Kierunek lekarski w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Kierunek lekarski w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Kierunek lekarski w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku lekarskim można podjąć na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny), Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski). Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny)

Kierunek studiów lekarski będący propozycją Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest realizowany w systemie jednostopniowym. Są to sześcioletnie jednolite studia magisterskie, które kończą się tytułem zawodowym lekarza.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnm (studia bezpłatne, limit miejsc: 120 osób)  
  • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 48000 zł)

Jeśli interesujesz się naukami biologiczno-chemicznymi, medycyna i nauka o człowieku wydaje ci się być fascynująca, a w przyszłości chciałbyś pomagać innym i mieć stabilne zatrudnienie, to kierunek studiów lekarski może być właśnie dla ciebie.

Wybierając kierunek studiów lekarski, będziesz mieć szanse na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu wszelkich nauk o człowieku, a także wiedzy medycznej. Dowiesz się m.in. o diagnozowaniu chorób, profilaktyce, a także ich leczeniu. Poza wiedzą, jaką będziesz zdobywać w czasie zajęć, będziesz mieć szansę na rozwinięcie się również podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które będziesz odbywać w wybranych placówkach medycznych.

W programie studiów na kierunku lekarskim możemy znaleźć wiele przedmiotów teoretycznych i praktycznych, które mają na celu świetne przygotowanie studentów do zdania końcowego egzaminu lekarskiego, a także do przyszłego zawodu, który jest niezwykle odpowiedzialny. Niektóre z przedmiotów to m.in. anatomia, geriatria, język obcy, mikrobiologia oraz immunologia. Część zajęć również odbywa się w prosektorium, gdzie studenci mogą na własne oczy przekonać się, jak wygląda anatomia ludzkiego ciała.

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim jako absolwent po zdaniu końcowego egzaminu i po ukończeniu specjalizacji, możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jako lekarz rodzinny, kardiolog, diabetolog, chirurg, pediatra, a także psychiatra. Każdy z wyżej wymienionych zawodów jest oczywiście uzależniony od zainteresowań studenta i ukończonej przez niego specjalności.

Dowiedz się więcej

 

2. Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski)

Studia medyczne na kierunku lekarskim oferowane przez Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowane są w systemie jednostopniowym. Są to sześcioletnie jednolite studia magisterskie, które kończą się tytułem zawodowym lekarza.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne) 
  • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 43200 zł)

Kierunek studiów lekarski jest świetną opcją dla osób, które nie mają problemów z naukami biologiczno-chemicznymi, a także chciałby w przyszłości pracować jako lekarz i pomagać innym. Jednak kandydaci na ten kierunek muszą liczyć się z dużą konkurencją, ponieważ jest to jeden z kierunków, który co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.

Studiując kierunek lekarski w Warszawie, musisz przygotować się na dużą dawkę wiedzy z zakresu nauk biologiczno-chemicznych, a także medycznych, dzięki czemu będziesz mógł świetnie przygotować się do wykonywania przyszłego zawodu. Jako student będziesz również mieć szansę do zapoznania się z profilaktyką chorób, ich leczeniem, a także rekonwalescencją pacjentów. W trakcie studiów będziesz również przygotowywać się do zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego, na podstawie którego będziesz mógł wybrać specjalizację.

Zajęcia, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku lekarskim to m.in. język łaciński, histologia, biofizyka, immunologia, anatomia, język obcy, a także genetyka. Studenci również w czasie studiów są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych np. w szpitalach pod okiem doświadczonych lekarzy, gdzie mają szansę na sprawdzenie swojej wiedzy w praktyce, a także na ćwiczenie bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Będąc absolwentem kierunku studiów lekarski, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w szpitalach, klinikach, przychodniach, specjalistycznych ośrodkach, a także będziesz mógł otworzyć własny prywatny gabinet. Zawód jaki będziesz mógł podjąć będzie również uzależniony od wybranej przez ciebie specjalności w trakcie studiów.

Sprawdź

Kierunki studiów w Warszawie

Studia medyczne w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI - WARSZAWA

Komentarze (0)