Kierunek Lekarski - Warszawa

Kierunek Lekarski - Warszawa

Kierunek Lekarski - Warszawa
Dodaj do ulubionych

30.11.2022

Kierunek Lekarski - studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 6 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu lekarza. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Uczelnie
W Warszawie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny UKSW), Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski WUM) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
 
Opis kierunku
Program nauczania na kierunku lekarskim w Warszawie będzie oscylował wokół nauk biologicznych, ścisłych i medycznych. Ponadto studenci rozwiną szereg umiejętności praktycznych i tym samym nauczą się diagnostyki i analizowania badań laboratoryjnych czy ultrasonograficznych. Poznają dowiedzą się także, w jaki sposób wdrażać odpowednią terapię z zakresu określonej dziedziny medycznej.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 46600 zł do 64000 zł za pierwszy rok studiów.  | Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Warszawie >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza oraz o zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki medycznej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytutami badawczo-naukowymi, firmami farmaceutycznymi czy z prywatnymi klinikami medycznymi.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek kierunek lekarski (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek lekarski w Warszawie? Aby ubiegać się o miejsce w gronie studentów należy wziąć udział w konkursie świadectw, a w nim pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii i chemii oraz fizyki, bądź matematyki.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w Warszawie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: etyka lekarska, histologia z embriologią, genetyka, psychologia lekarska, immunologia, farmakologia i toksykologia, radiologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Warszawie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Warszawie

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w dwóch uczelniach publicznych: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Ponadto kierunek lekarski w trybie stacjonarnym oferuje jedna niepubliczna szkoła wyższa w Warszawie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku lekarskim można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych w Warszawie: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim oferują tylko dwie publiczne uczelnie w Warszawie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki może wynosić od 43200 zł do 48000 zł. ceny - kierunek lekarski Warszawa > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim. Studenci, którym zależy na podjęciu takiej nauki na tych studiach, powinni zdecydować się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych w jednej z uczelni publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Lekarz to postać szanowana, ciesząca się zaufaniem społecznym, pełniąca ważną i odpowiedzialną misję. Nic w tym dziwnego – codzienna praca absolwentów medycyny polega na ratowaniu ludzkiego życia oraz niesieniu pomocy chorym, zmagającym się z różnymi przypadłościami. Odpowiedzialność spoczywająca na każdym lekarzu, wymaga od niego bardzo solidnego przygotowania merytorycznego oraz odbycia wielu godzin praktyk zawodowych w różnych placówkach medycznych. Dlatego, aby stać się taką osobą, należy się solidnie napracować.

Studia medyczne na Kierunku Lekarskim nie tylko trwają o rok dłużej, niż większość innych najpopularniejszych kierunków, ale również wymagają od studentów poświęcenia znacznej części wolnego czasu na utrwalanie zdobytej na zajęciach i wykładach wiedzy oraz umiejętności w zaciszu domowym.

Kierunek Lekarski w Warszawie to nauka prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, której celem jest przygotowanie do wypełniania obowiązków jednego z najważniejszych zawodów. Bilet wstępu, uprawniający do możliwości podjęcia nauki na tym prestiżowym kierunku otrzymują tylko nieliczni – statystyki pokazują, że osoby, które z przyrodniczych przedmiotów wiodących otrzymały na maturze mniej niż 90%, praktycznie nie mają szans na przyszłą karierę lekarską.

Cechuje cię niesamowita wytrwałość w dążeniu do utartych celów, a jednym z nich są studia medyczne w Warszawie na Kierunku Lekarskim? Posiadasz pokłady empatii, którą chciałbyś przelać na swoich przyszłych pacjentów? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, śmiało spróbuj swojego szczęścia podczas aplikacji na Kierunek Lekarski w Warszawie – prawdopodobnie to najlepsza droga edukacji dla ciebie! 

 

 

1. Na początek

Kierunek Lekarski w Warszawie to zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji. Po zapoznaniu się z wcześniejszymi akapitami artykułu pewnie już wiesz, że nauka na tym kierunku to ciężka praca, wymagająca wielu wyrzeczeń i ogromnego zaangażowania.

Studenci poznają rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, jak rozpoznawać problemy medyczne i stany zagrażające życiu, jak nawiązywać i utrzymywać głębokie i pełne szacunku relacje z pacjentami. To bardzo wiele, choć i tak zaledwie niewielka część. Bardziej szczegółowa część edukacji na Kierunku Lekarskim w Warszawie obejmie specjalistyczne zagadnienia z wszystkich gałęzi medycyny – bowiem pracy w jednym nurcie tego zawodu nie da się oddzielić od całości.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite (jednolite magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, których program kształcenia trwa 6 lat (12 semestrów).

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

W przypadku kierunku lekarskiego, studenci studiów niestacjonarnych, zazwyczaj uczęszczają na zajęcia razem ze studentami studiów stacjonarnych.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studia w Warszawie na kierunku lekraskim rozpoczniesz od szybkiego przypomnienia zagadnień biologicznych i chemicznych, obejmujących budowę poszczególnych narządów człowieka, ich wzajemnych powiązań oraz szczegółowych zasad funkcjonowania. Za pomocą prostych krzyżówek genetycznych, tworzonych póki co na papierze, nauczysz się analizowania zależności między cechami organizmów macierzystych oraz potomnych.

Wykłady z toksykologii dadzą ci szerszy obraz na różnorakie substancje chemiczne, stosowane przy produkcji leków oraz na ich wpływ na poszczególne funkcje ludzkiego organizmu. Laboratoria, do których dostęp będziesz miał na późniejszych etapach nauki, dzięki szerokiemu wyposażeniu w medyczne rekwizyty pozwolą ci na naukę anatomii w skali 1:1 bez konieczności udawania się na sekcję zwłok.

Chociaż i to nieco przykre dla początkujących widowisko być może będzie miało miejsce w toku twojej edukacji na Kierunku Lekarskim w Warszawie. Studenci będą zobligowani do odbycia stażu w wybranych placówkach medycznych, a jeśli twój wybór padnie na jakikolwiek szpital, być może staniesz przed koniecznością wzięcia udziału w sekcji.

Jak sam widzisz, przedmioty składające się na całość nauki na Kierunku Lekarskim w Warszawie, są dość skomplikowane, ale dla najbardziej zdeterminowanych nie będą niczym strasznym!

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Nabywane umiejętności

Sama nauka przewidziana dla studiów na Kierunku Lekarskim dla większości studentów nie jest źródłem największej przyjemności, jakiej mieli okazję w życiu doświadczyć. Skomplikowane terminy medyczne, anatomia i genetyka, które uchodzą za zmorę medycznych kierunków oraz wyczerpujące zajęcia praktyczne w formie warsztatów – to tylko część codzienności każdego studenta medycyny. 

Wiedza, jaką zdobywa się studiując Kierunek Lekarski, to szeroka gama zagadnień związanych z ludzkim organizmem i jego kondycją, ale także człowiekiem, który w roli pacjenta posiada swoje prawa. Pomimo wszystkich trudności wynikających ze studiowania tego kierunku, perspektywy zawodowe oraz prestiż społeczny, spotykający absolwentów na każdym kroku, są tego warte.

W związku z tym rok rocznie na jedno miejsce przypada nawet kilkunastu kandydatów do poszerzenia grona studentów medycyny w Warszawie!

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie trwają 6 lat (studia jednolite magiterskie).

Zastanawiasz się, ile trwają studia na medycynie w Warszawie? Czas, jaki będziesz musiał spędzić na wybranej warszawskiej uczelni będzie nieco dłuższy, niż w przypadku innych kierunków studiów. Sam przyznasz, że wykształcenie medyków o odpowiednich kompetencjach wymaga więcej czasu.

Kierunek Lekarski to studia jednolite, a więc nie możesz zdecydować się na nieograniczoną przerwę czasową pomiędzy dwoma etapami studiów. Ukończenie dwunastu semestrów studiów, a więc sześciu lat nauki, zostaje zwieńczone uzyskaniem tytułu lekarza.

