Studia pedagogiczne Warszawa

Studia pedagogiczne Warszawa

Studia pedagogiczne Warszawa

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Warszawie

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia pedagogiczne Warszawie | woj. mazowieckie

Studia pedagogiczne w Warszawie to wspaniała okazja, by swoje powołanie przekuć w konkretne umiejętności, jakie pomogą Wam w przyszłej pracy zawodowej. Bycie pedagogiem to bardzo poważna i wymagająca rola. To wcale nie polega na miłej zabawie z dziećmi czy tylko i wyłącznie wspieraniu harmonijnego rozwoju rosnącego człowieka. Odpowiedzialność – to podstawa pracy pedagoga. Pierwsze kontakty społeczne dziecka są niezwykle ważne. Dlatego odpowiednia opieka przedszkolna i wczesnoszkolna to podstawa szczęśliwego rozwoju. Studia pedagogiczne mają wyposażyć przyszłych opiekunów i nauczycieli w odpowiednią wiedzę na temat życia człowieka, rozwoju biologicznego i psycho-fizycznego, a także w szereg umiejętności miękkich, dzięki którym pedagodzy mogą w pełni świadomie i umiejętnie wykonywać swój zawód.

Studia pedagogiczne w Warszawie są bardzo różnorodne – począwszy od podstawowej pedagogiki wczesnoszkolnej po andragogikę i animację kultury. W mieście tym funkcjonuje bardzo wiele przedszkoli, żłobków i szkół (w tym wiele prywatnych), w których można odbyć naprawdę wartościowe praktyki i staże oraz poznać nowoczesne trendy w pedagogice. Ilość konferencji tematycznych oraz organizacji pozarządowych wspierających edukację i rodziców w wychowywaniu również ma znaczenie. Dlatego Warszawa to bardzo dobre miejsce na podjęcie studiów pedagogicznych, na których zdobędziecie nie dość, że wiedzę, to szereg umiejętności i zainspirujecie się do dalszej pracy w zawodzie pedagoga.

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W WARSZAWIE

Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Warszawie

Aby dostać się na studia pedagogiczne w Warszawie należy bardzo dobrze przygotować się do egzaminów maturalnych, biorąc pod uwagę przede wszystkim język obcy, język polski oraz kolejny przedmiot rozszerzony – najlepiej biologię, historię lub wiedzę o społeczeństwie. Na żadną uczelnię nie obowiązują dodatkowe progi rekrutacyjne poza konkursem świadectw. Pedagogika rokrocznie cieszy się ogromną popularnością, dlatego warto przyłożyć się do nauki i naprawdę dobrze zdać maturę.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach pedagogicznych

Studia pedagogiczne dają uprawnienia do pracy z dziećmi w roli opiekuna i terapeuty, jak i do pracy z dorosłymi. Dzięki wszechstronności nauki o człowieku pedagog może wejść w rolę coacha, mediatora, arteterapeuty. Wskazują dziś na to nie tylko domniemane możliwości pracy pedagoga, ale również same kierunki, nazwy specjalności pedagogicznych.

Nie można być dobrym we wszystkim, stąd tak szeroki podział studiów pedagogicznych w Warszawie. Szkoły, instytucje wychowawcze, organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką prorodzinną, animacyjną, wspierającą rozwój – to główne miejsca pracy przyszłych pedagogów. Studia pedagogiczne przygotowują specjalistów do pracy w przedszkolach, gabinetach terapii pedagogicznej, placówkach kulturalno-oświatowych oraz administracji samorządowej, związanej z systemem oświaty i organizacjach społecznych. To pedagodzy powinni być odpowiedzialni za współtworzenie programów edukacyjnych, bo aktywni zawodowo znają się najlepiej na potrzebach współczesnych uczniów, obserwują, analizują i starają się zrozumieć, jakie zmiany zachodzą współcześnie w ludziach.

Pedagodzy przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak i geriatrykami, muszą być silni psychicznie i fizycznie, to jedne z najtrudniejszych specjalizacji, które wymagają niesamowitej siły charakteru, cierpliwości i wewnętrznej dobroci. Jakie macie szanse na znalezienie pracy w roli pedagoga? Myślę, że słowo umiarkowane będzie tu idealnie pasować. Przez wzgląd na niż demograficzny, ilość nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych jest dość duża w stosunku do ilości placówek. Jednak dzięki temu, że rodzice coraz chętniej angażują dzieci w zajęcia dodatkowe, wspólne zabawy czy zajęcia integracyjne, to jeśli nie uda się Wam wejść na wygodne stanowisko pedagoga, to zawsze będziecie mogli kombinować z własnym biznesem i prowadzić prywatne zajęcia dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ta forma pracy jest coraz bardziej popularna w Warszawie i innych dużych miastach. 

POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE W WARSZAWIE

STUDIA PEDAGOGICZNE W WARSZAWIE - PODYPLOMOWE

"
A
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARSZAWSKI STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów do roli pedagogów przyszłych pokoleń. Na Uniwersytecie możecie wybrać takie kierunki jak:

 • Pedagogika profil ogólnoakademicki – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, do wyboru specjalności: andragogika – organizacja edukacji dorosłych, animacja kultury i edukacja nieformalna, pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych
 • Pedagogika małego dziecka profil praktyczny, studia nauczycielskie – I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia nauczycielskie oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (tylko studia stacjonarne)
 • Andragogika - Edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Edukacja artystyczna i medialna (studia nauczycielskie) – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Integracja i inkluzja społeczno-edukacyjna – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Polityka oświatowa – menedżer oświaty – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Studia nad dzieckiem i rodziną – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego (tylko na studiach niestacjonarnych) – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • English for Young Learners and CLIL oraz English for Young Learners, CLIL and Early Education – studia II stopnia w języku angielskim

dowiedz się więcej

 


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO STUDIA PEDAGOGICZNE

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego również możecie podjąć studia pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych. Uczelnia ta oferuje studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, w specjalnościach:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka,
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną,
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna

dowiedz się więcej

 


AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ STUDIA PEDAGOGICZNE

W kierunkach pedagogicznych specjalizuje się państwowa Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, na której to możecie rozpocząć studia na kierunkach:

 • Pedagogika Specjalna – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
 • Pedagogika – studia I stopnia, stacjonarne, specjalności do wyboru (większość to specjalności nauczycielskie): Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna, Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną, Edukacja dorosłych i BHP, Doradztwo zawodowe, Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności, Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, Psychopedagogika kreatywności, Edukacja Medialna
 • Pedagogika – studia I stopnia, niestacjonarne: Edukacja dorosłych i BHP, Doradztwo zawodowe, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego – studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym - studia II stopnia, stacjonarne,
 • Pedagogika przedszkolna - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika wczesnoszkolna - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Andragogika i doradztwo personalne - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Edukacja muzealna- studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa - studia II stopnia, stacjonarne,
 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży - studia II stopnia, stacjonarne,
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - studia II stopnia, stacjonarne,
 • Zarządzanie w oświacie - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością - studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

dowiedz się więcej

 


UNIWERYSTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO STUDIA PEDAGOGICZNE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oprócz silnie rozwiniętego Wydziału Teologicznego, prowadzi Wydział Nauk Pedagogicznych, na którym to otwarte są dla Was kierunki:

 • Pedagogika - spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą – studia I i II stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika - spec. Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna – studia I stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika - spec. Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi – studia II stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika – spec. Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną – studia I stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika - spec. Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą – studia II stopnia
 • Pedagogika - spec. Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – studia II stopnia
 • Pedagogika specjalna – spec. Edukacja włączającą i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – studia I stopnia
 • Pedagogika specjalna – spec. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika – studia I sopnia
 • Pedagogika specjalna – spec. Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – studia I stopnia

dowiedz się więcej

 


CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA STUDIA PEDAGOGICZNE

Studia pedagogiczne możecie również wybrać na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na Wydziale Pedagogicznym, gdzie dostępne są kierunki:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, dostosowane do potrzeb osób pracujących!
 • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

dowiedz się więcej

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W WARSZAWIE STUDIA PEDAGOGICZNE

 • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Wychowanie przedszolne i edukacja wczesnoszkolna;
 • Resocjalizacja. Specjalność: Resocjalizacja z profilktyką społeczną i prewencją kryminalną.

dowiedz się więcej 


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie jest jedną z najdłużej działających szkół humanistycznych w stolicy, tu także możecie podjąć studia pedagogiczne, a dokładnie:

 • Pedagogikę, studia I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz online, spec. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej, Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z profilaktyką e-zagrożeń,
 • Pedagogika specjalna, studia I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne, spec. Oligofrenopedagogika i wczesna edukacja dziecka, Logopedia i wczesna edukacja dziecka

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)