Pedagogika - Warszawa

Pedagogika - Warszawa

Pedagogika - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Warszawa | woj. mazowieckie

Psychika każdego człowieka jest niesamowicie delikatnym tworem, który kształtowany jest od najwcześniejszych chwil życia. Środowisko wychowawcze, któremu zawdzięczamy znaczną część naszej osobowości, to nie tylko najbliższa rodzina, ale również placówki, do których regularnie uczęszczamy, a nawet regularnie mijani na ulicy całkiem obcy ludzie.

Zapewnienie młodemu człowiekowi odpowiednich warunków wychowawczych jest kluczowe dla jego prawidłowego rozwoju. Niestety niejednokrotnie jest to bardzo utrudnione – środowiska patologiczne, nieprawidłowe wzorce osobowościowe najbliższej rodziny, a także stosowanie zbyt surowych lub pobłażających metod karnych może znaleźć odzwierciedlenie w postaci nieprzystosowanego do życia w społeczeństwie człowieka.

Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę skalę globalną – bowiem społeczeństwo składa się z jednostek, a jeśli te będą w jakiś sposób zaburzone, nie ma szans, aby funkcjonowały prawidłowo jako całość. W związku z tym dobre wykształcenie grona pedagogów jest ważne nie tylko w pojedynczych przypadkach uchodzących za skrajne, ale przede wszystkim staje się niezbędne do zapewnienia społeczeństwu możliwości prawidłowego funkcjonowania. 

 

Czego nauczysz się na studiach

Pedagogika, choć to popularny kierunek kształcenia, nierzadko bywa niezrozumiany. Dlaczego tak się dzieje? Zapewne z faktu, iż to niezwykle szeroka i skomplikowana dziedzina, która swoją problematyką obejmuje dzieci, dorosłych, seniorów. Pedagogika wspomaga wychowanie dziecka, lecz także nakierowanie dorosłego na odpowiednią drogę życiową, jak również opiekę nad osobą starszą. Można powiedzieć, że kierunek jakim jest Pedagogika nakierowany jest na każdego człowieka, każdego z nas.

Kierunek Pedagogika w Warszawie to możliwość szukania odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania związane z człowiekiem i jego otoczeniem. Studenci otrzymują szeroki wachlarz specjalności, wśród których mogą wybrać, między innymi: pedagogikę rewalidacyjną, edukację pozaformalną dorosłych, czy politykę oświatową. Każdy, kto interesuje się drugim człowiekiem otrzyma szansę znalezienia odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości.

 

Dla kogo te studia

Jesteś pełen empatii, którą chciałbyś wykorzystywać w pracy zawodowej? Od zawsze mówiono ci, że masz dobre podejście do dzieci? Chciałbyś nieść pomoc ludziom dotkniętym różnymi problemami? Jeśli tak, to studia w Warszawie na kierunku Pedagogika z pewnością okażą się najlepszym z możliwych wyborów. Nie wahaj się dłużej i przysiądź do nauki przedmiotów wiodących, gdyż chętnych na te studia będzie naprawdę wielu!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na studia pedagogiczne w Warszawie? Aby przejść pozytywnie proces kwalifikacyjny należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać przedmiot dodatkowy spośród takich jak: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one różnić się w zależności od wybranej uczelni, oferującej kierunki studiów w Warszawie.

Wymagania kwalifikacyjne mogą wydawać się nieskomplikowane, lecz będąc studentem należy zmierzyć się z wieloma zagadnieniami, widniejącymi w programie nauczania. Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi: pedagogika społeczna, analiza doświadczeń, socjologia wychowania, psychologia rozwoju człowieka, wiedza o rodzinie, systemy wsparcia dziecka i rodziny, metody pracy z grupą.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji

Harmonogramem rekrutacji powinna zainteresować się każda osoba, która planuje rozpocząć studia wyższe w Polsce. To w nim bowiem znajdują się wszystkie najważniejsze terminy, które dotyczyć będą osób rekrutowanych. Najważniejsza jest jednak rejestracja na internetowej platformie uczelni. Możesz to zrobić już na przełomie kwietnia i września. Pamiętaj jednak, że nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz to, jakie wyniki uzyskasz podczas egzaminów maturalnych.

Na ogół pierwsze rozstrzygnięcie, kto dostał się na studia, pojawia się w lipcu, niedługo po ogłoszeniu wyników matur. To czas składania podstawowych dokumentów do dziekanatu oraz spokojnego oczekiwania na rozpoczęcie studiów w październiku. Nie musisz jeszcze załamywać rąk, jeżeli z różnych przyczyn nie zakwalifikowałeś się na studia w pierwszym etapie.

Uczelnie w Warszawie otwierają na ogół dodatkowy termin rekrutacji na przełomie sierpnia oraz września. Dzięki temu szansę na rozpoczęcie kształcenia wyższego na studiach pedagogicznych ma dodatkowa pula osób.

Dokumenty rekrutacyjne

To, że dostałeś się na studia pedagogiczne to dopiero początek twojej drogi do rozpoczęcia kształcenia wyższego. Osoby, które zakwalifikowały się na uczelnie wyższe, muszą w odpowiednim terminie złożyć zestaw podstawowych dokumentów do dziekanatu. Pamiętaj, by nie zbagatelizować żadnego z tych terminów, ponieważ w innym przypadku zostaniesz skreślony z listy osób, które zostały przyjęte na studia. Wśród dokumentów powinny znaleźć się przede wszystkim:

  • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • różnego rodzaju umowy;
  • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje o tym, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności, znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich

Opłaty rekrutacyjne

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia w Warszawie na kierunek pedagogika, powinieneś odpowiednio wcześnie dokonać opłaty rekrutacyjnej. W zależności od ośrodka akademickiego waha się ona od 85 do 100 zł. Na ogół obejmuje ona jeden kierunek studiów, ale czasami jedna opłata pokrywa pulę kierunków. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Opłatę rekrutacyjną możesz dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by potwierdzenie płatności dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia na kierunku pedagogika mają charakter wysoce interdyscyplinarny i od kandydatów wymaga się, by już na poziomie rekrutacji zaprezentowali jak najszerszą wiedzę z zakresu nauk społeczno-humanistycznych. Aby być jedną z osób, która rozpocznie studia pedagogiczne, powinieneś szczególną uwagę poświęcić przedmiotom takim jak: WOS, historia, język polski, język obcy nowożytni, czy nawet filozofia, biologia, geografia i historia sztuki. Zastanów się, który z tych przedmiotów przyniesie ci także najwięcej wymiernych efektów także podczas przyszłej nauki.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Wyniki, jakie kandydaci, otrzymają z egzaminów maturalnych, stanowią punkt wyjścia do ich przeliczenia podczas procedury rekrutacyjnej. Każda z uczelni ma swój własny przelicznik punktów maturalnych. To, ile przyszli studenci otrzymują punktów, zależy od tego, w jakiej grupie znalazły się przedmioty przez nich zdawanych oraz na jakim były poziomie – podstawowym, czy rozszerzonym. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Olimpiady oraz konkursy

Ambitni uczniowie mogą rozważyć wzięcie udziału w dowolnie wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To interesująca propozycja dla wszystkich tych, których wiedza z zakresu nauk humanistycznych znacznie wykracza poza ramy szkoły średniej. Jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku pedagogika możesz rozważyć przykładowo olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
  • Olimpiada Historyczna;
  • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego itd.

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Rozważasz podjęcie studiów na kierunku Pedagogika w Warszawie, ale nie jesteś pewien, czego możesz się po nich spodziewać? Wiele będzie zależało od wybranej przez ciebie warszawskiej uczelni, oferującej możliwość podjęcia studiów na tym kierunku. Znaczna różnorodność pomoże ci na dokonanie najbardziej świadomego i przemyślanego wyboru.
Naukę rozpoczniesz od zgłębienia podstaw psychologii rozwoju człowieka, począwszy od urodzenia, aż po późną starość. Pozwoli ci to lepiej zrozumieć mechanizmy psychologiczne, które odpowiadają za kształcenie zachowań u jednostki.
Praktyczne zajęcia warsztatowe, oparte w głównej mierze na pracy w grupie, pozwolą ci udoskonalić posiadane kompetencje interpersonalne, poszerzą twoje horyzonty myślowe w kwestii rozumienia odmiennych poglądów oraz wzbogacą empatię i umiejętność przeprowadzania negocjacji.
 
 
Program studiów i specjalności
Dalsze etapy kształcenia będą wyglądały inaczej w zależności od wybranej specjalności. Pedagogika resocjalizacyjna doskonale przygotuje przyszłych absolwentów do pracy z jednostkami ujawniającymi nieprawidłowe wzorce zachowań. Jeśli zdecydujesz się właśnie na tę specjalność, nauczysz się rozpoznawania zaburzeń psychicznych i rozwojowych u dzieci i osób starszych, będziesz też wiedział, jakich specjalistów się poradzić w określonych przypadkach.  
W ramach pedagogiki wczesnoszkolnej poznasz dziecięcą anatomię i fizjologię, zrozumiesz różnice między funkcjonowaniem układu nerwowego najmłodszych i dorosłych, przez co będziesz w stanie w późniejszej pracy wdrożyć najodpowiedniejsze metody edukacyjne. Ponadto dzięki praktykom w placówkach oświatowych zobaczysz, jak wygląda codzienna praca z dziećmi w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Co więcej, Pedagogika wzbogaci twoją wrażliwość na zjawiska społeczne, które mają miejsce każdego dnia wokół ciebie, w związku z czym studia na kierunku Pedagogika w Warszawie będą nie tylko doskonałym przygotowaniem do przyszłego zawodu, ale także cenną lekcją życia, do wykorzystania w każdym momencie dnia codziennego.
 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 
pedagogika studia warszawa
 

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz władz poszczególnych uczelni w Warszawie, trwają w większości przypadków sześć semestrów, a więc trzy lata. Po tym czasie każdy absolwent, który z powodzeniem przebrnie przez wszystkie zaliczenia, będzie mógł się pochwalić tytułem licencjata oraz jednocześnie uprawnieniami do wykonywania pracy w zawodzie.
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcieliby kontynuować naukę na Pedagogice, są przewidziane cztery semestry, a więc dwa lata nauki, które zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Warszawie?

Zanim zdecydujesz się na rekrutację na kierunek Pedagogika w Warszawie, zapoznaj się ze szczegółowym programem nauczania, który oferują wszystkie warszawskie uczelnie. W ten sposób dokonasz najbardziej świadomego i najlepszego dla siebie wyboru miejsca, w którym spędzisz kilka lat edukacji.
Obecnie podjęcie studiów na kierunku Pedagogika w Warszawie jest możliwe aż na kilkunastu uczelniach, co stwarza spore pole do manewru dla wybrednych. Proces rekrutacyjny, podobnie jak specyfika samych studiów, może się nieco różnić w zależności od uczelni. Przedmiotami wiodącymi dla Pedagogiki są najczęściej: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny oraz filozofia.
Jeśli zdecydujesz się na podjęcie studiów na którejś z uczelni niepublicznych, będziesz musiał mieć na względzie konieczność uiszczania systematycznych, semestralnych opłat w ramach możliwości podjęcia studiów tamże. Część uczelni prywatnych rezygnuje z konkursu świadectw na rzecz rekrutacji w imię zasady "kto pierwszy, ten lepszy".
W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w procesie aplikacji brane są pod uwagę oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i na ich podstawie wybierani są najlepsi.
 
Proces rekrutacji
Kiedy już poznasz swoje wyniki maturalne i stwierdzisz, że dają ci one realną szansę na poszerzenie grona studentów Pedagogiki w Warszawie, będziesz musiał wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów poprzez odpowiedni formularz aplikacyjny, znajdujący się  na stronie internetowej wybranej uczelni. 
Po ogłoszeniu ostatecznych wyników rekrutacji, która ukończyła się dla ciebie pozytywnie, pozostanie ci już tylko dostarczenie do dziekanatu kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii o wymiarach 35X45mm oraz wypełnionego wniosku o przyjęcie na studia. 
 
pedagogika studia w Warszawie
 

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Jaka praca czeka na absolwentów kierunku Pedagogika w Warszawie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, gdzie wykorzystają swoją psychologiczną wiedzę w kontakcie zarówno z dziećmi, jak i osobami starszymi. 
Większość absolwentów Pedagogiki kieruje swoje kroki zawodowe ku szkołom i innym placówkom oświatowym, gdzie pełnią rolę nauczyciela przez pierwszy okres nauki najmłodszych, a także próbują swojego szczęścia w roli opiekunek i opiekunów. Dzięki doskonalemu przygotowaniu z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą, bez większego problemu odnajdziesz się również w pracy dla środowiskowych form pomocy, instytucjach kultury, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.
Jeśli lubisz wyzwania i chciałbyś nieść pomoc jednostkom dotkniętym patologicznym wpływom środowisk wychowawczych, będziesz mogł spróbować swojego szczęścia w poradniach wspierających dzieci i rodziny, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz domach pomocy społecznej.
Ponadto szerokim otworem staną przed tobą, o ile jesteś fascynatem pedagogiki resocjalizacyjnej,  zakłady karne i poprawcze. Praca w tych placówkach nie będzie należała do najłatwiejszych. Staniesz przed zadaniem przeprowadzenia najtrudniejszych przypadków przez cały proces resocjalizacji, któremu większość ludzi nie wróży szczęśliwego zakończenia. 
 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Warszawie opinie?
 
Angelika, studentka Pedagogiki mówi:
„Studiując Pedagogikę w Warszawie otworzyłam oczy. Zrozumiałam jak wiele osób potrzebuje wsparcia, w różnej formie i intensywności. Wtedy też zdałam sobie sprawę, że dobrze wybrałam kierunek studiów i dobrze wybrałam przyszły zawód.”

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W WARSZAWIE

Rozwiń

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)