Praca Młodszy Specjalista w Regionalnym Zespole Inwestycji i Utrzymania Ruchu Stacji Paliw​ Poznań, wielkopolskie

Praca Młodszy Specjalista w Regionalnym Zespole Inwestycji i Utrzymania Ruchu Stacji Paliw​ Poznań, wielkopolskie

ORLEN S.A. profil

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach.

Firma: ORLEN S.A. | Młodszy Specjalista w Regionalnym Zespole Inwestycji i Utrzymania Ruchu Stacji Paliw​

Miejsce: Poznań, wielkopolskie

Nr ref. 340427/2023

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie dokumentów i założeń wyjściowych do projektu inwestycyjnego w zakresie danych technicznych i kosztowych wraz z umowami projektowymi i wykonawczymi na przydzielone zadania inwestycyjne i remontowe
 • Nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego wraz z przygotowaniem zamówień i koordynacją dostaw inwestorskich zgodnie z obowiązującymi procedurami, harmonogramem, przyznanym budżetem oraz zatwierdzonym projektem technicznym
 • Organizowanie odbioru końcowego i przekazanie stacji paliw do użytkowania wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym w oparciu o system SAP
 • Realizację działań zapewniających przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w ramach swojego obszaru działania
 • Zapewnienie ciągłości pracy stacji paliw poprzez koordynację oraz nadzór nad serwisowaniem stacji paliw jak również eksploatacją systemów automatyki i sterowania w sieci Stacji Paliw
 • Reprezentowanie firmy i współpraca z organami Administracji Państwowej i Terenowej w zakresie funkcjonowania stacji paliw min: współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego oraz Urzędem Miar
 • Poszukiwanie rozwiązań operacyjnych doskonalących proces pracy, zwiększających efektywność (koszty, rentowność, jakość, innowacje)
 • Realizowanie prac w ramach przyjętego planu z uwzględnieniem zachowania zgodności z założeniami polityki rozwoju, planowania sieciowego, wniosków inwestycyjnych innych komórek organizacyjnych, zmian na rynku

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek budownictwo, automatyka, mechanika, energetyka
 • Minimum kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków lub w obszarze utrzymania ruchu, preferowane w branży paliwowej
 • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji
 • Skuteczność w działaniu
 • Odpowiedzialność biznesowa
 • Nastawienie na ciągły rozwój
 • Umiejętność czerpania z różnych perspektyw
 • Prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość ogólnych rozwiązań technicznych wykorzystywanych na stacjach paliw 
 • Umiejętność czytania projektów budowlanych, map geodezyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego, technicznej dokumentacji projektowej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość programu SAP

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

 • Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwości rozwoju w zagranicznych spółkach
 • Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy
 • Programy well-beingowe wspierające dobrostan
 • Program wspierający rodzinę
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej

Informacje dodatkowe

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • zniżki na firmowe produkty i usługi
 • program emerytalny
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wypoczynku
 • inicjatywy dobroczynne
 • system premiowy

Komentarze (0)