli starać się o zatrudnienie w dyplomacji, szkolnictwie czy edukacji, ale także w firmach z kapitałem skandynawskim, które działają na rynku polskim, ale także zagranicą.

  Studenci filologii skandynawskiej będą uczyć się nie tylko gramatyki języków: duńskiego, norweskiego oraz szwedzkiego, czy pragmatyki przekładu tych języków, ale także poznają historię i kulturę krajów skandynawskich, która pomoże im w zrozumieniu kontekstu przemian w tych krajach.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia duńska
  • Filologia szwedzka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia skandynawska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia duńska/filologia szwedzka oraz kierunku lub specjalności skandynawistyka ze znajomością języka duńskiego/szwedzkiego na poziomie zbliżonym do C1 na skali poziomów biegłości językowej Rady Europy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w ramach tego kierunku skierowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów szerokich kompetencji  językowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak "filolog" – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. Program studiów obejmuje również możliwość nauki jednego z języków zachodnioeuropejskich (na poziomie B1/B2).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
  • Filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
  • Filologia rosyjska z filologią angielską
  • Filologia rosyjska z filologią ukraińską
  • Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
  • Filologia ukraińska
  • Filologia ukraińska z filologią angielską

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia rosyjska
  • Filologia ukraińska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
  • Filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Filologia rosyjska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia wschodniosłowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIE REGIONÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia indonezyjsko-malajska
  • Filologia nowogrecka
  • Filologia węgierska
  • Lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni)
  • Lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (grupa region azjatycki i: azja południowo-wschodnia)
  • Lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (grupa region azjatycki ii: wietnamski)
  • Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski i: bałtycki)
  • Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski ii: śródziemnomorski)
  • Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski iii: węgierski)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologie regionów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAPONISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów japonistyka

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYK NIEMIECKI I KOMUNIKACJA W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów język niemiecki i komunikacja w biznesie

  Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich znających język niemiecki na poziomie B2. Kierunek o profilu praktycznym - poza odbywającymi się w trybie stacjonarnym zajęciami germanistycznymi z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie, gwarantuje studentom także udział w praktykach gospodarczo-biznesowych.Takie połączenie aktywności  daje w rezultacie możliwość znalezienie atrakcyjnej pracy.

  Atuty kierunku

  Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie będą stanowili wyróżniającą się elitarną grupę dobrze wykształconych specjalistów, doskonale znających język niemiecki, a także posługujących się innym językiem nowożytnym (język angielski), mających dobrze wykształcone kompetencje interkulturowe i gotowych do dalszych studiów lub pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z udokumentowaną znajomością języka niemieckiego na poziomie B2

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów sinologia

  Program studiów obejmuje zajęcia z kultury chińskiej oraz praktyczne zajęcia językowe, z których znaczną część prowadzą wykładowcy z Chin. Będziesz doskonalił swoje umiejętności translatorskie dzięki uczestnictwu w zajęciach z lektury tekstów literackich, specjalistycznych oraz biznesowych. Będziesz miał także możliwość opanowania techniki pisania po chińsku, w szczególności w zakresie pism użytkowych i urzędowych oraz korespondencji biznesowej.

  Przedmioty studiów można podzielić na kilka bloków. Pierwszym i głównym z nich jest blok zajęć praktycznych z języka lub języków kierunkowych oraz języków dodatkowych. Studenci uczą się dodatkowo drugiego języka azjatyckiego i wybranego języka indoeuropejskiego (angielskiego, niemieckiego i/lub rosyjskiego).

  Obecnie można jako drugiego języka azjatyckiego uczyć się: chińskiego, hindi, japońskiego, mongolskiego, tamilskiego lub tybetańskiego, nie zawsze jednak istnieje możliwość wyboru z całej tej puli. Można uczęszczać również na lektoraty języków np. amharskiego, tajskiego, wietnamskiego w Instytucie Językoznawstwa UAM. Przykładamy dużą wagę do bardzo dobrego opanowania języków obcych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TŁUMACZENIA PISEMNE I MULTIMEDIALNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów tłumaczenia pisemne i multimedialne

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (8)

Vita Ocena odpowiedz

Jakie macie opinii o filologii rosyjskiej z filologią angilską I stopnia?

Klaudia Ocena odpowiedz

Jakie macie opinie o II stopniu fil hiszpanskiej?

Student Ocena odpowiedz

Jest okej, ale czuję się trochę jak w szkole. Szkolne ławki, zadania domowe, pisanie na tablicy. Wiadomo, trzeba się uczyć, szczególnie jeśli się bardzo tego chce. Szału nie ma też, jeśli chodzi o praktykę. Bardzo dużo teorii, w sumie zbytnio nie potrzebnej (chyba, że ktoś chce zostać na uczelni i tu pracować). Życiowo - nie bardzo. Ale za to wykładowcy naprawdę w porządku, nie robią żadnych problemów i są wyrozumiali. Da się przeżyć :)

Oxi Ocena odpowiedz

Mega polecam, kompetentni wykladowcy, na etnolingwistyce duzo praktycznych zajec, można naprawdę dobrze nauczyć się języków :)

absolventka Ocena odpowiedz

Studiowałam na dwóch wydziałach - WNS i WN. Wszędzie się trzeba uczyć, czasem za dużo teorii, która się chyba do niczego nie przyda. Ale jak ktoś chce nauczyć się języka, to Neofilologia daje radę. Ja pracę potem dostałam bez problemu.

Olgazm Ocena odpowiedz

Germa zawsze na propsie. Wynorają Cię jak nie wiem, ale po licencjacie będziesz mówic ;)

!!! Ocena odpowiedz

Studia są super! Wykładowcy kompetentni, zajęcia ciekawe!

goodin Ocena odpowiedz

Mnie na romańskiej się bardzo podobało. Zajęcia z nativami już od początku kształcenia powodują, że od razu wskakujesz na jakiś level tego języka oczywiście przy nakładzie pracy własnej. Kompetentna kadra, ogólnie oceniam bardzo dobrze!