Administracja studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie publiczne

Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie publiczne

Studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) na kierunku administracja można podjąć na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów WesterplatteUniwersytecie Morski. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei cena za studia niestacjonarne wynosi 4350 zł za pierwszy rok studiów.

 

1. Uniwersytet Gdański

Administracja będąca ofertą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego realizowana jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 50 osób)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4350 zł)

 

Na tym kierunku studiów odnajdą się osoby, które w przyszłości chciałyby pracować m.in. jako urzędnicy w administracji samorządowej, rządowej lub w firmach i instytucjach prywatnych. Dodatkowym atutem kandydata będzie zainteresowanie prawem i ekonomią, ponieważ Administracja opiera się także na tych dziedzinach nauki.

Wybierając kierunek studiów Administracja, poznasz m.in. zagadnienia z zakresu prawa oraz jak funkcjonują instytucje publiczne i samorządowe, co przygotuje cię do pracy m.in. urzędnika administracji. W czasie zajęć nauczysz się analizować oraz dowiesz się, jak przebiegają postępowania administracyjne i sądowe, a także jakie dokumenty są niezbędne do właściwego przebiegu. Dzięki znajomości różnych dziedzin prawa np. unijnego, cywilnego, umów oraz administracyjnego będziesz mógł podjąć pracę w wielu instytucjach, w działach odpowiedzialnych za administrację lub w kadrach. Dodatkowym atutem jest nauka języka obcego na poziomie B2, dzięki czemu poznasz słownictwo specjalistyczne nie tylko w języku polskim, ale także i obcym co pozwoli ci, na pracę w środowisku międzynarodowym.

Studenci Administracji będą mogli zmierzyć się m.in. z takimi przedmiotami jak: finanse publiczne, prawo finansowe, prawo karne, postępowanie administracyjne, język obcy oraz ochrona danych osobowych. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki studenckie.

Absolwenci kierunku studiów Administracja będą mogli szukać pracy m.in. jako urzędnicy, pracownicy służb, pracownicy działu kard oraz pracownicy organizacji pozarządowych i rządowych.

Dowiedz się więcej

 

2. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Administrację możesz również studiować w ramach kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, które jest propozycją Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym, są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Jeśli zastanawiasz się nad kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, a w przyszłości chciałbyś podjąć pracę w służbach mundurowych, a w czasie studiów chcesz zdobyć wiedzę o administracji, to ten kierunek może być dla ciebie ciekawym rozwiązaniem. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje swoim studentom specjalności, dzięki którym każdy może rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku. Są to m.in.

 • zarządzanie kryzysowe,
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • maritime security and migrations.

 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne został opracowany w taki sposób, aby przygotować studentów do pracy w zakresie bezpieczeństwa państwa, jednostek, a także informacji, które są mogą wpływać w ogromnym stopniu na bezpieczeństwo. Wybierając Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa, administracji, a także dowiesz się jak zapewnić bezpieczeństwo w zakresie funkcjonowania państwa. W czasie studiów nabędziesz również umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, co może być niezwykle przydatną umiejętnością nie tylko w życiu zawodowym, ale także i prywatnym.

Po otrzymaniu dyplomu jako absolwent, możesz podjąć pracę m.in. jako urzędnik państwowy, specjalista do spraw bezpieczeństwa lub funkcjonariusz służb mundurowych, Możesz także podjąć prace w kadrach, administracji i firmach prywatnych.

Dowiedz się więcej

 

3. Uniwersytet Morski w Gdyni

Administrację możesz również studiować w ramach kierunku Elektronika i Telekomunikacja, który jest propozycją Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Jeśli interesujesz się nowoczesną technologią, a przy tym elektroniką i jej wykorzystaniem na statkach morskich to kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja może być dla ciebie ciekawą propozycją, a zwłaszcza jeśli chciałbyś dodatkowo zdobyć wiedzę administracyjną. Uniwersytet Morski w Gdyni oferuje swoim studentom specjalności, dzięki którym mogą pogłębiać swoją wiedzę w wybranym przez siebie kierunku. Są to m.in.

 • administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • elektronika morska,
 • systemy i sieci teleinformatyczne,
 • elektronika i automatyka morska.

 

Wybierając Elektronikę i Telekomunikację o specjalności administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych, zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki i wykorzystania jej m.in. na statkach morskich. Dowiesz się jak projektować skomplikowane układy elektroniczne i mikroprocesorowe, co pozwoli ci na konstruowanie i analizowanie nowych urządzeń wykorzystywanych m.in. na statkach. Poznasz również ich zastosowanie i znaczenie we współczesności. Wiedza, którą pozyskasz wybierając tą specjalność pozwoli ci, na lepsze zapoznanie się z prawem, a także systemami informatycznymi i ich wykorzystaniem. Dowiesz się również jak zapewnić bezpieczeństwo w sieci, a także urządzeń opartych na systemach informatycznych.

Przedmioty, z jakimi mogą zmierzyć się studenci Elektroniki i Telekomunikacji to m.in. matematyka, fizyka, meteorologia, symulacje komputerowe, radiokomunikacja i język obcy. W programie zostały przewidziane również praktyki, które studenci mogą odbyć m.in. w zakładach produkcyjnych i usługowych.

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarka morską, a także na statkach morskich.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU ADMINISTRACJA - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)