Stosunki międzynarodowe studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Stosunki międzynarodowe studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Stosunki międzynarodowe studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Studia w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe można podjąć na 3 uczelniach prywatnych - niepublicznych: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie. Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

Stosunki międzynarodowe studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Warszawie

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

1. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe będący propozycją Społecznej Akademii Nauk w Warszawie realizowany jest w systemie jednostopniowym jako trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5440 zł)
 • niestacjonarnym  (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4720 zł)

Stosunki międzynarodowe są świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu ekonomii, komunikacji międzykulturowej, a co najważniejsze polityką oraz sytuacją na świecie. Dlatego, jeśli przedmioty ścisłe, a także społeczne nie sprawiają ci większego kłopotu, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. W ofercie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • biznes międzynarodowy, 
 • integracja europejska, 
 • organizacja i technika służby zagranicznej oraz protokół dyplomatyczny. 

Będąc studentem na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, będziesz mieć szansę do rozwijania się w zakresie wybranej przez ciebie specjalności, a także nauk ekonomicznych, społecznych i językowych. W trakcie studiów dowiesz się, jak funkcjonują różnego rodzaju instytucje na świecie oraz poznasz podstawy prawa, jakim podlegają m.in. państwa europejskie. Jako student będziesz również mieć okazję do rozwijania swoich kompetencji językowych w zakresie wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym. 

W programie studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe możemy znaleźć wiele przedmiotów, które najczęściej uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z przedmiotów to m.in. geografia ekonomiczna, nauka o państwie i polityce, powszechna historia państwa i prawa, język obcy oraz systemy polityczne. Jako student będziesz również zobowiązany do zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych, które możesz odbyć w wybranej przez siebie placówce lub instytucji.

Po ukończeniu studiów jako absolwent Stosunków międzynarodowych możesz podjąć zatrudnienie w wielu miejscach m.in. w służbie dyplomatyczno-konsularnej, urzędach, ambasadach, konsulatach, instytucjach europejskich oraz krajowych, a także w korporacjach.

Dowiedz się więcej

 

2. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe znajdujący się w ofercie Akademii Finansów i Biznesu Vistula realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra. 

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6900 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6300 zł)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami społecznymi, polityką, ekonomią, a także stosunkami międzynarodowymi, to kierunek studiów Stosunki międzynarodowe może być dla ciebie ciekawą propozycją. W ofercie Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie mozey znaleźć wiele różnych specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • komunikowanie międzynarodowe, 
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, 
 • międzynarodowe relacje biznesowe ii, 
 • studia transatlantyckie, 
 • bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzm, 
 • zarządzanie kryzysem w środowisku międzynarodowym. 

Wybierając kierunek studiów Stosunki międzynarodowe, będziesz mieć szansę do zdobycia rozległej wiedzy z zakresu ekonomii, biznesu, stosunków międzynawowych, a także polityki. Jako student będziesz mieć okazję do rozwinięcia swoich kompetencji miękkich z zakresu wybranego języka obcego na poziomie B2, a także sztuki negocjacji i mediacji, co jest niezwykle cenną umiejętnością nie tylko w życiu zawodowym, ale także i prywatnym.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Do przedmiotów ogólnych możemy zaliczyć m.in. politykę zagraniczną, politykę międzynarodową, socjologię, naukę o państwie i polityce, język obcy, a także podstawy prawa. Studenci są również zobligowani do zaliczenia praktyk zawodowych.

Jako absolwent kierunku studiów Stosunki międzynarodowe możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowych, konsulatach, ambasadach, a także w korporacjach międzynarodowych.

Dowiedz się więcej

 

3. Collegium Civitas w Warszawie

Studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe będące propozycją Collegium Civitas w Warszawie realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

Stosunki międzynarodowe są świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, a także polityki. Dlatego, jeśli nie masz problemów z przedmiotami ścisłymi oraz społecznymi, a w przyszłość chciałbyś pracować np. jako dyplomata, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. W ofercie Collegium Civitas w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne,
 • cyberbezpieczeństwo, 
 • marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowych,
 • studia azjatyckie i orientalne, 
 • biznes i marketing międzynarodowy,
 • dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej, 
 • stosunki międzynarodowe. 

Będąc studentem na kierunku Stosunki międzynarodowe, będziesz mieć szansę do rozwijania się w zakresie wielu różnych nauk i dziedzin m.in. ekonomii, polityki, a także nauk społecznych. Jako student w trakcie zajęć poznasz tajniki sztuki negocjacji i mediacji, co jest niezwykle cenną umiejętnością nie tylko np. w zawodzie dyplomaty, ale także i w życiu prywatnym. W trakcie studiów poza wiedzą ogólną będziesz mieć również szansę do zagłębienia wiedzy w zakresie wybranej przez ciebie specjalności.   

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku studiów Stosunki międzynarodowe, są często uzależnione od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z nich to m.in. socjologia, podstawy prawa, geografia ekonomiczna, nauka o państwie i polityce, a także współczesne systemy polityczne. Dodatkowo studenci są zobowiązani do zaliczenia lektoratu z wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym.

Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w organizacjach pozarządowych, rządowych, administracji, samorządach, instytucjach pożytku publicznego, ambasadach, a także w konsultach. 

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia w Warszawie

Studia ekonomiczne w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - WARSZAWA

Komentarze (0)