Global Early Talent Program. Rozpocznij karierę w ABB

Global Early Talent Program. Rozpocznij karierę w ABB

Global Early Talent Program. Rozpocznij karierę w ABB

ABB, globalna firma technologiczna, otworzyła rekrutację do Global Early Talent Program. Tegoroczna edycja to szansa dla młodych ludzi planujących karierę w obszarze IT/systemów informatycznych.

Global Early Talent Program (GETP) zdecydowanie wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku programów stażowych, między innymi dlatego, że jest realizowany w systemie rotacyjnym. Jego uczestnicy będą mieli okazję pracować w ramach różnych zespołów i projektów, w tym międzynarodowych, co pomoże im zdobyć solidne merytoryczne podstawy.

W zależności od przydzielonej roli, obszary, w których masz szansę zyskać doświadczenie to:

  • zarządzanie usługami IS: zarządzanie wydajnością usług i raportowanie, procesy IT, integracja systemów, ustalanie standardów;

  • dostarczanie usług IS: operacje na infrastrukturze, operacje na aplikacjach, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem;

  • IS Sourcing: zarządzanie dostawcami, negocjacje umów, zarządzanie licencjami.

Uczestnicy GETP realizują zadania pod okiem doświadczonych mentorów, którzy wspierają stażystów przez cały czas trwania programu. Staż obejmuje także szereg różnorodnych szkoleń dostosowanych do indywidualnych zainteresowań i potrzeb rozwojowych uczestników.

 

Harmonogram

Program GETP to dwa intensywne lata, podzielone na trzy etapy:

  • I etap – trwające sześć miesięcy wprowadzenie do wybranej funkcji przedsiębiorstwa, realizowane w kraju macierzystym;
  • II etap – sześciomiesięczny etap zagraniczny, polegający na zapoznaniu się z działaniami firmy w innym środowisku oraz pracy nad projektami w innych zespołach;
  • III etap – trwający od sześciu do dwunastu miesięcy etap realizowany w kraju macierzystym, pogłębiający wiedzę stażysty na temat firmy i pełnionej funkcji.

Podczas ostatniego etapu uczestnicy Global Early Talent Program spotkają się w Zurychu, by wziąć udział w tygodniowym szkoleniu poświęconym rozwojowi kompetencji przywódczych. Wtedy również wybiorą swoje stanowisko, w ramach którego rozpoczną pracę po zakończeniu programu.

 

Kandydaci

Do kogo skierowany jest program? Aby ubiegać się o przyjęcie do Global Early Talent Program należy spełnić jasno określone kryteria. Kandydaci powinni być świeżo upieczonymi absolwentami magisterskich studiów informatycznych lub pokrewnych., posiadać wstępne doświadczenie zawodowe i biegle posługiwać się językiem angielskim. Ważne są również umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, budowanie relacji, a także chęć do nauki, otwartość i ciekawość.

 

Rekrutacja

Kwalifikacja kandydatów do programu składa się z kilku etapów. Poza standardową telefoniczną rozmową rekrutacyjną możesz sprawdzić się również podczas oceny video (video assesment). Oprócz tego poprosimy Cię o przejście testu znajomości języka angielskiego. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym przełożonym oraz kierownikiem Global Early Talent Program.

Brzmi ciekawie? Więcej szczegółów na temat Global Early Talent Program znajdziesz na stronie internetowej: careers.abb/poland/pl/global-early-talent-program

Komentarze (0)