• LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów lingwistyka stosowana

  Lingwistyka stosowana to studia przeznaczone dla osób z pasją poznawczą i wytrwałością w nauce. Umożliwiają nauczenie się dwóch języków obcych, niemieckiego i angielskiego, na najwyższym poziomie, oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, francuski, włoski, rosyjski).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Applied linguistics and intercultural communication (język angielski z niemieckim od podstaw)
  • Lingwistyka komputerowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Empirical linguistics and language documentation

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia germańska

  Studia I stopnia

  Studia adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym. Łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze i literaturze niemieckiej, językoznawstwem i translatoryką.

  Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język kultury, prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy studentom bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

  • profil tłumaczeniowy,
  • profil komunikacja międzykulturowa,
  • profil języki specjalistyczne i translatoryka.

  Atuty kierunku

  • dogłębna nauka języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie,
  • nowoczesne technologie w nauczaniu, np. platforma e-learningowa,
  • duży nacisk na praktyczne umiejętności językowe,
  • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
  • możliwość wyjazdu na staże i stypendia zagraniczne w ramach współpracy z uczelniami w Bielefeld, Gießen, Greifswald, Hanowerze, Kilonii, Mannheim, Moguncji, a także w Pecs i Segedynie (Węgry), Lublanie i Mariborze (Słowenia).

  Studia II stopnia

  Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Neofilologii UAM oraz Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, dający możliwość uzyskania dwóch dyplomów. Studia germanistyczne prowadzone na dwóch uniwersytetach łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej i translatoryką.

  Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i doskonalenie kompetencji translatorycznych. Studenci germanistyki międzykulturowej mogą się ubiegać o stypendium w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu mogą spędzić semestr studiów na jednym z uniwersytetów europejskich, z którymi współpracują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia hiszpańska

  Studia I stopnia

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka hiszpańskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur hiszpańskojęzycznych na świecie.

  Poprzez studia nad innymi językami iberyjskimi, a także rozwijanymi w nich literaturami i kulturami, otwierają możliwość pogłębionego, wielostronnego poznania rzeczywistości Półwyspu Iberyjskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania i nauczania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  Studia II stopnia

  Studia magisterskie uzupełniają i poszerzają kompetencje filologiczne absolwentów studiów I stopnia. Zapewniają możliwość dalszego doskonalenia znajomości jęz. hiszpańskiego, również w zakresie jęz. specjalistycznych na poziomie C2.

  Zapoznają z różnorodnymi praktykami tłumaczeniowymi i pozwalają doskonalić ich znajomość.Pogłębiają zrozumienie rzeczywistości świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach: m. in. językowym, literackim i kulturowym, a także dają możliwość dalszej nauki innych jęz. Półwyspu Iberyjskiego oraz poszerzania kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej.Rozwijają zdolność adaptacji, otwartość, kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i rozwijają strategie pozwalające na dalszy, rozwój.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Literaturoznawstwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Literaturoznawstwo
  • Językoznawstwo i dydaktyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język hiszpański, język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WŁOSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia włoska

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata włoskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka włoskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka włoskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatury i kultury włoskiej.

  Poprzez możliwość poznania języka francuskiego oraz rozwijających się w nim literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania i nauczania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż włoska władających biegle językiem włoskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia romańska

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość jęz. francuskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się jęz. francuskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur frankofońskich na świecie.

  Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość jęz. angielskiego. Zapoznają ze specyfiką procesu nabywania i nauczania jęz. obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dydaktyka
  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo
  • Traduktologia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dydaktyka
  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo
  • Traduktologia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dydaktyka
  • Literaturoznawstwo
  • Językoznawstwo i traduktologia

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język francuski, język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studiach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż romańska władających biegle językiem francuskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ETNOLINGWISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów etnolingwistyka

  Etnolingwistyka to kierunek studiów, na którym nauczane są dwa języki obce oraz elementy kultury narodów, które się tymi językami posługują. W ofercie jest jeden z języków, którego student/studentka uczył/a się na poziomie szkoły średniej oraz drugi zwykle uznawany za niestandardowy, a nawet egzotyczny. Poza tradycyjnymi językami europejskimi, takimi jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, oferowane są języki Afryki, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, np. amharski, suahili, arabski, hindi, perski, chiński, khmerski czy japoński.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bałtologia
  • Wietnamistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bałtologia
  • Wietnamistyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etnolingwistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ARABSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia arabska

  Program studiów arabistycznych I stopnia ukierunkowany jest na intensywną naukę współczesnego arabskiego języka literackiego (Modern Standard Arabic). Blok ćwiczeń z zakresu praktycznej nauki języka arabskiego (970 godzin dydaktycznych) rozszerzony jest o oddzielne konwersatorium z zakresu gramatyki (180 godzin) oraz naukę jednego z głównych współczesnych dialektów (60 godzin).

  Zajęcia te mają doprowadzić studenta na poziom B1/B2 wg skali CEFR. Ponadto oferujemy lektorat drugiego języka orientalnego (aktualnie jest to turecki lub hebrajski). Dodatkowo, w ramach zajęć fakultatywnych studenci mogą wybrać specjalistyczne konwersatorium z zakresu języka dyplomacji w świecie arabskim. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia arabska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA KOREAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia koreańska

  W czasie studiów będziesz miał okazję uczyć się języka koreańskiego, zarówno od strony gramatyki, jak i od strony realnego użycia języka w danych sytuacjach komunikacyjnych. Służą temu zajęcia z lektorami z Korei. Oprócz tego będziesz miał możliwość nauki jednego języka dodatkowego (do wyboru, np. j. angielski, j. niemiecki) na poziomie zaawansowanym. Specyfika Instytutu pozwoli Ci także na korzystanie z innych lektoratów (chiński, japoński, wietnamski, arabski, hindi itd.).

  Studia filologia koreańska to nie tylko praktyczna nauka języka koreańskiego. Jako student będziesz mógł zapoznać się z kulturą i językiem Korei również poprzez takie formy, jak udział w zespole tradycyjnych bębnów koreańskich, rozmowy z koreańskimi studentami oraz aktywne uczestnictwo w Dniu Koreańskim.

  Studenci na studiach filologia koreańska nie tylko zdobywają wiedzę specjalistyczną ale także realizują swoje zainteresowania w prężnie działających kołach: Keunsoriro - zespół tradycyjnych bębnów koreańskich samulnori, Haeohwa - zespół koreańskiego tańca z wachlarzami buchaechum, SogoTeam  - zespół tańca z bębnami sogo, K-Pop Team - zespół współczesnego tańca K-pop.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia koreańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA PORTUGALSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Central Europe in the International Perspective to innowacyjny kierunek anglojęzycznych studiów magisterskich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Zajęcia w ramach CEIP koncentrują się na interdyscyplinarnej specyfice współczesnej Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego w szerokim kontekście ich literatury, uwarunkowań historycznych oraz codziennych praktyk kulturowych.

  Kierunek prowadzony jest przez wszystkie instytuty Wydziału, dzięki czemu przyszły absolwent uzyska wszechstronne kompetencje niezbędne do wykonywania nie tylko zawodów związanych z filologią, lecz także tych, które polegają na bezpośredniej współpracy i komunikowaniu się z ludźmi z rozmaitych środowisk narodowych i kulturowych w Europie Środkowej i na Bałkanach. Wykładowcy CEIP korzystają z wieloletniego doświadczenia w pracy ze studentami międzynarodowymi w ramach kierunku Central European and Balkan Studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia portugalska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA RUMUŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia rumuńska

  Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata rumuńskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka rumuńskiego i umiejętność jego wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka rumuńskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także różnorodnością literatury i kultury rumuńskiej.

  Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość języka angielskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA SKANDYNAWSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia skandynawska

  Absolwenci nowego kierunku studiów będą mogli starać się o zatrudnienie w dyplomacji, szkolnictwie czy edukacji, ale także w firmach z kapitałem skandynawskim, które działają na rynku polskim, ale także zagranicą.

  Studenci filologii skandynawskiej będą uczyć się nie tylko gramatyki języków: duńskiego, norweskiego oraz szwedzkiego, czy pragmatyki przekładu tych języków, ale także poznają historię i kulturę krajów skandynawskich, która pomoże im w zrozumieniu kontekstu przemian w tych krajach.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia szwedzka
  • Filologia norweska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia skandynawska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy nowożytny, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, rozmowa kwalifikacyjna oraz średnia ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w ramach tego kierunku skierowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów szerokich kompetencji  językowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak "filolog" – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. Program studiów obejmuje również możliwość nauki jednego z języków zachodnioeuropejskich (na poziomie B1/B2).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia białoruska
  • Filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
  • Filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
  • Filologia rosyjska z filologią angielską
  • Filologia rosyjska z filologią ukraińską
  • Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
  • Filologia ukraińska
  • Filologia ukraińska z filologią angielską

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia ukraińska
  • Filologia rosyjska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
  • Filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
  • Filologia ukraińska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Filologia rosyjska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia wschodniosłowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIE REGIONÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologie regionów

  REGION AZJATYCKI I : AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

  Indonezja i Japonia to dwa szybko rozwijające się państwa w regionie Azji Południowo-Wschodniej, których ogromny rynek oferuje zarówno polskim przedsiębiorcom jak i językoznawcom szanse na rozwój kariery oraz możliwości współpracy. Największym zagranicznym inwestorem oraz jednym z najważniejszych dla tych państw partnerem handlowym jest Japonia. Oznacza to, że relacje między Indonezją a Japonią są bardzo silne w różnorodnych dziedzinach biznesu jak i kultury.

  Wybór tej ścieżki umożliwia studentom kontynuację nauki i nabycie biegłości w posługiwaniu się wcześniej poznanym na studiach licencjackich językiem indonezyjskim, doskonalenie swojej wiedzy i warsztatu językowego przy jednoczesnym  poznawaniu podstaw języka japońskiego, dzięki czemu absolwenci kierunku będą biegle posługiwać się dwoma językami z dwóch różnych regionów azjatyckich. Połączenie wymienionych języków ma na celu zwiększenie kompetencji absolwentów, tak, by z łatwością mogli znaleźć zatrudnienie jako specjaliści językowi  w różnych branżach, w przedsiębiorstwach japońsko-indonezyjskich, np. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, elektrotechnicznym, tekstylnym,  w handlu i turystyce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia nowogrecka
  • Filologia węgierska
  • Indologia
  • Lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni)
  • Lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (region azji południowej)
  • Lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (region azji południowo-wschodniej)
  • Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (region śródziemnomorski)
  • Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (region węgierski)
  • Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (region bałtofiński)
  • Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (region bałtycki)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologie regionów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HEBRAISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów herbaistyka

  Hebraistyka to kierunek studiów nakierowany na nauczanie języka hebrajskiego izraelskiego i kultury żydowskiej. W ramach programu studiów licencjackich studenci realizują 420 godzin praktycznej nauki języka hebrajskiego izraelskiego (zajęcia językowe odbywają się 7 razy w tygodniu). Nadto, uczą się praktycznie podstaw języka hebrajskiego biblijnego oraz języka jidysz. Program studiów obejmuje również wykłady i seminaria z zakresu judaizmu, kultury i literatury hebrajskiej i żydowskiej, historii Żydów, w tym w szczególności na ziemiach polskich, oraz kursy specjalistyczne, m.in. z zakresu tradycji wymowy hebrajszczyzny w Europie Wschodniej i paleografii hebrajskiej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku hebraistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAPONISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów japonistyka

  Dzisiejszy Zakład Japonistyki, istniejący od roku 2005, zaś od roku 2007 kierowany przez prof. dr hab. Esterę Żeromską, to jeden z czterech obecnie działających akademickich ośrodków japonistycznych w Polsce (obok japonistyk warszawskiej, krakowskiej i toruńskiej).

  Prowadzone są w nim dzienne studia I i II stopnia oraz wieczorowe studia I stopnia. Studentom oferuje się seminaria z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Poznańska japonistyka cieszy się w Polsce i na świecie bardzo dobrą opinią. Ocenę tę zawdzięcza wysokiemu poziomowi nauczania języka, do czego przyczynia się grono oddanych lektorek i lektorów. Słuszność tej opinii odzwierciedlają sukcesy studentów. Zajmują oni zarówno najwyższe nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Języka Japońskiego, organizowanym  co roku przez Ambasadę Japonii w Warszawie, jak i zdobywają prestiżowe stypendia japońskiego Ministerstwa Edukacji. 

  Zakład stale współpracuje (w ramach umów międzyuczelnianych) z Uniwersytetem Sangyō w Kioto oraz Uniwersytetem Shimane. Od wielu lat studenci biorą udział w programie Japan Tourism Hospitality Program (JTSIP), w ramach którego wyjeżdżają na staże do japońskich hoteli.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYK NIEMIECKI I KOMUNIKACJA W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów język niemiecki i komunikacja w biznesie

  Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich znających język niemiecki na poziomie B2. Kierunek o profilu praktycznym - poza odbywającymi się w trybie stacjonarnym zajęciami germanistycznymi z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie, gwarantuje studentom także udział w praktykach gospodarczo-biznesowych.Takie połączenie aktywności  daje w rezultacie możliwość znalezienie atrakcyjnej pracy.

  Atuty kierunku

  Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie będą stanowili wyróżniającą się elitarną grupę dobrze wykształconych specjalistów, doskonale znających język niemiecki, a także posługujących się innym językiem nowożytnym (język angielski), mających dobrze wykształcone kompetencje interkulturowe i gotowych do dalszych studiów lub pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z udokumentowaną znajomością języka niemieckiego na poziomie B2

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów językoznawstwo i zarządzanie informacją

  Studenci językoznawstwa i zarządzania informacją poznają oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, specjaliście z zakresu obróbki danych oraz reprezentantom wielu innych profesji. Dowiadują się, jak funkcjonują archiwa informacji, a także jakie są techniczne i prawne uwarunkowania jej gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Oprócz tego uczą się skutecznie kilku języków obcych oraz oswajają się z wielokulturowym środowiskiem.

  Atuty kierunku

  Studenci uczestniczą w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa oraz licznymi innymi dziedzinami z zakresu nauk o języku i informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Interlingwistyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, język mniejszości narodowej, język niemiecki, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWO-MEDIACYJNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

  Podczas tych studiów zdobędziesz wiedzę i kompetencje w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych, stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (w tym w szczególności w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego-polskiego) obszaru językowego. Otrzymasz przygotowanie teoretyczno-praktyczne do funkcjonowania w zakresie komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady, praca w mass mediach, administracji terenowej, itd.).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów sinologia

  Program studiów obejmuje zajęcia z kultury chińskiej oraz praktyczne zajęcia językowe, z których znaczną część prowadzą wykładowcy z Chin. Będziesz doskonalił swoje umiejętności translatorskie dzięki uczestnictwu w zajęciach z lektury tekstów literackich, specjalistycznych oraz biznesowych. Będziesz miał także możliwość opanowania techniki pisania po chińsku, w szczególności w zakresie pism użytkowych i urzędowych oraz korespondencji biznesowej.

  Przedmioty studiów można podzielić na kilka bloków. Pierwszym i głównym z nich jest blok zajęć praktycznych z języka lub języków kierunkowych oraz języków dodatkowych. Studenci uczą się dodatkowo drugiego języka azjatyckiego i wybranego języka indoeuropejskiego (angielskiego, niemieckiego i/lub rosyjskiego).

  Obecnie można jako drugiego języka azjatyckiego uczyć się: chińskiego, hindi, japońskiego, mongolskiego, tamilskiego lub tybetańskiego, nie zawsze jednak istnieje możliwość wyboru z całej tej puli. Można uczęszczać również na lektoraty języków np. amharskiego, tajskiego, wietnamskiego w Instytucie Językoznawstwa UAM. Przykładamy dużą wagę do bardzo dobrego opanowania języków obcych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TŁUMACZENIE PISEMNE I MULTIMEDIALNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Unikalne w skali kraju studia drugiego stopnia. Kierunek adresowany jest do  absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) wszystkich kierunków (nawet takich, które nie miały nic wspólnego z kształceniem językowym), którzy legitymują się znajomością języków obcych na odpowiednim poziomie.

  Przygotują Cię do pracy w roli wysokiej klasy tłumacza pisemnego (tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin: prawniczych, naukowych, technicznych, medycznych, tekstów audiowizualnych czy literackich). To także dobry wybór dla osób, które chcą podjąć pracę, w zawodach, w których niezbędne jest płynne posługiwanie się kilkoma językami obcymi w mowie i w piśmie, co obecnie nazywa się „przemysłem językowym”.

  Program studiów znajduje się w europejskiej sieci EMT (European Master’s in Translation), która działa pod auspicjami DGT. Kierunek jest też członkiem CIUTI (Międzynarodowej  Akademii zrzeszającej uniwersyteckie instytuty / szkoły kształcenia tłumaczy pisemnych i ustnych).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz egzamin pisemny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURKOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów turkologia

  Studia turkologiczne są dwustopniowe. Pierwszy stopień trwa trzy lata i  kończy się dyplomem licencjackim, drugi stopień trwa dwa lata i kończy się dyplomem magisterskim. Warunkiem uzyskania dyplomu licencjata i magistra jest spełnienie wymogów ogólnych, obowiązujących w naszej uczelni i Wydziale Neofilologii. Licencjaci przygotowują dyplomowa pracę licencjacką o objętości 30 stron, zaś magistranci – o objętości 60 stron.

  W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z opiekunem naukowym, praca magisterska może być obszerniejsza. Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim, a magisterskie–magisterskim. Wyróżnikiem poznańskiej turkologii – poza przedmiotami ściśle związanymi z Turcją – są inne obszary turkologiczne, takie jak język i kultura Tatarów Polski, Białorusi i Litwy, Karaimów, Tatarów Krymskich, Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan. Uzbekistan).

  W miarę możliwości i potrzeb rozszerzamy naszą ofertę o Azerbejdżan oraz język i kulturę Ujgurów zamieszkujących Xinjiang (Chiny). Jak podkreślamy, nasze studia kładą nacisk na znajomość języka, literatury, ale także innych dziedzin kultury ludów turkijskich. Studenci turkologii kończą studia nie tylko z dobrą znajomością języka i literatury, ale także innych dziedzin, takich jak religia (islam i buddyzm) oraz polityki ludów turkijskich.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turkologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (11)

Vita Ocena odpowiedz

Jakie macie opinii o filologii rosyjskiej z filologią angilską I stopnia?

Klaudia Ocena odpowiedz

Jakie macie opinie o II stopniu fil hiszpanskiej?

Student Ocena odpowiedz

Jest okej, ale czuję się trochę jak w szkole. Szkolne ławki, zadania domowe, pisanie na tablicy. Wiadomo, trzeba się uczyć, szczególnie jeśli się bardzo tego chce. Szału nie ma też, jeśli chodzi o praktykę. Bardzo dużo teorii, w sumie zbytnio nie potrzebnej (chyba, że ktoś chce zostać na uczelni i tu pracować). Życiowo - nie bardzo. Ale za to wykładowcy naprawdę w porządku, nie robią żadnych problemów i są wyrozumiali. Da się przeżyć :)

Oxi Ocena odpowiedz

Mega polecam, kompetentni wykladowcy, na etnolingwistyce duzo praktycznych zajec, można naprawdę dobrze nauczyć się języków :)

absolventka Ocena odpowiedz

Studiowałam na dwóch wydziałach - WNS i WN. Wszędzie się trzeba uczyć, czasem za dużo teorii, która się chyba do niczego nie przyda. Ale jak ktoś chce nauczyć się języka, to Neofilologia daje radę. Ja pracę potem dostałam bez problemu.

Olgazm Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Germa zawsze na propsie. Wynorają Cię jak nie wiem, ale po licencjacie będziesz mówic ;)

000000 W odpowiedzi do: Olgazm odpowiedz

Zdanie napisane przez te osobe pokazuje,kto konczy dzisiaj studia."Osobo"wroc do liceum na lekcje j.polskiego.

!!! Ocena odpowiedz

Studia są super! Wykładowcy kompetentni, zajęcia ciekawe!

goodin Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Mnie na romańskiej się bardzo podobało. Zajęcia z nativami już od początku kształcenia powodują, że od razu wskakujesz na jakiś level tego języka oczywiście przy nakładzie pracy własnej. Kompetentna kadra, ogólnie oceniam bardzo dobrze!

Ruslana W odpowiedzi do: goodin odpowiedz

Pani studiowała na filologii włoskiej?

Lana W odpowiedzi do: goodin odpowiedz

Przepraszam, już zrozumiałam)