Historia architektury

Historia architektury

Historia architektury

Historia architektury

Studia na kierunku architektura wnętrz to nie tylko uczestniczenie w szeregu ćwiczeń praktycznych. Podczas wszystkich semestrów kształcenia studenci dbają również o to, by ich wiedza była na jak najwyższym poziomie. Jeśli wybierasz zatem studia o tym profilu przygotuj się na intensywny wysiłek intelektualny.

W siatce programowej odnajdziesz między innymi przedmioty takie jak historia architektury. Jego naczelnym celem jest analiza typowych i reprezentatywnych obiektów architektury monumentalnej z poszczególnych okresów omawianych w ramach wykładów. Każdy student przykładowo potrafi dokonać klasyfikacji stylistycznej starożytnych i średniowiecznych obiektów architektonicznych.

Poza tym ma ogólną wiedzę w zakresie historii architektury powszechnej (Europa i Bliski Wschód) od starożytności do średniowiecza, potrafi dokonać klasyfikacji stylistycznej starożytnych i średniowiecznych obiektów architektonicznych oraz potrafi korzystać z technologii informacyjnych, Internetu oraz innych źródeł informacji.

idź do kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA WARSZAWA

w Warszawie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)