Kierunek Lekarski - Warszawa

Kierunek Lekarski - Warszawa

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne

23.06.2024

Kierunek Lekarski (medycyna) - studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Kierunek lekarski w Warszawie to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Studia przygotowują do wykonywania zawodu lekarza. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu różnych specjalności lekarskich.

Kierunek Lekarski - Warszawa
Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia w Warszawie na kierunku lekarskim mają charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci otrzymują wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych i medycznych. Studenci kierunku lekarskiego w swoim planie zajęć znajdą przedmioty takie jak immunologia, mikrobiologia, komunikacja medyczna, radiologia, pediatria czy onkologia. W trakcie nauki studenci kierunku lekarskiego odbywają praktyki w klinikach czy szpitalach, co daje im cenne doświadczenie zawodowe.

Ponadto studenci rozwiną szereg umiejętności praktycznych i tym samym nauczą się diagnostyki i analizowania badań laboratoryjnych czy ultrasonograficznych. Poznają dowiedzą się także, w jaki sposób wdrażać odpowednią terapię z zakresu określonej dziedziny medycznej.

Absolwenci medycyny mają wiele perspektyw w związku z przyszłą pracą w zawodzie. Po ukończeniu studiów i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, przyszli lekarze wybierają wśród specjalizacji takich jak: anestezjologia, chirurgia, kardiologia czy ginekologia. Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć pracę w licznych szpitalach i klinikach. Ponadto, mogą oni szukać zatrudnienia w instytucjach badawczych i naukowych czy na uczelniach medycznych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Warszawie rozpocznie się 22 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Kierunek lekarski (medycyna) Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na kierunku lekarskim w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 40000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na UKSW 86,8 punktu, na UW 77,77 pkt., na WUM 237,2 pkt.

Gdzie studiować prawo kierunek lekarski (medycynę) w Warszawie

W Warszawie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie WarszawskimWarszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Lekarski WUM), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny UKSW) oraz 2 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższejUczelni Łazarskiego w Warszawie, Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2024/2025, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM, UKSW oraz uczelni niepublicznej. Ceny na kierunku lekarskim w Warszawie w 2024 roku za pierwszy rok studiów wahają się od 40000 zł do 72000 zł.

 

Kierunek lekarski - uczelnie w Warszawie

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka. kierunek lekarski Warszawa - przedmioty maturalne

Jak wygląda rekrutacja na kierunek lekarski w Warszawie? Aby ubiegać się o miejsce w gronie studentów należy wziąć udział w konkursie świadectw, a w nim pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii i chemii oraz fizyki, bądź matematyki.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: etyka lekarska, histologia z embriologią, genetyka, psychologia lekarska, immunologia, farmakologia i toksykologia, radiologia.

 

Kierunek lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - przedmioty maturalne

W w procesie rekrutacji 2024/2025 na kierunek lekarski Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 3 przedmioty maturalne, wśród których znajdują się: biologia, chemia i matematyka albo fyzka/fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

 

Kierunek lekarski Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku lekarkim w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami maturalnymi, które wymagane podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fiazyka lub fizyka i astronomia dowiedz się więcej

 

Kierunek lekarski Uniwersytet Kardynała Stefna Wyszyńskiego (UKSW) - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2024/2025 na kierunek lekarski w UKSW wymagane są 3 przedmioty maturalne: biologia, chemia i matematyka dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na kierunek lekarski w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Warszawie

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich, które trwają 6 lat i kończą się tytułem lekarz.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się tak jak stacjonarne czyli też od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne jednolite więcej
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie stacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Medyczny UW) stacjonarne jednolite więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku lekarskim w Warszawie: propedeutyka medycyny uzależnień, język łaciński, histologia z embriologią, bezpieczeństwo i higiena pracy, biofizyka, statystyka i informatyka medyczna, etyka lekarska z elementami filozofi, historia medycyny.

Studia medyczne w Warszawie na kierunku lekraskim rozpoczniesz od szybkiego przypomnienia zagadnień biologicznych i chemicznych, obejmujących budowę poszczególnych narządów człowieka, ich wzajemnych powiązań oraz szczegółowych zasad funkcjonowania. Za pomocą prostych krzyżówek genetycznych, tworzonych póki co na papierze, nauczysz się analizowania zależności między cechami organizmów macierzystych oraz potomnych.

Wykłady z toksykologii dadzą ci szerszy obraz na różnorakie substancje chemiczne, stosowane przy produkcji leków oraz na ich wpływ na poszczególne funkcje ludzkiego organizmu. Laboratoria, do których dostęp będziesz miał na późniejszych etapach nauki, dzięki szerokiemu wyposażeniu w medyczne rekwizyty pozwolą ci na naukę anatomii w skali 1:1 bez konieczności udawania się na sekcję zwłok.

Chociaż i to nieco przykre dla początkujących widowisko być może będzie miało miejsce w toku twojej edukacji na Kierunku Lekarskim w Warszawie. Studenci będą zobligowani do odbycia stażu w wybranych placówkach medycznych, a jeśli twój wybór padnie na jakikolwiek szpital, być może staniesz przed koniecznością wzięcia udziału w sekcji.

Jak sam widzisz, przedmioty składające się na całość nauki na Kierunku Lekarskim w Warszawie, są dość skomplikowane, ale dla najbardziej zdeterminowanych nie będą niczym strasznym!

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Zawód lekarza wymaga odpowiedzialności oraz dokładnego przygotowania. Studenci kierunku lekarskiego w trakcie nauki zdobywają kompleksową wiedzę na temat m.in.: biologii, chemii, fizyki czy medycyny. W programie tych studiów znajdują się przedmioty poświęcone np.: anatomii, genetyce, mikrobiologii, immunologii, biochemii czy fizjologii.

Kierunek lekarski pozwala studentom poznać także m.in.: podstawy psychologii i komunikacji medycznej, zasady etyki lekarskiej, historię medycyny czy prawne i organizacyjne aspekty współczesnej medycyny.

W trakcie studiów przyszli lekarze mogą rozwijać swoje kompetencje w zakresie poszczególnych specjalizacji medycznych. Dzięki temu absolwenci kierunku, po spełnieniu określonych warunków, lekarskiego mogą kontynuować swoją karierę zawodową np. z: pediatrią, medycyną rodzinną, chirurgią, ginekologią i położnictwem, medycyną nuklearną, onkologią, okulistyką, laryngologią, psychiatrią, dermatologią czy wenerologią.

Osoby, które ukończyły kierunek lekarski, są przygotowane do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, od którego zależeć będzie to, czy absolwent będzie mógł wykonywać zawód lekarza. Uzyskanie pozytywnego wyniku to jednak tylko jedno z kryteriów w procesie kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego.

Polecane: 

 

Po jakim profilu na kierunek lekarski w Warszawie

Idąc na kierunek lekarski warto mieć solidne podstawy z biologii, chemii, matematyki i fizyki. Dobra znajomość tych dziedzin to przede wszystkim podstawa dobrze zdanej matury, która przy dużej konkurencji na te studia, jest kluczowa, by dostać się na wymarzoną medycynę.

Najlepiej jest więc iść na ten kierunek po liceum ogólnokształcącym o profilu biologiczno-chemicznym, bądź matematyczno-fizycznym. Bez problemu na kierunku medycznym w Warszawie powinni odnaleźć się także absolwenci klas medycznych, które zapewniają podstawową wiedzę na temat dziedzin medycznych i okołomedycznych.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku lekarskim w Warszawie są trudne

Często mówi się, że studia medyczne to najtrudniejszy kierunek kształcenia. To dlatego, że zawód lekarza niesie ze sobą dużą odpowiedzialność, a wykształcenie się na specjalistę wymaga wielu poświęceń. Z pewnością nie jest to kierunek dla każdego, o czym świadczy już sam wymagający proces rekrutacji.

Program pełen jest przedmiotów ogólnych takich jak anatomia, patomorfologia, farmakologia czy genetyka. Studenci zdobywają także wiedzę z przedmiotów kierunkowych, które pozwolą im zapoznać się z poszczególnymi specjalizacjami. Kierunek lekarski to studia dla osób, które mają świadomość co do wymagającego programu. To przede wszystkim jednak kierunek, dla tych, którzy czują powołanie do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na kierunku lekarskim w Warszawie

Kierunek lekarski w Warszawie to studia, których ogólny charakter sprawia, że są wymagające. Szczególnie trudny jest pierwszy rok studiów i złożony charakter egzaminów. W całym programie studiów można znaleźć jednak przedmioty, które studenci uważają za najtrudniejsze.

Ze względu na złożoną strukturę ludzkiego ciała, jednym z takich przedmiotów na kierunku lekarskim jest anatomia. W pamięć studentów zapada także biochemia, która zagłębia się w procesy zachodzące na poziomie komórkowym. Wśród trudnych przedmiotów wymieniana jest także fizjologia, patologia oraz farmakologia.

 

Czy studia na kierunku lekarskim w Warszawie to studia z przyszłością

Czy świat poradziłby sobie bez służby zdrowia? Trudno to sobie wyobrazić. Choroby czy wirusy to niestety nasz codzienny towarzysz, więc ludzie zawsze będą potrzebować opieki medycznej. Tym bardziej, że cały czas świat medycyny nie jest w pełni odkryty. Pojawiają się nowe rodzaje wirusów i choroby cywilizacyjne. To wszystko sprawia, że absolwenci kierunku lekarskiego w Warszawiw, po podjęciu pracy zawodowej, z pewnością będą mieli co robić.

