Dodaj do ulubionych

Biologia stosowana studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biologia stosowana to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studenci kierunku Biologia stosowana zdobywają wiedzę umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach z dziedzin nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych, a także zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. W toku studiów zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: biologia komórki, mikrobiologia, fizjologia zwierząt, biologia molekularna, czy inżynieria genetyczna.

Z dyplomem w kieszeni absolwenci Biologii stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach naukowo- badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, czy stacjach sanitarno- epidemiologicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że w procesie rekrutacyjnym na kierunek Biologia stosowana najistotniejszym przedmiotem jest Biologia. Nie oznacza to jednak, że inne przedmioty nie są brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biologia stosowana:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Biologia stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Biologia stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIOLOGIA STOSOWANA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Biologia stosowana - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA STOSOWANA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia stosowana

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA?

Studia na kierunku Biologia stosowana oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biologicznych, biologii stosowanej zwierząt i roślin oraz zootechniki i rybactwa. Studia umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia stosowana możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

W toku studiów studenci Biologii stosowanej zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: biologia komórki, embriologia zwierząt, endokrynologia ogólna, fizjologia roślin. Poznają techniki mikroskopowe, biologię eksperymentalną, techniki obrazowe, techniki chromatograficzne. Na tym jednak nie koniec.

Dzięki realizowanym zajęciom studenci Biologii stosowanej poznają zasady analizy instrumentalnej komórki, biologię molekularną, ekologię owadów zapylających. Jednym słowem program kształcenia jest szeroki i różnorodny.

Studenci Biologii stosowanej nabywają umiejętności między innymi w zakresie wyjaśniania i opisywania złożonych zjawisk i procesów biologicznych na podstawie danych doświadczalnych, stosowania metod statystycznych w interpretacji wyników badań, wykonywania preparatów mikroskopowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA?

Studia na kierunku Biologia stosowana trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA?

Absolwenci studiów na kierunku Biologia stosowana mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach naukowo- badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, parkach krajobrazowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biologia stosowana:

 • instytucje naukowo- badawcze,
 • firmy biotechnologiczne,
 • zakłady hodowli roślin i zwierząt,
 • parki krajobrazowe i parki narodowe,
 • ogrody zoologiczne,
 • ogrody botaniczne,
 • laboratoria badawcze i diagnostyczne,
 • organizacje pozarządowe.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA STOSOWANA

Komentarze (0)