Stosunki międzynarodowe - Warszawa

Stosunki międzynarodowe - Warszawa

Stosunki międzynarodowe - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Stosunki międzynarodowe studia Warszawa | woj. mazowieckie

Prężnie rozwijająca się gospodarka niemal wszystkich krajów świata implikuje powstawanie coraz to nowych przedsiębiorstw, chcących zdobyć sławę na arenie międzynarodowej. Nie byłoby to możliwe bez pozyskania szerokiej sieci kontaktów biznesowych z innych krajów i kręgów kulturowych.

W odpowiedzi na niemalejące zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na dobrze wykształconych abiturientów Stosunków międzynarodowych, wiele uczelni wyższych w Warszawie postanowiło wzbogacić swoją ofertę edukacyjną poprzez zaproponowanie możliwości rozpoczęcia studiów właśnie na tym kierunku.

Interdyscyplinarność Stosunków międzynarodowych przyciąga przyszłych studentów, zainteresowanych naukami prawnymi, ekonomicznymi oraz gospodarczymi, którzy chcieliby znaleźć dla nich wspólny mianownik bez konieczności podejmowania kilku osobnych kierunków. W związku z tym co roku na jedno wolne miejsce na większości warszawskich uczelni przypada więcej niż jeden kandydat, który chciałby dołączyć do grona przyszłych absolwentów Stosunków międzynarodowych w Warszawie.

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe, ze względu na swoją interdyscyplinarność, będą rozszerzać swoje horyzonty pomiędzy naukami ekonomicznymi, prawnymi, językowymi, społecznymi oraz z dziedziny zarządzania. Wniosek nasuwa się sam – aby zgłębić całą esencję tych studiów i być jak najlepiej przygotowanym do pełnienia przyszłych obowiązków zawodowych, staniesz przed koniecznością szczegółowego przyswojenia wiedzy z każdego z wymienionych wcześniej gałęzi nauki.

Przedmiotami, które prawdopodobnie napotkasz na swojej edukacyjnej ścieżce, będą: prawo, ekonomia, nauka o państwie, bezpieczeństwo międzynarodowe, globalizacja i regionalizacja, międzynarodowe stosunki kulturalne, funkcjonowanie w UE, międzynarodowe rynki finansowe.

 

Dla kogo te studia

Sztucznie wyznaczone granice między państwami świata nie przekonują cię, ponieważ chciałbyś nawiązywać kontakty ze wszystkimi obywatelami naszego globu? Jesteś otwarty i doskonale idzie ci zdobywanie nowych znajomości? Interesujesz się szeroko pojętą kulturą różnych państw na arenie międzynarodowej? Chciałbyś powiązać swoją przyszłą edukację, a także pracę zawodową z tematyką związaną ze stosunkami międzynarodowymi? Nie wyobrażasz sobie podjęcia studiów nigdzie indziej, jak tylko w Warszawie?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na przynajmniej jedno z pytań, to studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie mogą stanowić idealną odpowiedź na twoje oczekiwania względem studiów wyższych.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Collegium Civitas w Warszawie

     Collegium Civitas w Warszawie

     Collegium Civitas w Warszawie

     Kierunek stosunki międzynarodowe możesz studiować na:

     Stosunki Międzynarodowe

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Warszawie

     Żeby dostać się na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, będziesz musiał wykazać się doskonałą wiedzą z zakresu przedmiotów wiodących dla tego kierunku. Do ich kanonu należą: język obcy nowożytny, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie oraz matematyka.

     Należy jednak pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni w Warszawie, a także ulegać zmianom. Dlatego śledzenie bieżących postanowień władz poszczególnych uczelni oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego da najlepszą gwarancję tego, że proces rekrutacyjny odbędzie się bez przykrych niespodzianek.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno stanowić podstawę działań każdej z osób, która myśli o rozpoczęciu kształcenia wyższego w przyszłości. Taki terminarz obejmuje bowiem nie tylko wszystkie etapy rekrutacji, lecz także czas składania dokumentów itd. Kandydaci na studia mogą rejestrować się na internetowej platformie uczelni już na przełomie kwietnia i maja, jeżeli wiedzą tylko, na jakie kierunki studiów chcieliby aplikować.

     Trzeba pamiętać jednak, że nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz oczywiście liczba punktów, które maturzyści otrzymali podczas egzaminów dojrzałości. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji ogłaszane są na ogół na początku lipca, tuż po tym, gdy maturzyści poznają swoje wyniki. To także czas składania dokumentów na studia oraz spokojnego oczekiwania na październik.

     Studia w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe wybierane są przez wielu abiturientów szkół średnich, dlatego nie każdy ma szansę zakwalifikować się na nie w pierwszym terminie. Uczelnie w Warszawie robią jednak wszystko, by studia mogła rozpocząć jak największa liczba osób chętnych, dlatego też na ogół otwierają one kolejne etapy rekrutacyjne na przełomie lipca i sierpnia, czy nawet we wrześniu.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Każda z osób, która dostanie się na studia na kierunku stosunki międzynarodowe, będzie musiała dostarczyć do dziekanatu zestaw niezbędnych dokumentów. Wymogi każdej z uczelni mogą się nieznacznie od siebie różnić, więc szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich, którymi jesteś zainteresowany. Pamiętaj jednak, że trzon dokumentów jest na ogół bardzo podobny i powinny znaleźć się wśród nich między innymi:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
     • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju umowy.

     Ten krok rekrutacji jest niezwykle ważny, więc nie przegap terminu składania dokumentów. Jeżeli zostanie to przez ciebie zaniedbane, najprawdopodobniej będziesz skreślony z listy osób przyjętych na studia.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Opłaty rekrutacyjne stanowią niezbędną część kwalifikacji kandydatów na studia. Ważne, abyś dokonał ich odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Możesz go dokonać za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy płatności elektronicznych lub przelewu bankowego. Opłaty rekrutacyjne na poszczególne kierunki w Polsce wahają się mniej więcej w granicach 85 złotych. Pamiętaj także o tym, by potwierdzenie przelewu dostarczyć do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia na kierunku stosunki międzynarodowe mają mocno interdyscyplinarny profil kształcenia, ponieważ wpisane są w nie nauki z pogranicza politologii, ekonomii, czy nawet zarządzania. Osoby, które je wybierają, muszą posiadać zatem podstawową wiedzę z nauk społeczno-humanistycznych. Pośród przedmiotów, które zdecydujesz się zdawać na maturze, muszą się znaleźć przykładowo: dowolnie wybrany język obcy nowożytni, język polski, WOS, historia, geografia, czy nawet matematyka. Pamiętaj, by część z wybranych przez siebie przedmiotów, zdawać na poziomie rozszerzonym.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Każda z uczelni ma swój indywidualny przelicznik punktów kwalifikacyjnych, znajdziesz go na stronach internetowych poszczególnych ośrodków kształcenia wyższego. Ważne jest, abyś na maturze zdawał przedmioty, które zgodne są z wymogami rekrutacyjnymi na studia na kierunku stosunki międzynarodowe, ponieważ tylko one są punktowane. Oprócz tego dużo bardziej opłaca się zdawać wybrane przez siebie przedmioty na poziomie rozszerzonym.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Przyszli studenci mogą także pomyśleć o wzięciu udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To bardzo ciekawa propozycja dla ambitnych uczniów szkół średnich, którzy uwielbiają znacznie poszerzać swoją wiedzę. Olimpiady stanowią prestiżowy typ konkursów, ponieważ bycie ich laureatem lub finalistą umożliwia znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku stosunki międzynarodowe rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej;
     • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
     • Olimpiada Historyczna itd.

     Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

     Nie jesteś pewien, czy studiowanie Stosunków międzynarodowych będzie dobrym wyborem, bo nie znasz jeszcze programu studiów, oferowanego przez poszczególne uczelnie w Warszawie? Warto, żebyś pamiętał, że szczegółowa siatka studiów będzie się różniła w zależności od wybranej uczelni, co nie oznacza, że możliwości zawodowe po ukończeniu którejś z nich będą lepsze, niż po ukończeniu innej.

     Swoją naukę na Stosunkach międzynarodowych w Warszawie rozpoczniesz od zrozumienia mechanizmów funkcjonowania gospodarki światowej oraz stosunków panujących między poszczególnymi narodami. Da ci to wstępną orientację w tematyce zgłębianej podczas studiów oraz będzie swoistą podstawą pod rozwój dalszych umiejętności.

     Nie bez znaczenia pozostanie rozwój twoich kompetencji interpersonalnych. Podczas warsztatowych zajęć w grupach znacznie poszerzysz swoje kompetencje interpersonalne i wzbogacisz je o umiejętności przeprowadzania skutecznych negocjacji i argumentowania swojego stanowiska, co może okazać się niezwykle cenne w perspektywie pracy zawodowej.

      

     Program studiów

     W trakcie studiów będziesz miał okazję zapoznać się z przemianami politycznymi, jakie dokonywały się na świecie na przestrzeni wieków, dzięki czemu lepiej zrozumiesz obecne ukształtowanie gospodarcze większych krajów świata.

     Poznasz zasadę działania statystycznych programów komputerowych, które w znacznym stopniu ułatwią ci przeprowadzanie skomplikowanych analiz potrzebnych danych.

     Po zapoznaniu się z powyższą treścią powinieneś już wiedzieć, że nauka na studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie będzie dosyć pracochłonna i zawierająca w sobie zagadnienia z kilku pozornie niezależnych gałęzi nauki. Jednak przyznasz, że do pełnienie odpowiedzialnej roli, wynikającej z podjęcia pracy zawodowej jako absolwent, potrzebne jest gruntowne zgłębienie wiedzy.

      
     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

     STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

      

     stosunki międzynarodowe studia warszawa

      

     Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

     Kierunki studiów w Warszawie różnią się czasem trwania w zależności od tego, jaki stopień naukowy gwarantuje nam ich ukończenie oraz czy odbywają się w ramach studiów jednolitych.

     Stosunki międzynarodowe w Warszawie można podzielić na dwa etapy. Studia pierwszego stopnia zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata, a na ich ukończenie należy poświęcić trzy lata.

     Natomiast studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, a więc dwa lata, i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra, poszerzając tym samym jego możliwości zawodowe i w większości przypadków również gratyfikację finansową za wykonywaną pracę.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

     STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Warszawie

     Przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe, co wydaje się bardzo oczywistą rzeczą, należy wybrać uczelnię, na którą będziemy aplikować. Uczelnie w Warszawie, oferujące możliwość podjęcia studiów na tym kierunku, ustanawiają różne programy studiów oraz procedur rekrutacyjnych, dlatego ważne, aby wyboru dokonać świadomie, uprzednio zagłębiając się w lekturze strony internetowej wybranego wydziału.

     Kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe z pewnością zainteresuje akapit poświęcony wymaganiom rekrutacyjnym. Dla większości uczelni przedmiotami wiodącymi będą: język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Chętnych z pewnością będzie wielu, dlatego naukę warto zacząć już dzisiaj.

     Szczęśliwcom, którym udało się zdobyć tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych, będzie należał się maksymalny wynik maturalny z konkretnego przedmiotu bez konieczności podchodzenia do matury. Taki sukces znacznie zwiększy szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia w Warszawie.

     Stosunki międzynarodowe można także podjąć w ramach studiów drugiego stopnia. Wówczas należy wziąć udział w konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji, dlatego warto się postarać o uzyskanie jak najlepszych ocen.

      

     Proces rekrutacji

     Kiedy już zdecydujesz, jaką uczelnię w Warszawie wybierzesz jako miejsce odbycia studiów, podejmiesz decyzję, czy chcesz studiować dziennie czy zaocznie oraz będziesz pewien, że uzyskane na maturze lub studiach pierwszego stopnia wyniki wystarczą, abyś od października rozpoczął naukę, będziesz mógł wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów.

     Polega ona na wpisaniu swoich wyników w odpowiednie rubryki tabeli zawartej na stronie internetowej wybranej uczelni. Kłamstwo ma bardzo krótkie nogi, dlatego należy posługiwać się prawdziwymi wartościami liczbowymi, inaczej szanse na rozpoczęcie studiów będą zerowe.

     Kiedy nabierzesz pewności, że to właśnie ty będziesz jednym ze studentów Stosunków międzynarodowych w Warszawie, który rozpocznie swoją przygodę już w październiku, zacznij gromadzić potrzebne dokumenty. Ksero świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony formularz rekrutacyjny to wszystko, czego będziesz potrzebować na tym etapie.

     zasady rekrutacji na studia

      

     stosunki międzynarodowe studia warszawa

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

     Studia ekonomiczne w Warszawie, do których należą również Stosunki międzynarodowe, dają ogromne możliwości zawodowe każdemu z absolwentów dzięki doskonałemu przygotowaniu, które w pełni odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

     Absolwenci studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie we właściwie każdym przedsiębiorstwie, które chciałoby zyskać uznanie na arenie międzynarodowej. Nie byłoby to możliwe bez sztabu specjalistów, czyli absolwentów tego kierunku.

     Dla marzących o karierze medialnej otworzy się możliwość podjęcia pracy dla mass mediów, telewizji lub prasy w charakterze eksperta w sprawach stosunków międzynarodowych.

     Każdego absolwenta studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, który posiada wrodzone zdolności do argumentowania swojego stanowiska oraz charyzmę zdolną przemówić do tłumów, przyjmą placówki dyplomatyczne w kraju i za granicą.

     Wszelkiego rodzaju stanowiska analityczne i doradcze także mogą zostać obsadzone absolwentami opisywanego kierunku studiów. Sama specyfika pracy na tych stanowiskach będzie się nieco różniła w zależności od przydzielonych obowiązków.

     Bez względu na to, jaką uczelnię wyższą w Warszawie, która oferuje możliwość podjęcia studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, wybierzesz, czekająca cię praca będzie charakteryzowała się podobną specyfiką w zakresie obowiązków i wynagrodzenia. Wiele będzie zależało od konkretnego stanowiska, na jakie się zdecydujesz. Wszystko będzie w twoich rękach.

      

     Studia na kierunku stosunki międzynarodowe Warszawa – zaoczne

     Istnieje jedna zasadnicza kwestia, która odróżnia studia w trybie niestacjonarnym od tych, które odbywają się dziennie i jest nią weekendowy charakter kształcenia. W praktyce oznacza to, że studenci edukujący się w ramach tego trybu, zobowiązani są do uczęszczania w systematycznych całodziennych zjazdach, mających miejsce jedynie w weekendy, czyli od piątku do poniedziałku. W ten sposób zapewniają sobie mnóstwo wolnego czasu w tygodniu roboczym i najczęściej wykorzystują go do podejmowania pełnoetatowej pracy zawodowej lub wywiązywania się z innych czasochłonnych zobowiązań.

     dowiedz się więcej na temat kierunku stosunki międzynarodowe studia zaoczne w Warszawie

      

     Jakie są ceny za studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

     Wszystkie kierunki studiów w Warszawiektóre są prezentowane w ramach studiów niestacjonarnych, nakładają na kandydatów obowiązek opłacania swojej edukacji. Ceny studiowania Stosunków międzynarodowych różnią się w zależności od wybranej uczelni w Warszawie, liczby rat, na które zostanie podzielona cała kwota, a także od aktualnie obowiązujących zniżek i promocji. Wszyscy zainteresowani podjęciem opisywanego kierunku powinni odwiedzić stronę internetową wybranej uczelni, celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku stosunki międzynarodowe - ceny w Warszawie

      

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie?

     Żeby wyrobić sobie zdanie na temat danego kierunku studiów, często nie wystarczy samo zapoznanie się z jego programem oraz oferowanymi możliwościami zawodowymi. Dlatego też warto przeczytać przynajmniej kilka opinii studentów interesującego nas kierunku.

     Filip, student pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Warszawie, mówi:

     „Poszerzanie sieci kontaktów o ludzi z innych krajów i obszarów kulturowych jest bardzo ważne dla wszystkich gałęzi przemysłu. Cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem, a ponadto chciałbym mieć w przyszłości dobrą pracę. Dlatego zdecydowałem się na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie. Serdecznie polecam ten wybór każdemu!”

     KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W WARSZAWIE

     economics
     Rozwiń

     59 Uczelni w Warszawie

     Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

     Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

     Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)