Ukończenie tego kierunku zapewnia pracę w szpitalach, ośrodkach zdrowia, klinikach oraz daje szanse na otworzenie własnego gabinetu lekarskiego. Praca lekarza zapewnia stabilność nie tylko zatrudnienia, ale przede wszystkim finansową. Aby mieć przyszłość w tym zawodzie, trzeba go uprawiać z powołania i mieć dużą chęć niesienia pomocy innym.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na kierunek lekarski w Warszawie

Dostanie się na studia na kierunku lekarskim, co roku stanowi duże wyzwanie. To dlatego, że wielu kandydatów marzy o medycynie. Dlatego też, osoby które nie dostały się na kierunek lekarski, próbują szczęścia w kolejnych latach. To przekłada się na większą liczbę kandydatów. Ze względu na to oraz na rangę studiów, mogą się na nie dostać tylko najlepsi maturzyści.

Żeby mieć pewne miejsce na studiach, warto uczestniczyć w olimpiadach przedmiotowych stopnia centralnego z biologii, chemii, fizyki lub matematyki. Finaliści i laureaci olimpiad są przyjmowani w pierwszej kolejności, niezależnie od wyników zdanej matury.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku lekarskim w Warszawie jest matematyka

Kierunek lekarski w Warszawie to studia, które skupiają się przede wszystkim na naukach takich jak biologia, chemia, anatomia, fizjologia i patologia. Siatkę przedmiotów uzupełniają przedmioty medyczne oraz przedmioty kierunkowe.

Mimo swojego ścisłego charakteru, studia te nie mają zajęć z matematyki. Ponadto matematyka nie jest także częścią składową żadnego z wykładanych przedmiotów. Podstawowe umiejętności matematyczne mogą się jednak przydać na etapie pracy zawodowej, zwłaszcza w dziedzinie badań naukowych czy analizy danych.

 

Czy warto iść na kierunek lekarski

Kierunek lekarski należy do grona najbardziej wymagających kierunków, choćby dlatego, że program nauczania zakłada sześć lat nauki. Ale każdy zdaje sobie sprawę z tego, że studia te muszą być wymagające, ponieważ kształcą tych, którzy będą leczyć i ratować życie. Kierunek ten to propozycja dla osób pracowitych, odpowiedzialnych, szanujących normy etyczne, gotowych do nieustannego pogłębiania wiedzy, jak również poświęcenia w ochronie zdrowia ludzkiego. Ukończenie studiów na kierunku lekarskim w Warszawie zapewnia stabilne, a z czasem dobrze opłacane zatrudnienie.

Sprawdź czy warto iść na studia

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Warszawie

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie trwają 6 lat (studia jednolite magiterskie).

Sprawdź 

Kierunek lekarski (medycyna) w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz
Jaka praca po kierunku lekarskim w Warszawie

Jaka praca po kierunku lekarskim w Warszawie

Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza oraz o zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki medycznej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytutami badawczo-naukowymi, firmami farmaceutycznymi czy z prywatnymi klinikami medycznymi.

czytaj dalej praca po kierunku lekarskim

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po kierunku lekarskim w Warszawie

Ukończenie studiów na kierunku lekarskim w Warszawie zapewnia stabilne, a z czasem dobrze opłacane zatrudnienie. Zapotrzebowanie na lekarzy, a także wysokość pensji uzależniona jest od ukończonej specjalizacji. Niezależnie od niej każdy lekarz znajdzie pracę np. w przychodniach, szpitalach, klinikach, prywatnych ośrodkach zdrowia czy w instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia.

Niektóre specjalizacje i zawody medyczne dają także możliwość otworzenia własnego gabinetu lekarskiego. Część lekarzy decyduje się także na kontynuowanie kariery naukowej oraz prowadzenie zajęć na uniwersytecie.

 

Ile zarabia się po kierunku lekarskim

Studia na kierunku lekarskim to pierwszy, poważny krok w stronę jednego z najważniejszych zawodów. Pamiętać należy jednak o tym, że droga do bycia lekarzem jest dość długa, a same studia, realizowane w ramach jednolitych magisterskich, obejmują sześć lat intensywnej nauki. Ponadto, co równie warto zaznaczyć, zarobki uzależnione są od co najmniej kilku czynników, między innymi specjalizacji oraz zawodowego doświadczenia. Ile zatem zarabiają absolwenci studiów na Kierunku lekarskim?

Średnie zarobki absolwentów Kierunku lekarskiego w 2024 roku:

 • lekarz rezydent – 5700 złotych
 • lekarz rodzinny – 9000 złotych
 • lekarz specjalista I stopnia – 5200 złotych
 • lekarz specjalista II stopnia – 7200 złotych
Jak wygląda rekrutacja na kierunek lekarski w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek lekarski w Warszawie

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 32 tys. kandydatów (o 11 247 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych kierunek lekarski znałazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (27 osób na miejsce).
Kierunek Lekarski - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekruracja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty liczą się na kierunek lekarski w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku lekarskim w Warszawie podczas rekrutacji wymagane są wyniki z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz z matematyki, fizyki i astronomii lub fizyki na dowolnym poziomie. Ze wzglęgu na dużą liczbę kandydatów, nawet przedmioty dodatkowe warto jednak zdawać na rozszerzeniu.

Sprawdź kierunek lekarski Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na kierunek lekarski w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek lekarski rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Uniwersytecie Warszawskim 77,77 punktu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 86,80 pkt., na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 237,2 pkt.

czytaj dalej:

 

Ile osób na miejsce na kierunek lekarski w Warszawie

Kierunek lekarski w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ubiegało się 27 osób na jedno miejsce.

 

Ile procent z matury na kierunek lekarski w Warszawie

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trzeba było osiągnąć 80% na poziomie rozszerzonym z trzech wymaganych przedmiotów, czyli biologii i chemii oraz do wyboru matematyki lub fizyki. W przypadku matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, kandydaci musieli osiągnąć 95% z wszystkich zdawanych przedmiotów.

Warto pamiętać, że kierunek lekarski co roku jest wśród najpopularniejszych kierunków w Warszawie, a to oznacza, że próg punktowy na przyszły rok akademicki może być większy.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona, a uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o utworzoną w trakcie postępowania kwalifikacyjnego listę rankingową. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski: 60
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 550
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 70

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują informacje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatów na poszczególne kierunki - robią to za pomocą systemu IRK lub ERK. Wyniki rekrutacji zostają umieszczone w prywatnym profilu kandydata w określonym przez uczelnię terminie. W ten sposób kandydaci poznają liczbę zdobytych przez nich punktów oraz zajęte miejsce na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 22 lipca 2024
 • Uniwersytet Warszawski - 22 lipca 2024
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 17 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można najczęściej dostarczać osobiście, bezpośrednio do siedziby danej uczelni. Niektóre szkoły wyższe pozwalają kandydatom doręczyć kompletny zestaw dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji oraz opublikowaniu informacji dotyczących listy rankingowej na określone kierunki studiów, zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne do wybranych uczelni. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni – należy doręczyć kompletny zestaw dokumentów w określonym przez uczelnię terminie, gdyż spóźnienie może skutkować skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski - od 23 do 25 lipca 2024
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 19 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować kierunek lekarski w Warszawie

Kandydaci na studia w Warszawie, którzy rozglądają się za ofertą w ramach Kierunku lekarskiego otrzymują dość duży wybór uczelni. Kierunek ten występuje w katalogach dydaktycznych zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

Kierunek lekarski studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

dowiedz się więcej 

Kierunek lekarski oferowany jest także przez uczelnie niepubliczne, na dodatek niekoniecznie o medycznym profilu kształcenia.

Kierunek lekarski studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

dowiedz się więcej 

Ile kosztują studia na kierunku lekarskim w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku lekarskim w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 40000 zł do 72000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek lekarski (medycyna) studia Warszawa - ceny 2024

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 59600 zł
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie - od 40000 zł
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 48000 zł
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - 72000 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Warszawie

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w trzech uczelniach publicznych: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Ponadto kierunek lekarski w trybie stacjonarnym oferują dwie niepubliczne szkoły wyższe w Warszawie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie i Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku lekarskim można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych w Warszawie: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim oferują tylko dwie publiczne uczelnie w Warszawie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki może wynosić od 53200 zł do 70000 zł. ceny - kierunek lekarski Warszawa > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim. Studenci, którym zależy na podjęciu takiej nauki na tych studiach, powinni zdecydować się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych w jednej z uczelni publicznych.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Warszawa studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Warszawa studia stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna) Warszawa studia niestacjonarne

Kierunek lekarski w Warszawie

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Warszawie?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Warszawie opinie?

Patrycja, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Studia na Kierunku Lekarskim to spełnienie moich marzeń i to jeszcze z lat wczesnego dzieciństwa. Zawsze chciałam leczyć, pomagać, wspierać; po prostu miałam to w genach. Studiując na Kierunku Lekarskim w Warszawie wiem, że zostanę do tego bardzo dobrze przygotowana, że pomagając ludziom będą mogła z całą pewnością wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje."

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia