Pedagogika studia prywatne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie niepubliczne

Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika studia prywatne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie niepubliczne

Studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) na kierunku pedagogika można podjąć na 3 uczelniach prywatnych - niepublicznych:

 • Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

1. Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunek studiów Pedagogika jest propozycją Ateneum – Szkoły Wyżej w Gdańsku. Pedagogika jest realizowana w systemie dwustopniowym, są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5000 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4200 zł)

Pedagogika opiera się na wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, dlatego nie powinieneś mieć kłopotów z tymi dziedzinami. Dodatkowym atutem kandydata będzie zainteresowanie zagadnieniami pedagogicznymi. Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku zawarła w swojej ofercie kilka specjalności, dzięki czemu studenci mogą wybrać interesujący ich kierunek, są to;

 • pedagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią,
 • terapia pedagogiczna z socjoterapią,
 • pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym,
 • pedagogika resocjalizacyjna nauczycielska,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień.

Studiując Pedagogikę, będziesz zdobywać wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, humanistycznych i psychologicznych, dzięki czemu zostaniesz specjalistą w swojej dziedzinie. W trakcie studiów dowiesz się jak postępować z dziećmi i młodzieżą oraz jak diagnozować ich problemy i jak pomóc w ich rozwiązaniu. Dodatkowo studenci uczęszczają na zajęcia z języka obcego na poziomie B2.

Przedmioty, jakie czekają na studentów to m.in. warsztat metodyczny i diagnostyczny, język obcy, podstawy psychologii i prawa oraz historia pedagogiki. Pamiętaj, że przedmioty mogą różnić się między sobą w zależności od wybranej specjalności.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w ośrodkach terapeutycznych, przedszkolach, szkołach, zakładach resocjalizacyjnych oraz w żłobkach.

Dowiedz się więcej

 

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunek studiów Pedagogika jest propozycją Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pedagogika jest realizowana w systemie dwustopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3300 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3300 zł)

Pedagogika jest kierunkiem dla ciebie, jeśli interesujesz się pracą z dziećmi, ich rozwojem, a także metodami edukacyjnymi od najmłodszych lat. W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy może wybrać interesującą go dziedzinę z zakresu pedagogiki i rozwijać się w niej, są to:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień,
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • terapia pedagogiczna z elementami arteterapii,
 • opieka żłobkowa z pedagogiką montessori.

Studiując kierunek studiów Pedagogika, rozwiniesz w sobie umiejętności z zakresu wychowywania dzieci i młodzieży, a także metodyki nauczania. Poza wiedzą, na studiach rozwiniesz również empatię, która jest niezbędna przy pracy z dziećmi. W trakcie studiów będziesz także poszerzać swoje kompetencje językowe na poziomie B2. Pamiętaj, że szczegółowa wiedza jest uzależniona od wybranej specjalności.

Zajęcia na kierunku studiów Pedagogika opierają się m.in. na takich przedmiotach jak: diagnoza zaburzeń zachowania, język obcy, socjologia, metodyka nauczania oraz diagnoza indywidualnych potrzeb.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako pedagodzy, przedszkolanki, doradcy zawodowi lub pracownicy socjalni.

Dowiedz się więcej

 

3. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Studia na kierunku Pedagogika oferowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni realizowane są w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 2800 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 2800 zł)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu pedagogiki i czujesz, że odnajdziesz się w pracy z dziećmi i młodzieżą, to kierunek studiów Pedagogika może być dla ciebie świetną opcją. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni w ramach specjalności proponuje swoim studentom m.in.

 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • terapia pedagogiczna z elementami arteterapii,
 • opieka żłobkowa z pedagogiką montessori,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień.

Tak opracowane specjalności i program studiów pozwoli studentom na rozwijanie swoich zainteresowań już od początku studiów.

Studiując Pedagogikę, będziesz rozwijać swoje umiejętności z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych. Wiedza zdobyta z zakresu pedagogiki pozwoli ci zrozumieć zachowania dzieci i wpływ otoczenia na ich rozwój. W trakcie studiów dowiesz się również jak diagnozować niewłaściwe zachowania dla danej grupy wiekowej oraz co zrobić, aby im zapobiegać. Dodatkowo studenci w ramach studiów zobowiązani są do odbycia praktyk w wybranej przez siebie instytucji.

Program studiów opiera się na przedmiotach z zakresu m.in. pedagogiki, socjologii, języka obcego, psychologii, a także resocjalizacji i diagnostyki. Musisz pamiętać, że część przedmiotów może się różnić w zależności od wybranej przez ciebie specjalności.

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę m.in. w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, firmach szkoleniowych, a także możesz otworzyć własną działalność.

Dowiedz się więcej

 

4. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Kierunek studiów Pedagogika jest propozycją Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni i jest realizowany w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4000 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3600 zł)

Jeśli interesujesz się rozwojem człowieka, a zwłaszcza tych najmłodszych i chciałbyś działać społecznie, to kierunek studiów Pedagogika może cię zainteresować. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej oferuje wiele specjalności, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie, są to:

 • pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne,
 • pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną,
 • pedagogika pracy i polityka personalna,
 • profilaktyka społeczna i pomoc socjalna,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień,
 • doradca i asystent rodziny,
 • pedagogika kulturalno-oświatowa.

 

Studiując Pedagogikę na WSKS, możesz zdecydować się na jedną ze specjalności i rozwijać się w jej kierunku. Specjalnie opracowany program studiów pozwala na przygotowanie specjalistów w danej dziedzinie. W trakcie zajęć jako student Pedagogiki zdobędziesz wiedzy z zakresu organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży, podejścia pedagogicznego oraz co najważniejsze poznasz poszczególne etapy rozwoju człowieka, a także podstawy psychologii.

Przedmioty, które znajdują się w programie studiów to m.in. socjologia wychowania, interwencja kryzysowa, patologie społeczne, język obcy, a także etyka zawodowa. Studenci są również zobowiązani do zaliczenia praktyk studenckich.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, przedszkolach, żłobkach, domach kultury lub w firmach szkoleniowych.

Dowiedz się więcej

 

5. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Pedagogika będąca propozycją Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku jest realizowana w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4300 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3900 zł)

Jeśli jesteś osobą empatyczną oraz lubisz dzieci i chciałbyś z nimi pracować na co dzień, to kierunek studiów Pedagogika może być dla ciebie świetnym rozwiązaniem. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku oferuje swoim studentom wiele specjalności, dzięki czemu mogą obrać interesującą ich ścieżkę kariery, są to:

 • pedagogika pracy z bhp,
 • pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej,
 • pedagogika zdrowia z psychodietetyką,
 • resocjalizacja i pedagogika penitencjarna,
 • animacja kultury z arteterapią,
 • terapia zajęciowa,
 • animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring,
 • logopedia,
 • pedagogika małego dziecka,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia.

Studiując na kierunku Pedagogika, rozwiniesz w znacznym stopniu swoją empatię, niezależnie od wybranej specjalności. Poznasz podstawy pedagogiki i wychowania, a także metodykę nauczania i rozwój dzieci na każdym etapie ich życia. Dodatkowo jako student będziesz rozwijać swoje kompetencje językowe w zakresie języka obcego.

Przedmioty, jakie wchodzą w skład programu nauczania na kierunku Pedagogika to m.in. socjologia, podstawy kształcenia, kultura języka, systemy pedagogiczne, język obcy oraz psychologia.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w instytucjach kultury, domach dziecka, domach opieki, przedszkolach, żłobkach oraz w poradniach. Większość stanowisk jest uzależniona od wybranej specjalności, o czym musisz pamiętać.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU PEDAGOGIKA - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)