Pedagogika - Warszawa
Dodaj do ulubionych

18.01.2023

Pedagogika studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku pedagogika w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika w Warszawie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Pedagogika Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Warszawie pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności w 6 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (APS), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (CHAT), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (UMFC) oraz 13 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Opis kierunku
Pedagogika to kierunek, który umożliwia studentom zrozumienie procesu nauczania i uczenia się. Studenci pedagogiki szkoleni są m.in. do wykonywania pracy opiekuńczo-wychowawczej na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Absolwenci tego kierunku wykorzystują specjalistyczną wiedzę do diagnozowania i skutecznego rozwiązywania problemów pedagogicznych. Kompetencje pedagogów wykorzystywane są współcześnie w wielu dziedzinach zawodowych, które związane są nie tylko ze środowiskiem nauczycielskim, ale i społeczno-kulturowym.
 
Specjalności
Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Warszawie: animacja społeczno-kulturowa, logopedia, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza... specjalności na pedagogice w Warszawie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4000 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku pedagogika w Warszawie >
 
Praca po studiach
Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia zarówno w publicznych, jak i prywatnych instytucjach, organizacjach czy przedsiębiorstwach. Studenci mogą zdobywać kompetencje niezbędne do wykonywania takich zawodów jak m.in.: nauczyciel, animator, opiekun czy wychowawca. Specjaliści pedagogiki mogą prowadzić różnorodne działania, wśród których wyróżnić można usługi takie jak np.: mediacja, coaching, doradztwo zawodowe czy mentoring.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Pedagogika - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku pedagogika - studia online

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Taniec stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku taniec

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Warszawie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na pedagogikę w Warszawie muszą poświęcić dużą uwagę podstawowym przedmiotom maturalnym. Przyszli studenci powinni skupić się na języku polskim i matematyce. Niezbędna będzie znajomość języka obcego. W rekrutacji na ten kierunek brany jest pod uwagę także dowolny przedmiot dodatkowy.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Warszawie

Studia na kierunku pedagogika w Warszawie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w kilku uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Ponadto studia stacjonarne, niestacjonarne lub online oferuje kilka warszawskich uczelni prywatnych:

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
 • Uczelnia Korczaka w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.

Gdzie studiować kosmetologię bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w następujących szkołach wyższych w Warszawie:


 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na kierunku pedagogika oferuje wiele szkół wyższych w Warszawie, wśród których znajdują się m.in.:


 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Dowiedz się więcej pedagogika w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Warszawie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4000 zł do 5000 zł. ceny - pedagogika Warszawa > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika. Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki na studiach pedagogicznych, powinny zdecydować się na aplikowanie na studia stacjonarne do jednej z publicznych szkół.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?


 

Studenci pedagogiki przygotowują się kompleksowo do rozpoczęcia kariery zawodowej związanej m.in. z oświatą, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i resocjalizacyjnymi czy ośrodkami kulturowymi. Absolwenci pedagogiki mogą prowadzić działania na rzecz dziecka i rodziny, a także wykorzystywać w swojej pracy nowoczesne środki i metody pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pedagogika w Warszawie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich). Studia licencjackie na tym kierunku trwają 3 lata. Program studiów magisterskich przewiduje 2 lata nauki.

Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym czy online.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarni studenci uczą się na terenie uczelni, czerpiąc wiedzę bezpośrednio od wykwalifikowanych specjalistów. Studia stacjonarne sprzyjają zespołowym pracom oraz aktywnemu uczestniczeniu w życiu uczelni.
Stacjonarna nauka może utrudniać lub nawet uniemożliwiać pracę na pełnym etacie – ten tryb skierowanych jest do studentów, którym w szczególności zależy na ukończeniu szkoły wyższej.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Stacjonarna nauka w niepublicznych szkołach wyższych wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka umożliwia studentom połączenie studiów z obowiązkami domowymi lub zawodowymi. Niestacjonarni studenci powinni jednak pamiętać o tym, by aktywnie uczestniczyć w zajęciach i uzupełniać samodzielnie swoją wiedzę.
 

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.
 

Studia online

Studia online są skierowane do tych studentów, którzy prowadzą wyjątkowo aktywny lub nieregularny tryb życia. Dzięki nauce zdalnej mogą oni uczestniczyć w zajęciach zarówno z domu, jak i w trakcie podróży. To rozwiązanie jest atrakcyjne także dla tych studentów, którzy nie mogą studiować stacjonarnie ze względu na problemy zdrowotne.

Nauka online nie oznacza jednak, że studenci nie muszą pojawiać się na terenie uczelni – mają obowiązek okazjonalnie odwiedzać mury szkoły, np. podczas sesji lub zajęć praktycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów pedagogika w Warszawie przewiduje zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym z np.: pedagogiką wczesnoszkolną lub szkolną czy opiekuńczo-wychowawczą. Ponadto studenci mogą rozwijać się w zakresie m.in.: animacji kultury lub poradnictwa.
 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:


Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk takich jak np.: psychologia, socjologia czy filozofia. W trakcie zajęć przyszli specjaliści poznają najskuteczniejsze metody i techniki stosowane w pracy pedagogicznej, a także zbadają charakterystykę fizjologii i fizjonomii człowieka. Ponadto zapoznają się oni z prawidłowymi i nieprawidłowymi wzorcami zachować, a także rozwijają swoją wrażliwość na zjawiska społeczne.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci pedagogiki powinni być otwarci i komunikatywni. Specyfika tego zawodu wymaga od specjalistów wrażliwości i zdolności do empatii. Ważne jest to, by kandydat na studia pedagogiczne był cierpliwy i wyrozumiały, ale przy tym bardzo odpowiedzialny. Studenci pedagogiki będą musieli umiejętnie organizować swój czas. Powinni interesować się społecznymi zjawiskami i kulturą.

Kandydaci na pedagogikę muszą charakteryzować się zdolnościami merytorycznymi, które ułatwią im nawiązywanie i utrzymywanie zawodowych relacji z podopiecznymi. W zawodzie pedagoga niezbędne są także m.in.: troskliwość, opiekuńczość i gotowość do działania. Absolwenci pedagogiki często prowadzą skomplikowane prace w różnych środowiskach czy warunkach. Ważne jest więc to, by studenci tego kierunku byli elastyczni i umiejętnie radzili sobie ze zmianami czy stresem.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku pedagogika:

 • otwartość, komunikatywność
 • wrażliwość, zdolność do empatii
 • cierpliwość, wyrozumiałość
 • odpowiedzialność
 • umiejętność organizacji czasu i pracy
 • zainteresowanie społecznymi zjawiskami oraz kulturą
 • umiejętność poprawnego wypowiadania się
 • troskliwość, opiekuńczość
 • gotowość do działania, determinacja
 • odporność na stres
 • umiejętność dostosowania się do zmian

 

Wiedza i umiejętności:

Absolwenci pedagogiki wykorzystują profesjonalne narzędzia dydaktyczne w pracy z indywidualnymi wychowankami lub grupami. Studenci tego kierunku zdobywają kompetencje zakresu m.in.: logopedii, resocjalizacji, doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej, edukacji zdrowotnej i kulturowej, prawa oświatowego czy komunikacji interpersonalnej.
 

Wiedza

Studenci pedagogiki rozumieją metodologiczne powiązania pedagogiki z innymi dziedzinami naukowymi – znają oni terminologię stosowaną w obrębie pedagogiki i jej subdyscyplin, a także teorie oraz założenia kształtujące współczesną pedagogikę. Absolwenci tego kierunku rozumieją filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka, a także teorie jego rozwoju. Studenci badają struktury instytucji życia społecznego i zgłębiają cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji m.in.: edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

Absolwenci pedagogiki wdrażają alternatywne formy edukacji – projektują i prowadzą badania w pedagogice oraz naukach społecznych. Są przygotowani merytorycznie do prowadzenia działalności pedagogicznej i mają wiedzę umożliwiającą im praktykę pedagogiczną uwzględniającą zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów. Studenci mają wiedzę dotyczącą m.in. komunikowania interpersonalnego i społecznego, dzięki czemu potrafią rozpoznać jego poprawności i zakłócenia.

 

Wiedza, którą nabywają studenci pedagogiki:

 • rozumieją metodologiczne powiązania pedagogiki z innymi dziedzinami naukowymi
 • znają terminologię stosowaną w obrębie pedagogiki i jej subdyscyplin
 • znają teorie i założenia kształtujące współczesną pedagogikę
 • rozumieją filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka
 • znają teorie rozwoju człowieka
 • badają struktury instytucji życia społecznego
 • znają cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie określonych instytucji
 • wdrażają alternatywne formy edukacji
 • projektują i prowadzą badania w pedagogice i naukach społecznych
 • mają merytoryczne przygotowanie do prowadzenia działalności pedagogicznej
 • uwzględniają w działaniach indywidualne potrzeby edukacyjne podopiecznych
 • rozpoznają poprawności i zakłócenia w procesie komunikacji

 

Umiejętności

Pedagodzy dokonują obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych – analizują ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i umiejętnie rozwiązują problemy np. edukacyjne czy wychowawcze. Absolwenci tego kierunku diagnozują potrzeby i możliwości uczniów, a także projektują i realizują spersonalizowane programy kształcenia – wykorzystują proces oceniania do stymulowania pracy podopiecznych na ich własnym rozwojem oraz odpowiedzialnie organizują pracę szkolną i pozaszkolną.

Warszawskie uczelnie przygotowują studentów do wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla efektywności procesu kształcenia, wychowania i opieki. Absolwenci pedagogiki umiejętnie współpracują z osobami, które znajdują się na dowolnym etapie rozwojowym lub pochodzą z odmiennych kulturowo środowisk. Planują i organizują pracę indywidualną oraz zbiorową.
 

Umiejętności, które mają absolwenci pedagogiki:

 • dokonują obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych
 • analizują powiązania zjawisk społecznych z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
 • rozwiązują problemy m.in. edukacyjne, wychowawcze
 • diagnozują potrzeby i możliwości podopiecznych
 • projektują i realizują spersonalizowane programy kształcenia
 • wykorzystują proces oceniania do stymulowania pracy podopiecznych
 • organizują pracę szkolną i pozaszkolną
 • wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
 • współpracują z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi oraz osobami dorosłymi, które wymagają wsparcia wychowawczego
 • planują i organizują pracę indywidualną lub zbiorową

 

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Studia na kierunku pedagogika w Warszawie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Studenci I stopnia na kierunku pedagogika w Warszawie będą mieli szansę szkolić się do wykonywania wymarzonego zawodu przez 6 semestrów. Absolwenci I stopnia mogą ubiegać się o uzyskanie dyplomu licencjata.

W tym czasie poznają podstawowe zagadnienia związane ze współczesną pedagogiką – przyjrzą się bliżej metodom i technikom stosowanym przez ekspertów, a także zdobędą czas na to, by świadomie zdecydować się na tę specjalizację, która najbardziej odpowiadać będzie ich predyspozycjom czy zainteresowaniom.

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować edukację na studiach II stopnia – absolwenci mają szansę otrzymać tytuł magistra.

Studia II stopnia na kierunku pedagogika w Warszawie przez 4 semestry przygotowują przyszłych specjalistów do tego, by mogli oni m.in.: prowadzić zajęcia dydaktyczne, animować zabawy dla dzieci i dorosłych czy wspierać podopiecznych w osobistym rozwoju.

Pedagogika w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Studenci pedagogiki przygotowani są m.in. do podjęcia pracy w placówkach i instytutach oświaty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia także w takich miejscach jak np.: placówki opiekuńczo-wychowawcze czy instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
 

Większość absolwentów Pedagogiki kieruje swoje kroki zawodowe ku szkołom i innym placówkom oświatowym, gdzie pełnią rolę nauczyciela przez pierwszy okres nauki najmłodszych, a także próbują swojego szczęścia w roli opiekunek i opiekunów. 

 

Absolwenci pedagogiki mogą rozwijać swoją karierę zawodową nie tylko na stanowiskach takich, jak nauczyciel czy opiekun – pedagodzy z łatwością odnajdą się także w roli m.in.: doradcy zawodowego, coacha, mentora, trenera edukacyjnego czy animatora kultury. Ponadto przedsiębiorczy absolwenci mogą zdecydować się na otworzenie własnej działalności szkoleniowej (freelance).

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów pedagogiki:

 • placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice)
 • instytucje i stowarzyszenia kulturalne
 • organizacje społeczne i samorządowe
 • instytucje i placówki kulturalno-oświatowe
 • administracja samorządowa, organizacje społeczne
 • lokalne i międzynarodowe programy edukacyjne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • regionalne programy i stowarzyszenia kulturalne
 • administracja publiczna (związana z systemem oświaty)
 • sektor usług prywatnych
 • centra rozwoju kadr

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej i przeciętne wynagrodzenie

 

Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 4260 zł
nauczyciel wychowania przedszkolnego 3590 zł
pedagog specjalny 4210 zł
pedagog szkolny 4040 zl
animator kultury 3980 zł
specjalista ds. resocjalizacji 6500 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl, wynagrodzenia.pl (2022)

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pedagogika?

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika jako na absolwenta czeka na ciebie wiele ciekawych możliwości zawodowych. Najczęściej absolwenci decydują się na podjęcie pierwszej pracy w zawodzie m.in. w przedszkolach, ośrodkach resocjalizacyjnych, szkłach, żłobkach, poradniach, firmach szkoleniowych, a także w zakładach poprawczych.

Niektórzy decydują się również na pozostanie na uczelni i kontynuowanie ścieżki naukowej. Do najczęściej wybieranych stanowisk przez absolwentów możemy zaliczyć m.in. specjalistę do spraw resocjalizacji, pedagoga, a także przedszkolankę. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Specjalista do spraw resocjalizacji

Absolwenci Pedagogiki po ukończeniu odpowiedniej specjalności często zostają specjalistami do spraw resocjalizacji. Czym się zajmują? Specjalista do spraw resocjalizacji najczęściej odpowiada za sprawowanie kurateli nad nieletnimi – dziećmi i młodzieżą, które popełniły jakieś wykroczenie. Zajmują się oni resocjalizacją np. nastolatka, aby ten nie popełniał w przyszłości podobnych błędów. Mediana zarobków specjalisty do spraw resocjalizacji wynosi około 6500 zł brutto miesięcznie.

 

Przedszkolanka

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika absolwenci najczęściej decydują się na pracę właśnie jako przedszkolanka. Odpowiadają oni za pracę z najmłodszymi dziećmi. Przedszkolanki poprzez zabawę edukują dzieci i poszerzają ich wiedzę o świecie. Mediana zarobków przedszkolanki wynosi 3190 zł brutto miesięcznie.

 

Pedagog

Absolwenci Pedagogiki mogą również pracować jako pedagodzy np. w szkołach. Odpowiadają oni za pracę z młodzieżą, a jeśli nastolatek zgłosi się do nich z problemem, pomagają mu go rozwiązać lub jeśli sprawa jest poważniejsza i w grę wchodzi jakieś wykroczenie, to kierują sprawę do odpowiednich służb. Pedagodzy pracując np. w szkołach, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne, które mają na celu np. integrację grupy. Mediana zarobków pedagoga wynosi około 3760 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami. 

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Warszawski oferuje 80 miejsc, a Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, SGGW, APS, UKSW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4000 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Pedagogika studia w Warszawie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na poszczególne kierunki studiów decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. Liczba miejsc na określonych kierunkach jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Warszawie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: 120
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 160
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 60
 • Uniwersytet Warszawski: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku pedagogika w Warszawie

Osoby, które chcą rozpocząć bezpłatne studia, mogą podjąć stacjonarną naukę w uczelni publicznej – studia niestacjonarne w publicznej szkole wyższej oraz studia w prywatnych uczelniach są zazwyczaj płatne.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – 5000 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 4200 zł
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie – 4000 zł
 • Uniwersytet Warszawski – 4800 zł
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie – 4600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacja o odrzuceniu lub przyjęciu kandydata na wybrany kierunek studiów zostaje udostępniona w systemie IRK lub ERK w indywidualnie ustalonym przez uczelnię terminie. Kandydaci mogą zapoznać się z wynikami rekrutacji dzięki danym umieszczonym w ich prywatnych profilach. W ten sposób mogą oni poznać liczbę punktów zdobytych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, a także dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – 22.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 15.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 19.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski – 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, a także osobiście – bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej składać można tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci mają na to zazwyczaj kilka dni, dlatego należy pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – od 07.07.2022 do 08.07.2022
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – od 18.07.2022 do 21.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski – od 20.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie niestacjonarne, stacjonarne studia jednolite więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Pedagogicznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Wydział Tańca) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Warszawie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Warszawie?

 
Gdzie studiować
Zanim zdecydujesz się na rekrutację na kierunek Pedagogika w Warszawie, zapoznaj się ze szczegółowym programem nauczania, który oferują wszystkie warszawskie uczelnie. W ten sposób dokonasz najbardziej świadomego i najlepszego dla siebie wyboru miejsca, w którym spędzisz kilka lat edukacji.
Obecnie podjęcie studiów na kierunku Pedagogika w Warszawie jest możliwe aż na kilkunastu uczelniach, co stwarza spore pole do manewru dla wybrednych. Proces rekrutacyjny, podobnie jak specyfika samych studiów, może się nieco różnić w zależności od uczelni. Przedmiotami wiodącymi dla Pedagogiki są najczęściej: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny oraz filozofia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).
Jeśli zdecydujesz się na podjęcie studiów na którejś z uczelni niepublicznych, będziesz musiał mieć na względzie konieczność uiszczania systematycznych, semestralnych opłat w ramach możliwości podjęcia studiów tamże. Część uczelni prywatnych rezygnuje z konkursu świadectw na rzecz rekrutacji w imię zasady "kto pierwszy, ten lepszy".
W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w procesie aplikacji brane są pod uwagę oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i na ich podstawie wybierani są najlepsi.
 
Proces rekrutacji
Kiedy już poznasz swoje wyniki maturalne i stwierdzisz, że dają ci one realną szansę na poszerzenie grona studentów Pedagogiki w Warszawie, będziesz musiał wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów poprzez odpowiedni formularz aplikacyjny, znajdujący się na stronie internetowej wybranej uczelni. 
Po ogłoszeniu ostatecznych wyników rekrutacji, która ukończyła się dla ciebie pozytywnie, pozostanie ci już tylko dostarczenie do dziekanatu kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii o wymiarach 35X45mm oraz wypełnionego wniosku o przyjęcie na studia. 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

pedagogika studia online w Warszawie

studia pedagogiczne w Warszawie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Czy warto iść na studia na kierunku pedagogika w Warszawie?

Studia pedagogiczne znajdują się w ofercie wielu ośrodków akademickich i wybierane są co roku przez absolwentów szkół średnich.

 

Pokazuje to, że ten profil kształcenia cieszy się wciąż dużą popularnością. W praktyce oznacza to, że część osób, rozpoczynających studia, odpowiada twierdząco na pytanie, czy warto iść na studia na kierunku pedagogika.

Trzeba tylko pamiętać, że powinien być to wybór podyktowany własnymi chęciami, a nie oczekiwaniami społecznymi, które wielokrotnie narzucane są z zewnątrz. Żyjemy pod presją wykształcenia wyższego, które dla wielu osób staje się wyznacznikiem egzystencji. Nie jest to prawdą, ponieważ uczelnie każdego roku wypuszczają na rynek pracy setki magistrów, a nie każdy z nich ma szansę na pracę w zawodzie.

►►

Zatrudnienie kierunkowe czeka tylko na najlepszych absolwentów studiów. Dlatego warto, żeby kierunki studiów były wybierane w oparciu o faktyczne zainteresowania. Dlaczego? Jeżeli profil kształcenia wybierzesz ze względu na zainteresowania, to na pewno podejdziesz do nauki dużo bardziej rzetelnie i profesjonalnie, to twoje starania i ambicje zostaną docenione. Na rynku wciąż potrzebni są specjaliści z pasją, którzy dbać będą o zbilansowany rozwój młodych pokoleń.

 

Nie należy ukrywać, że zawód pedagoga jest wyjątkowo trudny i odpowiedzialny. To na twoich barkach spoczywać będzie bowiem świadoma edukacja młodzieży, dzieci, czy nawet osób dorosłych. Oprócz bardzo konkretnej wiedzy w twojej pracy przekazywać będziesz również wartości, czy konkretne modele postępowań i zachowań.

Na studia pedagogiczne zatem warto iść, ponieważ przyszła praca może sprawiać bardzo dużo satysfakcji i radości – zwłaszcza osobom, które lubią pracę z dziećmi, są otwarte i empatyczne. Pamiętaj jedynie, że ten profil kształcenia powinien być wybierany przez ludzi z pasją. Tylko wtedy nie będzie ci groziło wypalenie zawodowe.

Co dadzą ci studia na kierunku pedagogika w Warszawie?

Studia na kierunku pedagogika dają szereg wszechstronnych umiejętności, które będziesz mógł twórczo wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej.

Warto przed ostatecznym wyborem profilu kształcenia przeanalizować wszystkie aspekty kierunku, by w pełni poznać jego potencjał rozwojowy. Naczelnym zadaniem każdego kierunku studiów powinno być wyposażenie jego absolwentów w unikalną wiedzę i umiejętności, dzięki którym staną się oni atrakcyjnymi pracownikami na aktualnym rynku zatrudnienia.

 

Studia pedagogiczne to także szansa na pozyskanie wielu wszechstronnych kompetencji, dzięki którym wzbogacisz swoje umiejętności o dodatkowe aspekty.

Studia na kierunku pedagogika kształcącą cię przede wszystkim w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Będziesz się uczyć, jak przekazywać wiedzę swoim podopiecznym i jak czuwać nad ich zbilansowanym rozwojem.

 

Swoją wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystywać w szeroko rozumianym sektorze edukacyjnym. A warto podkreślić, że współcześnie nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy wpływać będą na kształtowanie tożsamości młodych pokoleń.

Studia pedagogiczne będą dodatkowo rozwijać twoje kompetencje miękkie i umiejętności z zakresu psychologii. One niejednokrotnie mogą ci się przydać także poza obszarem zawodowego rozwoju. Możesz je wykorzystywać chociażby w życiu prywatnym.

Kierunki studiów takie jak pedagogika uczą empatii, otwartości, tolerancji. Dzięki nim stajesz się bardziej cierpliwy i wrażliwy na ludzkie cierpienie. Warto pamiętać, że wybierając kierunek studiów, trzeba odkrywać ich interdyscyplinarny potencjał. Wtedy nawet znalezienie satysfakcjonującej pracy przestanie być problemem.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku pedagogika w Warszawie?

Studia na kierunku pedagogika mają do zaoferowania bardzo wiele dla osób, które podejdą do kształcenia wyższego z pasją i zaangażowaniem. Trzeba pamiętać jednak, że nie ma kierunków, które będą jednocześnie spełniać wszystkie oczekiwania studentów. Pedagogika wzbogaci twoją wiedzę z zakresu kompetencji miękkich i społecznych, wzbogacisz również swoją wiedzę psychologiczną.

►►

Jeśli wybierzesz ten profil dydaktyczny, musisz mieć świadomość, że zawód pedagoga będzie już z Tobą związany do końca życia. Można śmiało stwierdzić, że zawód pedagoga określać cię będzie także jako człowieka, co oznacza, że czas twojej pracy nie skończy się po ośmiu przepracowanych godzinach.

 

Można w praktyce napisać, że studia pedagogiczne na pewno nie zagwarantują ci spokoju, dlatego też nie odnajdzie się na nich każdy absolwent szkoły średniej. Takie stwierdzenia można jednak czytać również jako pozytywy, ponieważ znaczna część osób ceni sobie dynamiczną pracę, która nie kończy się wraz z godziną szesnastą.

Pedagodzy stają się niejednokrotnie autorytetami dla swoich podopiecznych, więc o swój wizerunek muszą dbać także po zakończeniu przewidzianych godzin pracy. Powinna pamiętać o tym każda osoba, która wybiera studia w Warszawie na kierunku pedagogika. Ta świadomość pozwoli uniknąć zawodowych rozczarowań w przyszłości.

Studia na kierunku pedagogika Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Główną motywacją do rozpoczęcia studiów w trybie niestacjonarnym jest dla kandydatów możliwość wywiązania się z czasochłonnych zobowiązań, takich jak na przykład praca, w tygodniu. Podejmując Pedagogikę zaocznie, stajesz przed obowiązkiem pojawiania się na zjazdach, które odbywają się od piątku do niedzieli, najczęściej dwa razy w miesiącu. Dokładny terminarz zjazdów jest uzależniony od takich czynników, jak rozkład świat i dni wolnych od pracy, a szczegółów dowiesz się zaglądając na stronę internetową wybranej uczelni.

dowiedz się więcej na temat kierunku pedagogika studia zaoczne w Warszawie

 

Jakie są ceny za studia na kierunku Pedagogika w Warszawie

Jeżeli coraz poważniej zastanawiasz się nad aplikacją na Pedagogikę, a edukację chciałbyś połączyć na przykład z pracą zarobkową, powinieneś pomyśleć o kształceniu niestacjonarnym. Wówczas przygotuj odpowiednie zaplecze finansowe, gdyż spotkasz się z obowiązkiem uiszczania opłat za czesne. Większość uczelni proponuje spłatę ratalną, podzieloną na liczbę semestrów lub lat nauki.

Koszt opłat za studia jest ustalany przez każdą uczelnię indywidualnie, dlatego chcą dowiedzieć się więcej, powinieneś zapoznać się z regulaminem aplikacji, jaki widnieje na stronach internetowych poszczególnych placówek edukacyjnych.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pedagogika - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Warszawie opinie?
 
Angelika, studentka Pedagogiki mówi:
„Studiując Pedagogikę w Warszawie otworzyłam oczy. Zrozumiałam jak wiele osób potrzebuje wsparcia, w różnej formie i intensywności. Wtedy też zdałam sobie sprawę, że dobrze wybrałam kierunek studiów i dobrze wybrałam przyszły zawód.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Warszawa studia i stopnia

Pedagogika Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Warszawa studia stacjonarne

Pedagogika Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki pedagogiczne w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu