Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel./fax. +48 61 848 7086

http://www1.up.poznan.pl/animal/

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel./fax. +48 61 848 7086

http://www1.up.poznan.pl/animal/

 • BIOLOGIA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biologia stosowana
  Biologia łączy szerokie spektrum przedmiotów o charakterze podstawowym i stosowanym w zakresie biologii zwierząt i roślin. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy m.in w laboratoriach, jednostkach naukowych, szkolnictwie, rezerwatach przyrody, parkach narodowych oraz ogrodach zoologicznych.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia stosowana jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NEUROBIOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Neurobiologia

  Neurobiologia – interdyscyplinarne studia skoncentrowane wokół budowy, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Absolwenci otrzymują wspólny dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez cztery poznańskie Uczelnie (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademię Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest wynik egzaminu, testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT Stopień: II REKRUTACJA

  Żywienie zwierząt to kierunek studiów nastawiony na kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie pokrywania potrzeb pokarmowych zwierząt na podstawie znajomości ich fizjologii, procesów biochemicznych i efektów produkcyjnych oraz bilansowania składu pasz, technologii ich wytwarzania i zróżnicowanych systemów stosowanych w szeroko pojętej produkcji zwierzęcej. Koncepcja kształcenia takich osób wynika wprost z potrzeb kadrowych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw rolnych, wytwórni pasz, producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze i eksperckie na rzecz produkcji zwierzęcej. Kierunek jest dedykowany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach zootechnika lub rolnictwo z tytułem zawodowym inżyniera, którzy są przygotowani do kontynuacji kształcenia w obszarze nauk rolniczych. Program kierunku uwzględnia kształcenie przemienne równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni oraz praktyk i staży zawodowych odbywanych przede wszystkim w wytwórniach pasz u potencjalnie przyszłego pracodawcy.

  Rodzaj studiów: stacjonarne
  Typ studiów: magisterskie
  Profil kształcenia: praktyczny
  System kształcenia: przemienny (studia dualne)
  Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

  Perspektywy po studiach:

  • Wytwórnie pasz oraz premiksów paszowych
  • Producenci dodatków paszowych
  • Przedsiębiorstwa rolne
  • Ośrodki doradcze oraz instytucje naukowo-badawcze
  • Własna działalność doradcza i ekspercka
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Zasady przyjmowania kandydatów:

  W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

  1. suma średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie) – stanowiąca 70% ogólnego wyniku,
  2. ocena rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję złożoną z przedstawicieli WMWZ i pracodawców – stanowiąca 30% ogólnego wyniku.

  Na podstawie ww. kryteriów utworzona zostanie lista rankingowa. Gdy lista osób chętnych będzie przewyższa liczbę dostępnych miejsc, wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani będą na miejsca zwolnione przez kandydatów zakwalifikowanych, którzy nie złożą wymaganych dokumentów lub zrezygnują z podjęcia studiów.

  Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów, podczas których może się zetknąć z odczynnikami chemicznymi, surowcami paszowymi, zwierzętami i materiałami pochodzenia odzwierzęcego lub materiałem biologicznym. Skierowanie na badania lekarskie otrzymuje kandydat wraz z zaświadczeniem o wpisaniu na listę studentów.

  Limit przyjęć na studia stacjonarne: 15 osób

  Początek zajęć: semestr letni

  Dowiedz się więcej

 • WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Weterynaria
  Weterynaria – studia te są szczególnie atrakcyjne dla osób wykazujących zainteresowanie leczeniem zwierząt i profilaktyką weterynaryjną, umożliwiają zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania organizmów zwierzęcych. Absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Może oceniać stan zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, a także prowadzić nadzór weterynaryjny. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.  
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Biologia
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Zootechnika
  Zootechnika umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, uzupełnionych podstawami produkcji roślinnej, zagadnieniami ekonomiczno-społecznymi, organizacyjnymi oraz związanymi z ochroną przyrody. Studenci mają do wyboru kilka specjalności - mogą studiować zootechnikę nie tylko w ujęciu klasycznym, lecz także ze zwróceniem większej uwagi na kwestie ekologii lub na zagadnienia chowu i hodowli zwierząt amatorskich oraz żyjących na wolności. Absolwenci są przygotowani do pracy w szeroko rozumianym rolnictwie oraz instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.
  Na kierunku zootechnika prowadzone są anglojęzyczne studia drugiego stopnia animal production management, prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi oraz krajowymi podmiotami gospodarczymi, umożliwiające zdobycie pogłębionych kompetencji zawodowych, wymaganych na polskim i międzynarodowym rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

enigma Ocena

5!

Natalia Ocena

Polecam z czystym sercem każdemu zainteresowanemu! Super wydział, wykładowcy mili, uprzejmi i pomocni - nie spotkałam się z wymienionymi wcześniej przez użytkowniczkę Katarzynę zachowaniami z ich strony. Wiedza teoretyczna idzie w parze z praktyką. Polecam!!!

wet Ocena

A ja totalnie nie zgadzam się z tą opinią. W trakcie studiów zdobyłam wiedzę praktyczną i teoretyczną, poznałam wspaniałych ludzi! A dodatkowo - w przyjemnej atmosferze. Nikt nigdy nie potraktował mnie z pogardą. Wykładowcy zawsze byli pomocni. Polecam każdemu !

Katarzyna Ocena

Uczelnia i wydział są otwarte na studentów, gdy wie się z kim porozmawiać lub załatwić jakieś sprawy z reguły idzie bez problemu, są również możliwości rozwoju (zwłaszcza fajne opcje praktyk zagranicznych, staży, ERASMUS itd). Kadra jest bez dwóch zdań wykwalifikowana, każdy zna się na tym co robi. I tu moja lista zalet się kończy. To co najbardziej zraziło mnie do tego wydziału to podejście większości (tu zaznaczam: nie wszystkich!) wykładowców do studentów. Nieustannie spotykałam się z nonszalancją, ignorancją czy zwyczajnym 'popychaniem' studenta bazując na założeniu "ja jestem AŻ Profesorem/Doktorem/Doktorantem, a student to TYLKO student i nie zasługuje na szacunek". Bardzo mocno to odczuwałam, zwłaszcza że wcześniej studiowałam na innej państwowej uczelni gdzie kadra odnosiła się do studentów z dużym szacunkiem już od pierwszego roku studiów. Zdarzyło się również, że jeden z prowadzących przeklinał na zajęciach i oblewał "po złości" dobrze zrobione prace, co uważam za niedopuszczalne. Na koniec podkreślę, że w trakcie studiów miałam dobre wyniki więc ten komentarz nie jest moją osobistą 'zemstą' za oblanie egzaminu czy roku.