Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Bydgoszczy

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bydgoszcz

1. Dla kogo ten kierunek

Czy potrafisz wskazać choć jedną osobę, której nie zależy na bezpieczeństwie? To jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka – dbamy o nią samodzielnie, lecz także wymagamy tego od państwa, w którym żyjemy. Współczesny świat nie opiera się wyłącznie na ciągłym rozwoju i doskonaleniu struktur samorządowo-admnistracyjnych. Nieustannie towarzyszą nam także różnego rodzaju konflikty zbrojne, których czasami nawet nie jesteśmy świadomi. Jedno pozostaje pewne – gdy wychodzimy na ulicę, chcemy mieć poczucie, że nie grozi nam nic złego. W praktyce potrzeba wciąż specjalistów, którzy dbać będą o nieustanne doskonalenie struktur bezpieczeństwa w państwie. To niezwykle odpowiedzialna funkcja, która obecnie jest wyjątkowo doceniana.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczone będą zatem dla osób, które nie boją się wyzwań i nagłych skoków adrenaliny. To poważny kierunek kształcenia, którzy przygotowuje wybitnych strategów do planowania akcji obronnych, zabezpieczeń towarzyszących imprezom masowym i wielu innych rzeczy. Musimy bowiem nieustannie dbać o bezpieczeństwo państwa, ponieważ tylko to zagwarantuje szczęście obywateli, co znacznie przełoży się na ogólną jakość życia wszystkich mieszkańców.

 

2. Gdzie studiować

Od kilku lat studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne cieszą się ogromną popularnością, więc znajdują się w ofercie wielu ośrodków akademickich. Studia w Bydgoszczy możesz rozpocząć na Wyższej Szkole Bankowej oraz na Bydgoskiej Wyższej Szkole Głównej. Zastanów się, który z tych profili kształcenia odpowiada bardziej twoim oczekiwaniom. Programy nauczania tych dwóch uczelni mogą się nieznacznie od siebie różnić, jedno jest jednak pewne – naczelnym celem nauki na tym kierunku jest wykształcenie najlepszych profesjonalistów, którzy przygotowani będą do wykonywania tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu.


3. Praca po studiach

Współcześnie wybór studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest bardzo dobry, ponieważ jego absolwenci mogą liczyć na stabilne zatrudnienie. Dziś bowiem każdy chce inwestować w obronę i ochronę mienia. Ukończenie studiów na tym kierunku czyni cię specjalistą, który wie, jak planować wszelkiego rodzaju strategie ochronne i prewencyjne. Możesz współpracować z organami takimi jak Policja, wojsko, czy przykładowo Straż Graniczna.

Rozbudowany zakres absolwentów tego kierunku pozwala na sprawne planowanie działań operacyjnych i wcielanie ich w życie. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego mogą pełnić także różnego rodzaju funkcje doradcze w organach administracji samorządowej. Warto także podkreślić, że absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą, której celem będzie świadczenie usług z zakresu ochronności osób indywidualnych oraz mienia.

 

4. Program studiów

Kierunki studiów takie jak bezpieczeństwo naukowe mają bardzo rozbudowany program kształcenia. Musi on uwzględniać wiele interdyscyplinarnych zagadnień, ponieważ tylko dzięki rozbudowanej wiedzy przyszli absolwenci tego kierunku będą mogli uchodzić za prawdziwych profesjonalistów. Bycie ekspresem do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego wiąże się z dużym zaufaniem społecznym, a ma ono szansę zaistnieć wyłącznie dzięki wiedzy i kwalifikacjom. Studenci na tym kierunku poznawać będą przede wszystkim zagadnienia społeczno-prawne. Wśród przedmiotów znajdą się przede wszystkim:

 • podstawy zarządzania;
 • systemy polityczne i ekonomiczne państw;
 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego;
 • ustrój samorządu terytorialnego itd.

 

Bardzo ważną część nauki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowią przedmioty związane z obronnością. Mają one charakter zarówno teoretycznych wykładów, jak i zajęć oraz ćwiczeń terenowych. Siatka programowa obejmuje zatem zagadnienia takie jakie:

 • bezpieczeństwo państwa;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej;
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
 • przymus bezpośredni i użycie broni palnej i wiele innych.

 

Dziś już nikt nie bagatelizuje kwestii związanych z bezpieczeństwem terytorialnym. Studia na tym kierunku kształcą zatem najlepszych specjalistów, którzy przygotowani są do pracy w niejednokrotnie bardzo trudnych warunkach. Naczelną ideą nauki na tym kierunku jest przekazanie nie tylko niezbędnej wiedzy, lecz także wykształcenie odpowiednich umiejętności. Warto też podkreślić znaczenie modułów specjalnościowych, które przygotowały uczelnie w Bydgoszczy. Przykładowo każdy student może rozwijać swoje wąskie kwalifikacje z zakresu:

 • bezpieczeństwa danych osobowych i informacji;
 • detektywistyka;
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi itd.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to zatem inwestycja w przyszłość, ponieważ współcześnie dbałość o spokój panujący w państwie odgrywa niebagatelną rolę.

 

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Kierunki studiów takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne cieszą się w ostatnich latach bardzo dużą popularnością. Warto jednak zastanowić się, czy zawsze wybierane są przez osoby o odpowiednich predyspozycjach do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Praca eksperta do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego może być intrygująca, wymaga jednak bardzo dużego zaangażowania. Zastanów się, czy dostrzegasz w sobie cechy, ułatwiające pracę w tym zawodzie:

 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • logiczne i analityczne myślenie;
 • dobra współpraca w grupie;
 • zdolności przywódcze itd.

 

To oczywiście zestaw podstawowych cech, jeżeli jednak dostrzegasz je w sobie, to możesz bardzo poważnie zacząć myśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona, więc twoim podstawowym atrybutem będą wyniki uzyskane podczas egzaminów dojrzałości. Wśród przedmiotów rekrutacyjnych znajdują się: geografia, WOS, historia, język obcy nowożytni, język polski oraz matematyka. Pamiętaj, że część z wybranych przez siebie przedmiotów rekrutacyjnych powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym. Wtedy będziesz mieć zwiększone szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych.

Jeżeli jesteś ambitną osobą, której wiedza z zakresu nauk społeczno-prawnych wykracza poza mury szkoły średniej, to możesz pomyśleć o wzięciu udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. Ich laureaci oraz finaliści znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku bezpieczeństwa wewnętrznego rozważ:

 • Olimpiadę Historyczną;
 • Olimpiadę Policyjną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności itd.

 

Pamiętaj również o terminowym uiszczeniu opłat rekrutacyjnych. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, nie zapomnij o dostarczeniu do dziekanatu zestawu podstawowych dokumentów, wśród których znajdzie się twoje świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

 

 

Praca po studiach

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wybierane są przez wielu absolwentów szkół średnich właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Każdemu zależy bowiem na tym, by jego wykształcenie stało się gwarantem dobrej i stabilnej pracy. Uczelnie w Bydgoszczy kształcą najlepszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy mogą podejmować wiele różnorodnych aktywności zawodowych związanych z prewencją i obronnością nie tylko państwa, lecz także firm oraz osób prywatnych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do pracy w instytucjach takich jak:

 • służby specjalne;
 • Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna itd.;
 • placówki dyplomatyczne na arenie lokalnej oraz międzynarodowej;
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • komisje śledcze;
 • instytucje samorządowe itd.

 

Możliwości zatrudnienia dla specjalistów do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego jest naprawdę bardzo dużo. Kariera absolwentów tego kierunku może wiązać się także z pracą dla różnego rodzaju biur detektywistycznych i firm ochroniarskich. Dodatkowo osoby, kończące studia na tym kierunku, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, której celem jest świadczenie usług z zakresu prewencji i ochrony osób oraz mienia.

WSZYSTKO O KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - BYDGOSZCZ

Komentarze (0)