Praktyki i staże w Kielcach

Praktyki i staże w Kielcach

praktyki i staże kielce

Praktyki i staże w Kielcach

Praktyki w Kielcach oferowane są przez firmy o różnej specyfice i w różnych działach. Współpraca trwa od miesiąca do dwunasty miesięcy. W każdym wypadku istnieje możliwość uzyskania stałego zatrudnienia, gdy podczas praktyk wykażemy się wyjątkowym zaangażowaniem. W ramach praktyk w dziale HR będziesz odpowiedzialny za wsparcie rekruterów w ramach realizacji projektów rekrutacyjnych, aktywny udział w pozyskiwaniu kandydatów, administrowanie bazami danych kandydatów. Kieleckie praktyki związane z logistyką to odpowiedzialność za pozyskiwanie oraz utrzymywanie dobrych relacji ze zleceniodawcami oraz przewoźnikami, organizowanie transportów krajowych i międzynarodowych, monitorowanie i kontrola zleceń transportowych w trakcie ich realizacji, dbanie o jakość i terminowość dostaw. Praktyki dają Ci możliwość praktycznego wykorzystywania wiedzy uzyskanej na studiach. Dzięki elastyczności godzin w jakich odbywać będziesz praktyki w Kielcach, pogodzisz je ze studiami. Praktyki oferowane przez firmy są praktykami płatnymi, a także bezpłatnymi.

Praca w ramach stażu opiera się na umowie o pracę. W związku z tym uzyskujesz za nią wynagrodzenie. Czas trwania stażu w Kielcach waha od trzech do dwudziestu czterech miesięcy. W ramach współpracy uzyskujesz nie zbędę wsparcie kadry managerskiej oraz innych doświadczonych pracowników. Podczas stażu w dziale marketingu będziesz odpowiedzialny za koordynowanie projektów na poziomie regionalnym, z dużą ilością partnerów (agencje, wewnętrzni interesanci, centrala etc), prowadzenie kalendarzy marketingowych, monitoring i kontrola wydatków marketingowych, koordynacja przepływu informacji między centralą a rynkami, project managament, zarządzanie kalendarzem spotkań. Szansę znajdziesz również w ochronie środowiska, gdzie odpowiedzialny będziesz za opracowywanie kart informacyjnych oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, sporządzanie sprawozdań odpadowych i opakowaniowych, prowadzenie audytów z zakresu ochrony środowiska. Staż pozwoli Ci na uzyskanie doświadczenia i rozeznania w interesującej Cię dziedzinie. Podczas kieleckiej współpracy rozwiniesz umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania czasem i priorytetami, orientacji na cele, innowacyjności, umiejętności pracy w grupie czy pracy pod presją.

 


<  Praktyki Kielce

 

<  Staże Kielce

 

Komentarze (0)