Stosunki międzynarodowe - Warszawa

Stosunki międzynarodowe - Warszawa

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

23.06.2024

Stosunki międzynarodowe studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Stosunki międzynarodowe w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 25 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu dyplomacji czy polityki międzynarodowej.

Stosunki międzynarodowe - Warszawa
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym zgłębisz wiedzę z prawa, ekonomii czy geografii. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak polityka zagraniczna czy systemy polityczne. Studia na stosunkach międzynarodowych kładą duży nacisk na umiejętności językowe studentów, dzięki czemu absolwenci posługują się angielskim na poziomie zaawansowanym. Student stosunków międzynarodowych oprócz wiedzy teoretycznej zostanie wyposażony w umiejętności praktyczne związane z negocjacjami, dyplomacją i prawem międzynarodowym.

Osoby, które ukończyły ten kierunek, potrafią analizować i prognozować trendy światowej polityki, co może otworzyć przed nimi furtkę pracy w organizacjach bezpieczeństwa państwa czy w polityce. Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają uniwersalne umiejętności, które pozwolą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach. Ukończenie studiów na tym kierunku zwiastuje owocną karierę zawodową i jest zapowiedzią sukcesu w prowadzeniu przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie rozpocznie się 2 stycznia 2024 r. i potrwa do 31 grudnia 2024 r. | Stosunki międzynarodowe Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na stosunkach międzynarodowych w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 4800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UW wyniósł 73,55 punktu.

Gdzie studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Warszawie

W Warszawie stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychAkademii Ekonomiczno-Humanistycznej w WarszawieSpołecznej Akademii Nauk w Warszawie, Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz Collegium Civitas w Warszawie.

 

Gdzie studiować stosunki międzynarodowe bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Warszawski oferuje 160 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4800 zł do 10350 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek stosunki międzynarodowe - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. stosunki międzynarodowe Warszawa - przedmioty maturalne

Żeby dostać się na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, będziesz musiał wykazać się doskonałą wiedzą z zakresu przedmiotów wiodących dla tego kierunku. Do ich kanonu należą: język obcy nowożytny, język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka.

Należy jednak pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni w Warszawie, a także ulegać zmianom. Dlatego śledzenie bieżących postanowień władz poszczególnych uczelni oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego da najlepszą gwarancję tego, że proces rekrutacyjny odbędzie się bez przykrych niespodzianek.

Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 4 wymagane przedmioty, wśród których znajdują się język polski, matematyka, jeden język obcy (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny (inny niż wcześniej wybrany), historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka, insotmratyka, historia muzyki czy historia sztuki. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na stosunki międzynarodowe w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Collegium Civitas w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów będziesz miał okazję zapoznać się z przemianami politycznymi, jakie dokonywały się na świecie na przestrzeni wieków, dzięki czemu lepiej zrozumiesz obecne ukształtowanie gospodarcze większych krajów świata.

Poznasz zasadę działania statystycznych programów komputerowych, które w znacznym stopniu ułatwią ci przeprowadzanie skomplikowanych analiz potrzebnych danych.

Po zapoznaniu się z powyższą treścią powinieneś już wiedzieć, że nauka na studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie będzie dosyć pracochłonna i zawierająca w sobie zagadnienia z kilku pozornie niezależnych gałęzi nauki. Jednak przyznasz, że do pełnienie odpowiedzialnej roli, wynikającej z podjęcia pracy zawodowej jako absolwent, potrzebne jest gruntowne zgłębienie wiedzy.

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie poruszają tematykę związaną z polityką międzynarodową, dyplomacją, polityką zagraniczną, prawem i instytucjami międzynarodowymi, międzynarodową ekonomią polityczną, biznesem czy wielokulturowością w stosunkach międzynarodowych. W trakcie nauki studenci poznają charakterystykę społecznych, gospodarczych i politycznych procesów zachodzących w krajach afrykańskich, amerykańskich, indyjskich, wschodnich lub europejskich.

