Biologia stosowana

Biologia stosowana

Studia na kierunku biologia stosowana możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biologia stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biologia stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia stosowana

Uczelnie, gdzie biologia stosowana jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Biologia stosowana studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biologia stosowana to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia stosowana
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biologia stosowana rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | biologia stosowana - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku biologia stosowana możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | biologia stosowana - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku Biologia stosowana zdobywają wiedzę umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach z dziedzin nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych, a także zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. W toku studiów zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: biologia komórki, mikrobiologia, fizjologia zwierząt, biologia molekularna, czy inżynieria genetyczna.

 

Praca po studiach

Z dyplomem w kieszeni absolwenci Biologii stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach naukowo- badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, czy stacjach sanitarno- epidemiologicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że w procesie rekrutacyjnym na kierunek Biologia stosowana najistotniejszym przedmiotem jest Biologia. Nie oznacza to jednak, że inne przedmioty nie są brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biologia stosowana:

 • matematyka,
 • chemia, 
 • biologia. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia stosowana - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA?

Studia na kierunku Biologia stosowana oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biologicznych, biologii stosowanej zwierząt i roślin oraz zootechniki i rybactwa. Studia umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia stosowana możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

W toku studiów studenci Biologii stosowanej zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: biologia komórki, embriologia zwierząt, endokrynologia ogólna, fizjologia roślin. Poznają techniki mikroskopowe, biologię eksperymentalną, techniki obrazowe, techniki chromatograficzne. Na tym jednak nie koniec.

Dzięki realizowanym zajęciom studenci Biologii stosowanej poznają zasady analizy instrumentalnej komórki, biologię molekularną, ekologię owadów zapylających. Jednym słowem program kształcenia jest szeroki i różnorodny.

Studenci Biologii stosowanej nabywają umiejętności między innymi w zakresie wyjaśniania i opisywania złożonych zjawisk i procesów biologicznych na podstawie danych doświadczalnych, stosowania metod statystycznych w interpretacji wyników badań, wykonywania preparatów mikroskopowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA?

Studia na kierunku Biologia stosowana trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA?

Absolwenci studiów na kierunku Biologia stosowana mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach naukowo- badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, parkach krajobrazowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biologia stosowana:

 • instytucje naukowo- badawcze,
 • firmy biotechnologiczne,
 • zakłady hodowli roślin i zwierząt,
 • parki krajobrazowe i parki narodowe,
 • ogrody zoologiczne,
 • ogrody botaniczne,
 • laboratoria badawcze i diagnostyczne,
 • organizacje pozarządowe.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia stosowana studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia stosowana studia I stopnia

Biologia stosowana studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia stosowana

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Biologia stosowana

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)