Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Jak poszedł uczniom ten najważniejszy test w szkole podstawowej?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Jak poszedł uczniom ten najważniejszy test w szkole podstawowej?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Jak poszedł uczniom ten najważniejszy test w szkole podstawowej?

18.10.2022

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Jak poszedł uczniom ten najważniejszy test w szkole podstawowej?

Na początku lipca 2022 roku uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poszedł im egzamin w tym roku? Czy są zadowoleni? Egzamin, z jakiego przedmiotu okazał się najprostszy, a z jakiego przysporzył uczniom najwięcej trudu?

Czas przed ogłoszeniem wyników z pewnością dla bardzo wielu uczniów był szalenie stresujący. W końcu to właśnie wynik z egzaminu ósmoklasisty jest rezultatem pracy ucznia przez ostatnie lata nauki w szkole podstawowej. Co więcej, decyduje on o przyszłości młodego człowieka – tego, czy dostanie się do wymarzonej szkoły. Jak poszło ósmoklasistom w 2022 roku?

Z danych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do egzaminu ósmoklasisty w maju 2022 roku przystąpiło ok. 502 900 uczniów (w tym 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy). Około 478 100 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, z kolei ok. 24 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty był monitorowany przez 2 374 obserwatorów. Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone przez 13 510 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 717 zespołach/ 317 ośrodkach.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 - podsumowanie

W maju do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 0004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy.

Ze wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty wynika, że uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej z zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 % punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 %. Warto zaznaczyć, że prezentowane wyniki dotyczą uczniów, którzy są obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Dodatkowo nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku to:

 • Język polski: 60 proc.
 • Matematyka: 57 proc.
 • Język angielski: 67 proc.
 • Język niemiecki: 50 proc.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 19 września 2022 roku.

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty obywateli Ukrainy

Wyniki osób, które są obywatelami Ukrainy, prezentują się następująco:

 • Język polski: 22 proc.
 • Matematyka: 34 proc.
 • Język angielski: 44 proc.
 • Język rosyjski: 89 proc.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna "informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnym rocznikiem ósmoklasistów. Może temu służyć analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole".

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Jak podaje CKE: "Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio".

Z czym uczniowie poradzili sobie gorzej? Było to między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka).

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki

W arkuszu wstępnych informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną możemy przeczytać także, jak uczniowie poradzili sobie z przedmiotem przez wielu uważanym za najtrudniejszy, czyli z matematyką: "Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej".

Trudne z kolei okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego.

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Jak było z językiem angielskim i niemieckim? "Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych" – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Co dla ósmoklasistów zdających egzamin w 2022 roku było trudne? "W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych" – brzmi komunikat CKE. Z kolei uczniowie, którzy przystępowali do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w zależności od płci uczniów

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała również wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2022 roku w zależności od płci uczniów.

 • Język polski – dziewczęta 64%, chłopcy 55%
 • matematyka – dziewczęta 57%, chłopcy 57%
 • język angielski – dziewczęta 68%, chłopcy 65%
 • język niemiecki – dziewczęta 53%, chłopcy 47%

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu