Psychologia online w Katowicach jak wyglądają studia

Psychologia online w Katowicach jak wyglądają studia
Psychologia - Katowice i woj. śląskie

Psychologia online w Katowicach jak wyglądają studia

Obecnie coraz więcej czynności możemy wykonywać online. Elektroniczne zakupy pozwalają oszczędzić czas potrzebny na przemierzanie galerii handlowych, rozrywki multimedialne z powodzeniem zastępują tradycyjne formy spędzania wolnego czasu, a płatności online nigdy nie były prostsze. Jak się okazuje, postęp technologiczny sprzyja również studentom poprzez stworzenie możliwości realizowania wybranych kierunków w formie e-learningowej. 

Studia w trybie online są atrakcyjną propozycją dla wielu kandydatów na katowicką psychologię, ponieważ nie wymagają od studentów regularnej obecności w siedzibie danej placówki. Niewątpliwą zaletą dla przyszłych absolwentów, którzy zdecydowali się na taki charakter kształcenia, jest brak adnotacji o trybie e-learningowym na dyplomie ukończenia studiów. 

 

Organizacja zajęć i wykładów na psychologii online

Zdawać by się mogło, że studia w trybie online są prowadzone wyłącznie przez Internet. W praktyce oznaczałoby to, że jako student będziesz mógł zdobywać jedynie wiedzę teoretyczną bez możliwości przećwiczenia konkretnych działań praktycznych, odnoszących się do rozmowy psychologicznej z klientami. 

Nic bardziej mylnego. Uczelnie, które zdecydowały się na zaproponowanie studentom nauki o takim charakterze zadbały, aby efekty ich kształcenia były kompletne. Dlatego od czasu do czasu, zgodnie z harmonogramem wybranej placówki, studenci biorą udział w spotkaniach stacjonarnych, podczas których uczą się praktycznego stosowania zdobywanej wiedzy, aby świadczone przez nich usługi miały wysoką jakość. 

Warto wspomnieć o fakcie, że sesja egzaminacyjna zwykle odbywa się obowiązkowo w siedzibie uczelni, co zapobiega nadaniu uprawnień do wykonywania zawodu psychologa osobom, które nie posiadają stosownych kompetencji. 

 

Dlaczego warto wybrać psychologię w trybie online?

Zalety studiowania psychologii w trybie online docenią przede wszystkim osoby, które najefektywniej uczą się w zaciszu domowym. Jako że zwykle jedynym warunkiem uczestnictwa w wykładach e-learningowych jest posiadanie sprzętu z wystarczająco szybkim łączem, studenci mogą uczyć się w dowolnym, najbardziej dogodnym dla nich miejscu.

Studenci mogą ponadto uczyć się we własnym tempie. Najczęściej posiadają bowiem stały dostęp do platformy zdalnego nauczania i samodzielnie decydują, o jakiej porze doby wolą wykonywać wyznaczone zadania, wypowiadać się w dyskusjach oraz pogłębiać swoją wiedzę. 

Studiowanie online nie oznacza braku zajęć praktycznych, których zadaniem jest wyposażenie przyszłych absolwentów w nieocenione w pracy zawodowej umiejętności. Dlatego jeśli wybierzesz ten tryb kształcenia, od czasu do czasu weźmiesz udział w zjazdach w siedzibie uczelni. Pozwoli ci to na zdobycie nowych znajomości wśród kolegów z roku, pogłębienie kompetencji interpersonalnych oraz przećwiczenie interwencji psychologicznych pod okiem wykładowców. 

Dla wielu osób największą zaletą studiów online będzie oszczędność czasu i pieniędzy potrzebnych na dojazdy oraz zamieszkanie w wybranym ośrodku akademickim. Być może psychologia online w Katowicach została skrojona na twoją miarę? 

 

Jaka praca po psychologii w trybie online? 

Perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów na kierunku psychologia w trybie online nie powinny różnić się od tych, jakie zdobędą absolwenci psychologii stacjonarnej lub niestacjonarnej. 

Wynika to z faktu, że uczelnie oferujące możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach w formie e-learningowej dbają o najwyższą jakość kształcenia, co przekłada się na umiejętności absolwentów. Oznacza to, że możesz realizować wymarzony kierunek właśnie w tym trybie bez obaw o czekającą cię przyszłość zawodową. 

 

Absolwenci psychologii online w Katowicach mogą pracować między innymi w:

  • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • Prywatnych gabinetach,
  • Działach HR przedsiębiorstw i korporacji
  • Szpitalach
  • Zakładach karnych i poprawczych,
  • Więziennictwie

WSZYSTKO O KIERUNKU PSYCHOLOGIA - KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE

Komentarze (0)