Architektura wnętrz - Warszawa

Architektura wnętrz - Warszawa

Architektura wnętrz - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

architektura wnętrz

Odkryj architekturę wnętrz w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Architektura wnętrz studia Warszawa | woj. mazowieckie

Moda na zgłębianie kierunków ścisłych znacznie rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat. Nic w tym dziwnego, bowiem każdy z przyszłych absolwentów studiów wyższych chciałby zdobyć dobrze płatny zawód, który jest potrzebny na współczesnym rynku pracy. Fakt, że nauki techniczne są najbardziej przyszłościowe i opłacalne nie ulega wątpliwości.

Studia architektoniczne w Warszawie stanowią propozycję dla wszechstronnie uzdolnionych młodych ludzi, którzy nie tylko chcieliby zdobyć adekwatne do potrzeb rynku wykształcenie, ale również zająć się rozwojem swoich zdolności artystycznych.

Architekturę wnętrz można podjąć na kilku uczelniach w Warszawie, co daje możliwość dopasowania szczegółowego planu zajęć do potrzeb i indywidualnych predyspozycji każdego z kandydatów – oferty edukacyjne poszczególnych uczelni nieco się od siebie różnią.

 

Czego nauczysz się na studiach

Dalsze akapity tego artykułu pokażą ci, że Architektura wnętrz należy do jednego z trudniejszych dziedzin z pogranicza nauk technicznych i artystycznych. Interdyscyplinarna wiedza, którą będziesz zmuszony przyswoić jako jeden z przyszłych studentów tego kierunku, pozwoli ci na sprawdzenie swojej wytrwałości w często nierównej walce z siatką przedmiotów.

Na większości uczelni w Warszawie, które proponują kierunek Architektura wnętrz, spotkasz się z następującymi przedmiotami: rysunek, rzeźba, techniki dokumentacji i rysunek projektowy, metodologia projektowania, historia sztuki i kultury, malarstwo, budownictwo, projektowanie elewacji oraz wiele innych.

 

Dla kogo te studia

Studia w Warszawie charakteryzują się ogromną różnorodnością. Jedno jest pewne – nie istnieje jeden konkretny kierunek studiów, do zgłębiania którego predyspozycje mieliby wszyscy przyszli studenci. Podobnie jest z Architekturą wnętrz – nikt, kogo mocną stroną nie są nauki matematyczne nie ma szans na zasilenie grona studentów tego kierunku. Na podobny los będą skazani młodzi ludzie, nieposiadający zdolności plastycznych. Wobec tego jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na ten kierunek?

Zawsze podziwiano twoją wyobraźnię? Stworzone przez ciebie prace plastyczne często zdobiły honorowe miejsca szkolnych wystaw? Twoja orientacja przestrzenna pozwala na doskonałe poruszanie się po nowych terenach? Nigdy nie miałeś większych kłopotów z nauką matematyki i jesteś gotów, aby zdawać ten przedmiot na poziomie rozszerzonym podczas matury?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z pytań będzie doskonałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Architektura wnętrz na jednej z warszawskich uczelni.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Warszawie

Architektura wnętrz należy obecnie do jednego z najbardziej pożądanych kierunków studiów w Warszawie, co implikuje konieczność wdrażania dosyć restrykcyjnych metod w kwestii rekrutacji przez władze uczelni. Żeby dostać się na ten kierunek, należy nie tylko potwierdzić swoje doskonałe kompetencje matematyczne dobrze zdanym egzaminem dojrzałości, ale również odnieść sukces w trakcie wstępnego egzaminu z rysunku. Przedmiotami, do nauki których także warto przysiąść, są fizyka oraz język obcy nowożytny.

Szczegóły warto zgłębić na stronie internetowej wybranej uczelni, gdyż procedury aplikacyjne nie są stałe, a ich bieżące sprawdzanie pozwoli na uniknięcie rozczarowania tuż przed przystąpieniem do rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W WARSZAWIE

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Chciałbyś podjąć studia na Architekturze wnętrz w Warszawie, ale nie jesteś jeszcze do końca pewien, jak wygląda edukacja w ramach tego kierunku? Dla wielu będzie ona spełnieniem marzeń, dla innych największym zawodem, jakiego doświadczyli w życiu. Wszystko zależy od subiektywnych przekonań każdej jednostki. Skupmy się więc na obiektywizmie.

Każdy student Architektury wnętrz rozpocznie swoją przygodę ze studiami od poszerzenia swoich kompetencji matematycznych. Blok teoretycznych wykładów doskonale wprowadzi w podstawy zgłębianej tematyki oraz da lepsze rozeznanie w wymaganiach, jakie postawi przed nimi opisywany kierunek.

Warsztatowe zajęcia praktyczne pozwolą puścić wodzę twojej fantazji poprzez wykonywanie rozmaitych prac plastycznych – począwszy na rysunku, poprzez kolaż, na rzeźbie skończywszy. Celem tego typu zajęć będzie nie tylko rozwój wyobraźni przestrzennej, ale także udoskonalenie umiejętności motorycznych.

Poznasz metody wykonywania rysunków i planów architektonicznych w sposób zrozumiały dla kolegów z branży oraz podwykonawców. Nabędziesz niezbędne do skutecznego porozumiewania się kompetencje interpersonalne, a wyjazdy w miejsca pracy architektów uświadomią ci wygląd przyszłej pracy.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 

architektura wnętrz studia warszawa

 

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie cechują się różnym czasem, który należy wygospodarować na ich ukończenie, a tym samym zdobycie odpowiednich kompetencji zawodowych. Absolwenci Architektury wnętrz będą mogli pochwalić się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera, w zależności od ustaleń wybranej uczelni.

Ci pierwsi na ukończenie studiów będą musieli poświęcić trzy lata. Przyszli inżynierowie natomiast staną przez koniecznością zagospodarowania dodatkowego semestru, czyli pół roku czasu.

Studia magisterskie na tym kierunku będą stanowić swoiste czasowe dopełnienie trwania pierwszego etapu studiów do pięciu lat. Wobec tego inżynierowie o tytuł magistra będą walczyć półtora roku, licencjaci dwa lata.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie rządzą się własnymi prawami, na kształtowanie których mają wpływ władze poszczególnych uczelni oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego – obie te instytucje ustalają procedury rekrutacyjne, które ich zdaniem pozwalają w najlepszy sposób dobrać idealnych kandydatów na dany kierunek.

Architektura wnętrz należy do nielicznych kierunków studiów, które ciężko jednoznacznie przypisać do jednej kategorii. Z jednej strony może on uchodzić za kierunek techniczny, gdyż przedmiotem wiodącym jest matematyka, będąca jednocześnie fundamentem kształcenia innych kompetencji.

Przypisanie Architektury wnętrz do studiów artystycznych również nie byłoby błędem – nikt bez dużej wrażliwości na sztukę i poczucia ogólnej estetyki nie mógłby dobrze wywiązywać się z obowiązków zarówno edukacyjnych podczas samych studiów, jak i zawodowych w późniejszym czasie.

 

Proces rekrutacji

W związku z powyższym, aby dostać się na uczelnie w Warszawie, które w swoim repertuarze posiadają ten kierunek studiów, należy wykazać się zarówno doskonałą umiejętnością posługiwania się repertuarem matematycznych osiągnięć naukowców, jak i zdolnością do wykonywania skomplikowanych rysunków o różnej tematyce podczas praktycznego egzaminu wstępnego.

Jeśli w przeszłości ukończyłeś studia architektoniczne pierwszego stopnia i chciałbyś kontynuować naukę na Architekturze wnętrz w ramach studiów magisterskich, będziesz musiał postarać się o dobre oceny na dyplomie, które wezmą udział w konkursie w procesie rekrutacji.

Architektura wnętrz, jak większość kierunków studiów w Warszawie, daje ogromną dowolność w kwestii wyboru trybu nauki oraz miejsca przyswajania wiedzy. Kierunek ten można studiować w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, na uczelniach publicznych bądź prywatnych. Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie.

W skład pliku dokumentów, jaki należy skompletować w celu zwieńczenia procesu rekrutacyjnego, będą wchodzić: świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny, możliwy do pobrania ze strony internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

 

architektura wnętrz warszawa studia

 

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Wszystkie studia architektoniczne w Warszawie są synonimami dobrze płatnej pracy, prestiżu społecznego oraz szacunku. Nic w tym dziwnego, bowiem wysiłek, jaki należy włożyć w przyswojenie niezbędnej do wykonywania pracy w zawodzie wiedzy, jest bardzo duży. Wprost proporcjonalnie do możliwości zawodowych, pojawiających się przed każdym absolwentem.

Jako abiturient Architektury wnętrz w Warszawie, będziesz mógł postarać się o zajęcie stanowiska w jednym z międzynarodowych biur projektowych, gdzie zajmiesz się sporządzaniem planów przestrzennych, organizacją wystroju pomieszczeń mieszkalnych na zlecenie klientów oraz wspomaganiem zespołów architektów i podwykonawców.

Praca w biurach doradczych da ci codzienną możliwość rozwijania swoich kompetencji społecznych poprzez wchodzenie w interakcję z klientami, którzy wciąż są niezdecydowani w kwestii wyglądu urządzanego przez nich mieszkania, czy domu. Na tego typu stanowisku wykażesz się wiedzą zdobytą na studiach, którą okrasisz własną charyzmą i umiejętnościami interpersonalnymi.

Dla marzących o podjęciu pracy zarobkowej, w której będą sami dla siebie szefami, po ukończeniu studiów na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie otworzy się możliwość założenia własnej działalności gospodarczej w postaci pracowni architektonicznej lub ośrodka zrzeszającego klientów potrzebujących fachowych porad.

Jako abiturient opisywanego kierunku będziesz mógł z powodzeniem starać się o pracę w międzynarodowych korporacjach związanych z handlem i dystrybucją mebli i części wyposażenia domu. W myśl zasady, że reklama jest dźwignią handlu, urządzisz wystrój sklepów na wzór przeciętnych oczekiwań przeciętnego człowieka względem własnej przestrzeni mieszkalnej.

Niezależnie od stanowiska, do którego będzie ci najbardziej po drodze, możesz być pewien, że ewentualne czekające cię bezrobocie przypadnie na krótki okres czasu, poświęcony na przeglądanie ofert pracy. Jeśli wciąż się wahasz, czy Architektura wnętrz spełni twoje oczekiwania, to możliwości zawodowe powinny ostatecznie cię przekonać.

 

architektura wnętrz studia w warszawie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Zanim podejmiesz definitywną decyzję w temacie wyboru swojej przyszłej ścieżki kształcenia na jednej z uczelni wyższych w Warszawie, warto, abyś poznał opinie starszych kolegów, którzy mają doświadczenie z wybranym przez ciebie kierunkiem.

 

Małgorzata, studentka pierwszego roku Architektury wnętrz w Warszawie, mówi:

„Tak naprawdę do końca nie wiedziałam, co chciałabym studiować. Sytuację dodatkowo utrudniał fakt, że matura zbliżała się nieuchronnie, a ja nawet nie miałam pomysłu na przedmioty, które będę zdawać na rozszerzeniu. Ostatecznie zdecydowałam się na Architekturę wnętrz i póki co jestem bardzo zadowolona!”

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W WARSZAWIE

 



#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)