W programie stosunków międzynarodowych znajdują się przedmioty poświęcone np. politycznym, wojskowym, gospodarczym i kulturalnym aspektom współczesnych stosunków międzynarodowych, a także historii dyplomacji oraz przepisom prawa międzynarodowego. W trakcie zajęć studenci tego kierunku studiów rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, a także językowe. Celem tego kierunku jest przygotowanie absolwentów m.in. do analizowania gospodarki światowej, oceniania ewolucji międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także identyfikowania problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej.

Osoby, które ukończyły stosunki międzynarodowe, posługują się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej – zarówno po polsku, jak i po angielsku. Absolwenci tego kierunku studiów mogą podjąć pracę np. na stanowisku analityka lub specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej. Ponadto kompetencje tych osób cenione są także m.in. w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, które współpracują z zagranicą.

 

Jakie są specjalności na stosunkach międzynarodowych w Warszawie

Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie: biznes międzynarodowydyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej, marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowych, cyberbezpieczeństwostosunki międzynarodowe...

Sprawdź specjalności na stosunkach międzynarodowych w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Stosunki międzynarodowe w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po stosunkach międzynarodowych

Po zakończeniu nauki absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach dyplomatycznych czy firmach działających na arenie międzynarodowej.

czytaj dalej jaka praca po stosunkach międzynarodowych

Jak wygląda rekrutacja na stosunki międzynarodowe w Warszawie

Kwestie związane z polityką międzynarodową nie są Ci obce? Twoje ulubione przedmioty w szkole to historia, WOS czy języki obce? Jeśli odpowiadasz twierdząco na te pytania wybierz studia – stosunki międzynarodowe! Warszawa to miasto, w którym znajdziesz szereg propozycji kształcenia właśnie z tego obszaru!
Studenci otrzymają interdyscyplinarną wiedzę związaną między innymi z protokołem dyplomatycznym, prawem międzynarodowym czy zarządzaniem projektami. Stosunki międzynarodowe to studia, które pozwolą na kształtowanie kompetencji miękkich związanych z komunikacją czy prowadzeniem negocjacji.
Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,5 tys. kandydatów.

Stosunki międzynarodowe - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie progi na stosunki międzynarodowe w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 73,55 punktu.

czytaj dalej 

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane kierunki studiów decyduje to, ile punktów uzyskali oni w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także, które miejsce zajęli oni na liście rankingowej – liczba miejsc na studiach jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie:

  • Uniwersytet Warszawski: 160

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują informacje dotyczące wyników rekrutacji w samodzielnie wybranych terminach. Kandydaci o przyjęciu lub odrzuceniu zostają poinformowani w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu dowiadują się oni, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Uniwersytet Warszawski – 22 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez rekrutację, mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne do wybranych uczelni w terminach ustalonych indywidualnie przez szkoły wyższe. Preferowana forma doręczenia kompletu może różnić się w zależności od uczelni – kandydaci najczęściej dostarczają dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty (tradycyjnej i elektronicznej).

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można zazwyczaj dostarczać do uczelni zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – najczęściej zakwalifikowani kandydaci mają na to kilka dni. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może się skończyć dla kandydatów skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Uniwersytet Warszawski – od 23 do 25 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile kosztują studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 4800 zł do 10350 zł za pierwszy rok studiów. 

Stosunki międzynarodowe studia Warszawa - ceny 2024

  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 7600 zł
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 4800 zł
  • Collegium Civitas w Warszawie - od 9890 zł
  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - od 6800 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Warszawa studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Warszawa studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Warszawa studia niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki humanistyczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie?

Żeby wyrobić sobie zdanie na temat danego kierunku studiów, często nie wystarczy samo zapoznanie się z jego programem oraz oferowanymi możliwościami zawodowymi. Dlatego też warto przeczytać przynajmniej kilka opinii studentów interesującego nas kierunku.

Filip, student pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Warszawie, mówi:

„Poszerzanie sieci kontaktów o ludzi z innych krajów i obszarów kulturowych jest bardzo ważne dla wszystkich gałęzi przemysłu. Cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem, a ponadto chciałbym mieć w przyszłości dobrą pracę. Dlatego zdecydowałem się na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie. Serdecznie polecam ten wybór każdemu!”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (1)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia