Pielęgniarstwo studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Pielęgniarstwo studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Pielęgniarstwo studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Pielęgniarstwo studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Studia w Poznaniu na kierunku pielęgniarstwo można podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Studia stacjonarne są bezpłatne.

 

Pielęgniarstwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Studia medyczne na kierunku Pielęgniarstwo odbywają się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są 3-letnie studia licencjackie, a następnie 2-letnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc 125 osób)
  • niestacjonarne

Studia medyczne w Poznaniu na kierunku Pielęgniarstwo przeznaczone są dla osób, które w swoim życiu zawodowym chcą zajmować się ratowaniem życia i zdrowia, a także czują powołanie do świadczenia usług sprowadzających się do opiekowania osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi. Przydatna jest także cierpliwość i odporność na stres.

Studiując Pielęgniarstwo w Poznaniu, poznasz dokładną budowę ludzkiego ciała w podejściu topograficznym oraz czynnościowym. W czasie zajęć zgłębisz wiedzę z zakresu związków nieorganicznych i organicznych, a także przypomnisz sobie prawa fizyczne, które wpływają na przepływ cieczy. Poznasz także jak prawidłowo powinny funkcjonować narządy układów: krążenia, oddechowego, trawiennego, nerwowego i moczowo-płciowego oraz jakie zaburzenia w ich funkcjonowaniu mogą się pojawić.

Przedmioty, z jakimi możesz się zmierzyć na Pielęgniarstwie to m.in. psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, etyka zawodu, opieka paliatywna, anatomia, fizjologia, pielęgniarstwo internistyczne, geriatryczne i chirurgiczne, podstawy ratownictwa medycznego oraz farmakologia.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako pielęgniarka lub pielęgniarz, organizator opieki medycznej oraz specjalista ds. promocji zdrowia. Mogą podjąć zatrudnienie w szpitalach, domach pomocy społecznej, stacjach pogotowia ratunkowego, hospicjach, żłobkach i szkołach oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Kierunki studiów w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO - POZNAŃ

Komentarze (0)