Stosunki międzynarodowe - Warszawa

Stosunki międzynarodowe - Warszawa

Stosunki międzynarodowe - Warszawa

Studia w Warszawie

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warszawski oferuje 160 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4380 zł do 7800 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kwestie związane z polityką międzynarodową nie są Ci obce? Twoje ulubione przedmioty w szkole to historia, WOS czy języki obce? Jeśli odpowiadasz twierdząco na te pytania wybierz studia – stosunki międzynarodowe! Warszawa to miasto, w którym znajdziesz szereg propozycji kształcenia właśnie z tego obszaru!

Studenci otrzymają interdyscyplinarną wiedzę związaną między innymi z protokołem dyplomatycznym, prawem międzynarodowym czy zarządzaniem projektami. Stosunki międzynarodowe to studia, które pozwolą na kształtowanie kompetencji miękkich związanych z komunikacją czy prowadzeniem negocjacji. Po zakończeniu nauki absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach dyplomatycznych czy firmach działających na arenie międzynarodowej.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Żeby dostać się na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, będziesz musiał wykazać się doskonałą wiedzą z zakresu przedmiotów wiodących dla tego kierunku. Do ich kanonu należą: język obcy nowożytny, język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język grecki i kultura antyczna
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Należy jednak pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni w Warszawie, a także ulegać zmianom. Dlatego śledzenie bieżących postanowień władz poszczególnych uczelni oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego da najlepszą gwarancję tego, że proces rekrutacyjny odbędzie się bez przykrych niespodzianek.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Prężnie rozwijająca się gospodarka niemal wszystkich krajów świata implikuje powstawanie coraz to nowych przedsiębiorstw, o zasięgu międzynarodowym. Nie byłoby to możliwe bez pozyskania szerokiej sieci kontaktów biznesowych z innych krajów i kręgów kulturowych.

W odpowiedzi na niemalejące zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na dobrze wykształconych absolwentów Stosunków międzynarodowych, wiele uczelni wyższych w Warszawie postanowiło wzbogacić swoją ofertę edukacyjną poprzez zaproponowanie możliwości rozpoczęcia studiów właśnie na tym kierunku.

Interdyscyplinarność Stosunków międzynarodowych przyciąga przyszłych studentów, zainteresowanych naukami prawnymi, ekonomicznymi oraz gospodarczymi, którzy chcieliby znaleźć dla nich wspólny mianownik bez konieczności podejmowania kilku osobnych kierunków. W związku z tym co roku na jedno wolne miejsce na większości warszawskich uczelni przypada więcej niż jeden kandydat, który chciałby dołączyć do grona przyszłych absolwentów Stosunków międzynarodowych w Warszawie.

 

1. Na początek

Nie jesteś pewien, czy studiowanie Stosunków międzynarodowych będzie dobrym wyborem, bo nie znasz jeszcze programu studiów, oferowanego przez poszczególne uczelnie w Warszawie? Warto, żebyś pamiętał, że szczegółowa siatka studiów będzie się różniła w zależności od wybranej uczelni, co nie oznacza, że możliwości zawodowe po ukończeniu którejś z nich będą lepsze, niż po ukończeniu innej.

Swoją naukę na Stosunkach międzynarodowych w Warszawie rozpoczniesz od zrozumienia mechanizmów funkcjonowania gospodarki światowej oraz stosunków panujących między poszczególnymi narodami. Da ci to wstępną orientację w tematyce zgłębianej podczas studiów oraz będzie swoistą podstawą pod rozwój dalszych umiejętności.

Nie bez znaczenia pozostanie rozwój twoich kompetencji interpersonalnych. Podczas warsztatowych zajęć w grupach znacznie poszerzysz swoje kompetencje interpersonalne i wzbogacisz je o umiejętności przeprowadzania skutecznych negocjacji i argumentowania swojego stanowiska, co może okazać się niezwykle cenne w perspektywie pracy zawodowej.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku stosunki międzynarowe w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów będziesz miał okazję zapoznać się z przemianami politycznymi, jakie dokonywały się na świecie na przestrzeni wieków, dzięki czemu lepiej zrozumiesz obecne ukształtowanie gospodarcze większych krajów świata.

