Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Poznaniu?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Poznaniu?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Poznaniu?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Poznaniu?

Kierunek lekarski w Poznaniu zawsze będzie popularny i należy się z tego cieszyć. Każdego roku przybywa kandydatów chętnych nauki i, z bardziej bądź mniej określonymi, planami na przyszłość. Kierunek lekarski wybierany jest przez młodych ludzi z różnych powodów. Chęć niesienia pomocy innym, zainteresowanie światem medycyny, prestiż wykonywanego później zawodu, a nawet tradycje rodzinne. Powód, dla którego podejmie się studia medyczne jest mało istotny. Istotne jest to, aby dać z siebie jak najwięcej.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku lekarskim jest pozyskanie wiedzy w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Co zrozumiałe, wiedza ta musi być poparta wieloma umiejętnościami.

Osoby, które zastanawiają się nad podjęciem studiów muszą być świadome tego, że czeka ich niemały wysiłek. Studia medyczne w Poznaniu są wymagające, trudne, a harmonogramy wypełnione po brzegi. Mówiąc o programie kształcenia warto podkreślić, że jest on niezwykle bogaty, i co najważniejsze, nie zawiera przedmiotów nieistotnych, zbędnych. Mówiąc wprost, w planach zajęć nie ma miejsca na przedmioty niedające dodatkowych wiadomości.

Program zawiera zagadnienia, które można podzielić na podstawowe i kierunkowe. W pierwszej grupie znajdują się między innymi:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • patomorfologia,
 • immunologia,
 • historia medycyny,
 • higiena i epidemiologia,
 • genetyka kliniczna.

 

W drugiej odnajdziemy natomiast:

 • choroby wewnętrzne,
 • pediatrię,
 • chirurgię,
 • ginekologię i położnictwo,
 • okulistykę,
 • psychiatrię,
 • choroby zakaźne.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Studiowanie kierunku lekarskiego polega na zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności odpowiedniego wykorzystywania jej.

Do najważniejszych umiejętności, jakie nabywają studenci należą:

 • komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną,
 • przeprowadzanie wywiadu z pacjentem,
 • badanie chorego,
 • właściwe dobieranie badań dodatkowych,
 • wstępna diagnoza,
 • leczenie oraz udzielanie pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Zapotrzebowanie na absolwentów kierunku lekarskiego jest na rynku pracy niezwykle wysokie. Trudno przecież wyobrazić sobie, abyśmy zostali pozbawieni opieki medycznej. Lekarze medycyny bez trudu znajdują zatrudnienie w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowego, czy placówkach naukowo-badawczych.

Sprawdź

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

WSZYSTKO O KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI - POZNAŃ

Komentarze (0)