Pielęgniarstwo - Poznań

Pielęgniarstwo - Poznań

Pielęgniarstwo - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Pielęgniarstwo studia Poznań | woj. wielkopolskie

Jedynym z niewątpliwie najbardziej niedocenianych grup zawodowych są ludzie bezpośrednio związani z Pielęgniarstwem. Niskie, nieadekwatne do włożonej pracy wynagrodzenie, długie godziny spędzane przy łóżkach pacjentów, podwyżki wymuszone strajkami – to przykra codzienność każdego absolwenta Pielęgniarstwa.

Wobec tego dlaczego tak wielu młodych ludzi decyduje się na podjęcie studiów na tym kierunku? Jednym z niewątpliwych atutów studiów pielęgniarskich jest gwarancja otrzymania zatrudnienia – niesłabnące zapotrzebowanie na personel medyczny da ci pewność, że jako absolwent nigdy nie będziesz bezrobotny.

Kolejną zaletą bycia studentem Pielęgniarstwa jest możliwość zdobycia bardzo szerokiej wiedzy medycznej, którą można wykorzystać z powodzeniem nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Pielęgniarstwo to misja, której potrzebę trzeba czuć, aby móc myśleć o podjęciu studiów na tym kierunku.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu to ciągłe zgłębianie dużej dawki skomplikowanej wiedzy medycznej z szerokiego obszaru niemal wszystkich nauk, bowiem każdy absolwent tego kierunku musi być gotów na obcowanie z każdym, nawet najtrudniejszym przypadkiem.

Dlatego w trakcie nauki będziesz miał do czynienia z ludzką anatomią, fizjologią, genetyką, posiądziesz skomplikowaną wiedzę z zakresu obsługi elektronicznych przyrządów medycznych, a złożona wiedza psychologiczna, ułatwiająca nawiązanie kontaktu z pacjentem, nie pozostanie ci obca.

 

Dla kogo te studia

Studia na kierunku Pielęgniarstwo ze względu na swoją specyfikę, interdyscyplinarność i wynikającą z nich odpowiedzialność za ludzkie życie bez wątpienia nie są dla każdego. Jeśli chciałbyś zostać studentem tego kierunku, powinieneś zastanowić się, czy posiadasz pożądane cechy, wyróżniające cię wśród reszty społeczeństwa.

Jesteś empatyczny i wyrozumiały? Zawsze marzyłeś o pełnieniu roli społecznej niezwykle potrzebnej człowieczeństwu? Czujesz swego rodzaju misję, która pozwoli ci na wywiązanie się z obowiązków w doskonały sposób? Przedmioty przyrodnicze nigdy nie były dla ciebie wyzwaniem, a większość ciekawostek medycznych masz w małym palcu?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na przynajmniej jedno z powyższych pytań, to może być dobry pretekst do rozpoczęcia przyszłościowych studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Kierunki studiów w Poznaniu, w tym także Pielęgniarstwo, rządzą się własnymi prawami jeśli chodzi o obowiązujące procedury rekrutacyjne, które mogą ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu w zależności od różnorakich okoliczności.

W związku z tym, że Pielęgniarstwo należy do kanonu nauk medycznych, wiodącymi przedmiotami w procesie rekrutacji będą dziedziny przyrodnicze. Dlatego każdy z kandydatów powinien zmierzyć się z rozszerzoną maturą z biologii, chemii lub fizyki. Na większości uczelni brane są pod uwagę również wyniki z matematyki, do której także warto się przyłożyć.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu, podobnie jak inne studia medyczne, są nauką interdyscyplinarną, w toku której należy zgłębić dosyć szczegółowo niemal wszystkie dziedziny medycyny oraz nauk pokrewnych takich, jak psychologia, czy biotechnologia.

Dlatego każdy z przyszłych absolwentów poza oczywistą wiedzą teoretyczną z zakresu ludzkiej anatomii, fizjologii, genetyki oraz istoty rozpoznawania wszelakich dolegliwości, będzie musiał zaczerpnąć wiedzy z zakresu psychologii, aby jak najlepiej wczuć się w stan swojego pacjenta.

 

Program studiów i przedmioty

Zajęcia praktyczne, do których używane są specjalistyczne sprzęty medyczne, pozwolą studentom na zapoznanie się z istotą obsługi maszyn powszechnie stosowanych w medycynie, wykonywania zastrzyków, pobierania krwi oraz innych próbek do badań.

Przedmiotami, które napotka na swojej drodze większość studentów Pielęgniarstwa w Poznaniu, będą:

  • Biochemia
  • Biofizyka
  • Mikrobiologia
  • Genetyka
  • Anatomia
  • Fizjologia
  • Pielęgniarstwo internistyczne
  • Pielęgniarstwo geriatryczne

Każda z przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy będzie musiała przyswoić kodeks etyczny swojego zawodu, aby móc świadomie wystrzegać się niemoralnych z punktu widzenia odgórnych ustaleń zachowań.

Pod okiem najwybitniejszych praktyków tego zawodu nauczysz się podejmowania opieki nad pacjentami w różnym wieku, borykającymi się z rozmaitymi dolegliwościami natury psychicznej lub fizycznej – w zależności od kierunku, w jakim się wyspecjalizujesz.

Odpowiednio przeprowadzone zajęcia w grupach pozwolą ci wzbogacić swoje kompetencje interpersonalne i umiejętność współpracy, co będzie nieocenione w przyszłej pracy, polegającej na dzieleniu się obowiązkami z resztą personelu medycznego.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

pielęgniarstwo studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu

Studia medyczne w Poznaniu na kierunku Pielęgniarstwo można podzielić na dwa komplementarne etapy, kończące się uzyskaniem różnych tytułów, a co za tym idzie i kompetencji.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, niezależnie od wybranej uczelni, będą trwały siedem semestrów, a więc trzy i pół roku oraz zostaną zwieńczone uzyskaniem przez każdego z absolwentów tytułu licencjata, a tym samym uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będą wymagały od studentów zagospodarowania kolejnego półtora roku z życia, które zaprocentują możliwością znalezienia lepszych perspektyw zawodowych oraz wzbogacenia posiadanych już kompetencji i wiedzy.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Poznaniu

Przed rekrutacją na uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na poszerzenie  repertuaru oferowanych kierunków o Pielęgniarstwo, powinieneś zasięgnąć niezbędnych informacji na temat obowiązujących procedur kwalifikacyjnych, aby być przygotowanym na każdą ewentualność i uniknąć ewentualnych nieprzyjemności.

W przeszłości do stania się pełnoprawną pielęgniarką lub pielęgniarzem wystarczyło ukończenie kilkuletnich profilowanych liceów medycznych. Obecnie aby dostać się na Pielęgniarstwo na większości uczelni w Poznaniu, należy podejść do egzaminu maturalnego z biologii oraz chemii, będących kluczowymi dla rekrutacji przedmiotów.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będą musieli wziąć udział w konkursie dyplomów, a więc główną rolę odegrają w tym przypadku oceny, których jakość będzie mogła pokonać konkurencję.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie, na co mogą mieć wpływ same uczelnie oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Dlatego dla każdego przyszłego aplikanta na Pielęgniarstwo bardzo istotnie powinno być bieżące śledzenie ustaleń wybranej uczelni.

Kandydaci zamierzający podjąć studia na uczelniach prywatnych powinni zdawać sobie również sprawę z faktu, że staną przed koniecznością uiszczania regularnych opłat semestralnych za możliwość odbywania edukacji.

Kiedy poznasz już wyniki swojej matury lub wyroki wykładowców wystawiających oceny na koniec studiów pierwszego stopnia i uznasz je za adekwatne, aby wkroczyć w szeregi przyszłych absolwentów Pielęgniarstwa, weźmiesz udział w elektronicznej rejestracji kandydatów, która pozwoli wyłonić najlepszych.

Kolejnym i ostatnim już etapem zwieńczającym rekrutację będzie dostarczenie potrzebnych dokumentów komisji rekrutacyjnej, odpowiedzialnej za rozpatrywanie wniosków w obrębie danej uczelni. Będziesz potrzebował świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii o wymiarach 35X45mm oraz pobranego ze strony internetowej formularza aplikacyjnego.

zasady rekrutacji na studia

 

pielęgniarstwo studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Studia medyczne w Poznaniu na kierunku Pielęgniarstwo zagwarantują każdemu absolwentowi znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia zarówno w kraju, jak i poza granicami ze względu na niesłabnące zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy każdego kraju na wykwalifikowany personel medyczny.

Każdy absolwent Pielęgniarstwa na dowolnej uczelni w Poznaniu będzie mógł liczyć na znalezienie pracy w szpitalu, gdzie w zależności od specjalności, zajmie się pełnieniem rozmaitych funkcji – począwszy od pobierania krwi, przez wykonywania specjalistycznych badań jak EKG, czy EEG, na asyście podczas operacji chirurgicznych skończywszy.

Pielęgniarki i pielęgniarze są podstawową jednostką i warunkiem funkcjonowania laboratoriów oraz punktów pobrań krwi i innych substancji do badań. Żaden oddział dla noworodków nie mógłby poprawnie funkcjonować bez wykwalifikowanej kadry absolwentów Pielęgniarstwa.

Rola lekarzy w gabinetach medycznych i przychodniach jest oczywista i niepodważalna, jednak głównymi koordynatorami przepływu pacjentów, dokumentacji i niezastąpionymi asystentami są właśnie absolwenci studiów pielęgniarskich. Każdy z abiturientów może zasiąść na stanowisku recepcjonisty gabinetu lekarskiego oraz innych placówek medycznych.

Ponadto jeśli ukończysz studia wyższe na kierunku Pielęgniarstwo, staniesz się kompetentnym pracownikiem, zdolnym do zdobycia zatrudnienia w placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki społecznej, czy domach spokojnej starości.

Specyficznym rodzajem pracy, jaką również można podjąć po ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu, będzie możliwość zatrudnienia się w placówkach oświatowych takich jak szkoły, świetlice środowiskowe, żłobki czy przedszkola, gdzie ciągła czujność pielęgniarek jest nieoceniona w perspektywie zapewnienia należytego bezpieczeństwa najmłodszym członkom społeczeństwa.

Możliwości zawodowe gwarantowane dzięki uzyskaniu dyplomu ukończenia kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu zataczają bardzo szerokie spektrum, dzięki czemu każdy z absolwentów z pewnością odnajdzie doskonałą dla siebie ścieżkę kariery.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Nastoletni wiek przyszłych studentów i maturzystów nie sprzyja podejmowaniu rozsądnych, mądrych i odpowiedzialnych decyzji życiowych. A jedną z nich jest niewątpliwie kwestia zdecydowania się na dany kierunek studiów. Jakimi opiniami cieszą się studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Małgorzata, studentka pierwszego roku Pielęgniarstwa w Poznaniu, mówi:

„Od dziecka największą przyjemność sprawiała mi zabawa w leczenie zabawek. Stąd prosta decyzja – chciałam iść na Pielęgniarstwo. To niezwykle potrzebna i rozwijająca ścieżka kształcenia. A dlaczego Poznań? Jest nie tylko moim rodzinnym miastem, ale jednocześnie ulubionym miejscem w Polsce. Nie wyobrażam sobie studiowania gdziekolwiek indziej.”

KIERUNKI MEDYCZNE W POZNANIU

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)