• LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Lingwistyka stosowana

  Lingwistyka stosowana to studia przeznaczone dla osób z pasją poznawczą i wytrwałością w nauce. Umożliwiają nauczenie się dwóch języków obcych, niemieckiego i angielskiego, na najwyższym poziomie, oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, francuski, włoski, rosyjski).

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Lingwistyka komputerowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Empirical linguistics and language documentation

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska

  Studia I stopnia

  Studia adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym. Łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze i literaturze niemieckiej, językoznawstwem i translatoryką.

  Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język kultury, prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy studentom bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

  • profil tłumaczeniowy,
  • profil komunikacja międzykulturowa,
  • profil języki specjalistyczne i translatoryka.

  Atuty kierunku

  • dogłębna nauka języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie,
  • nowoczesne technologie w nauczaniu, np. platforma e-learningowa,
  • duży nacisk na praktyczne umiejętności językowe,
  • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
  • możliwość wyjazdu na staże i stypendia zagraniczne w ramach współpracy z uczelniami w Bielefeld, Gießen, Greifswald, Hanowerze, Kilonii, Mannheim, Moguncji, a także w Pecs i Segedynie (Węgry), Lublanie i Mariborze (Słowenia).

  Studia II stopnia

  Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Neofilologii UAM oraz Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, dający możliwość uzyskania dwóch dyplomów. Studia germanistyczne prowadzone na dwóch uniwersytetach łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej i translatoryką.

  Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i doskonalenie kompetencji translatorycznych. Studenci germanistyki międzykulturowej mogą się ubiegać o stypendium w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu mogą spędzić semestr studiów na jednym z uniwersytetów europejskich, z którymi współpracują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia germańsko-rosyjska

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia hiszpańska
  Studia I stopnia

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka hiszpańskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur hiszpańskojęzycznych na świecie.

  Poprzez studia nad innymi językami iberyjskimi, a także rozwijanymi w nich literaturami i kulturami, otwierają możliwość pogłębionego, wielostronnego poznania rzeczywistości Półwyspu Iberyjskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania i nauczania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  Studia II stopnia

  Studia magisterskie uzupełniają i poszerzają kompetencje filologiczne absolwentów studiów I stopnia. Zapewniają możliwość dalszego doskonalenia znajomości jęz. hiszpańskiego, również w zakresie jęz. specjalistycznych na poziomie C2.

  Zapoznają z różnorodnymi praktykami tłumaczeniowymi i pozwalają doskonalić ich znajomość.Pogłębiają zrozumienie rzeczywistości świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach: m. in. językowym, literackim i kulturowym, a także dają możliwość dalszej nauki innych jęz. Półwyspu Iberyjskiego oraz poszerzania kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej.Rozwijają zdolność adaptacji, otwartość, kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i rozwijają strategie pozwalające na dalszy, rozwój.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język hiszpański lub inny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia hiszpańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia włoska

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata włoskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka włoskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka włoskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatury i kultury włoskiej.

  Poprzez możliwość poznania języka francuskiego oraz rozwijających się w nim literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania i nauczania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język włoski lub inny j. obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia włoska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romańska

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość jęz. francuskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się jęz. francuskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur frankofońskich na świecie.

  Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość jęz. angielskiego. Zapoznają ze specyfiką procesu nabywania i nauczania jęz. obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język francuski lub inny j. obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Arabistyka
  • Bałtologia - filologia łotewska
  • Etnolingwistyka
  • Filologia duńska
  • Filologia koreańska
  • Filologia norweska
  • Filologia nowogrecka
  • Filologie azji południowo-wschodniej - filologia wietnamska
  • Hebraistyka
  • Indologia
  • Japonistyka
  • Językoznawstwo i nauka o informacji
  • Sinologia
  • Turkologia
  • Ugrofinistyka - filologia fińska
  • Ugrofinistyka - filologia węgierska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Arabistyka
  • Bałtologia - filologia łotewska
  • Etnolingwistyka
  • Filologia koreańska
  • Filologia nowogrecka
  • Filologie azji południowo-wschodniej - filologia wietnamska
  • Hebraistyka
  • Japonistyka
  • Językoznawstwo i nauka o informacji
  • Sinologia
  • Turkologia
  • Ugrofinistyka - filologia węgierska
  • Filologia angielska z filologią germańską (tłumaczenie konferencyjne)
  • Filologia angielska z filologią romańską (tłumaczenie konferencyjne)
  • Filologia germańska z filologią angielską (tłumaczenie konferencyjne)
  • Filologia germańska z filologią romańską (tłumaczenie konferencyjne)
  • Filologia romańska z filologią angielską (tłumaczenie konferencyjne)
  • Filologia romańska z filologią germańską (tłumaczenie konferencyjne)
  • Filologie azji południowo-wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska
  • Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
  • Skandynawistyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Etnolingwistyka
  • Filologia koreańska
  • Japonistyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
 • FILOLOGIA RUMUŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rumuńska

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata rumuńskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka rumuńskiego i umiejętność jego wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka rumuńskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także różnorodnością literatury i kultury rumuńskiej.

  Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość języka angielskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rumuńska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w ramach tego kierunku skierowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów szerokich kompetencji  językowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak "filolog" – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. Program studiów obejmuje również możliwość nauki jednego z języków zachodnioeuropejskich (na poziomie B1/B2).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
  • Filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
  • Filologia rosyjska z filologią angielską
  • Filologia rosyjska z filologią ukraińską
  • Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
  • Filologia ukraińska
  • Filologia ukraińska z filologią angielską

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia ukraińska
  • Filologia rosyjska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
  • Filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Filologia rosyjska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia wschodniosłowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język j. obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia wschodiosłowiańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK NIEMIECKI I KOMUNIKACJA W BIZNESIE Stopień: II REKRUTACJA

  Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich znających język niemiecki na poziomie B2. Kierunek o profilu praktycznym - poza odbywającymi się w trybie stacjonarnym zajęciami germanistycznymi z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie, gwarantuje studentom także udział w praktykach gospodarczo-biznesowych.Takie połączenie aktywności  daje w rezultacie możliwość znalezienie atrakcyjnej pracy.

  Atuty kierunku

  Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie będą stanowili wyróżniającą się elitarną grupę dobrze wykształconych specjalistów, doskonale znających język niemiecki, a także posługujących się innym językiem nowożytnym (język angielski), mających dobrze wykształcone kompetencje interkulturowe i gotowych do dalszych studiów lub pracy zawodowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Vita Ocena

Jakie macie opinii o filologii rosyjskiej z filologią angilską I stopnia?

Klaudia Ocena

Jakie macie opinie o II stopniu fil hiszpanskiej?

Student Ocena

Jest okej, ale czuję się trochę jak w szkole. Szkolne ławki, zadania domowe, pisanie na tablicy. Wiadomo, trzeba się uczyć, szczególnie jeśli się bardzo tego chce. Szału nie ma też, jeśli chodzi o praktykę. Bardzo dużo teorii, w sumie zbytnio nie potrzebnej (chyba, że ktoś chce zostać na uczelni i tu pracować). Życiowo - nie bardzo. Ale za to wykładowcy naprawdę w porządku, nie robią żadnych problemów i są wyrozumiali. Da się przeżyć :)

Oxi Ocena

Mega polecam, kompetentni wykladowcy, na etnolingwistyce duzo praktycznych zajec, można naprawdę dobrze nauczyć się języków :)

absolventka Ocena

Studiowałam na dwóch wydziałach - WNS i WN. Wszędzie się trzeba uczyć, czasem za dużo teorii, która się chyba do niczego nie przyda. Ale jak ktoś chce nauczyć się języka, to Neofilologia daje radę. Ja pracę potem dostałam bez problemu.

Olgazm Ocena

Germa zawsze na propsie. Wynorają Cię jak nie wiem, ale po licencjacie będziesz mówic ;)

!!! Ocena

Studia są super! Wykładowcy kompetentni, zajęcia ciekawe!

goodin Ocena

Mnie na romańskiej się bardzo podobało. Zajęcia z nativami już od początku kształcenia powodują, że od razu wskakujesz na jakiś level tego języka oczywiście przy nakładzie pracy własnej. Kompetentna kadra, ogólnie oceniam bardzo dobrze!