Zanim jednak rozpoczniesz swoją pracę w zawodzie, będziesz musiał odbyć 13 miesięczny staż oraz zdać Lekarski Egzamin Końcowy.

Kierunek lekarski (medycyna) w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów medcznych na Kierunku Lekarskim w Warszawie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, absolwenci na początku swojej zawodowej kariery najczęściej decydują się na podjęcie zawodu w szpitalach, gdzie pełnią rozmaite funkcje, w zależności od specjalności, na jaką się zdecydowali.

Dla żądnych adrenaliny powstanie możliwość zatrudnienia się w pogotowiu ratunkowym, gdzie każda sekunda będzie na wagę życia.

Szeroka, specjalistyczna wiedza z zakresu biologii i chemii medycznej zapewni ci dobrą pracę w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie zajmiesz się badaniem fragmentów uszkodzonych tkanek, pozyskanych na drodze biopsji, a także wykonasz różne analizy toksykologiczne substancji chemicznych, zawartych w płynach ustrojowych pacjenta, czy denata.

Będziesz mógł również otworzyć swój własny gabinet lekarski, w którym przyjmiesz pacjentów w określonej grupie wiekowej, również dzieci, i zajmiesz się dolegliwościami, które działają destrukcyjnie na organizm.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej i przeciętne wynagrodzenie

 

Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto
lekarz 6650 zł
chirurg dziecięcy 7400 zł
chirurg ogólny 7650 zł
dermatolog 6130 zl
kardiochirurg 8330zł
neurolog 6950 zł
okulista 6990 zł
ortopeda 8920 zł
pediatra 9200 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl, wynagrodzenia.pl (luty 2022)

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów lekarski?

Będąc absolwentem kierunku studiów lekarskiego, po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego i ukończeniu wybranej przez ciebie specjalizacji, możesz podjąć pierwszą płatną pracę w wybranym przez ciebie zawodzie. Jako absolwent możesz podjąć zatrudnienie w wielu placówkach medycznych takich jak np. szpitale, kliniki, laboratoria, poradnie zdrowotne, a także możesz otworzyć własną praktykę lekarską. Do najczęściej wykonywanych zawodów przez absolwentów kierunku lekarskiego możemy zaliczyć m.in. lekarza rodzinnego, pediatrę oraz kardiologa. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Lekarz rodzinny

Absolwenci kierunku studiów lekarskiego i ukończeniu odpowiedniej specjalizacji mogą podjąć zatrudnienie jako lekarze rodzinni. Czym się zajmują? Lekarz rodzinny jest najczęściej lekarzem pierwszego kontaktu i odpowiada za wstępną diagnozę pacjenta lub daje skierowanie na badania, a następnie do innego specjalisty. Mediana zarobków lekarza rodzinnego wynosi około 9580 zł brutto miesięcznie.

 

Pediatra

Absolwenci lekarskiego mogą również pracować jako pediatrzy. Czym zajmuje się pediatra? Pediatra to lekarz, który specjalizuje się w chorobach dziecięcych. Oznacza to, że zajmuje się on leczeniem dzieci i młodzieży. Odpowiada za bilanse, szczepienia, a także diagnozowanie chorób. Mediana zarobków pediatry wynosi około 8470 zł brutto miesięcznie.

 

Kardiolog

Po ukończeniu specjalizacji z kardiologii absolwenci mogą również pracować jako kardiolodzy. Kardiolog odpowiada za diagnozowanie oraz leczenie chorób serca i układu krążenia, dlatego zgłaszają się do niego najczęściej osoby z tego typu schorzeniami. Mediana zarobków kardiologa wynosi około 6900 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM, UKSW oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 46600 zł do 64000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrany był przez ponad 21,5 tys. kandydatów. W Warszawie najwięcej kandydatów chciało studiować kierunek lekarski w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ponad 1,6 tys. osób)

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Warszawie

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona, a uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o utworzoną w trakcie postępowania kwalifikacyjnego listę rankingową. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku lekarskim w Warszawie

Bezpłatną naukę w szkole wyższej można podjąć tylko w uczelni publicznej w ramach studiów stacjonarnych. Oznacza to, że studenci niestacjonarni publicznych szkół wyższych oraz studenci uczelni prywatnych za możliwość nauki muszą zazwyczaj zapłacić.

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – 64000 zł
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 46600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują informacje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatów na poszczególne kierunki - robią to za pomocą systemu IRK lub ERK. Wyniki rekrutacji zostają umieszczone w prywatnym profilu kandydata w określonym przez uczelnię terminie. W ten sposób kandydaci poznają liczbę zdobytych przez nich punktów oraz zajęte miejsce na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 19.07.2022
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 11.07.2022 do 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można najczęściej dostarczać osobiście, bezpośrednio do siedziby danej uczelni. Niektóre szkoły wyższe pozwalają kandydatom doręczyć kompletny zestaw dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji oraz opublikowaniu informacji dotyczących listy rankingowej na określone kierunki studiów, zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne do wybranych uczelni. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni – należy doręczyć kompletny zestaw dokumentów w określonym przez uczelnię terminie, gdyż spóźnienie może skutkować skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 12.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Warszawie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Warszawie?

Przede wszystkim zanim zdecydujesz się na aplikację na Kierunek Lekarski, warto, abyś wybrał warszawską uczelnię wyższą, której chciałbyś powierzyć swoją edukację.

 

Proces rekrutacji

Sam proces rekrutacyjny wygląda nieco inaczej na poszczególnych uczelniach. Żeby dostać się na Warszawski Uniwersytet Medyczny, należy wykazać się doskonałym opanowaniem programu biologii, chemii, matematyki oraz fizyki podczas egzaminu maturalnego.

Biorący udział w konkursie świadectw kandydaci zostaną wybrani na podstawie właśnie tych osiągnięć, jednak ci, którzy uzyskali słabe wyniki z matury mają małe szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście szczęśliwców przyjętych na ten kierunek.

Kiedy po otrzymaniu wyników egzaminu dojrzałości stwierdzisz, że masz realne szanse na dostanie się na Kierunek Lekarski w Warszawie albo chciałbyś przynajmniej spróbować, będziesz musiał wziąć udział w elektronicznej rekrutacji kandydatów.

 

Wymagane dokumenty

Chyba najprzyjemniejszym etapem rekrutacji jest ten końcowy, kiedy już wiesz, że od października rozpoczniesz przygodę ze studiami na Kierunku Lekarskim w Warszawie. Pozostanie ci już wówczas tylko dostarczenie kserokopii świadectwa maturalnego, formularza aplikacyjnego oraz zdjęcia o odpowiednich wymiarach, które znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Warszawie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie – niestacjonarne

Nauka na Kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym to wyzwanie, któremu mogą sprostać jedynie najlepsi. 

dowiedz się więcej na temat kierunku kierunek lekarski studia niestacjonarne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku lekarskim w Warszawie?

Cena każdego semestru nauki na Kierunku lekarskim różni się w obrębie wszystkich uczelni, które proponują możliwość kształcenia w tej dziedzinie. W związku z tym warto zaczerpnąć informacji u źródła, dzwoniąc do dziekanatu lub zapoznając się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Jedno jest pewne – warto przygotować sobie odpowiednio stabilne zaplecze finansowe, gdyż nauka na Kierunku lekarskim może okazać się dość kosztowna.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku lekarskim - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Warszawie opinie?

Patrycja, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Studia na Kierunku Lekarskim to spełnienie moich marzeń i to jeszcze z lat wczesnego dzieciństwa. Zawsze chciałam leczyć, pomagać, wspierać; po prostu miałam to w genach. Studiując na Kierunku Lekarskim w Warszawie wiem, że zostanę do tego bardzo dobrze przygotowana, że pomagając ludziom będą mogła z całą pewnością wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Warszawa studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Warszawie

optometria
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI (MEDYCYNA)

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski