Praca Specjalista/Specjalistka ds. OHT i OR Poznań, wielkopolskie

Praca Specjalista/Specjalistka ds. OHT i OR Poznań, wielkopolskie

VEOLIA profil

Jesteśmy wspólnotą. Dbamy i szanujemy się nawzajem. Mamy poczucie, że będąc częścią ekologicznej transformacji w Polsce, codziennie zmieniamy świat na lepszy.

Zależy nam by każdy z nas mógł w pełni wykorzystać swój potencjał, czuł się ważny i szanowany. Jesteśmy różni i to nas wyróżnia. Wierzymy że zespoły tworzone przez ludzi z różnych pokoleń są dobrym rozwiązaniem, bo uczymy się i inspirujemy nawzajem.

Jesteśmy odpowiedzialni, szanujemy ludzi, środowisko naturalne i różnorodność. Realizujemy innowacyjne projekty, solidaryzujemy się z kolegami i z firmą, jesteśmy zorientowani na klienta.

Firma: VEOLIA | Specjalista/Specjalistka ds. OHT i OR

Miejsce: Poznań, wielkopolskie

Opis stanowiska

 • Opracowywanie i realizacja zadań Operatora Rynku w zakresie zgłoszeń umów sprzedaży hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu do Operatorów Sieci Przesyłowej i Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.
 • Realizacja procedur operacyjnych w zakresie wykonywania zapisów Warunków Dotyczących Bilansowania, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci, Dystrybucyjnej, umów i regulacji wewnętrznych dla operatorów polskich i zagranicznych
 • Realizacja umów zawartych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku poprzez realizację funkcji Operatora Handlowego i Operatora Handlowo-Technicznego dla spółek GK Veolia oraz podmiotów będących w jednostkach grafikowych Grupy Veolia.
 • Współpraca z uczestnikami rynku w zakresie uzgodnień pozycji kontraktowej.
 • Bilansowanie jednostek grafikowych spółek Veolia i kontrahentów zewnętrznych.
 • Raportowanie z systemów informatycznych wspomagających pełnienie funkcji Operatora Rynku.
 • Pozyskiwanie oraz uzgadnianie danych do rozliczeń energii elektrycznej, oraz operatywna wymiana danych pomiarowych z Operatorem Systemu Przesyłowego i Operatorami Systemów Dystrybucyjnych.
 • Optymalizacja realizowanych funkcji i zadań.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe - preferowane o profilu technicznym (specjalność energetyka) lub ekonomicznym.
 • Znajomość zasad działania oraz obowiązujących regulacji prawnych na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce i UE.
 • Bardzo dobra znajomość Prawa Energetycznego oraz związanych z nim rozporządzeń wykonawczych, WDB, IRiESP, IRiESD, regulacji prawnych w zakresie świadczonych usług OHT/OH i POB.
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze rynku gazu i energii elektrycznej.
 • Znajomość systemów informatycznych dedykowanych do pozyskiwania i wymiany danych pomiarowo – rozliczeniowych w tym do wspomagania handlu.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (w tym mile widziana będzie znajomość Visual Basic).
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację.
 • Swoboda w budowaniu partnerstwa, proponowaniu ulepszeń, dążeniu do osiągania wyników, podejmowaniu decyzji oraz stałe doskonalenie się.
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie jak i zespołowo przy zaangażowaniu w komunikację.
 • Osiąganie wyznaczonych celów przy zachowaniu dobrych relacji z otoczeniem.
 • Dokładność i nastawienie na cel.
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Wysoka kultura osobista oraz świadomość biznesowa.

Oferujemy

 • Pakiet benefitów, w tym: ubezpieczenie NNW oraz opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, dofinansowanie do wypoczynku i inne.
 • Opiekun w procesie wdrażania
 • Możliwość rozwoju zawodowego.​

Komentarze (0)