Kierunek Lekarski - Warszawa

Kierunek Lekarski - Warszawa

Kierunek Lekarski - Warszawa

Studia w Warszawie

kierunek lekarski

Odkryj kierunek lekarski w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunek Lekarski - studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 6 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu lekarza.

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2021/2022, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM, UKSW oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 43200 zł do 60000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Program nauczania na kierunku lekarskim w Warszawie będzie oscylował wokół nauk biologicznych, ścisłych i medycznych. Ponadto studenci rozwiną szereg umiejętności praktycznych i tym samym nauczą się diagnostyki i analizowania badań laboratoryjnych czy ultrasonograficznych. Poznają dowiedzą się także, w jaki sposób wdrażać odpowednią terapię z zakresu określonej dziedziny medycznej.

Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza oraz o zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki medycznej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytutami badawczo-naukowymi, firmami farmaceutycznymi czy z prywatnymi klinikami medycznymi.

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek lekarski w Warszawie? Aby ubiegać się o miejsce w gronie studentów należy wziąć udział w konkursie świadectw, a w nim pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii i chemii oraz fizyki, bądź matematyki.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: etyka lekarska, histologia z embriologią, genetyka, psychologia lekarska, immunologia, farmakologia i toksykologia, radiologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI WARSZAWA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Lekarz to postać szanowana, ciesząca się zaufaniem społecznym, pełniąca ważną i odpowiedzialną misję. Nic w tym dziwnego – codzienna praca absolwentów medycyny polega na ratowaniu ludzkiego życia oraz niesieniu pomocy chorym, zmagającym się z różnymi przypadłościami. Odpowiedzialność spoczywająca na każdym lekarzu, wymaga od niego bardzo solidnego przygotowania merytorycznego oraz odbycia wielu godzin praktyk zawodowych w różnych placówkach medycznych. Dlatego, aby stać się taką osobą, należy się solidnie napracować.

Studia medyczne na Kierunku Lekarskim nie tylko trwają o rok dłużej, niż większość innych najpopularniejszych kierunków, ale również wymagają od studentów poświęcenia znacznej części wolnego czasu na utrwalanie zdobytej na zajęciach i wykładach wiedzy oraz umiejętności w zaciszu domowym.

Kierunek Lekarski w Warszawie to nauka prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, której celem jest przygotowanie do wypełniania obowiązków jednego z najważniejszych zawodów. Bilet wstępu, uprawniający do możliwości podjęcia nauki na tym prestiżowym kierunku otrzymują tylko nieliczni – statystyki pokazują, że osoby, które z przyrodniczych przedmiotów wiodących otrzymały na maturze mniej niż 90%, praktycznie nie mają szans na przyszłą karierę lekarską.

Cechuje cię niesamowita wytrwałość w dążeniu do utartych celów, a jednym z nich są studia medyczne w Warszawie na Kierunku Lekarskim? Posiadasz pokłady empatii, którą chciałbyś przelać na swoich przyszłych pacjentów? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, śmiało spróbuj swojego szczęścia podczas aplikacji na Kierunek Lekarski w Warszawie – prawdopodobnie to najlepsza droga edukacji dla ciebie! 

 

 

1. Na początek

Kierunek Lekarski w Warszawie to zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji. Po zapoznaniu się z wcześniejszymi akapitami artykułu pewnie już wiesz, że nauka na tym kierunku to ciężka praca, wymagająca wielu wyrzeczeń i ogromnego zaangażowania.

Studenci poznają rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, jak rozpoznawać problemy medyczne i stany zagrażające życiu, jak nawiązywać i utrzymywać głębokie i pełne szacunku relacje z pacjentami. To bardzo wiele, choć i tak zaledwie niewielka część. Bardziej szczegółowa część edukacji na Kierunku Lekarskim w Warszawie obejmie specjalistyczne zagadnienia z wszystkich gałęzi medycyny – bowiem pracy w jednym nurcie tego zawodu nie da się oddzielić od całości.

 

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite (jednolite magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, których program kształcenia trwa 6 lat (12 semestrów).

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studia w Warszawie na kierunku lekraskim rozpoczniesz od szybkiego przypomnienia zagadnień biologicznych i chemicznych, obejmujących budowę poszczególnych narządów człowieka, ich wzajemnych powiązań oraz szczegółowych zasad funkcjonowania. Za pomocą prostych krzyżówek genetycznych, tworzonych póki co na papierze, nauczysz się analizowania zależności między cechami organizmów macierzystych oraz potomnych.

Wykłady z toksykologii dadzą ci szerszy obraz na różnorakie substancje chemiczne, stosowane przy produkcji leków oraz na ich wpływ na poszczególne funkcje ludzkiego organizmu. Laboratoria, do których dostęp będziesz miał na późniejszych etapach nauki, dzięki szerokiemu wyposażeniu w medyczne rekwizyty pozwolą ci na naukę anatomii w skali 1:1 bez konieczności udawania się na sekcję zwłok.

Chociaż i to nieco przykre dla początkujących widowisko być może będzie miało miejsce w toku twojej edukacji na Kierunku Lekarskim w Warszawie. Studenci będą zobligowani do odbycia stażu w wybranych placówkach medycznych, a jeśli twój wybór padnie na jakikolwiek szpital, być może staniesz przed koniecznością wzięcia udziału w sekcji.

Jak sam widzisz, przedmioty składające się na całość nauki na Kierunku Lekarskim w Warszawie, są dość skomplikowane, ale dla najbardziej zdeterminowanych nie będą niczym strasznym!

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 

4. Nabywane umiejętności

Sama nauka przewidziana dla studiów na Kierunku Lekarskim dla większości studentów nie jest źródłem największej przyjemności, jakiej mieli okazję w życiu doświadczyć. Skomplikowane terminy medyczne, anatomia i genetyka, które uchodzą za zmorę medycznych kierunków oraz wyczerpujące zajęcia praktyczne w formie warsztatów – to tylko część codzienności każdego studenta medycyny. 

Wiedza, jaką zdobywa się studiując Kierunek Lekarski, to szeroka gama zagadnień związanych z ludzkim organizmem i jego kondycją, ale także człowiekiem, który w roli pacjenta posiada swoje prawa. Pomimo wszystkich trudności wynikających ze studiowania tego kierunku, perspektywy zawodowe oraz prestiż społeczny, spotykający absolwentów na każdym kroku, są tego warte.

W związku z tym rok rocznie na jedno miejsce przypada nawet kilkunastu kandydatów do poszerzenia grona studentów medycyny w Warszawie!

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie trwają 6 lat (studia jednolite magiterskie).

Zastanawiasz się, ile trwają studia na medycynie w Warszawie? Czas, jaki będziesz musiał spędzić na wybranej warszawskiej uczelni będzie nieco dłuższy, niż w przypadku innych kierunków studiów. Sam przyznasz, że wykształcenie medyków o odpowiednich kompetencjach wymaga więcej czasu.

Kierunek Lekarski to studia jednolite, a więc nie możesz zdecydować się na nieograniczoną przerwę czasową pomiędzy dwoma etapami studiów. Ukończenie dwunastu semestrów studiów, a więc sześciu lat nauki, zostaje zwieńczone uzyskaniem tytułu lekarza.

Zanim jednak rozpoczniesz swoją pracę w zawodzie, będziesz musiał odbyć 13 miesięczny staż oraz zdać Lekarski Egzamin Końcowy.

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów medcznych na Kierunku Lekarskim w Warszawie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, absolwenci na początku swojej zawodowej kariery najczęściej decydują się na podjęcie zawodu w szpitalach, gdzie pełnią rozmaite funkcje, w zależności od specjalności, na jaką się zdecydowali.

Dla żądnych adrenaliny powstanie możliwość zatrudnienia się w pogotowiu ratunkowym, gdzie każda sekunda będzie na wagę życia.

Szeroka, specjalistyczna wiedza z zakresu biologii i chemii medycznej zapewni ci dobrą pracę w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie zajmiesz się badaniem fragmentów uszkodzonych tkanek, pozyskanych na drodze biopsji, a także wykonasz różne analizy toksykologiczne substancji chemicznych, zawartych w płynach ustrojowych pacjenta, czy denata.

Będziesz mógł również otworzyć swój własny gabinet lekarski, w którym przyjmiesz pacjentów w określonej grupie wiekowej, również dzieci, i zajmiesz się dolegliwościami, które działają destrukcyjnie na organizm.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Warszawie

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Warszawie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Warszawie?

Przede wszystkim zanim zdecydujesz się na aplikację na Kierunek Lekarski, warto, abyś wybrał warszawską uczelnię wyższą, której chciałbyś powierzyć swoją edukację.

 

Proces rekrutacji

Sam proces rekrutacyjny wygląda nieco inaczej na poszczególnych uczelniach. Żeby dostać się na Warszawski Uniwersytet Medyczny, należy wykazać się doskonałym opanowaniem programu biologii, chemii, matematyki oraz fizyki podczas egzaminu maturalnego.

Biorący udział w konkursie świadectw kandydaci zostaną wybrani na podstawie właśnie tych osiągnięć, jednak ci, którzy uzyskali słabe wyniki z matury mają małe szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście szczęśliwców przyjętych na ten kierunek.

Kiedy po otrzymaniu wyników egzaminu dojrzałości stwierdzisz, że masz realne szanse na dostanie się na Kierunek Lekarski w Warszawie albo chciałbyś przynajmniej spróbować, będziesz musiał wziąć udział w elektronicznej rekrutacji kandydatów.

 

Wymagane dokumenty

Chyba najprzyjemniejszym etapem rekrutacji jest ten końcowy, kiedy już wiesz, że od października rozpoczniesz przygodę ze studiami na Kierunku Lekarskim w Warszawie. Pozostanie ci już wówczas tylko dostarczenie kserokopii świadectwa maturalnego, formularza aplikacyjnego oraz zdjęcia o odpowiednich wymiarach, które znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Warszawie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie – niestacjonarne

Nauka na Kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym to wyzwanie, któremu mogą sprostać jedynie najlepsi. 

dowiedz się więcej na temat kierunku kierunek lekarski studia niestacjonarne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku lekarskim w Warszawie?

Cena każdego semestru nauki na Kierunku lekarskim różni się w obrębie wszystkich uczelni, które proponują możliwość kształcenia w tej dziedzinie. W związku z tym warto zaczerpnąć informacji u źródła, dzwoniąc do dziekanatu lub zapoznając się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Jedno jest pewne – warto przygotować sobie odpowiednio stabilne zaplecze finansowe, gdyż nauka na Kierunku lekarskim może okazać się dość kosztowna.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku lekarskim - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Warszawie opinie?

Patrycja, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Studia na Kierunku Lekarskim to spełnienie moich marzeń i to jeszcze z lat wczesnego dzieciństwa. Zawsze chciałam leczyć, pomagać, wspierać; po prostu miałam to w genach. Studiując na Kierunku Lekarskim w Warszawie wiem, że zostanę do tego bardzo dobrze przygotowana, że pomagając ludziom będą mogła z całą pewnością wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje."

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Komentarze (0)