Poznasz zasadę działania statystycznych programów komputerowych, które w znacznym stopniu ułatwią ci przeprowadzanie skomplikowanych analiz potrzebnych danych.

Po zapoznaniu się z powyższą treścią powinieneś już wiedzieć, że nauka na studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie będzie dosyć pracochłonna i zawierająca w sobie zagadnienia z kilku pozornie niezależnych gałęzi nauki. Jednak przyznasz, że do pełnienie odpowiedzialnej roli, wynikającej z podjęcia pracy zawodowej jako absolwent, potrzebne jest gruntowne zgłębienie wiedzy.

 

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe, ze względu na swoją interdyscyplinarność, będą rozszerzać swoje horyzonty pomiędzy naukami:

 • ekonomicznymi
 • prawnymi
 • językowymi
 • społecznymi
 • z dziedziny zarządzania

 

Wniosek nasuwa się sam – aby zgłębić całą esencję tych studiów i być jak najlepiej przygotowanym do pełnienia przyszłych obowiązków zawodowych, staniesz przed koniecznością szczegółowego przyswojenia wiedzy z każdego z wymienionych wcześniej gałęzi nauki.

Przedmiotami, które prawdopodobnie napotkasz na swojej edukacyjnej ścieżce, będą: prawo, ekonomia, nauka o państwie, bezpieczeństwo międzynarodowe, globalizacja i regionalizacja, międzynarodowe stosunki kulturalne, funkcjonowanie w UE, międzynarodowe rynki finansowe.

 

5. Dla kogo te studia

Sztucznie wyznaczone granice między państwami świata nie przekonują cię, ponieważ chciałbyś nawiązywać kontakty ze wszystkimi obywatelami naszego globu? Jesteś otwarty i doskonale idzie ci zdobywanie nowych znajomości? Interesujesz się szeroko pojętą kulturą różnych państw na arenie międzynarodowej? Chciałbyś powiązać swoją przyszłą edukację, a także pracę zawodową z tematyką związaną ze stosunkami międzynarodowymi? Nie wyobrażasz sobie podjęcia studiów nigdzie indziej, jak tylko w Warszawie?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na przynajmniej jedno z pytań, to studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie mogą stanowić idealną odpowiedź na twoje oczekiwania względem studiów wyższych.

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Warszawie różnią się czasem trwania w zależności od tego, jaki tytuł zawodowy gwarantuje nam ich ukończenie.

Stosunki międzynarodowe w Warszawie można podzielić na dwa etapy. Studia pierwszego stopnia zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata, a na ich ukończenie należy poświęcić trzy lata.

Natomiast studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, a więc dwa lata, i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra, poszerzając tym samym jego możliwości zawodowe.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Warszawie

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Warszawie

 

Gdzie studiować

Przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe, co wydaje się bardzo oczywistą rzeczą, należy wybrać uczelnię, na którą będziemy aplikować. Uczelnie w Warszawie, oferujące możliwość podjęcia studiów na tym kierunku, ustanawiają różne programy studiów oraz procedur rekrutacyjnych, dlatego ważne, aby wyboru dokonać świadomie, uprzednio przeglądając strony internetowe wybranych uczelni.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe z pewnością zainteresuje akapit poświęcony wymaganiom rekrutacyjnym. Chętnych z pewnością będzie wielu, dlatego naukę warto zacząć już dzisiaj.

Stosunki międzynarodowe można także podjąć w ramach studiów drugiego stopnia. Wówczas należy wziąć udział w konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji, dlatego warto się postarać o uzyskanie jak najlepszych ocen.

 

Proces rekrutacji

Kiedy już zdecydujesz, jaką uczelnię w Warszawie wybierzesz jako miejsce odbycia studiów, podejmiesz decyzję, czy chcesz studiować dziennie czy zaocznie oraz będziesz pewien, że uzyskane na maturze lub studiach pierwszego stopnia wyniki wystarczą, abyś od października rozpoczął naukę, będziesz mógł wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów.

Polega ona na wpisaniu swoich wyników w odpowiednie rubryki tabeli zawartej na stronie internetowej wybranej uczelni. Kłamstwo ma bardzo krótkie nogi, dlatego należy posługiwać się prawdziwymi wartościami liczbowymi, inaczej szanse na rozpoczęcie studiów będą zerowe.

 

Wymagane dokumenty

Kolejnym i jednocześnie ostatnim krokiem jest kompletowanie, potrzebnych do zwieńczenia całego procesu, dokumentów. Przyda ci się ksero świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do dokumentów oraz formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Stosunki międzynarodowe to jeden z kierunków, który pozwala na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z pogranicza różnorodnych nauk – prawa, ekonomii czy zarządzania. Faktyczna popularność tego profilu kształcenia wiąże się także z nieustannymi procesami internacjonalizacji, których jesteśmy świadkami. Dziś ogromne znaczenie odgrywają działania odbywające się na arenie międzynarodowej. Absolwenci stosunków międzynarodowych w Warszawie mogą sądzić zatem, że wybrali przyszłościowy kierunek.

Na magistrów stosunków narodowych czekają między innymi:

 • organizacje pozarządowe;
 • organy administracji rządowej i samorządowej;
 • wszelkie instytucje działające na arenie międzynarodowej czy konsulaty;
 • instytucje pożytku publicznego itd.

To jednak nie koniec. Stosunki międzynarodowe w Warszawie są jednym z tych kierunków, których absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach funkcjonujących na arenie międzynarodowej. Specjaliści posiadający rozległe wykształcenie będą mogli zadbać o interesy firmy oraz reprezentować ją podczas wielu zagranicznych spotkań, konferencji czy wydarzeń.

Warto pamiętać jednak, że absolwenci stosunków międzynarodowych, którzy chcą odnosić zawodowe sukcesy, powinni dbać o nieustanny rozwój kompetencji językowych oraz podnoszenie kwalifikacji. Doskonałe władnie co najmniej jednym językiem obcym bardzo szybko powinno zostać docenione przez potencjalnych pracodawców.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Istnieje jedna zasadnicza kwestia, która odróżnia studia w trybie niestacjonarnym od tych, które odbywają się dziennie i jest nią weekendowy charakter kształcenia.

W praktyce oznacza to, że studenci edukujący się w ramach tego trybu, zobowiązani są do uczęszczania w systematycznych całodziennych zjazdach, mających miejsce jedynie w weekendy, czyli od piątku do poniedziałku.

W ten sposób zapewniają sobie mnóstwo wolnego czasu w tygodniu roboczym i najczęściej wykorzystują go do podejmowania pełnoetatowej pracy zawodowej lub wywiązywania się z innych czasochłonnych zobowiązań.

dowiedz się więcej na temat kierunku stosunki międzynarodowe studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Wszystkie kierunki studiów w Warszawiektóre są prezentowane w ramach studiów niestacjonarnych, nakładają na kandydatów obowiązek opłacania swojej edukacji. Ceny studiowania Stosunków międzynarodowych różnią się w zależności od wybranej uczelni w Warszawie, liczby rat, na które zostanie podzielona cała kwota, a także od aktualnie obowiązujących zniżek i promocji.

Wszyscy zainteresowani podjęciem opisywanego kierunku powinni odwiedzić stronę internetową wybranej uczelni, celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku stosunki międzynarodowe - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie?

Żeby wyrobić sobie zdanie na temat danego kierunku studiów, często nie wystarczy samo zapoznanie się z jego programem oraz oferowanymi możliwościami zawodowymi. Dlatego też warto przeczytać przynajmniej kilka opinii studentów interesującego nas kierunku.

Filip, student pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Warszawie, mówi:

„Poszerzanie sieci kontaktów o ludzi z innych krajów i obszarów kulturowych jest bardzo ważne dla wszystkich gałęzi przemysłu. Cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem, a ponadto chciałbym mieć w przyszłości dobrą pracę. Dlatego zdecydowałem się na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie. Serdecznie polecam ten wybór każdemu!”

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/