Architektura wnętrz - Warszawa

Architektura wnętrz - Warszawa

Architektura wnętrz - Warszawa

Studia w Warszawie

architektura wnętrz

Odkryj architekturę wnętrz w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Architektura wnętrz studia Warszawa | woj. mazowieckie

Moda na zgłębianie kierunków ścisłych znacznie rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat. Nic w tym dziwnego, bowiem każdy z przyszłych absolwentów studiów wyższych chciałby zdobyć dobrze płatny zawód, który jest potrzebny na współczesnym rynku pracy. Fakt, że nauki techniczne są najbardziej przyszłościowe i opłacalne nie ulega wątpliwości.

Studia architektoniczne w Warszawie stanowią propozycję dla wszechstronnie uzdolnionych młodych ludzi, którzy nie tylko chcieliby zdobyć adekwatne do potrzeb rynku wykształcenie, ale również zająć się rozwojem swoich zdolności artystycznych.

Architekturę wnętrz można podjąć na kilku uczelniach w Warszawie, co daje możliwość dopasowania szczegółowego planu zajęć do potrzeb i indywidualnych predyspozycji każdego z kandydatów – oferty edukacyjne poszczególnych uczelni nieco się od siebie różnią.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

UCZELNIE, GDZIE ARCHITEKTURA WNĘTRZ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku architektura

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Warszawie

Architektura wnętrz należy obecnie do jednego z najbardziej pożądanych kierunków studiów w Warszawie, co implikuje konieczność wdrażania dosyć restrykcyjnych metod w kwestii rekrutacji przez władze uczelni. Żeby dostać się na ten kierunek, należy nie tylko potwierdzić swoje doskonałe kompetencje matematyczne dobrze zdanym egzaminem dojrzałości, ale również odnieść sukces w trakcie wstępnego egzaminu z rysunku. Przedmiotami, do nauki których także warto przysiąść, są fizyka oraz język obcy nowożytny.

Szczegóły warto zgłębić na stronie internetowej wybranej uczelni, gdyż procedury aplikacyjne nie są stałe, a ich bieżące sprawdzanie pozwoli na uniknięcie rozczarowania tuż przed przystąpieniem do rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ W WARSZAWIE

Harmonogram rekrutacji +

Nie od dziś wiadomo, że dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno być jedną z najważniejszych rzeczy, jakie wykonują kandydaci na studia. Przestrzenie terminów jest bardzo istotną częścią formalnej rekrutacji. Przyszli studenci najpierw rejestrują się na internetowych platformach rekrutacyjnych, które zostały przygotowane przez uczelnie. Mogą tego dokonywać jeszcze przed ogłoszeniem wyników maturalnych.

Studia na kierunku architektura wnętrz są znacznie bardziej wymagające od innych kierunków, ponieważ osoby nimi zainteresowane, muszą przystąpić także do egzaminów wstępnych. Tuż po ogłoszeniu wyników matur, czyli w lipcu, kandydaci dowiadują się, czy zakwalifikowali do dalszego etapu rekrutacji. Ma on formę sprawdzianu praktycznych umiejętności z zakresu rysunku oraz wyobraźni przestrzennej i odbywa się on na ogół w połowie lipca. Dopiero zsumowanie punktów z matur i tego egzaminu określa, czy dana osoba dostała się na studia w Warszawie na kierunku architektura wnętrz.

Część z warszawskich ośrodków akademickich organizuje także jeszcze dodatkowy etap rekrutacji, w którym szansę na zakwalifikowanie się na studia będą mieć te osoby, które z różnych przyczyn nie miały takiej możliwości w pierwszym terminie. Warto uświadomić sobie jednak, że na studia na kierunku architektura wnętrz dostaną się jedynie najlepsi abiturienci szkół średnich.

Dokumenty rekrutacyjne +

Terminowe dostarczenie niezbędnych dokumentów do dziekanatu stanowi bardzo ważny krok w procedurze rekrutacyjnej. Powinien wziąć to pod uwagę każdy z kandydatów na studia wyższe. Odpowiednie dokumenty trzeba dostarczyć na ogół już po ogłoszeniu list osób przyjętych na studia. Pamiętaj jednak, że jeżeli ten krok zostanie przez ciebie zbagatelizowany, to zostaniesz skreślony z listy zakwalifikowanych kandydatów. Zorientuj się odpowiednio wcześnie, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Trzon tych dokumentów jest jednak na ogół bardzo podobny i muszą się pośród nich znaleźć obowiązkowo:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne w Polsce mają charakter obowiązkowy i musisz ich dokonać, gdy aplikujesz na wybraną przez siebie uczelnię. Opłaty za studia w Warszawie na kierunku architektura wnętrz będą wyższe niż w przypadku innych kierunków, ponieważ obejmują jeszcze dodatkowo egzamin wstępny (a w tym część udostępnionych materiałów), więc wahają się na ogół od około 100 do 150 zł. Opłaty rekrutacyjne możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj jednak, by dokonać je odpowiednio wcześnie i potwierdzenie przelewu dostarczyć do dziekanatu uczelni. Część prywatnych ośrodków akademickich od swoich kandydatów wymaga także uiszczenia opłaty za tak zwane wpisowe. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku architektura wnętrz mają profil zarówno ścisły, jak i artystyczny, więc plastyczne umiejętności studentów zostaną sprawdzone przede wszystkim podczas egzaminów wstępnych. Oczywiście by do nich przystąpić, trzeba posiadać świadectwo maturalne z pozytywnymi wynikami z egzaminów. Oprócz podstawowych przedmiotów możesz zastanowić się, które z nich warto zdawać na poziomie rozszerzonym, by ułatwić sobie naukę w przyszłości – może to być matematyka, fizyka, czy nawet historia sztuki.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Uczelnie w Warszawie posiadają indywidualne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych – zapoznaj się z ich szczegółami na stronach internetowych ośrodków akademickich. Warto pamiętać jednak, że zawsze w procesie rekrutacji najwyżej punktowane są przedmioty zgodne z wymogami kwalifikacji na dany kierunek. Oprócz tego znacznie wyżej cenione są te przedmioty, które zdawane były przez maturzystów na poziomie rozszerzonym. W przypadku studiów na kierunku architektura wnętrz liczą się także wyniki, jakie kandydaci otrzymali podczas egzaminów wstępnych.

Olimpiady oraz konkursy +

Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej to bardzo interesująca propozycja dla osób, których wiedza oraz umiejętności znacznie wykraczają poza mury szkoły średniej. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku studiów artystycznych nie mają one aż takiego znaczenia, ponieważ predyspozycje kandydatów zostaną bardzo wyraźnie określone podczas egzaminów wstępnych. Studia na kierunku architektura wnętrz wymagają wielu uzdolnień plastycznych, więc możesz je zaprezentować przykładowo podczas Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki.

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W WARSZAWIE

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

 

1. Na początek

Chciałbyś podjąć studia na Architekturze wnętrz w Warszawie, ale nie jesteś jeszcze do końca pewien, jak wygląda edukacja w ramach tego kierunku? Dla wielu będzie ona spełnieniem marzeń, dla innych największym zawodem, jakiego doświadczyli w życiu. Wszystko zależy od subiektywnych przekonań każdej jednostki. Skupmy się więc na obiektywizmie.

Każdy student Architektury wnętrz rozpocznie swoją przygodę ze studiami od poszerzenia swoich kompetencji matematycznych. Blok teoretycznych wykładów doskonale wprowadzi w podstawy zgłębianej tematyki oraz da lepsze rozeznanie w wymaganiach, jakie postawi przed nimi opisywany kierunek.

Warsztatowe zajęcia praktyczne pozwolą puścić wodzę twojej fantazji poprzez wykonywanie rozmaitych prac plastycznych – począwszy na rysunku, poprzez kolaż, na rzeźbie skończywszy. Celem tego typu zajęć będzie nie tylko rozwój wyobraźni przestrzennej, ale także udoskonalenie umiejętności motorycznych.

Poznasz metody wykonywania rysunków i planów architektonicznych w sposób zrozumiały dla kolegów z branży oraz podwykonawców. Nabędziesz niezbędne do skutecznego porozumiewania się kompetencje interpersonalne, a wyjazdy w miejsca pracy architektów uświadomią ci wygląd przyszłej pracy.

 

2. Nabywane umiejętności

Dalsze akapity tego artykułu pokażą ci, że Architektura wnętrz należy do jednego z trudniejszych dziedzin z pogranicza nauk technicznych i artystycznych. Interdyscyplinarna wiedza, którą będziesz zmuszony przyswoić jako jeden z przyszłych studentów tego kierunku, pozwoli ci na sprawdzenie swojej wytrwałości w często nierównej walce z siatką przedmiotów.

Na większości uczelni w Warszawie, które proponują kierunek Architektura wnętrz, spotkasz się z następującymi przedmiotami: rysunek, rzeźba, techniki dokumentacji i rysunek projektowy, metodologia projektowania, historia sztuki i kultury, malarstwo, budownictwo, projektowanie elewacji oraz wiele innych.

 

3. Dla kogo te studia

Studia w Warszawie charakteryzują się ogromną różnorodnością. Jedno jest pewne – nie istnieje jeden konkretny kierunek studiów, do zgłębiania którego predyspozycje mieliby wszyscy przyszli studenci. Podobnie jest z Architekturą wnętrz – nikt, kogo mocną stroną nie są nauki matematyczne nie ma szans na zasilenie grona studentów tego kierunku. Na podobny los będą skazani młodzi ludzie, nieposiadający zdolności plastycznych. Wobec tego jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na ten kierunek?

Zawsze podziwiano twoją wyobraźnię? Stworzone przez ciebie prace plastyczne często zdobiły honorowe miejsca szkolnych wystaw? Twoja orientacja przestrzenna pozwala na doskonałe poruszanie się po nowych terenach? Nigdy nie miałeś większych kłopotów z nauką matematyki i jesteś gotów, aby zdawać ten przedmiot na poziomie rozszerzonym podczas matury?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z pytań będzie doskonałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Architektura wnętrz na jednej z warszawskich uczelni.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie cechują się różnym czasem, który należy wygospodarować na ich ukończenie, a tym samym zdobycie odpowiednich kompetencji zawodowych. Absolwenci Architektury wnętrz będą mogli pochwalić się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera, w zależności od ustaleń wybranej uczelni.

Ci pierwsi na ukończenie studiów będą musieli poświęcić trzy lata. Przyszli inżynierowie natomiast staną przez koniecznością zagospodarowania dodatkowego semestru, czyli pół roku czasu.

Studia magisterskie na tym kierunku będą stanowić swoiste czasowe dopełnienie trwania pierwszego etapu studiów do pięciu lat. Wobec tego inżynierowie o tytuł magistra będą walczyć półtora roku, licencjaci dwa lata.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA WNĘTRZ WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Warszawie

Architektura wnętrz należy do nielicznych kierunków studiów, które ciężko jednoznacznie przypisać do jednej kategorii. Z jednej strony może on uchodzić za kierunek techniczny, gdyż przedmiotem wiodącym jest matematyka, będąca jednocześnie fundamentem kształcenia innych kompetencji.

Przypisanie Architektury wnętrz do studiów artystycznych również nie byłoby błędem – nikt bez dużej wrażliwości na sztukę i poczucia ogólnej estetyki nie mógłby dobrze wywiązywać się z obowiązków zarówno edukacyjnych podczas samych studiów, jak i zawodowych w późniejszym czasie.

 

Proces rekrutacji

W związku z powyższym, aby dostać się na uczelnie w Warszawie, które w swoim repertuarze posiadają ten kierunek studiów, należy wykazać się zarówno doskonałą umiejętnością posługiwania się repertuarem matematycznych osiągnięć naukowców, jak i zdolnością do wykonywania skomplikowanych rysunków o różnej tematyce podczas praktycznego egzaminu wstępnego.

Jeśli w przeszłości ukończyłeś studia architektoniczne pierwszego stopnia i chciałbyś kontynuować naukę na Architekturze wnętrz w ramach studiów magisterskich, będziesz musiał postarać się o dobre oceny na dyplomie, które wezmą udział w konkursie w procesie rekrutacji.

Architektura wnętrz, jak większość kierunków studiów w Warszawie, daje ogromną dowolność w kwestii wyboru trybu nauki oraz miejsca przyswajania wiedzy. Kierunek ten można studiować w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, na uczelniach publicznych bądź prywatnych. Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie.

 

Wymagane dokumenty

W skład pliku dokumentów, jaki należy skompletować w celu zwieńczenia procesu rekrutacyjnego, będą wchodzić: świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny, możliwy do pobrania ze strony internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Wszystkie studia architektoniczne w Warszawie są synonimami dobrze płatnej pracy, prestiżu społecznego oraz szacunku. Nic w tym dziwnego, bowiem wysiłek, jaki należy włożyć w przyswojenie niezbędnej do wykonywania pracy w zawodzie wiedzy, jest bardzo duży. Wprost proporcjonalnie do możliwości zawodowych, pojawiających się przed każdym absolwentem.

Jako abiturient Architektury wnętrz w Warszawie, będziesz mógł postarać się o zajęcie stanowiska w jednym z międzynarodowych biur projektowych, gdzie zajmiesz się sporządzaniem planów przestrzennych, organizacją wystroju pomieszczeń mieszkalnych na zlecenie klientów oraz wspomaganiem zespołów architektów i podwykonawców.

 

Praca w biurach doradczych da ci codzienną możliwość rozwijania swoich kompetencji społecznych poprzez wchodzenie w interakcję z klientami, którzy wciąż są niezdecydowani w kwestii wyglądu urządzanego przez nich mieszkania, czy domu. Na tego typu stanowisku wykażesz się wiedzą zdobytą na studiach, którą okrasisz własną charyzmą i umiejętnościami interpersonalnymi.

 

 

Dla marzących o podjęciu pracy zarobkowej, w której będą sami dla siebie szefami, po ukończeniu studiów na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie otworzy się możliwość założenia własnej działalności gospodarczej w postaci pracowni architektonicznej lub ośrodka zrzeszającego klientów potrzebujących fachowych porad.

 

►►

Jako abiturient opisywanego kierunku będziesz mógł z powodzeniem starać się o pracę w międzynarodowych korporacjach związanych z handlem i dystrybucją mebli i części wyposażenia domu. W myśl zasady, że reklama jest dźwignią handlu, urządzisz wystrój sklepów na wzór przeciętnych oczekiwań przeciętnego człowieka względem własnej przestrzeni mieszkalnej.

 

Niezależnie od stanowiska, do którego będzie ci najbardziej po drodze, możesz być pewien, że ewentualne czekające cię bezrobocie przypadnie na krótki okres czasu, poświęcony na przeglądanie ofert pracy. Jeśli wciąż się wahasz, czy Architektura wnętrz spełni twoje oczekiwania, to możliwości zawodowe powinny ostatecznie cię przekonać.

Studia na kierunku architektura wnętrz Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Studia na kierunku architektura wnętrz Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Podjęcie studiów niestacjonarnych na kierunku Architektura wnętrz wymaga sporej dozy wytrwałości i odporności na znużenie, które może pojawić się w odpowiedzi na całodzienną, wielogodzinną edukację podczas wszystkich lub co drugich weekendów każdego miesiąca.

Główną motywacją dla studentów decydujących się na podjęcie Architektury wnętrz w trybie niestacjonarnym, jest możliwość równoległego podjęcia pełnoetatowej pracy zawodowej lub innej aktywności, pochłaniającej znaczne zasoby czasowe. Warto pamiętać, że stopień posiadanych umiejętności i wiedzy nie różnicuje się w zależności od wybranego trybu kształcenia na uczelni wyższej, dzięki czemu każdy z absolwentów otrzymuje równe szanse na współczesnym rynku pracy.

dowiedz się więcej na temat kierunku architektura wnętrz studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Architektura wnętrz

Nie ulega wątpliwości, że studiowanie kierunku który zaprocentuje w przyszłości możliwością starania się o wysokie stanowiska zawodowe, jest warte niemal każdych pieniędzy. Koszt Architektury wnętrz w trybie niestacjonarnym w Warszawie jest wypadkową kilku najważniejszych czynników, związanych z ustaleniami danej uczelni. Dlatego celem poznania szczegółów w tej kwestii, warto zasięgnąć informacji u źródła.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku architektura wnętrz - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Zanim podejmiesz definitywną decyzję w temacie wyboru swojej przyszłej ścieżki kształcenia na jednej z uczelni wyższych w Warszawie, warto, abyś poznał opinie starszych kolegów, którzy mają doświadczenie z wybranym przez ciebie kierunkiem.

 

Małgorzata, studentka pierwszego roku Architektury wnętrz w Warszawie, mówi:

„Tak naprawdę do końca nie wiedziałam, co chciałabym studiować. Sytuację dodatkowo utrudniał fakt, że matura zbliżała się nieuchronnie, a ja nawet nie miałam pomysłu na przedmioty, które będę zdawać na rozszerzeniu. Ostatecznie zdecydowałam się na Architekturę wnętrz i póki co jestem bardzo zadowolona!”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)