Drogi szynowe

Drogi szynowe

Drogi szynowe

18.06.2021

Drogi szynowe

Wybierasz studia na kierunku budownictwo i chciałbyś dowiedzieć się, co będzie na ciebie czekać? Przeanalizuj odpowiednio wcześnie program kształcenia. Możesz mieć pewność, że będą na ciebie czekać przedmioty przede wszystkim o charakterze ścisłym – musisz zatem posiadać rozwiniętą wiedzę między innymi na temat matematyki czy fizyki.

Jeden z przedmiotów to przykładowo drogi szynowe. Jego naczelną ideą jest poznanie zagadnień takich jak charakterystyka i klasyfikacja dróg szynowych, kształtowanie geometryczne linii kolejowych, charakterystyka elementów i wyposażenia dróg kolejowych czy charakterystyka dróg szynowych w miastach.

Każdy ze studentów ponadto rozróżnia i klasyfikuje linie kolejowe, rozróżnia i charakteryzuje elementy infrastruktury kolejowe, zna zasady projektowania prostych układów torowych, potrafi zaprojektować małą stację kolejową oraz zna zasady projektowania linii tramwajowych. Drogi szynowe to jeden z tych przedmiotów, dzięki któremu z łatwością można rozwinąć specjalistyczną wiedzę.

idź do kierunku BUDOWNICTWO STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)