zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym

zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym

Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym studia - specjalność / ścieżka kształcenia

Uczelnie, gdzie zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym jako specjalność / ścieżka kształcenia

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wojsko w systemie służb publicznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)