Studia pedagogiczne Warszawa

Studia pedagogiczne Warszawa

Studia pedagogiczne Warszawa

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Warszawie

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2022

Studia pedagogiczne Warszawie | woj. mazowieckie

Studia pedagogiczne w Warszawie możesz podjąć w 7 uczelniach publicznych: Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS), Uniwersytecie Warszawskim (UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (ASZWOJ), Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (CHAT) w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat.

Studia pedagogiczne Warszawa
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia pedagogiczne w Warszawie rozpocznie się 3 stycznia 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | terminy rekrutacji >

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Warszawie

Studia pedagogiczne w Warszawie to kierunki studiów, które w centrum zainteresowania stawiają ludzi w różnym wieku, położeniu, sytuacji życiowej. To kierunki, dzięki którym można nauczyć się jak pokazywać świat najmłodszym, jak wspierać ich rozwój, jak rozwijać ich zdolności, a z drugiej strony kierunki, dzięki którym można poznać sposoby wspierania osób z problemami, własnymi słabościami, czy też sposoby pomocy w powrocie na właściwą drogę.

 

Najpopularniejsze kierunki pedagogiczne w Warszawie: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Pedagogika nauczycielska.

 

Praca po studiach pedagogicznych

Absolwenci studiów pedagogicznych odnajdują się w pracy między innymi w placówkach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, pogotowiach opiekuńczych, przedszkolach, szkołach podstawowych, instytucjach kultury.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Warszawie na popularnych stanowiskach wykorzystujących wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki wahają się od 3800 zł do 6500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stażu pracy, miejsca pracy, konkretnego stanowiska, miejscowości).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia pedagogiczne w Warszawie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

STUDIA PEDAGOGICZNE W WARSZAWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Graduate programme in teaching english to young learners stacjonarne II stopnia
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka niestacjonarne II stopnia
Logopedia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Masters in children’s rights and childhood studies stacjonarne II stopnia
Pedagogika stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Pedagogika - studia online online I stopnia, II stopnia
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite
Pedagogika resocjalizacyjna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Pedagogika specjalna stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Pedagogika zdolności i informatyki stacjonarne I stopnia, II stopnia
Praca socjalna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Psychologia stacjonarne, niestacjonarne jednolite

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie są studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kierunki pedagogiczne:

PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunki pedagogiczne:

PEDAGOGIKA

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Kierunki pedagogiczne:

PEDAGOGIKA

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Kierunki pedagogiczne:

PEDAGOGIKA

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W WARSZAWIE

SORTOWANIE:
A
D
E
L
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Warszawie

Aby dostać się na studia pedagogiczne w Warszawie należy bardzo dobrze przygotować się do egzaminów maturalnych, biorąc pod uwagę przede wszystkim język obcy, język polski oraz kolejny przedmiot rozszerzony – najlepiej biologię, historię lub wiedzę o społeczeństwie.

Pedagogika rokrocznie cieszy się ogromną popularnością, dlatego warto przyłożyć się do nauki i naprawdę dobrze zdać maturę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia pedagogiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów pedagogicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach pedagogicznych w Warszawie:

 

Pedagogika:

 • Uniwersytet Warszawski: 80
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 160
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: 120

 

Pedagogika specjalna:

 • Uniwersytet Warszawski: 45

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • Uniwersytet Warszawski: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia pedagogiczne w Warszawie

Studia pedagogiczne w Warszawie oferowane są przez różne uczelnie. Uczelnie te mogą prowadzić kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Który jest bezpłatny, a za który należy zapłacić? Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne prowadzone przez uczelnie publiczne. Oznacza to, że za studia niestacjonarne w uczelniach publicznych należy zapłacić. A jak to wygląda w uczelniach niepublicznych? W uczelniach niepublicznych każda forma nauki jest płatna.

 

Pedagogika:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: od 5000 zł
 • Społeczna Akademia Nauk: od 4200 zł
 • Uczelnia Społeczno- Medyczna: od 4000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia może podawać wyniki rekrutacyjne w innym terminie, bowiem każda z nich indywidualnie ustala przebieg naboru na studia. Niezależnie od tego, kandydaci otrzymają informacje o wynikach w swoich profilach założonych w internetowych systemach rekrutacyjnych.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 15.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 19.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może wymagać od kandydatów innej formy składania dokumentów, jednak najczęściej dostarczane są one osobiście, wysyłane pocztą tradycyjną lub przesyłane pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

O terminie dostarczania dokumentów rekrutacyjnych dowiemy się z naszego indywidualnego profilu, założonego w internetowym systemie. Naturalnie, należy przestrzegać wskazanych terminów, jak również pamiętać o tym, aby składany zestaw dokumentów był kompletny. Jeśli złożymy dokumenty spóźnieni, bądź w wymaganym zestawie będą braki – musimy liczyć się z konsekwencjami, w tym wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: od 07.07.2022 do 08.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Studia pedagogiczne niestacjonarne w Warszawie

Ogólnie rzecz ujmując, studia w Warszawie to szeroki obszar, w którym można uzyskać wysokiej jakości wykształcenie. Nie mogło w nim zatem zabraknąć studiów pedagogicznych, których oferta również należy do bogatych. Co się z tym wiąże, każdy przyszły pedagog może podjąć kształcenie zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Oprócz sztandarowego kierunku jakim jest Pedagogika, kandydaci mogą poznawać Pedagogikę specjalną, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, czy też Pedagogikę społeczno- wychowawczą. Nie od dzisiaj toczą się dyskusje na temat przewagi studiów stacjonarnych nad niestacjonarnymi. Należy wyraźnie podkreślić, iż taka przewaga nie istnieje. Dlaczego? Choćby dlatego, że studenci stacjonarni i niestacjonarni realizują ten sam program kształcenia, zakładający osiągnięcie identycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Różnice wynikają tylko z tego, iż część studentów odbywa zajęcia w tygodniu, a część w soboty i niedziele.

Jakie są zalety i wady pedagogicznych studiów niestacjonarnych? Zdecydowaną zaletą jest możliwość podjęcia pracy, która nie tylko pomoże utrzymać się samodzielnie, lecz również budować będzie cenne doświadczenie.

Za kolejną zaletę możemy uznać to, iż studenci niestacjonarni wiele obowiązującego materiału muszą zgłębić samodzielnie, bez pomocy wykładowcy. Samodzielna nauka trenuje zarządzanie własnym czasem, poszukiwanie informacji, oddzielanie wiadomości istotnych od niepotrzebnych. Pedagogiczne studia niestacjonarne mogą być świetnym przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej studia pedagogiczne niestacjonarne w Warszawie

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W WARSZAWIE POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W WARSZAWIE

Rozwiń

STUDIA PEDAGOGICZNE W WARSZAWIE - PODYPLOMOWE

A
C
D
E
G
H
I
L
N
P
R
S
T
W
Rozwiń

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Warszawie

Studia pedagogiczne w Warszawie to wspaniała okazja, by swoje powołanie przekuć w konkretne umiejętności, jakie pomogą Wam w przyszłej pracy zawodowej. Bycie pedagogiem to bardzo poważna i wymagająca rola. To wcale nie polega na miłej zabawie z dziećmi czy tylko i wyłącznie wspieraniu harmonijnego rozwoju rosnącego człowieka. Odpowiedzialność – to podstawa pracy pedagoga.

Pierwsze kontakty społeczne dziecka są niezwykle ważne. Dlatego odpowiednia opieka przedszkolna i wczesnoszkolna to podstawa szczęśliwego rozwoju. Studia pedagogiczne mają wyposażyć przyszłych opiekunów i nauczycieli w odpowiednią wiedzę na temat życia człowieka, rozwoju biologicznego i psycho-fizycznego, a także w szereg umiejętności miękkich, dzięki którym pedagodzy mogą w pełni świadomie i umiejętnie wykonywać swój zawód.

Studia pedagogiczne w Warszawie są bardzo różnorodne – począwszy od podstawowej pedagogiki wczesnoszkolnej po andragogikę i animację kultury. W mieście tym funkcjonuje bardzo wiele przedszkoli, żłobków i szkół (w tym wiele prywatnych), w których można odbyć naprawdę wartościowe praktyki i staże oraz poznać nowoczesne trendy w pedagogice.

Ilość konferencji tematycznych oraz organizacji pozarządowych wspierających edukację i rodziców w wychowywaniu również ma znaczenie. Dlatego Warszawa to bardzo dobre miejsce na podjęcie studiów pedagogicznych, na których zdobędziecie nie dość, że wiedzę, to szereg umiejętności i zainspirujecie się do dalszej pracy w zawodzie pedagoga.

 

 

Typ studiów

Studia pedagogiczne w Warszawie możemy podzielić w zależności od typu na:

 

Jeśli wybierasz studia pedagogiczne, to twoja nauka odbywać się będzie na studiach jednolitych lub dwustopniowych. Wszystko zależy od tego, jaki kierunek wybierzesz. Najbardziej popularne studia pedagogiczne trwają bowiem nieprzerwanie przez pięć lat i można zaliczyć do nich kierunki takie jak między innymi: pedagogika specjalna czy psychologia.

Znaczna część kierunków na studiach pedagogicznych ma dwustopniowy charakter. Oznacza to, że studenci swoją przygodę z kształceniem wyższym rozpoczynają od trzyletnich studiów licencjackich, które trwają trzy lata.

Bronią pierwszą pracę dyplomową i jeśli wszystko powiedzie się pomyślnie, mogą rozpocząć studia drugiego stopnia, które trwają z kolei dwa lata. Dopiero po tym czasie studenci otrzymają prestiżowe tytuły magistrów.

 

 

Tryb studiów

Jeśli chcesz rozpocząć studia, musisz wybrać również tryb nauki. Masz do wyboru:

 

Studia stacjonarne wciąż cieszą się największą popularnością – zajęcia odbywają się wtedy na ogół od poniedziałku do piątku, a studenci otrzymują na bieżąco najważniejsze kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo jeśli studia pedagogiczne w trybie stacjonarnym (dziennym) wybierzesz na publicznej uczelni, nie będziesz musiał uiszczać opłat za czesne.

Dziś rośnie także grupa zwolenników kształcenia w trybie niestacjonarnym, czyli zaocznym. Wtedy zajęcia mają na ogół charakter weekendowych zjazdów naukowych. Studenci muszą jednak część materiału teoretycznego opanowywać we własnym zakresie. Tego typu studia są odpłatne, ale pozwalają na równoległy rozwój na innych płaszczyznach.

Tryb kształcenia, który niewątpliwie idzie z duchem czasu, to studia online. Kształcenie odbywa się wtedy na zdalnych platformach, a studenci uczestniczą na ogół w kilku zjazdach. Nim podejmiesz ostateczną decyzję, jak powinno wyglądać twoje kształcenie na studiach prawniczych w Warszawie, przeanalizuj plusy i minusy każdego z tych trybów i wybierz formę, która najpełniej będzie odzwierciedlać twoje intelektualne oczekiwania.

czytaj dalej studia w Warszawie

 

 

Kierunki studiów pedagogicznych w Warszawie:

Kierunki studiów pedagogicznych w Warszawie cieszą się bardzo dużą popularnością. W praktyce oznacza to, że każdy, kto jest zainteresowany kształceniem tego typu, może wybrać coś, co sprawi mu dużą intelektualną satysfakcję.

Uczelnie w Warszawie oferują również szeroką ofertę kształcenia kierunkowego. Możesz mieć pewność, że jeśli wybierzesz studia pedagogiczne otrzymasz nie tylko rozbudowaną wiedzę, lecz także takie kompetencje zawodowe, które uczynią cię nowoczesnym nauczycielem oraz wychowawcą. Wśród oferty kierunkowej znalazły się bardzo tradycyjne propozycje takie jak pedagogika czy pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Osoby, które chciałyby posiadać bardziej wszechstronne wykształcenie, mogą wybrać chociażby kierunki takie jak: interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka. Studia pedagogiczne w Warszawie to bogactwo możliwości. Przekonaj się o tym!

 

Kierunki pedagogiczne w Warszawie - rekrutacja 2022/2023

 • GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS, Uniwersytet Warszawski
 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA
 • LOGOPEDIA, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA, Uniwersytet Warszawski
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Uniwersytet Warszawski
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA,Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESZNOSZKOLNA, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA, Uniwersytet Warszawski
 • PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Uniwersytet Warszawski
 • PEDAGOGIKA, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • PEDAGOGIKA, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • PRACA SOCJALNA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • STUDIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH W DYSCYPLINIE , Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

czytaj dalej kierunki studiów w Warszawie

 

 

Gdzie studiować studia pedagogiczne w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie stworzyły bardzo bogatą ofertę studiów pedagogicznych. Możesz mieć zatem pewność, że w stolicy uda ci się znaleźć taki ośrodek akademicki, który spełni twoje wszystkie oczekiwania. Zobacz, spośród jakich propozycji możesz wybierać.

Studia pedagogiczne w Warszawie rozpoczniesz zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Czy różnią się one standardami edukacyjnymi? Absolutnie nie! Dziś niepubliczne uczelnie robią wszystko, by ich poziom nauczania nie odbiegał od szkół państwowych.

Tym bardziej możesz być spokojny o jakość swojego wykształcenia, jeśli wybierasz stołeczne ośrodki akademickie.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki pedagogiczne w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej;
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna;
 • Collegium Humanum;
 • Społeczna Akademia Nauk;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa;
 • Wyższa Szkoła Bankowa;
 • Wyższa Szkoła Menedżerska;
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna;
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych;
 • Szkoła Główna Krajowa;
 • Szkoła Wyższa Przymierza;
 • Uczelnia Korczaka;
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna;
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych.

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

 

Jak wybrać studia pedagogiczne w Warszawie, aby mieć dobrą pracę?

Lista uczelni, które oferują studia pedagogiczne w Warszawie, jest potężna. Pokazuje to, że zainteresowanie tego typu kierunkami jest bardzo wysokie. Dlaczego? Na aktualnym rynku zatrudnienia wciąż potrzebni są specjaliści z obszaru pedagogiki.

Chcemy mieć bowiem pewność, że nad edukacją i wychowaniem naszych dzieci czuwają osoby o doskonałym przygotowaniu do wykonywania tych odpowiedzialnych zawodów. Co powinieneś zrobić, by studia pedagogiczne przyniosły ci dobrą pracę?

Wybierz kierunek, który przyniesie ci satysfakcję! Poszczególne kierunki pedagogiczne znacznie się bowiem od siebie różnią. Czego innego nauczysz się, gdy wybierzesz psychologię, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną lub pracę socjalną. Zastanów się, czy chcesz pracować w szkole. Może interesuje cię praca w ośrodkach wychowawczych lub placówkach resocjalizacyjnych? A może widzisz się w roli coacha lub edukatora zawodowego?

Pamiętaj o tym, że dobra praca to coś znacznie więcej niż pieniądze. Powinna przynosić ci przede wszystkim satysfakcję, radość oraz motywację do dalszego zawodowego rozwoju.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • nauczyciel klas początkowych;
 • nauczyciel przedszkola;
 • wychowawca na świetlicy;
 • mentor;
 • coach;
 • doradca zawodowy;
 • opiekun w placówkach opiekuńczych;
 • pracownik pogotowia opiekuńczego;
 • wychowawca w domach dziecka itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Warszawie?

Czym powinieneś się kierować podczas wyboru idealnej uczelni wyższej? Na początku zorientuj się, czy kierunek, który chcesz rozpocząć, znajduje się w ofercie ośrodka akademickiego. Co dalej? Poznaj koniecznie uczelnię, którą wybierasz:

 • szczegółowo przenalizuj jej ofertę dydaktyczną;
 • sprawdź, jakie przedmioty znajdują się w programie kształcenia;
 • szukaj informacji i opinii w Internecie;
 • zaczerpnij porad znajomych.

 

Weź również udział w drzwiach otwartych uczelni! To najlepszy sposób, przy przeanalizować poszczególne oferty, poznać wykładowców, studentów oraz zaznajomić się ze wszystkimi szczegółami, które mogą być pomocne podczas podejmowania ostatecznej decyzji związanej ze studiowaniem! Studia pedagogiczne w Warszawie możesz wybrać zarówno przez wzgląd na konkretny kierunek, jak i ze względu na prestiż uczelni.

Pamiętaj o tym, że jeżeli analizujesz oferty uczelni wyższych w Warszawie, powinieneś kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami. Przeanalizuj wszystkie plusy i minusy – dzięki temu możesz mieć pewność, że uda ci się uniknąć intelektualnych rozczarowań.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

Czy warto iść na studia pedagogiczne w Warszawie?

Studia pedagogiczne cieszą się od wielu lat bardzo dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. To pokazuje, że wciąż potrzebni są specjaliści, którzy dbać będą o edukację i podstawy wychowania nie tylko dzieci i młodzieży, lecz także dorosłych. Nie każdy jednak powinien wybierać ten typ kształcenia. Jeśli decydujesz się rozpocząć studia pedagogiczne w Warszawie, powinny towarzyszyć ci predyspozycje zawodowe takie jak czerpanie satysfakcji z pracy z dziećmi, otwartość, empatia oraz komunikatywność.

Jeśli chcesz otrzymać doskonałe wykształcenie i przygotowanie do pracy, tym bardziej powinieneś wybrać studia w Warszawie. Przede wszystkim czeka na ciebie wiele różnorodnych ośrodków akademickich, które dysponują bogatą ofertą kierunkową. W stolicy znajduje się również mnóstwo ośrodków i instytucji edukacyjnych – to właśnie  w nich będziesz mógł odbyć praktyki i staże, dzięki którym znacząco rozwiniesz swoje doświadczenie.

Nim jednak podejmiesz ostateczną decyzję, zastanów się, czy w ogóle jesteś jedną z tych osób, która koniecznie chce iść na studia. Pamiętaj, że nie każdy maturzysta powinien obierać właśnie tę ścieżkę rozwoju. Odpowiednio wcześnie zadaj sobie fundamentalne pytania:

 • dlaczego chcesz iść na studia?
 • czego oczekujesz od kształcenia wyższego?
 • czy swoją decyzję odnośnie do studiowania podejmujesz samodzielnie?

 

Pamiętaj, że jeżeli rozpoczynasz studia, powinieneś zadbać o to, by twoja decyzja spełniała przede wszystkim twoje oczekiwania, a nie oczekiwania społeczne! Studia w Warszawie będą dla ciebie czasem nie tylko intelektualnego rozwoju. Stolica to miasto tętniące życiem, więc na pewno również uda ci się zadbać w nim o relaks!

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach pedagogicznych

Studia pedagogiczne dają uprawnienia do pracy z dziećmi w roli opiekuna i terapeuty, jak i do pracy z dorosłymi. Dzięki wszechstronności nauki o człowieku pedagog może wejść w rolę coacha, mediatora, arteterapeuty. Wskazują dziś na to nie tylko domniemane możliwości pracy pedagoga, ale również same kierunki, nazwy specjalności pedagogicznych.

Nie można być dobrym we wszystkim, stąd tak szeroki podział studiów pedagogicznych w Warszawie. Szkoły, instytucje wychowawcze, organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką prorodzinną, animacyjną, wspierającą rozwój – to główne miejsca pracy przyszłych pedagogów.

Studia pedagogiczne przygotowują specjalistów do pracy w przedszkolach, gabinetach terapii pedagogicznej, placówkach kulturalno-oświatowych oraz administracji samorządowej, związanej z systemem oświaty i organizacjach społecznych. To pedagodzy powinni być odpowiedzialni za współtworzenie programów edukacyjnych, bo aktywni zawodowo znają się najlepiej na potrzebach współczesnych uczniów, obserwują, analizują i starają się zrozumieć, jakie zmiany zachodzą współcześnie w ludziach.

Pedagodzy przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak i geriatrykami, muszą być silni psychicznie i fizycznie, to jedne z najtrudniejszych specjalizacji, które wymagają niesamowitej siły charakteru, cierpliwości i wewnętrznej dobroci. Jakie macie szanse na znalezienie pracy w roli pedagoga?

Myślę, że słowo umiarkowane będzie tu idealnie pasować. Przez wzgląd na niż demograficzny, ilość nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych jest dość duża w stosunku do ilości placówek. Jednak dzięki temu, że rodzice coraz chętniej angażują dzieci w zajęcia dodatkowe, wspólne zabawy czy zajęcia integracyjne, to jeśli nie uda się Wam wejść na wygodne stanowisko pedagoga, to zawsze będziecie mogli kombinować z własnym biznesem i prowadzić prywatne zajęcia dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ta forma pracy jest coraz bardziej popularna w Warszawie i innych dużych miastach. 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

 | Warszawa 59 uczelni - rekrutacja 2020 | wymagania i opinie

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARSZAWSKI STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów do roli pedagogów przyszłych pokoleń. Na Uniwersytecie możecie wybrać takie kierunki jak:

 • Pedagogika profil ogólnoakademicki – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, do wyboru specjalności: andragogika – organizacja edukacji dorosłych, animacja kultury i edukacja nieformalna, pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych
 • Pedagogika małego dziecka profil praktyczny, studia nauczycielskie – I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia nauczycielskie oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (tylko studia stacjonarne)
 • Andragogika - Edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Edukacja artystyczna i medialna (studia nauczycielskie) – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Integracja i inkluzja społeczno-edukacyjna – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Polityka oświatowa – menedżer oświaty – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Studia nad dzieckiem i rodziną – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego (tylko na studiach niestacjonarnych) – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • English for Young Learners and CLIL oraz English for Young Learners, CLIL and Early Education – studia II stopnia w języku angielskim

dowiedz się więcej

 


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO STUDIA PEDAGOGICZNE

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego również możecie podjąć studia pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych. Uczelnia ta oferuje studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, w specjalnościach:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka,
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną,
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna

dowiedz się więcej

 


AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ STUDIA PEDAGOGICZNE

W kierunkach pedagogicznych specjalizuje się państwowa Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, na której to możecie rozpocząć studia na kierunkach:

 • Pedagogika Specjalna – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
 • Pedagogika – studia I stopnia, stacjonarne, specjalności do wyboru (większość to specjalności nauczycielskie): Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna, Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną, Edukacja dorosłych i BHP, Doradztwo zawodowe, Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności, Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, Psychopedagogika kreatywności, Edukacja Medialna
 • Pedagogika – studia I stopnia, niestacjonarne: Edukacja dorosłych i BHP, Doradztwo zawodowe, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym - studia II stopnia, stacjonarne,
 • Pedagogika przedszkolna - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika wczesnoszkolna - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Andragogika i doradztwo personalne - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Edukacja muzealna- studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa - studia II stopnia, stacjonarne,
 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży - studia II stopnia, stacjonarne,
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - studia II stopnia, stacjonarne,
 • Zarządzanie w oświacie - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

dowiedz się więcej

 


UNIWERYSTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO STUDIA PEDAGOGICZNE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oprócz silnie rozwiniętego Wydziału Teologicznego, prowadzi Wydział Nauk Pedagogicznych, na którym to otwarte są dla Was kierunki:

 • Pedagogika - spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą – studia I i II stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika - spec. Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna – studia I stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika - spec. Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi – studia II stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika – spec. Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną – studia I stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika - spec. Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą – studia II stopnia
 • Pedagogika - spec. Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – studia II stopnia
 • Pedagogika specjalna – spec. Edukacja włączającą i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – studia I stopnia
 • Pedagogika specjalna – spec. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika – studia I sopnia
 • Pedagogika specjalna – spec. Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – studia I stopnia

dowiedz się więcej

 


CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA STUDIA PEDAGOGICZNE

Studia pedagogiczne możecie również wybrać na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na Wydziale Pedagogicznym, gdzie dostępne są kierunki:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, dostosowane do potrzeb osób pracujących!
 • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

dowiedz się więcej

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W WARSZAWIE STUDIA PEDAGOGICZNE

 • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Wychowanie przedszolne i edukacja wczesnoszkolna;
 • Resocjalizacja. Specjalność: Resocjalizacja z profilktyką społeczną i prewencją kryminalną.

dowiedz się więcej 


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie jest jedną z najdłużej działających szkół humanistycznych w stolicy, tu także możecie podjąć studia pedagogiczne, a dokładnie:

 • Pedagogikę, studia I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz online, spec. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej, Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z profilaktyką e-zagrożeń,
 • Pedagogika specjalna, studia I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne, spec. Oligofrenopedagogika i wczesna edukacja dziecka, Logopedia i wczesna edukacja dziecka

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować