Pielęgniarstwo - Poznań

Pielęgniarstwo - Poznań

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

09.01.2024

Pielęgniarstwo studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Pielęgniarstwo w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na pielęgniarstwie w Poznaniu w 2024 r. zaczynają się do 7538 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UMP wyniósł 32 punkty.

Pielęgniarstwo - Poznań
Studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci nauczą się diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Ponadto poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Nauczą się także udzielania pierwszej pomocy, zaopatrywania ran oraz wykonywania podstawowych badań medycznych. W programie kształcenia studenci mogą spodziewać się następujących przedmiotów: choroby wewnętrzne, genetyka, podstawy ratownictwa medycznego czy prawo medyczne. 
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym opieki zdrowotnej, przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczych, żłobkach, placówkach opieki nad dziećmi, ośrodkach uzdrowiskowych, sanatoriach oraz hospicjach. Pielęgniarze i pielęgniarki mają możliwość wyboru specjalizacji w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak anestezjologia, intensywna opieka, pediatria, psychiatria, epidemiologia, i wiele innych.
 

Uczelnie

W Poznaniu pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMP) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena na kierunku pielęgniarstwo wynosi około 7538 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia.

Kierunki studiów w Poznaniu, w tym także Pielęgniarstwo, posiadają odgórnie ustalane procedury rekrutacyjne, którym trzeba sprostać, aby móc myśleć o rozpoczęciu danego kierunku w przyszłości.

W związku z tym, że Pielęgniarstwo należy do kanonu nauk medycznych, wiodącymi przedmiotami w procesie rekrutacji będą dziedziny przyrodnicze. Dlatego każdy z kandydatów powinien zmierzyć się z rozszerzoną maturą z biologii, chemii lub fizyki. 

 

Pielęgniarstwo Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – przedmioty maturalne

Na kierunek pielęgniarstwo w rekrutacji 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązują wyniki z egzaminów z jednego z następujących przedmiotów maturalnych: biologia, chemia, fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na pielęgniarstwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci rozwiną wiedzę biologiczną, medyczną, chemiczną oraz psychologiczną. Ponadto nauczą diagnostyki różnego rodzaju schorzeń oraz wdrażania odpowiedniej terapii i konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji. Dowiedzą się także więcej na temat pielęgnacji pacjentów oraz poznają zasady odpowiedniego podejścia psychologicznego do chorego oraz jego bliskich.
Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 12 tys. kandydatów (o 1707 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych pielęgniarstwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (ponad 400 zgłoszeń - ponad 3 osoby na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. Ponadto mogą podjąć pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych, sanatoriach, domach opieki społecznej czy w hospicjach.
 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni program kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo może się różnić, zwłaszcza w zakresie oferowanych przedmiotów. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach, wiedzę zdobędziesz również w trakcie zajęć klinicznych i praktyk zawodowych odbywających się w oddziałach szpitalnych.

Interdyscyplinarny kierunek łączy ogólną wiedzę medyczną ze szczegółową wiedzą pielęgniarską. Program składa się z nauk podstawowych, społecznych, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej. Zapoznają się z regulacjami prawnymi i normami etycznymi, które odnoszą się do zawodu pielęgniarki bądź pielęgniarza.

W programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile punktów na pielęgnairstwo w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 32 punkty.

czytaj dalej progi na pielęgniarstwo w Poznaniu

 

Ile osób na miejsce na pielęgniarstwo w Poznaniu

Pielęgniarstwo w Poznaniu należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Poznaniu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu aplikowało 434 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 3 kandydatów.

 

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje 125 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMP.

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

O tym, czy kandydaci dostaną się na wybrane studia, decydują wyniki uzyskane przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – na wybrane kierunki zakwalifikowani zostają ci, którzy zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu:

  • Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 125

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Możliwość studiowania w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej jest bezpłatna – nie dotyczy to studiów w prywatnych szkołach wyższych, a także niestacjonarnej nauki w publicznych uczelniach.

Pielęgniarstwo studia w Poznaniu - ceny 2023

  • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu - od 7538 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne dostarczać można niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zakwalifikowani kandydaci najczęściej dokonują tego osobiście. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają jednak pośrednią formę przekazania plików – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji, powinni złożyć kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Należy pamiętać o tym, że spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować dla kandydata skreśleniem go z listy osób zakwalifikowanych na dane studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Nastoletni wiek przyszłych studentów i maturzystów nie sprzyja podejmowaniu rozsądnych, mądrych i odpowiedzialnych decyzji życiowych. A jedną z nich jest niewątpliwie kwestia zdecydowania się na dany kierunek studiów. Jakimi opiniami cieszą się studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Małgorzata, studentka pierwszego roku Pielęgniarstwa w Poznaniu, mówi:

„Od dziecka największą przyjemność sprawiała mi zabawa w leczenie zabawek. Stąd prosta decyzja – chciałam iść na Pielęgniarstwo. To niezwykle potrzebna i rozwijająca ścieżka kształcenia. A dlaczego Poznań? Jest nie tylko moim rodzinnym miastem, ale jednocześnie ulubionym miejscem w Polsce. Nie wyobrażam sobie studiowania gdziekolwiek indziej.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Poznań studia i stopnia

Pielęgniarstwo Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Poznań studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Poznań studia niestacjonarne

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Pozostałe uczelnie w Poznaniu na których jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
  • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
  • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski