Pedagogika w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Pedagogika w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Pedagogika w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku pedagogika można podjąć na 5 uczelniach publicznych: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

Pedagogika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Socjologii i Pedagogiki)

Kierunek studiów Pedagogika będący propozycją Wydziału Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc 180 osób) 
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4900 zł)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu nauk społecznych i psychologii, a także masz świetny kontakt z dziećmi i chciałbyś z nimi w przyszłości pracować, to kierunek studiów Pedagogika może cię zainteresować.

Decydując się na kierunek studiów Pedagogika, będziesz mieć szansę na rozwijanie swoich kompetencji miękkich, a także na poznanie podstaw psychologii. Jako student poznasz etapy rozwoju człowieka i dowiesz się jak pracować z osobami w różnym wieku, co umożliwi ci pracę nie tylko z dziećmi, ale także i dorosłymi. W czasie studiów będziesz mieć także okazję do rozwijania swoich kompetencji językowych z zakresu wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym, co umożliwi ci swobodną komunikację, a także m.in. korzystanie z publikacji naukowych w obcym języku.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Pedagogika, najczęściej opierają się na zajęciach teoretycznych, jednak w planie możemy znaleźć również godziny, które przeznaczone są na pracę z dziećmi m.in. w przedszkolach. Niektóre z przedmiotów to m.in. podstawy dydaktyki, psychologia społeczna, filozofia, wstęp do pedagogiki, język obcy, a także filozofia.

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w szkołach, przedszkolach, domach opieki, ośrodkach resocjalizacyjnych, zakładach karnych, a także w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Kierunek studiów Pedagogika będący ofertą Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 30 osób)
 • niestacjonarne 

Pedagogika  będzie dla ciebie świetną propozycją, jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu psychologii, a także lubisz pracę z dziećmi i w przyszłości chciałbyś z nimi pracować lub pomagać innym np. w procesie resocjalizacji. W ofercie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika pracy z zarządzaniem personelem,
 • pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka.

Będąc studentem na kierunku Pedagogika w Warszawie, zdobędziesz szerokie wykształcenie z zakresu m.in. prowadzenia metodologii badań, nauk psychologicznych oraz społecznych, a także dowiesz się, jak rozwija się człowiek i jak pracować z ludźmi na różnych etapach rozwoju. Jako student będziesz mieć również okazję do rozwijania się w zakresie wybranej przez siebie specjalności, dzięki czemu będziesz mógł w przyszłości pracować np. w szkole, przedszkolu lub placówce resocjalizacyjnej.

W programie studiów na kierunku Pedagogika możemy znaleźć wiele przedmiotów, które różnią się między sobą, ponieważ są one uzależnione od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z przedmiotów, jakie możemy znaleźć w planie to m.in. pedagogika wczesnoszkolna, wstęp do pedagogiki, podstawy psycholi, język obcy oraz resocjalizacja. W planie przeznaczono również wiele godzin na praktyki zawodowe, które studenci mogą odbyć w wybranej przez nich placówce lub instytucji.

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika, absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. jako pedagodzy, przedszkolanki, kuratorzy czy specjaliści do spraw resocjalizacji. Niektóre z tych stanowisk uzależnione są od ukończonej specjalności przez absolwenta.

Dowiedz się więcej

 

3. Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny)

Studia pedagogiczne na kierunku Pedagogika będące propozycją Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 80 osób) 
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5500 zł)

Jeśli lubisz pracę z dziećmi, a także pomagać innym, a zagadnienia z zakresu nauk społecznych i psychologii są dla ciebie niezwykle zajmujące, to kierunek studiów Pedagogika może cię zainteresować. W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego możemy znaleźć wiele specjalności, dzięki którym każdy ze studentów znajdzie coś dla siebie i będzie mógł rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • animacja kultury i edukacja nieformalna,
 • pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie,
 • andragogika-organizacja i edukacja dorosłych,
 • trener kompetencji miękkich,
 • edukacja artystyczna i medialna,
 • studia nad dzieckiem i rodziną,
 • polityka oświatowa – menedżer oświaty.

Wybierając kierunek studiów Pedagogika w Warszawie, będziesz mieć szansę, na rozwiniecie swoich umiejętności miękkich, takich jak np. negocjacje i mediacje, a także zdobędziesz cenną wiedzę z zakresu psychologii i socjologii. Jako student będziesz również rozwijać się w zakresie wybranej przez siebie specjalności, a także będziesz mieć okazję do rozwinięcia swoich kompetencji językowych z zakresu wybranego języka obcego na poziomie B2.

Zajęcia, jakie czekają na studentów kierunku studiów Pedagogika, często uzależnione są od wybranej specjalności, jednak do przedmiotów ogólnych możemy zaliczyć m.in. socjologię, język obcy, filozofię, psychologię społeczną, podstawy dydaktyki, a także metodologię. W programie studiów przewidziano także praktyki zawodowe, które zwiększają szansę studenta na szybsze znalezienie pracy w przyszłości.

Będąc absolwentem kierunku studiów Pedagogika, będziesz mógł podjąć zatrudnienie m.in. w szkołach, przedszkolach, żłobkach, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach opieki, a także w specjalistycznych klinikach. Jako absolwent będziesz także posiadać niezbędną wiedzę do otworzenia własnej działalności gospodarczej np. przedszkola. Należy jednak pamiętać, że niektóre ze stanowisk pracy mogą być uzależnione od ukończonej specjalności przez studenta.

Dowiedz się więcej

 

Sprawdź

Studia pedagogiczne w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU PEDAGOGIKA - WARSZAWA

Komentarze (0)