Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w styczniu - 31 stycznia 2023 rZaświadczenie o ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty (procentowe i centylowe) z każdego przedmiotu uczniowie otrzymają 6 lipca 2023 roku. W przypadku osób zdających egzaminy w styczniu, zaświadczenia będą wydanie 31 stycznia 2023.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

W maju do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 0004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy. 

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty wynika, że uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej z zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 % punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 %. Warto zaznaczyć, że prezentowane wyniki dotyczą uczniów, którzy są obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych.

 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku to:

  • Język polski: 60 proc.
  • Matematyka: 57 proc.
  • Język angielski: 67 proc.
  • Język niemiecki: 50 proc.
  • Język francuski: 80 proc.
  • Język hiszpański: 81 proc.
  • Język rosyjski: 65 proc.

Wyświetl więcej Zwiń

Komentarze (0)