Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Bydgoszcz 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Bydgoszczy w 2023 r. zaczynają się od 4850 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Opis kierunku
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy to popularny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia, niezbędnego, jeśli zawodowo chcesz zajmować się zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego. Poznasz także oprogramowanie symulacyjne do zarządzania kryzysowego.
W zależności od ukończonej specjalizacji absolwenci zatrudniani są w zespołach reagowania kryzysowego, służbach mundurowych, działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, strukturach administracji publicznej jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji, instytucjach państwowych i samorządowych jako specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uczelnie

W Bydgoszczy bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej.
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy: bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne rpcyberbezpieczeństwodetektywistyka i ochrona osób i mieniasłużby specjalne i policyjne... specjalności na bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Za naukę w uczelniach niepublicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4850 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy >
 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Aby stać się studentem bezpieczeństwa wewnętrznego w Bydgoszczy, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Jedyne znaczenie mają wyniki, jakie osiągniesz podczas egzaminu dojrzałości, zastanów się zatem dobrze, dzięki którym przedmiotom osiągniesz swój cel. W przypadku nauki na tym kierunku wybór jest dość duży, ponieważ możesz wybierać spośród WOS-u, historii lub geografii. Pamiętaj, że studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają bardzo interdyscyplinarny charakter, więc im większe zaplecze wiedzy z zakresu nauk społeczno-prawnych, tym lepiej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy można podjąć na jednej niepublicznej szkole wyższej (prywatnej: Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszczy, a także jako specjalność w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Bydgoszczy

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy oferowane jest jedynie przez uczelnie prywatne (oraz jako specjalność na jednej uczelni publicznej) – oznacza to, że każdy z trybów jest płatny.  

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Bydgoszczy

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy formie niestacjonarnej (zaocznej) w Bydgoszczy można podjąć na Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne można również studiować jako specjalność na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Bydgoszczy

Studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy na uczelniach prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy wynoszą około 4850 zł pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niezależnie czy uczelnia jest publiczna czy prywatna studia niestacjonarne są zawsze płatne.  

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy uchodzi za jeden z najbardziej popularnych. Studenci tego typu kształcenia mają okazję nabyć wszechstronną wiedzę, która przekazywana jest przez wyspecjalizowane grono pedagogiczne. Będziesz miał/a okazję zgłębiać szczegółowo nauki społeczne, nauki z zakresu praw człowieka, zasad funkcjonowania i organizacji państwa w odniesieniu do ustroju i struktury, a także wiedzę z zakresu procedur zarządzania państwem.

Nauczysz się wykorzystywać odpowiednie programy komputerowe, jak również specjalne oprogramowanie symulacyjne do zarządzania kryzysowego. Zajęcia będą odbywały się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych. Studenci mają szansę odwiedzić instytucje i obiekty ważne dla bezpieczeństwa publicznego. Są przygotowywani do pracy w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Bydgoszczy zdobywają wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, miejscu tych nauk w systemie nauk społecznych, a także uczą się, jak je stosować w życiu zawodowym. Zgłębiają treści odnoszące się do podziału władzy w państwie, a także o zadaniach i zasadach funkcjonowania organów państwa, również o usytuowaniu i roli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu praktycznym.

W trakcie zdobywanego kształcenia zdobędziesz wiedzę o regulacjach prawnych, które są związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Poznają zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne. Mają szansę zapoznać się z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami, które są związane z bezpieczeństwem wewnętrznym w ujęciu krajowym i regionalnym.

 

Umiejętności

Studia w Bydgoszczy na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwią Ci nabycie najważniejszych umiejętności i wiedzy istotnej w perspektywie wykonywania obowiązków zawodowych. Będziesz w stanie w prawidłowy sposób interpretować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Nauczysz się posługiwać konkretnymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nauczysz się komunikować z otoczeniem w celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Będziesz stosować technologie informatyczne w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa. Nauczysz się interpretować podstawowe zagrożenia, które są związane z bezpieczeństwem w komunikacji powszechnej i transporcie drogowym.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają świadomość, że zdobywana wiedza wymaga bycia na bieżąco, dlatego chętnie stawiają na dokształcanie. Potrafią działać i pracować w zespole, a także biorą odpowiedzialność za powierzane zadania. Określają priorytety, które pomagają sprecyzować istotę danego zadania.

Identyfikują i rozstrzygają dylematy, które wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem zawodu. Chętnie uczestniczą w przygotowaniu projektów społecznych zarówno politycznych, gospodarczych, jak i obywatelskich, a uwzględniają przy tym aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Są przygotowani do pracy w instytucjach administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Dbają o kondycję, sprawność fizyczną i sylwetkę, co jest niezwykle istotne w przypadku wykonywania poszczególnych zawodów.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia w zakresie kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy są dostosowywane do wybranej uczelni i specjalizacji. Prócz najważniejszych przedmiotów studenci mają szansę odbyć kurs strzelecki przy wykorzystaniu profesjonalnej, krótkiej i długiej broni. Wielu z nich wybiera praktyki zawodowe i dyplomowe, które są efektem wypracowanego programu z partnerami biznesowymi.

Będziesz miał/a okazję uczestniczyć w zajęciach z inicjowania i prowadzenia własnego biznesu, dzięki czemu będziesz w stanie w przyszłości poprowadzić samodzielnie firmę. Poszczególne przedmioty przygotują Cię do podjęcia pracy w zawodzie, między innymi w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

 

W programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie
 • teoria państwa i prawa
 • systemy polityczne i ekonomiczne państw 
 • historia wojen i wojskowości 
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego 
 • prawo konstytucyjne 
 • ustrój samorządu terytorialnego 
 • usytuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie i na świecie 

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy przeznaczony jest dla osób, które interesują się bezpieczeństwem, kryminalistyką lub wojskowością. Odnajdą się tutaj osoby, które w życiu zawodowym chcą zajmować się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym i marzy im się praca w służbach mundurowych, administracji publicznej, agencji detektywistycznej.

Kierunek przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych, odpornych na sytuacje stresowe, a także komunikatywnych. Bardzo ważna jest także sprawność fizyczna. Studia są idealne dla osób, planujących zatrudnienie w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych RP i w wielu innych miejscach.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studenci swoją przygodę z bezpieczeństwem wewnętrznym rozpoczynają od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. To czas otrzymywania podstawowych kwalifikacji i niezbędnej wiedzy, która potrzebna jest do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z przystąpieniem do egzaminu dyplomowego – studenci, u których przebiegł pomyślnie, otrzymują tytuły licencjatów. Absolwenci kształcenia pierwszego stopnia mogą rozpocząć także pierwsze aktywności zawodowe.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Bydgoszczy przygotują Cię do podjęcia pracy zawodowej i naukowej. Potrafią oni wskazywać i diagnozować obszary zagrożeń bezpieczeństwa państwa, znają zasady organizacji i zabezpieczania imprez masowych. Potrafią odnaleźć się w funkcjonowaniu administracji publicznej i instytucji UE w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa. Oceniają i szacują ryzyko w stanach zagrożenia. Potrafią udzielać pierwszej pomocy oraz posługiwać się bronią krótką.

Absolwenci mają wiedzę na temat funkcjonariuszy publicznych, prawa cywilnego, zwalczania przestępczości i terroryzmu. Oceniają zagrożenia w komunikacji, dysfunkcje przestrzeni publicznych, patologie społeczne, ruchy społeczne i systemy polityczne. Są zatrudniani w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Policja
 • Siły Zbrojne RP
 • Służba Celna
 • ABW
 • Agencja Wywiadu
 • Straż Graniczna
 • organy administracji rządowej i samorządowej
 • firmy i instytucje z sektora ochrony osób i mienia
 • wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji
 • agencje detektywistyczne

Stanowisko pracy, które będziesz zajmować, może zależeć od zdobytego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, realizowanych specjalizacji.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • urzędnik państwowy
 • funkcjonariusz służb mundurowych
 • specjalista w dziale bezpieczeństwa
 • pracownik jednostek WOPR
 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć w kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz jako specjalność w Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2023/2024, uczelnia niepubliczna w Bydgoszczy oferuje płatne studia w obu trybach. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4850 zł.

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Bydgoszczy:

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Bydgoszczy 
 

Limity miejsc

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, jednak niestety nie każdy z nich będzie miał szansę się dostać. Wynika to z limitów miejsc ustalanych na poszczególnych kierunkach studiów.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Bydgoszczy? Rekrutacja na szczecińskie uczelnie opiera się głównie na konkursie świadectw.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy: 

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w przypadku obu form studiów. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na bezpieczeństwa wewnętrznego w Bydgoszczy.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Bydgoszczy - ceny 2023:   

 • Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy: 4850 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne na poszczególnych uczelniach w Bydgoszczy?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki na bezpieczeństwo wewnętrzne w bydgoskich uczelniach?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: do 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Bydgoszczy?

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy muszą złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dlatego warto sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni, jakie dokumenty są niezbędne.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne kandydaci, którzy dostali się na studia w Bydgoszczy muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia go z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: od 18.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Na stronach internetowych wybranych uczelni znajdziesz szczegółową listę wraz z przelicznikiem punktowym, który pomoże Ci ustalić, jakie przedmioty maturalne warto zdawać.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą być fascynującą przygodą dla osób, które kochają wyzwania.

Mariusz, student trzeciego roku, mówi:

To studia, na które od zawsze chciałem aplikować. Podoba mi się duża liczba zajęć praktycznych, dzięki którym wiem, że zdobywam niezbędne kwalifikacje.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Bydgoszcz studia i stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Bydgoszczy

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia