Prawo studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie publiczne

Prawo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Prawo studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie publiczne

Studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) na kierunku prawo można podjąć na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei cena za studia niestacjonarne wynosi od 5000 zł za pierwszy rok studiów. 

 

1. Uniwersytet Gdański

Kierunek studiów Prawo realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbywa się w formie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 195 osób)
  • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5000 zł)

 

Kierunek studiów Prawo jest skierowany do osób, które interesują się naukami humanistycznymi, a także systemem karnym w Polsce, jak i na świecie. Uzyskanie tytułu magistra uprawnia studentów do ubiegania się o aplikację, która może przygotować do takich zawodów jak m.in. adwokat, prokurator, sędzia lub radca prawny.

Studiując Prawo, będziesz mieć okazję do rozwijania swoich umiejętności w zakresie wielu dziedzin prawa np. karnego, cywilnego, finansowego, międzynarodowego lub konstytucyjnego. Początkowo będziesz również poznawać prawo rzymskie, a także historię prawa, która jest niezbędna do zrozumienia jego współczesnej formy. Poza zajęciami będziesz mieć okazję do rozwijania się wielu kołach naukowych lub programach, które umożliwią ci wyjazd za granicę i studia na zagranicznych uniwersytetach.

Przedmioty, jakie czekają na studentów prawa, są oparte na teorii, dlatego kandydaci powinni mieć dobrą pamięć, ponieważ jest ona niezwykle istotna na tym kierunku studiów. Niektóre z przedmiotów to m.in. prawo gospodarcze, prawo pracy, łacina, język obcy, a także prawo handlowe. Studenci są także zobowiązani do odbycia praktyk w wybranych przez siebie kancelariach.

Po ukończeniu studiów i aplikacji absolwenci mogą podjąć zatrudnienie zgodne z ich uzyskanym zawodem, może być to np. adwokat sędzia prokurator notariusz radca prawny lub komornik.

Dowiedz się więcej

 

2. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Prawo możesz również studiować w ramach kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe, które jest oferowane przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Bezpieczeństwo narodowe jest realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym
  • niestacjonarnym

 

Bezpieczeństwo narodowe jest skierowane do osób, które interesują się bezpieczeństwem i ochroną państwa i w przyszłości chciałyby pracować w służbach mundurowych lub dbać o morskie bezpieczeństwo. W ramach tego kierunku studenci mogą wybrać specjalność międzynarodowe prawo humanitarne i migracje, dzięki czemu będą mogli również rozwijać się w kierunku prawa.

Studiując Bezpieczeństwo narodowe o specjalności międzynarodowe prawo humanitarne i migracje zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu zapewniania bezpieczeństwa państwa, jego obywateli oraz poznasz potencjalne zagrożenia, jakie mogą zagrażać bezpieczeństwa państwa nie tylko na lądzie, ale także i na morzu. W ramach specjalności poznasz podstawy prawa migracyjnego oraz międzynarodowego, co pozwoli ci na znalezienie zatrudnienia w wielu instytucjach, a także administracji.

W programie studiów możemy znaleźć przedmioty z zakresów jak np. podstawy prawa, prawo migracyjne, terroryzm, język obcy, bezpieczeństwo i zachowania prewencyjne. Program obejmuje również praktyki zawodowe.

Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego o specjalności międzynarodowe prawo humanitarne i migracje mogą podjąć zatrudnienie m.in. w urzędach morskich, samorządach, jednostkach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU PRAWO - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)