Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

15.01.2023

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

Przed egzaminem ósmoklasisty uczeń musi powtórzyć sobie wszystkie dotychczasowe lektury od 4 klasy szkoły podstawowej. Wcześniejsze roczniki miały nieco prościej, ponieważ obowiązywały jedynie pozycje przerabiane w klasie 7 i 8. W 2022 roku wykaz lektur został jednak znacznie rozszerzony.

Lista lektur na egzamin ósmoklasisty jest dość długa, jednak jeżeli uczeń systematycznie czytał wszystkie pozycje – przed egzaminem będzie musiał jedynie odświeżyć swoją wiedzę. Więcej pracy czeka tych, którzy nie czytali lektur regularnie.

Jakie lektury będą na egzaminie ósmoklasisty?

W czasie egzaminu ósmoklasiści muszą wykazać się znajomością dzieł literackich, które czytali w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Może okazać się ona kluczowa podczas egzaminu z języka polskiego, zarówno przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych, jak i otwartych, gdzie uczeń musi napisać dłuższą formę wypowiedzi, np. opowiadanie lub rozprawkę. Oto lektury, które będą wymagane na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku.

 

Lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty to:

 

Lektury uzupełniające na egzaminie ósmoklasisty:

 • Jan Kochanowski, wybór pieśni i trenów, w tym tren I, V,
 • Ignacy Krasicki, „Żona modna”,
 • Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu „Sonety krymskie”,
 • Stefan Żeromski, „Syzyfowe prace”,
 • Sławomir Mrożek, „Artysta”,
 • Melchior Wańkowicz, „Tędy i owędy” (wybrany reportaż).

 

WAŻNE: Przed egzaminem ósmoklasisty warto również powtórzyć sobie lektury uzupełniające, ponieważ także do nich uczeń będzie mógł się odwoływać w swojej pracy pisemnej. Da mu to większą swobodę podczas wybierania dzieł, na których będzie chciał się opierać, pisząc wypracowanie.

Kto ustala lektury obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty?

To, jakie lektury uczniowie muszą przeczytać przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty, ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. Centralna Komisja Egzaminacyjna co roku publikuje dokładny wykaz lektur, które obowiązują na egzaminie ósmoklasisty. Znajduje się on w aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.

Dlaczego znajomość lektur jest tak ważna na egzaminie ósmoklasisty?

Na egzaminie ómoklasisty znajomość lektur jest szalenie istotna, ponieważ odwołanie się do przynajmniej jednej lektury obowiązkowej i jednej lektury samodzielnie wybranej na egzaminie przez ómoklasistę jest obowiązkowe przy obu tematach pracy pisemnej, które pojawią się na teście.

Temat pracy uczeń może wybrać samodzielnie – jeden ma zwykle charakter twórczy (opowiadanie), a drugi jest tematem argumentującym, który wymaga napisania rozprawki, artykułu lub przemówienia. Jednak w obu przypadkach musi bazować na znajomości lektur szkolnych.

Również część zadań zamkniętych może odnosić się do wybranych lektur. W 2019 roku na egzaminie ósmoklasisty pojawił się fragment „Małego Księcia” Exupery’ego, na podstawie którego uczniowie musieli rozwiązać zadania. Z kolei w 2020 roku w arkuszu egzaminacyjnym znalazło się „Quo Vadis” Sienkiewicza, a w 2021 roku – ósmoklasiści musieli zmierzyć się z „Panem Tadeuszem” Mickiewicza.

Powtórzenie lektur przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego

Przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego warto uporządkować sobie wiedzę o lekturach. Egzamin ósmoklasisty ma na celu nie tylko sprawdzenie znajomości z lektur, ale także zdolności rozumienia tekstu i jego prawidłowej interpretacji. Nie wystarczy więc jedynie przeczytać „od deski do deski” danej książki, trzeba ją także zrozumieć.

Robiąc powtórki wiedzy z lektur szkolnych, obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty, warto po przypomnieniu sobie treści każdej lektury, zrobić test wiedzy z niej. Takie quizy można znaleźć w internecie, z pewnością będą również w repetytoriach do języka polskiego lub niektórych podręcznikach szkolnych.

Uczeń powinien powtórzyć sobie najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w danej lekturze, przypomnieć sobie czas i miejsce akcji, charakterystykę najważniejszych bohaterów, problematykę utworu, a także jego genezę i gatunek. Dobrym rozwiązaniem, by zapamiętać chronologie danej lektury będzie zapoznanie się z planem wydarzeń.

Lektury na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku

Na egzaminie ómoklasisty w 2022 roku pojawiła się Zemsta Aleksandra Fredry. Poruszony został wątek głównych bohaterów przy murze. Z kolei temat rozprawki dotyczył motywu przyjaźni uczeń musiałウ odwoウłać się do wybranej lektury obowiケzkowej lub innego utworu literackiego. Drugim tematem było opowiadanie, również odnoszące się do wybranej lektury.

Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: „Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego".

Drugi temat brzmiał: „Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".

Zarówno wypracowanie, jak i rozprawka, miały dowodzić, że uczeń dobrze zna treść wybranej przez siebie lektury. Niektórzy uczniowie cieszyli się, że to właśnie ta lektura pojawiła się na egzaminie, inni z kolei nie kryli rozczarowania.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu