Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne są najczęściej oferowaną formą kształcenia. Nazywane są studiami dziennymi, a to dlatego, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i rozpoczynają się zazwyczaj w godzinach porannych. Łatwo odnaleźć podobieństwo do trybu nauki, jaki znamy ze szkoły średniej i często właśnie ten element służy jako argument do podjęcia nauki w tej formule.

Kształcenie rozłożone na pięć dni tygodnia (choć może zdarzyć się choć jeden dzień wolny) pozwala na systematyczną naukę okupioną mniejszym nakładem sił. Studenci mają więcej czasu na dogłębne zaznajomienie się z tematem podczas zajęć, zadawanie pytań, czy prowadzenie dyskusji.

Czy studia stacjonarne są bezpłatne? Tak, studia stacjonarne są bezpłatne, ale wyłącznie w uczelniach publicznych. Za naukę w tym trybie w niepublicznych szkołach wyższych należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na studia wieczorowe oraz studia zaoczne. Studia wieczorowe polegają na odbywaniu zajęć od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych i wieczornych – ale uwaga – coraz częściej przestaje to być regułą. Zdarza się, że studia wieczorowe są wieczorowymi wyłącznie z nazwy, a w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień. Dlatego należy dokładnie zaznajamiać się z ofertami edukacyjnymi.

Studia zaoczne to studia weekendowe. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele i organizowane są w ramach zjazdów, na których studenci spotykają się zwykle co dwa tygodnie. Nietrudno wyobrazić sobie, że studia zaoczne posiadają zupełnie inny charakter niż studia dzienne. Tutaj nie ma tak wiele czasu na długie dyskusje, liczne pytania, czy powtórki materiału. Studiowanie opiera się na dużej samodzielności studenta.

Czy studia niestacjonarne są płatne? Tak. Studia niestacjonarne są płatne, na dodatek w każdej uczelni, zarówno publicznej, jak i niepublicznej.

 

Jak podjąć decyzję?

Finanse i rachunkowość w Trójmieście to kierunek, który można studiować zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Co warto podkreślić, wiedza zdobywana w tych różnych formach jest identyczna, ponieważ studia stacjonarne i niestacjonarne realizują ten sam program. Różnica polega na intensywności nauki oraz wynika z kalendarza.

Przed podjęciem decyzji o formie kształcenia niektórzy biorą pod uwagę aspekt finansowy. Niektórzy zastanawiają się nad połączeniem nauki z pracą, a jeszcze inni w ogóle niczego nie analizują i niemal z marszu wybierają studia stacjonarne, ponieważ przypominają naukę w liceum.

Co ważne, każda forma jest dobra i prowadzi do tych samych efektów.

Co, jeśli chcemy podjąć pracę na studiach ekonomicznych? Nie ma problemu. Prawdą jest jednak, że pogodzenie obowiązków zawodowych z nauką łatwiej wychodzi na studiach zaocznych. Od poniedziałku do piątku wypełniony obowiązki związane z pracą, a w weekendy oddajemy się obowiązkom związanym z nauką. Oczywiście, nie oznacza to, że podjęcie pracy na studiach dziennych jest zupełnie niemożliwe. Jest możliwe. Może tylko wymagać lepszej organizacji i większych nakładów energii.

Sprawdź

Kierunki studiów w Trójmieście

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

WSZYSTKO O KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)